ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Peter Kuriško, kaplán
21.10.2012

Milé deti, apoštoli Jakub a Ján si chceli zabezpečiť v nebi miesto či „stoličku“ veľmi blízko pri Ježišovi. Pri Ježišovi je najbližšie ten, kto vie zanechať svoju veľkosť a...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
21.10.2012

Ak rád spievaš, recituješ alebo si len zvedavý, čo sa bude diať, príď túto nedeľu (21.10.) o 16.00 hod. do veľkého kostola. Vítané sú všetky deti i mladí, ktorí chcú ak...(celý článok)

Ladislav Cichý
13.10.2012

Drahí veriaci, chcel by som vás informovať o stave výroby organu a prípravných prácach na chóre. Na začiatku mesiaca sme zaplatili ďalšiu splátku (10.000,- €). Minulú sobotu (6.10....(celý článok)

Ladislav Cichý
13.10.2012

Od smrti nášho kostolníka Andreja Goliáša, na ktorého budeme stále v dobrom spomínať, prešlo už niekoľko mesiacov, a doteraz sme nenašli vhodného nástupcu. Cez prázdniny ochotne z...(celý článok)

žiaci CZŠ
13.10.2012

Annamária Smetanková, Cirkevná ZŠ, VIII.A

Skôr než stromy zhodia šaty , skôr než nás zima vtiahne do bieleho sveta, zazrime tú krásu čarovnú, kde stromy sú odeté ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
13.10.2012

Chlapci a dievčatá! Dnešné evanjelium nám hovorí o rozhovore Ježiša s mladíkom. Ježiš chce, aby mladík zanechal svoj majetok a nasledoval ho. Deti, máte vy nejaký majetok? Mo...(celý článok)

eRko animátorí
13.10.2012

Presne tak. Je to tu opäť. No tento ročník je výminočný.

Pytaš sa PREČO? My Ti ihneď odpovieme. Tento ročník sa nesie v znamení spolupráce.

Spolupráce projektu...(celý článok)

Rodina Zvijákova, Lenka Nižníková
07.10.2012

V tomto duchu sa niesol minulý slnečný víkend v príjemnom prostredí saleziánskej chaty v Drienici, kde sa uskutočnila duchovná obnova animátorov birmovancov i animátorov prvoprijímaj...(celý článok)

Zuzana Matisovská
07.10.2012

„V miere, v akej sa človek dá k dispozícii, sa jeho myšlienky, slová a skutky očisťujú.“ Benedikt XVI.

Vždy, keď Svätý Otec vyhlási nový kresťanský rok, napa...(celý článok)

Jozef Kovalík
07.10.2012

...sa začal v šk. roku 1997/98, kedy sa začali pravidelné zbierky na jej vybudovanie. Túžby zamestnancov školy a rodičov detí, podporené konkrétnymi aktivitami p. dekana Naščáka a r...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
07.10.2012

27. nedeľa v období cez rok B

Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. (Mk 10,9)

...(celý článok)
Rudolf Dačo, ACS
07.10.2012

Streda. Večer je v chráme detská omša. Ktosi mi raz povedal: „Neviem, či to niekto neberie tak, že keď je „detská“, tak ostatní do chrámu nesmú. Prečo mám pocit, že na týc...(celý článok)

Hana Šimčíková
29.09.2012

V nedeľu sme na sv. omši privítali otca Andrzeja Madeja, misionára z rehole Oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. Je prvým katolíckym kňazom na území Turkmenistanu, ktorý tam slúži na...(celý článok)

29.09.2012

Aj počas tohtoročného mesiaca október, ktorý je venovaný modlitbe posvätného ruženca, sa ho budeme spoločne modliť pred večernými sv. omšami o 17:45 (nedeľu o 14:30). Vedenie modli...(celý článok)

Yoe Kovalík
29.09.2012


Svätý archanjel Michal sviatok mal,
Ako ochrancu Boh nám ho dal.
Knieža anjelov je len on
Michal je ten, čo bojovať bude so zlom.
On sa postavil na stranu Boha,...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
29.09.2012

26. nedeľa v období cez rok B

Sebaovládanie je veľké umenie

(Nm 11,25-29)

Predmet: Televízny ovládač

Otázky:

  1. Koľkí ...(celý článok)
29.09.2012

Pozývame vás na celodiecéznu púť v Obišovciach v dňoch 6. – 7. 10. 2012. Podrobný program nájdete na plagátoch.

...(celý článok)
23.09.2012

Saleziáni spolupracovníci pozývajú manželov, ktorí sú spolu viac ako dva roky a chcú si svoj vzťah prehĺbiť, po rokoch oživiť, skrášliť, upevniť na kurz Manželské večery.

...(celý článok)
23.09.2012

Zbierka trvanlivých potravín a stravných lístkov pokračuje v priestoroch charitného centra na ul. 17. novembra č. 8. (sídlo OZ Samaritán) od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 16,00 hod. do 1...(celý článok)

Štefan & Zuzana
23.09.2012

More, slnko, oddych, radosť, spontánnosť, tanec, hudba, spev, smiech, bláznovstvo...Tak toto vyzerá na báječnú dovolenku spojenú s akousi šialenou letnou „žúrkou“ alebo... Písal ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk