ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Peter Kuriško, kaplán
09.11.2013

Milé deti!

Na svätej omši sme hovorili o tom, že človek po smrti môže skončiť v nebi, očistci alebo v pekle. Tú poslednú možnosť nechceme vôbec. Je dobré správať sa ta...(celý článok)

Žiaci 3. A z CZŠ
09.11.2013

Dňa 16.10.2013 sa konal na našej škole: „DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY.“ Zúčastnili sa na ňom žiaci 1. stupňa. Boli sme rozdelení do 8 skupín. Najprv sme si pripravili čelenky s obrázk...(celý článok)

o. Anton Pariľák
09.11.2013

V utorok 5. novembra Koinonia Ján Krstiteľ z Prešova slávila vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela. Za hojnej...(celý článok)

Jozef Revák
09.11.2013

Počas týchto dní sa možno viac zamýšľame nad smrťou... Skúsme sa však zamyslieť aj nad životom a jeho hodnotou. Existujú krajiny, kde život človeka nestojí NIČ! V ďalších kr...(celý článok)

Rainy, Marián Jaklovský
02.11.2013


Zo slov tíško modlitba sa motá,
Ticho, pokoj a samota.
Len hviezdy na oblohe
a ich sestry na hrobe.
Nebo spojené so zemou,
šum lístia sa nesie ozvenou. <...(celý článok)

Terka Vargovčíková
02.11.2013


Kto o ňom vraví, že je najlepší?
Veď nelieči!
Do rán svoj piesok sype
na kopu, ktorú neobrátim.
Zastrie straty a uteká.

Bezohľadne mi stále...(celý článok)

02.11.2013

Pozývame na farskú duchovnú obnovu animátorov – animátori detí a birmovancov, ktorí nemajú pravidelnú duchovnú formáciu v niektorom hnutí alebo spoločenstve. Duchovná obnov...(celý článok)

Farská charita
02.11.2013

Denný stacionár je určený pre ťažko zdravotne postihnú mládež a mladých dospelých. DS je prevádzkovaný v priestoroch Charitatívne - sociálneho centra na ulici 17. novembra ...(celý článok)

02.11.2013

Spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ vás pozýva na sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela, ktorú budeme sláviť v utorok 5. 11. 2013 o 18.30 vo farskom kostole Mučeníckej smrti ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
02.11.2013

Milé deti!

V tomto týždni sme si hovorili, kto je svätý. To je človek, ktorý poslúcha Božie prikázania a nechá sa „opracovať“ božským tesárom – Pánom Ježišom. Ak...(celý článok)

Žiaci 4. ročníka CZŠ
02.11.2013

Piatok 25.10 2013 bol pre nás veľmi významným dňom, na ktorý sme sa aj svedomito pripravovali. Bol to očakávaný deň turnaja vo vybíjanej, v ktorom sme si chceli zmerať sily so ži...(celý článok)

Terka Vargovčíková
26.10.2013

Nedeľa je výborný dar. Nadýchnutie do nového týždňa aj dohodnutý čas, keď si všetci blízki môžu byť nablízku. A doobeda v chráme sa nám Boh stále znovu snaží priblížiť, p...(celý článok)

Rainy Kovalík, Marián Jaklovský
26.10.2013


Áno, čistú pravdu máš, ty si lepší,
si spravodlivý, to len on hreší.
Ja vôbec taký nie som predsa,
to myslel si i farizej, čo modlil sa.

Bez pokory ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
26.10.2013

Milé deti!

Pán Ježiš sa nepozerá iba na vonkajšok, ale do nášho srdca. Je potrebné, aby sme mali úprimné a čisté srdce.

Farizej sa vyvyšoval nad ostatných a chv...(celý článok)

saleziánska rodina v Sabinove
26.10.2013

Saleziánska rodina pozýva deti a mládež na akciu z názvom Tajomstvo prázdneho hrobu. Akcia sa uskutoční 3. novembra o 15:00 hod. v Saleziánskom stredisku Panny Márie Pomocnice na Puški...(celý článok)

Eva Voskárová
26.10.2013

Ruženec – modlitba prastará, pre mnohých dnes dlhá a zastaralá. Napriek tomuto zmýšľaniu je to banka našej istoty, pokoja a pomoci. Bohatstvo v nej je nevyčerpateľné. Vkladáme do n...(celý článok)

20.10.2013

Drahí bratia a sestry, tento rok slávime Svetový deň misií v čase, keď sa končí Rok viery, ktorý bol významnou príležitosťou na prehĺbenie nášho priateľstva s Pánom a na naše ...(celý článok)

Tomáš Svat
20.10.2013

Jeden príbeh hovorí o tom, ako Boh stvoril svet. Boh totiž vo svojej prozreteľnosti dokáže predvídať všetko, čo sa na tomto svete stane. Vo svojom pohľade na svet však videl pád prv...(celý článok)

20.10.2013

Spoločenstvo Dom Júdov vás srdečne pozýva na modlitbu chvál v piatok 25. 10. 2013 po večernej sv. omši v kostole.

...(celý článok)
Maja Mervová
20.10.2013

Milé deti a milí rodičia,

v nedávnom čísle farského listu ste mohli postrehnúť článok o eRko stretkách. ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk