ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Juraj Vrábel
27.07.2013

Dňa 7. septembra Združenie Faustínum organizuje autobusový zájazd do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Počas pobytu v Krakove účastníkov zájazdu bude sprevádzať sestra Cla...(celý článok)

Saleziánska rodina
13.07.2013

Celý príbeh tohoročnej púte sa začal tradične, v piatok, po posilnení Eucharistiou pri rannej svätej omši a požehnaní od pána kaplána Juraja. Takto vystrojení sme boli pripravení z...(celý článok)

Ľ. Hajduková
13.07.2013

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán vyhlasuje zbierku trvanlivých potravín (strukoviny, sáčkové polievky, cukor, konzervy, paštéty, nakladanú zeleninu) a stravných ...(celý článok)

13.07.2013

Odchod pre deti do farského tábora je v nedeľu (14.7.) o 16.30 hod. od MsKS v Sabinove. Stretnutie je 15 min. pred odchodom. Nezabudnite kartičku poistenca a potvrdenie o zdravotnom stave (ok...(celý článok)

13.07.2013

Dom mamy Margity nás znova privítal. Aj keď počasie nebolo podľa našich predstáv, nám úsmev z tváre predsa nezmizol. Obetavé animátorky ,,anjeliky“ sa postarali o inak obdarované d...(celý článok)

žiaci CZŠ Sabinov
29.06.2013

Viera je pre mňa všetko.

Dáva mi nádej, že Pán Ježiš príde ešte raz a všetkých nás vyslobodí z otroctva hriechu.

No vyslobodí iba tých, čo v neho verili a dú...(celý článok)

Saleziánska rodina
29.06.2013

Pozývame všetkých mladých vekom i duchom našej farnosti na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne od 5. do 7. júla 2013. Vykroč spolu s nami za Pannou Mário...(celý článok)

Saleziánska rodina
29.06.2013

Drahé decká, ako každý rok, tak aj tento sme pre Vás pripravili prímestský tábor v areáli nášho saleziánskeho strediska. Bude prebiehať od 5. do 9. augusta vo forme denných s...(celý článok)

Zuzana Matisovská
29.06.2013

Je ľahké povedať pravdu, keď s vami všetci súhlasia. Je ľahké tvrdiť, čo je správne a čo nesprávne, keď sa vás to netýka. Je ľahké predstierať, že ste kresťanom, keď všetko...(celý článok)

(podľa Desatora pokoja od pápeža Jána XXIII.)
29.06.2013

1. Len v dnešný deň budem pevne veriť, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará, ako keby okrem mňa nik nebol na svete. Budem tomu veriť i keby okolnosti svedčili o opaku. ...(celý článok)

Ladislav Cichý
22.06.2013

Milí rodičia, tak ako vaše dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa snažíte výchovou vo viere. Jej základom je každodenná (zvlášť ...(celý článok)

Saleziánska rodina
22.06.2013

Štefanská zábava, ktorú pravidelne organizujeme v zime, je veľmi obľúbenou akciou. Preto sme sa rozhodli usporiadať juniáles, ktorý bude rovnako kvalitnou zábavou pod vedením salezi...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
22.06.2013

Milé deti!

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí, že bude mnoho trpieť. Prečo Ježiš chce, alebo musí trpieť? Je to preto, že Ježišov kríž je jedinou cestou pre našu z...(celý článok)

22.06.2013

Na záver šk. roka pozývame všetkých školákov na ďakovnú sv. omšu (Te Deum) v piatok, 28. júna 2013 o 8.00 hod. vo farskom kostole.

...(celý článok)
eRko animátori
22.06.2013

Pozývame všetky deti na spoločné popoludnie hier na záver šk. roka, ktoré sa uskutoční v piatok, 28. júna 2013 od 14.00 hod. v centre mesta (na Námestí slobody). ...(celý článok)

22.06.2013

Pozývame všetkých tretiakov – našich prvoprijímajúcich, na spoločné predprázdninové stretnutie v sobotu, 29. júna 2013 od 15.00 hod. v saleziánskom stredisku na Puškinovej u...(celý článok)

Jozef Mihok CSsR
15.06.2013

Pochádzam zo štyroch detí Ľubomíra a Anny Mihokových. Mám 26 rokov. Za odovzdanie daru viery vďačím mojím rodičom. Už v detstve som sa aktívne zapájal do života našej farnosti Mu...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
15.06.2013
Milé deti,

V dnešnom evanjeliu sme počuli, že Ježiš bol na návšteve u farizeja Šimona. Ako tak sedeli za stolom, prišla žena, ktorá mala mnoho hriechov. Všetci o tom vedeli. Ježi...(celý článok)

Saleziánske animátorky
15.06.2013

Pozor, pozor! Nasledujúca pozvánka je len pre dievčatá :)

Máš voľno 21. − 22. júna 2013 a nevieš, čo s ušetreným časom?

...(celý článok)
Martina Grochálová (pokračovanie)
08.06.2013

Detaily a prepojenosť s realitou

Pre deti vo veku 6 – 9 rokov, ktoré sa vedia sústrediť 10 – 20 minút, sú dô­ležité detaily. Ten istý príbeh im môžeme p...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk