ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

09.03.2014

Spoločenstvo Modlitby otcov Vás pozýva k modlitbe Deviatnika k sv. Jozefovi, ich patrónovi, ktorý sa začne 9.3.2014 vždy pred večernou sv. omšou o 18.15 hodine.

...(celý článok)
Marián Jaklovský
09.03.2014


Každú chvíľu v roku
číha na tvojom kroku.
Neminulo ani Syna človeka,
bolesť naša odveká.

Najrýchlejšia cesta
striasť sa pokušeni...(celý článok)

09.03.2014

Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihn...(celý článok)

priatelia Cirkevnej ZŠ
09.03.2014

Milí priatelia, ak máte doma veci, ktoré už nepotrebujete, ale chcete, aby ešte niekomu poslúžili, a zároveň radi pomáhate dobrej veci, dávame Vám do pozornosti pripravovanú burzu. P...(celý článok)

spracoval Miroslav Novák
09.03.2014

Pápež František hovorí, že „politika je jednou z najväčších foriem činorodej lásky“ a „politika je povinnosťou pre kresťana“. ZKSM v roku 2009 spustilo modlitebný projekt „T...(celý článok)

09.03.2014

Drahí bratia a sestry.

Srdečne Vás všetkých pozdravujeme.

...(celý článok)
09.03.2014

každý piatok pred sv. omšou – spoločenstvá birmovancov

nedele:

...(celý článok)
09.03.2014

Aj v pôstnom období dáva Cirkev možnosť získať úplné odpustky v týchto prípadoch:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za ...(celý článok)

01.03.2014

Pozývame na nedeľné pôstne popoludnia O ľudskej láske, manželstve a... venované témam a myšlienkam teológie tela Jána Pavla II. a učenia Cirkvi o rodine a manželstve, na kt...(celý článok)

Marián Jaklovský
01.03.2014

Minulú nedeľu (23.2.2014) počas slávnostnej svätej omše v seminárnom kostole v Košiciach ustanovil náš otec arcibiskup Bernard Bober siedmich bohoslovcov 3. ročníka do služby lektora...(celý článok)

Jozef Verbovský
01.03.2014

Konečne očakávaný piatok. Posledný pracovný deň a zároveň prvý deň víkendového tábora miništrantov. Cieľom našej cesty bola saleziánska chata na Červenej Vode. Po vybalení ba...(celý článok)

Miroslav Novák
01.03.2014

Turnaja sa zúčastnili mladí zo spoločenstiev Dom Júdov, saleziáni, eRko, Čajare (birmovanci). Prihlásení boli aj mladí z Jakubovian, ale zdravotné komplikácie znemožnili ich účasť...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
01.03.2014

Milé deti!

Pán Ježiš nám chce túto nedeľu povedať, že Nebeský Otec sa o nás stará. Ako sa o nás stará? Tak, že nám dáva ocka a mamku, že nám dáva pani učiteľku, ž...(celý článok)

Marián Jaklovský
01.03.2014


Nebuď zbytočne ustarostený,
nezatváraj sa medzi štyri steny.
Život nie je len o tebe,
nezhasínaj oheň v pahrebe.

Ak srdce veľmi túži,
okúpeš h...(celý článok)

22.02.2014

Pozývame na organový a spevácky koncert sakrálneho zboru Cantores Sanctae Barbarae z Varšavy v sobotu 1. marca 2014 o 20.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

...(celý článok)
Jozef Kovalík
22.02.2014

Na splnenie sna potrebujeme dobrú myšlienku a zanietených ľudí, ktorí sa podujmú na jej realizáciu. Výsledkom je potom 1. farský ples :).

V sobotu 15. februára pred devätná...(celý článok)

Majo Jaklovský
22.02.2014


Dobroreč, duša moja, Pánovi,
rozozvuč sa srdce chválami,
prijmi poriadok nový.

Nie len zákon bez ducha,
čo ide iba do ucha.
Srdce nech oheň rozd...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
22.02.2014

Milé deti!

Pán Ježiš nám aj tento týždeň hovorí v evanjeliu dôležité usmernenia pre náš dobrý život. Hovorí: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo ...(celý článok)

22.02.2014

Tetovanie je čoraz obľúbenejšie aj na Slovensku, stačí si napr. pozrieť fotografie slovenských futbalistov. O vzťahu kresťanstva a tetovania sa veľa nehovorí. O to zaujímavejší je ...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.02.2014

V nedeľu 23. februára 2014 prídu navštíviť našu farnosť bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka. Pri sv. omšiach predstavia svoju rehoľu, spiritualitu a priebeh výstavby ich nového kl...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk