ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Hana Šimčíková
29.09.2012

V nedeľu sme na sv. omši privítali otca Andrzeja Madeja, misionára z rehole Oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. Je prvým katolíckym kňazom na území Turkmenistanu, ktorý tam slúži na...(celý článok)

29.09.2012

Aj počas tohtoročného mesiaca október, ktorý je venovaný modlitbe posvätného ruženca, sa ho budeme spoločne modliť pred večernými sv. omšami o 17:45 (nedeľu o 14:30). Vedenie modli...(celý článok)

Yoe Kovalík
29.09.2012


Svätý archanjel Michal sviatok mal,
Ako ochrancu Boh nám ho dal.
Knieža anjelov je len on
Michal je ten, čo bojovať bude so zlom.
On sa postavil na stranu Boha,...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
29.09.2012

26. nedeľa v období cez rok B

Sebaovládanie je veľké umenie

(Nm 11,25-29)

Predmet: Televízny ovládač

Otázky:

  1. Koľkí ...(celý článok)
29.09.2012

Pozývame vás na celodiecéznu púť v Obišovciach v dňoch 6. – 7. 10. 2012. Podrobný program nájdete na plagátoch.

...(celý článok)
23.09.2012

Saleziáni spolupracovníci pozývajú manželov, ktorí sú spolu viac ako dva roky a chcú si svoj vzťah prehĺbiť, po rokoch oživiť, skrášliť, upevniť na kurz Manželské večery.

...(celý článok)
23.09.2012

Zbierka trvanlivých potravín a stravných lístkov pokračuje v priestoroch charitného centra na ul. 17. novembra č. 8. (sídlo OZ Samaritán) od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 16,00 hod. do 1...(celý článok)

Štefan & Zuzana
23.09.2012

More, slnko, oddych, radosť, spontánnosť, tanec, hudba, spev, smiech, bláznovstvo...Tak toto vyzerá na báječnú dovolenku spojenú s akousi šialenou letnou „žúrkou“ alebo... Písal ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
23.09.2012

Milé deti!

Počuli ste? Apoštoli sa medzi sebou hádali! Čítali sme to v dnešnom evanjeliu. Hádali sa, kto z nich je väčší.

...(celý článok)
Eva Voskárová
19.09.2012

Mnohí by to chceli vedieť, ale nemajú odvahu prísť sa pozrieť a vypočuť si na vlastné uši, čo to je.

Prečo? Pre pohodlnosť? Preto, že si nenájdu hodinku pre Boha (raz v ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
15.09.2012

Milé deti!

V evanjeliu dnešnej nedele nás Ježiš povzbudzuje k tomu, aby sme tak, ako on, aj my niesli svoj kríž.

Aký je ten náš kríž?

Svoj kríž si ne...(celý článok)

15.09.2012

V nedeľu 23. septembra k nám zavíta misionár, otec Andrzej Madej OMI, ktorý je zodpovedný za misiu a Cirkev v Turkmenistane. Prihovorí sa nám počas sv. omše o 9.00 hod., na ktor...(celý článok)

Júlia Cehelská
08.09.2012

Večerný organový koncert Mareka Vrábla v kostole bol záverečným podujatím farského dňa a po vydarenom dni to nemohlo byť ani lepšie zakončenie, ako to vlastne povedal i pán dekan ...(celý článok)

08.09.2012

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je toho "morálne hodný", alebo nie.

...(celý článok)
Ľ. Hajduková
08.09.2012

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán, vyhlasuje zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor, konzervy, zeleninu) ale aj maslo, mlieko (nakoľko už máme...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
08.09.2012

Milé deti!

Túto stredu sa začali detské sväté omše. Všetci ste na nich pozvaní – tak deti, ako aj rodičia. Po každej detskej svätej omši dostanete malú domácu úlohu na...(celý článok)

Eva Voskárová
04.09.2012

Septembrom začína ďalší, už 18-ty rok, činnosti Farskej katechézy, ktorá už siedmy rok funguje ako Lectio Divina.

Stretávame sa každý týždeň v utorok po večernej sv. om...(celý článok)

Rudo, ASC
01.09.2012

Nebyť listu od občianskeho združenia SAVIO, ktorý obsahoval ročné vyúčtovanie k projektu Adopcia tried v Sudáne, tak tento článok asi nevznikne. O čom je vlastne reč? Saleziáni Don...(celý článok)

01.09.2012

„Niekto raz povedal, že keď pracujeme, pracujeme my, no keď sa modlíme, pracuje Boh. Jeho sila sa ponúka modliacim sa ľuďom. Božia víťazná moc sa uvoľňuje v modlitbe. Odked...(celý článok)

01.09.2012

Prosíme ľudí, ktorí majú akékoľvek veci, ktoré by pomohli rodičom školopovinných deti, aby to doniesli na charitu, alebo na faru, nakoľko sa značne zvýšil počet rodín, ktoré ne...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk