ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Amos Tatranský
28.04.2012

Často posudzujeme a odsudzujeme, lebo nič iné nevieme. Je to naozaj to najľahšie.

Dovoľte niekoľko myšlienok na spomalenie posudzovania:

Neposudzuj lekára, ak si ešt...(celý článok)

CZŠ
28.04.2012

Na prelome mesiacov marec a apríl prebehli okresné kolá matematických súťaží, ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci. Svojimi výsledkami nás nezahanbili, ale práve, naopak, prekvapil...(celý článok)

CZŠ
28.04.2012

Dňa 19.4.2012 sa uskutočnilo v Centre voľného času Radosť v Sabinove okresné kolo Biologickej olympiády, kategórie E. Aj naša škola mala zastúpenie v súťaži.

Anna Mária...(celý článok)

Annamária Smetanková VII.A, Jana Hužvárová VII.A
28.04.2012

Dňa 13.4.2012 sme mali na našej škole projektové vyučovanie ku Dňu vody, ktorý bol oficiálne vyhlásený na 22.3.2012.

Na všetkých žiakov čakali zaujímavé úlohy v trieda...(celý článok)

Žofia Sepešiová
28.04.2012

Francine Riversová nám v románe Vykúpená láska predkladá zložitý príbeh uzdravovania zraneného ľudského srdca. Na podklade romantického príbehu nám sprostredkúva biblické posols...(celý článok)

Peter Nákačka, riaditeľ KBD
21.04.2012

Svätý otec Benedikt XVI. v posynodálnej exhortácii Verbum Domini píše: „Spolu so synodálnymi otcami vyjadrujem vrúcnu túžbu, aby vypukla ,nová jar‘ väčšej lásky k Svätému pí...(celý článok)

mamy Mária a Soňa
21.04.2012

V dňoch od 16. 3. – 18. 3. 2012 sme sa my, členky stretnutí na modlitbách matiek (MM) zo Sabinova, zúčastnili veľkého stretnutia vo Svite, v rímsko-katolíckom kostole sv. Jozefa. Ziš...(celý článok)

Ladislav Cichý
14.04.2012

Relikvia sv. Cyrila, ktorá putuje po Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, zavíta do našej farnosti v budúcom týždni v...(celý článok)

Ladislav Cichý
14.04.2012

Telo sv. Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869, bolo pochované s veľkou úctou po pravej strane oltára v rímskej Bazilike sv. Klementa. Dobové kroniky spomínajú mnohé zázraky, ktoré s...(celý článok)

Ladislav Cichý
14.04.2012

Chcel by som vás krátko informovať o situácii. V minulom týždni sme vyplatili na nový organ ďalšiu splátku (10.000,- €), už šiestu v poradí. V Božom hrobe sme dali možnosť prisp...(celý článok)

14.04.2012

„Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola Sviatkom milosrdenstva,“ takto čítame v Denníčku sv. sestry Faustíny (299) o Ježišovej túžbe. Voľba práve tohto dňa, keď v...(celý článok)

08.04.2012

Prajeme si spoločne, aby Veľká noc, do ktorej vstupujeme, nás naučila zostať bdieť s Kristom v noci úzkosti a utrpenia rovnako, ako v radosti svetla a nádeje veľkonočného rána.

...(celý článok)
YOE
08.04.2012


Radujme sa spolu všetci
Jasajte, plesajte anjeli, nebeskí letci.
Svetlo zvíťazilo nad tmou,
Spasiteľ nás vykúpil svojou smrťou.
Prelomil okovy zla...(celý článok)

Slovenská katolícka charita
08.04.2012

Zbierkou a kampaňou pod názvom „Pôstna krabička pre Afriku“ chce Slovenská katolícka charita venovať zvýšenú pozornosť deťom postihnutým HIV a AIDS v krajinách Subsaharskej Afri...(celý článok)

eRko animátori
08.04.2012

„Vyzývam ťa“ boli slová, ktoré v sobotu 31. marca zneli z úst detí aj animátorov. Spolu s deťmi a niektorými rodičmi sme si sobotné popoludnie poriadne užili. V duchu výziev sme ...(celý článok)

Sue Kovalíková, CZŠ
08.04.2012

... alebo Koho poslal Pán Ježiš pripraviť Poslednú večeru?

Tak na takéto a podobné otázky sme odpovedali na okresnom kole Biblickej olympiády v Lipanoch. Spolu s Jankom a Mar...(celý článok)

Zuzana Kormošová
08.04.2012


V mučivom tichu jarnej noci, v Getsemanskej záhrade kľačal sám.
Vedel, čo ho bude čakať, koľko ťažkých múk a krvavých rán.
No on to chcel spraviť, dať život...(celý článok)

Ladislav Cichý
31.03.2012

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo Štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Páno...(celý článok)

Matúš Imrich
31.03.2012

Stalo sa to už tradíciou v našej arcidiecéze, že v prvú sobotu po Veľkej noci sa mládež našej miestnej cirkvi stretáva spoločne a zároveň so svojím arcibiskupom na Arcidiecéznom s...(celý článok)

Jozef Kovalík, CZŠ
31.03.2012

V uplynulých dňoch sme na našej škole privítali vzácnych hostí – misionárov.

Prvými boli misionári z Južného Sudánu kňaz don Mathew Valiyakattel, SDB z Indie a náš sa...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk