ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Marián Jaklovský
29.03.2014


Stratený vo tme
často blúdim.
Schúlený na dne
opäť sa budím.

Uniká život,
chýba radosť.
Slepý pilot
má už ...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
29.03.2014

Turínske plátno sa po taliansky nazýva Sacra Sindone, z čoho pochádza aj výraz sindológia, veda zaoberajúca sa náukou o turínskom plátne. Vďaka fotografii sme sa o plátne dozvedeli t...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
29.03.2014

Milé deti!

Prečo sa máme zriekať, postiť, zapierať?

Odoprieť si sladkosti, počítač či televíziu nie je vždy príjemné. Môžeme byť z toho niekedy smutn...(celý článok)

Priatelia školy
29.03.2014

Dňa 21.03.2014 sa v kultúrnom centre Na korze v Sabinove uskutočnila burza pre cirkevnú základnú školu, na ktorej sa vyzbieralo 150,70 €. Bohatý a pestrý bol aj výber predmetov v pred...(celý článok)

eRko animátori
29.03.2014

Rozprávky patria ako k deťom, tak aj k dospelým. Sprevádzajú nás celým životom. Každý z nás mal svojho obľúbeného rozprávkového hrdinu. Či už to bol nejaký ten rytier či princ...(celý článok)

Miroslav Novák
23.03.2014

V sobotu 15. marca sa v telocvični ZŠ na Sibírskej ulici uskutočnil volejbalový turnaj košickej arcidiecézy. Do turnaja sa prihlásilo 23 družstiev, z toho 5 z nášho dekanátu. Našu fa...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
23.03.2014

Milé deti!

Minule sme hovorili o tom, že je potrebné sa zriekať a obetovať sa. Dnes sa môžeme pýtať: Prečo je dôležité sa niečoho zrieknuť? Čo to pre nás znamená? ...(celý článok)

Rainy
23.03.2014


Daj mi živú vodu,
plnú toho návodu,
ako žiť tu na zemi,
aby som nebol smädný.
Už nikdy viac nežíznil,
ale naveky s Tebou žil.

Nech sa vo ...(celý článok)

23.03.2014

„Pôstny čas je pre zmenu života, aby sme sa priblížili k Pánovi. Znamením toho, že sme od Pána vzdialení, je pokrytectvo. Pokrytec nepotrebuje Pána, myslí si, že spasí sám seba, ...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
23.03.2014

Spoľahlivá dokumentácia histórie Turínskeho plátna sa datuje až v 14. storočí vo francúzskom mestečku Lirey neďaleko Paríža. Majiteľ plátna šľachtic Geoffrey de Charny ho ...(celý článok)

Katarína Hviščová, riaditeľka CZŠ
23.03.2014

... žijeme uponáhľaný život, a tak vždy, keď mám príležitosť, snažím sa spomaliť a trocha „pribrzdiť“ to rýchle tempo. Najviac sa mi to darí, keď si len tak sadnem do naše...(celý článok)

Eva Voskárová
23.03.2014

Mám pred sebou sv. písmo – Lk 1,26-38 a hľadím na obraz Ladislava Záborského, ktorý túto udalosť premeditoval a namaľoval. Ten obraz rozpráva a vťahuje ma do deja. Veľmi by som chc...(celý článok)

23.03.2014

Pozývame na nedeľné pôstne popoludnia O ľudskej láske, manželstve a... venované témam a myšlienkam teológie tela Jána Pavla II. a učenia Cirkvi o rodine a manželstve, na kt...(celý článok)

15.03.2014

Pozývame na nedeľné pôstne popoludnia O ľudskej láske, manželstve a... venované témam a myšlienkam teológie tela Jána Pavla II. a učenia Cirkvi o rodine a manželstve, na kt...(celý článok)

15.03.2014

FARSKÁ CHARITA VYHLASUJE PÔSTNU ZBIERKU POTRAVÍN A STRAVNÝCH LÍSTKOV PRE RODINY V NÚDZI.

NA FARE VŽDY V PONDELOK OD 16.30 DO 18.00 HOD.

...(celý článok)
15.03.2014

Spoločenstvo Modlitby otcov v Sabinove srdečne pozýva otcov, synov a ostatných veriacich na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa bude slúžiť na sviatok sv. Jozefa 19.3.2014 (streda) o 18:...(celý článok)

Ondrej, Modlitby otcov
15.03.2014

V poslednom období tento slogan často rezonuje v mojich myšlienkach. Prebudilo ho Božie slovo, ktoré som nedávno počul na jednej kázni. Tento slogan v nás raz vzbudzuje obdiv, závisť, ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
15.03.2014

Milé deti!

Začali sme pôstne obdobie. Prečo je pôst taký významný? Cez pôst sa pripravujeme na najväčší sviatok našej viery − na VEĽKÚ NOC.

Počas pôstu sa ...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
15.03.2014

Turínske plátno je dlhé cca 15 metrov a je vzácne tým, že je na ňom odtlačená takmer kompletná postava muža, ktorého tvár pripomína tvár umučeného Ježiša Krista. Rímsko- katol...(celý článok)

15.03.2014

Drahí bratia a sestry!

Čas rýchlo plynie, a ani sa nenazdáme a budeme sláviť najväčšie a najdôležitejšie sviatky nás kresťanov, sviatky Veľkej noci. Kristus ako nevinný ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk