ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ing. Vargovčíková Terézia
02.10.2010

Organizáciu súťaže zvládli Singapurčania precízne. Občas nás ale dôsledné dodržiavanie množstva pravidiel už prestávalo baviť... Organizátori udržiavali celý deň žiakov z dos...(celý článok)

Mgr. Peter Cehelský
02.10.2010

Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do medzinárodného súťažného projektu First Lego League (prvá lego-liga). Témou projektu v tomto roku je „TELO VPRED“. Tímy skúmajú...(celý článok)

Mons. Vendelín Pleva, riaditeľ SSV (článok je prevzatý z katolických novín, krátené)
25.09.2010

14. septembra uplynulo 140 rokov od okamihu, keď začal pracovať náš Spolok svätého Vojtecha.V Trnave sa zišli veriaci aj kňazi z celého okolia, aby slávili bohoslužbu a kde sa uskuto...(celý článok)

komunita saleziánskych duchovných otcov
19.09.2010

Určite ste postrehli, že od tohto leta sa do Sabinova na Puškinovu 9 vrátili otcovia saleziáni. Náš dom, v ktorom bývame, potrebuje zateplenie a celkovú úpravu fasády. Nie však v prvo...(celý článok)

Monika
19.09.2010

Zobudila som sa a pozrela von oknom. Hmm, tak dnes z toho asi nič nebude a prejdeme na mokrý variant... No kým som došla na stanicu, s počasím sa zmenila aj moja mienka. Slniečko nám poma...(celý článok)

CZŠ
19.09.2010

Kvôli horúčavám sme sa veľmi nevyspali. Pochopili sme tiež, že ani jedlo tu nebude také chutné ako doma... :(... ale o tom je predsa dobrodružstvo... :) Nedočkavo sme vyrazili na prvú...(celý článok)

19.09.2010

„Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje.“ (Prís 10,4)

Pred niekoľkými rokmi istý farmár na pobreží Atlantického oceánu nemohol nájs...(celý článok)

19.09.2010

V brušku boli raz tri embryá... Jeden z nich bol malý veriaci, druhý malý pochybovač a tretí bol malý skeptik. Malý pochybovač sa pýta: Veríte vlastne na život po pôrode?

...(celý článok)

prevzaté z www
11.09.2010

Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou šla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetnosti. Vtedy som sa zarazil a poveda...(celý článok)

Lucia Tkačíková
11.09.2010

Naša víkendovka sa začala v piatok popoludní príchodom do kláštora v dedinke Lúčky-Potoky. Hneď po príchode sme mali menšiu „prednášku“ spojenú so spevom a hrami, ktoré istým...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
11.09.2010

Školský rok je už v plnom prúde a my sa už pravidelne stretávame na detských svätých omšiach každú stredu o 18:30 vo farskom kostole v Sabinove.

Naposledy sme spoločne osl...(celý článok)

CZŠ
11.09.2010

Dnes je vraj svet jedna veľká globálna dedina. A my sme sa 18.6.2010 ocitli na dolnom konci tejto dediny, v Singapure na majstrovstvách sveta v robotike Robocup 2010. Cesta bola vcelku jedno...(celý článok)

11.09.2010


Boh je cesta, ako prísť do neba
Boh je priateľ, ktorý nemyslí na seba
Boh je nádej, že nezostaneš úplne sám
Boh je láska a svoju náruč otvára pre nás dok...(celý článok)

OZ Samatritán a Farská charita Božieho milosrdenstva
04.09.2010

Je to chlieb hladného, ktorý u teba plesnivie,
oblečenie nahého, ktoré máš pod zámkom,
čižma bosého, ktorú ty nenosíš, ale ju máš,
peniaz chudobného...(celý článok)

Iveta Šoltysová
04.09.2010

Už koncom júna sa ochotní animátori začali stretávať pri príprave tábora, aby 10. augusta mohol „ozajstný“ šašo otvoriť brány Rozprávkova pod názvom Simsala Grim. Každý deň...(celý článok)

04.09.2010

Príprava na krst

Príprava na prijatie sviatosti krstu v našej farnosti sa skladá z dvoch stretnutí. Na prvé stretnutie o kresťanskej výchove pozývame všetkých rodičov...(celý článok)

04.09.2010

Aj v tomto školskom roku pozývame rodičov a deti na farskú prípravu pred prvým prijatím Eucharistie. Bude prebiehať formou stretnutí rodičov s kňazom a stretnutí detí s animátormi, ...(celý článok)

Saleziánski animátori
04.09.2010

Saleziánski animátori pozývajú všetky deti, ktoré majú záujem navštevovať stredisko aj počas školského roka, na MAXISTRETKO, ktoré sa uskutoční v nedeľu 5.9.2010 o 15:00 v sale...(celý článok)

Eva Voskárová
04.09.2010

Biblická katechéza dospelých začína svoj šesťnásty rok už tento týždeň 7. septembra (každý utorok po sv. omši večer na fare). Tešíme sa na vás a zároveň pozývame všetkých,...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
04.09.2010

Prázdniny sa skončili a my sme opäť v školách. Tento nový školský rok sme začali svätou omšou „Veni Sancte“ vo štvrtok, pričom sme prosili Pána Boha o požehnanie.

M...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk