ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Mladí zo saleziánskeho strediska
02.07.2011

Pozývame všetky deti, mladých a aj všetkých, ktorí sú mladí duchom, na výlety, ktoré sme si pre vás pripravili počas letných prázdnin v čase od 11. do 15.7.2011 v našom saleziá...(celý článok)

02.07.2011

Drahí rodičia a milé decká! Ponúkame možnosť zúčastniť sa letného prímestského tábora pre deti, ktoré zapadajú do skupiny: skončení prváci – skončení piataci.
Tábor sa uskutoční v termíne 8. – 12. augusta 2011 v areáli sabinovského saleziánskeho strediska a jeho okolí....(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
02.07.2011

Milé deti! Pred nami sú prázdniny a vy sa už určite tešíte na voľno, ktoré vás čaká. Tak, ako sa končí školský rok, končí sa aj cyklus detských kázní, ktorý sme v tomto roku...(celý článok)

25.06.2011

29. jún tohto roku je pre katolíkov celého sveta výnimočný. Náš pápež Benedikt XVI. v tento deň oslávi 60. výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti Kongregácia ...(celý článok)

Peter Cehelský
25.06.2011

Napohľad svetský dlhovlasý mladý muž si získal sympatie kolegov v pedagogickom zbore Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, sabinovskej mládeže, birmovancov, členov...(celý článok)

25.06.2011

Saleziánski mladí pozývajú všetkých mladých na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne 1. – 3. Júla. Poď sa poďakovať spolu s nami Panne Márii za škol...(celý článok)

Veronika
25.06.2011

„Ale Boh ma vyslyšal, všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.“ Ž 66, 19

Od Turíc až po nedeľu Najsvätejšej Trojice sa na celom Slovensku rozbehol m...(celý článok)

Monika
18.06.2011

V nedeľu 29. 5. 2011 sa rodičia a ich ratolesti z CZŠ zúčasnili púte do Gaboltova pod vedením pána kaplána Supeka. Púť sa začala spoločným odchodom od MsKS autobusom a pokračovala ...(celý článok)

18.06.2011

Otče náš, sú vonku a ja ich nemôžem chrániť.

...(celý článok)
Marián Jaklovský
18.06.2011

Po stretnutiach našich chlapcov – miništrantov každú stredu na fare, nedávnych miništrantských sľuboch (6. mája) a návšteve Kňazského seminára v Košiciach (15. mája) prichádzam...(celý článok)

Jana Ptaková
18.06.2011

Milí rodičia!

Rozmýšľate, ako spríjemniť prázdninový čas svojim deťom? Aj tohto roku ponúkame letný tábor pre deti od 7 do 13 rokov, ktorý sa tentoraz uskutoční v čaro...(celý článok)

Renáta Balčáková
18.06.2011

Blíži sa koniec školského roka a ja by som sa chcela poďakovať v mene všetkých tretiakov Súkromnej ZŠ učiteľkám Gitke Novákovej a Janke Lažovej, ktoré svojou nekonečnou trpezlivo...(celý článok)

Dominika Jurková
18.06.2011

Pozývame všetky dievčatá od 4. do 9. ročníka na Noc s Laurou, ktorá sa uskutoční z 24. na 25. júna v saleziánskom stredisku. Čaká na vás skvelý program a nezabudnute...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
18.06.2011

Milé deti. Pred nami je nedeľa Najsvätejšej Trojice. Práve vtedy si pripomíname toto veľké tajomstvo našej viery. Veríme v jedného Boha, ktorý je zároveň v troch osobách. Stále, k...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
11.06.2011

Veľmi často môžeme počúvať a čítať o dôležitosti mladých ľudí a ich úlohy v ľudskej spoločnosti. Je to pochopiteľné, veď mladí ľudia predstavujú pre akékoľvek spoločens...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
11.06.2011

11.6. - sobota

18:30 – Vigília Zoslania Ducha Sv. (služby majú mladí z rôznych spoločenstiev)

12.6. – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

20:00 – Cesta...(celý článok)

Rodičia prvoprijímajúcich detí z Orkucian
11.06.2011

Počas víkendu pred dvoma týždňami sme prežívali nezabudnuteľné dni. Našim deťom bili srdiečka trochu rýchlejšie – boli plné očakávania prijatia Pána v Eucharistii.

N...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
11.06.2011

Milé deti! Slávnosť 1. sv. prijímania je za nami a my sa tešíme, že môžeme Ježiška prijímať v Eucharistii. Tak, ako potrebujeme k svojmu životu chlieb, aby sme nezahynuli, takisto a...(celý článok)

04.06.2011

V Cirkvi existuje už veľmi dávna tradícia slávenia vigílií (lat. vigilia – bdenie) v predvečer významných sviatkov. Počet a forma slávených vigílií sa počas stáročí menili. D...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
04.06.2011

Milé deti! Pripomíname si Nanebovstúpenie Pána Ježiša a s touto skutočnosťou i to, že aj my raz budeme s Ježišom v nebi. Veď na to na svete sme, aby sme Boha poznali, milovali a raz k...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk