ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Eva Voskárová
23.02.2013

VZŤAH je niečo osobné, blízke, vnútorné medzi dvomi ľuďmi – v našom prípade sa zameriame na vzťah Boha s človekom.

AKO SA TO STANE? Aj Panna Mária položila túto otázku...(celý článok)

21.02.2013

Zajtra začíname predmisijnú akciu Sedem dní modlitieb za mesto - takýto je plán:

...(celý článok)
Hana Šimčíková
16.02.2013

V predchádzajúcom čísle Farského listu nám o. Michal Zamkovský predstavil ciele očakávaných misií – „milostivého času“, aby sme „sa obrátili, verili evanjeliu ... a radikál...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.02.2013

Iste ste si už všimli veľké transparenty k misiám na námestí, plagáty a obrázky s modlitbou za misie. Dokončujeme misijný buletín s podrobným programom (bude k dispozícii už budúc...(celý článok)

16.02.2013

pozrite si rozpis skupín a spoločenstiev, ktoré sa budú modliť krížové cesty:

...(celý článok)
Saleziánska rodina
16.02.2013

Blížia sa prázdniny a ty ešte nevieš, čo budeš počas nich robiť? Tak sa pridaj k nám a saleziánska rodina ťa zoberie hneď na niekoľko výletov. Bližšie informácie nájdete na pla...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
16.02.2013
Milé deti,

túto stredu sme začali pôstne obdobie. Budeme často počuť o obrátení. Viete, čo to znamená „obrátiť sa“? Pre nás to bude znamenať obrátiť sa od nepozornos...(celý článok)

Slovenská katolícka charita
16.02.2013

Podporiť charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita sa snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi po...(celý článok)

Jozef Yoe Kovalík
16.02.2013

Žijeme v dobe plnej konzumizmu,
Kde pravda a zdravý rozum rýchlo preč miznú.
Každý to zvaľuje na ekonomickú krízu,...(celý článok)

Eva Voskárová
16.02.2013

Túto otázku vám kladiem hneď na začiatku predveľkonočnej prípravy v roku zasvätenom vám, pri príležitosti osláv vášho príchodu na naše územie.

Ako by ste nám odpoved...(celý článok)

Eva Voskárová
16.02.2013

Slovo v bežnom živote nepoužívané, preto aj mnohým ľuďom neznáme. Aj kresťania si niekedy myslia, že je to sedenie v popole, alebo prinajlepšom iba zdržovanie sa jedla, pitia, fajče...(celý článok)

Ladislav Cichý
09.02.2013

Iste ste si už všimli veľké transparenty k misiám na námestí, dali sme už tlačiť aj obrázky s modlitbou, ktoré budeme čoskoro rozdávať v kostole, chystáme plagáty na rozvešanie ...(celý článok)

Štefan Talarovič
09.02.2013

Ak máte záujem o zakúpenie trička s logom sabinovských misí 2013, pozorne si prečítajte tieto informácie. Na podstránke misií ...(celý článok)

P. ThLic. Michal Zamkovský CSsR, ľudový misionár
09.02.2013

Konštitúcie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) hovoria o tom jasne – „ohlasujú ľuďom posolstvo spásy“ a „milostivý čas“, aby sa obrátili a verili evanje...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
09.02.2013

Milé deti, som veľmi rád, že sme sa spolu stretli na karnevale a pekne sa zabavili.

...(celý článok)
Monika Jaklovská
09.02.2013

Obdobie fašiangov je známe plesmi, karnevalmi a inými dedinskými zábavami. Aj my sme sa minulú sobotu (2.2.) zabávali s deťmi na karnevale.

Čo bolo podmienkou vstupu? No preds...(celý článok)

Skupinka odvážnych birmovancov
09.02.2013

Po roku opäť nastal čas karnevalov, a tak sa v jednu februárovú stredu aj v saleziánskom stredisku stretlo zopár usmievavých tvárí detí s menším či väčším postihnutím, no s o t...(celý článok)

Saleziánska rodina
03.02.2013

Sviatok sv. Jána Bosca je pre nás, saleziánsku rodinu, najväčším sviatkom počas roka, a preto sme sa, ako každý rok, tak aj minulú nedeľu, stretli pri príležitosti oslavy tohto sv...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
03.02.2013
Milé deti,

v tomto týždni sme si povedali niečo o sv. Jánovi Boscovi. Tento kňaz založil rehoľu saleziánov, ktorí pôsobia aj v našej farnosti. Od sv. Jána Bosca sa môžeme pou...(celý článok)

SuE Kovalíková
03.02.2013

Každý z nás dobre pozná troch archanjelov – sv. Michaela, sv. Gabriela a sv. Rafaela. O prvých dvoch by sme vedeli niečo povedať, ale o sv. Rafaelovi toho vieme pomerne málo.

...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk