ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Matúš Imrich, kaplán
18.12.2010

Na prvý pohľad možno zvláštny názov označuje významnú súčasť predvianočných dní. Už od raných storočí kresťanstva (6. – 8. stor.) sú dni od 17. do 24. decembra v liturgii a...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
18.12.2010

Už niekoľko týždňov upratujeme dom našej farnosti, upratujeme aj v našom srdci a zbavujeme sa toho, čo by nám mohlo brániť v prijatí Ježiška do nášho srdca. Zbavujeme sa rôznych ...(celý článok)

Jozef Kovalík
18.12.2010

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša Krista. Má niekoľko úrovní:

HISTORICKÝ ADVENT...(celý článok)

Ing. Andrej Ungvarský (upravené podľa: spravodaj č. 2, apríl 2004)
11.12.2010

Už niekoľko rokov štatistiky konštatujú zvýšenú rozvodovosť a čísla sú alarmujúce. Takmer každé druhé uzavreté manželstvo sa ukončí rozvodom. Učitelia sa sťažujú na žiako...(celý článok)

Lucia Kužmová
11.12.2010

Počas víkendu 26.-28.11.2010 sa mladí z rôznych farností našej arcidiecézy stretlo na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach na Fóre mladých. Hneď po registrácii, ubytovaní a...(celý článok)

Eva Burgrová
11.12.2010

Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do farskej fotosúťaže. Všetci ste nám ukázali, že sa dá pozerať na svet okolo nás aj inak – vnímavejšie. Ako možno viet...(celý článok)

Tomáš Záleta, CZŠ 6.ročník
11.12.2010
Boh stvoril prírodu,
Boh nám dal rodinu.
Boh nám dal život
...(celý článok)
Jozef Kovalík, CZŠ
11.12.2010

My, skôr narodení, sme často kritickí na adresu mládeže. Svoje zážitky, skúsenosti či problémy s mladými zvykneme končiť povzdychom: „Ach, tá dnešná mládež...“ Myslím, ž...(celý článok)

Mons. Bernard BOBER, arcibiskup - metropolita
04.12.2010
obr

Na začiatku mojej služby nového diecézneho biskupa Košickej partikulárnej cirkvi po konzultácii s k...(celý článok)

gitka
04.12.2010

Je skutočne pravdou, že dnes nie je problémom stretnúť neveriaceho človeka. Aj v kostoloch sa nájde veľa ľudí, ktorí sú veľmi ďaleko od Evanjelia. Svätý Otec Benedikt XVI. Konšt...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
04.12.2010

Advent je doba prípravy na Vianoce. Očakávame a pripravujeme sa na Ježišov príchod. Našu farnosť si môžeme predstaviť ako veľký dom, v ktorom má každý svoje nenahraditeľné miest...(celý článok)

deviatačky z CZŠ sv. Jána Krstiteľa
04.12.2010

V dňoch 25.11. - 27.11.2010 sa uskutočnilo sústredenie nášho zboru vo Veľkom Šariši. Na sústredení sme skúšali na koncert Petra Lipu. Po ubytovaní na fare sme sa zoznámili so starý...(celý článok)

Žiaci a kolektív SZŠ
04.12.2010

Zvykli sme si mať všetkého dosť. Alebo sa o to aspoň snažiť. Mať upratané, napečené koláče, mať či dostať darčeky, „mať“ v ušiach koledy, na oknách svetielka. V tej malej na...(celý článok)

CZŠ
27.11.2010

Rodičia a učitelia Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove Vás aj tento rok pozývajú na adventné popoludnia so vzácnymi hosťami.

...(celý článok)
CZŠ
27.11.2010

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove ponúka mamičkám na materskej dovolenke možnosť zúčastniť sa na svätej omši aj spolu so svojimi deťmi každý piatok o 9:45 ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
27.11.2010

Nastáva čas adventu a pre nás kresťanov je to čas prípravy na príchod Ježiša. Snažíme sa mu priblížiť viac. Tu, kde sa zamýšľame nad sebou, skúsme obetovať trochu času či po...(celý článok)

Miloš Jaklovský
27.11.2010

12. novembra 2010 sa uskutočnilo regionálne kolo najväčšej detskej robotickej súťaže FIRST LEGO League (FLL) – Prvá lego liga – v Košiciach. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce det...(celý článok)

27.11.2010

Saleziánska rodina pozýva všetky deti aj mladých k spoločnému prežitiu adventu. Začíname dnes, v prvú adventnú nedeľu o 16:00 hod. v saleziánskom stredisku. Adventné nedeľné popol...(celý článok)

Lukáš Melicher, www.postoy.sk
27.11.2010

Kniha Bez strachu síce nie je zaručeným návodom ako z nášho života vylúčiť strach, ponúka však pár jednoduchých no silných rád, ktoré v boji zo strachom môžu zavážiť....(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
27.11.2010

Starý cirkevný rok sa nám chýli ku koncu, v nedeľu sme oslávili sviatok Krista Kráľa a pomaličky sa musíme chystať na Adventné obdobie. Je to čas prípravy, prípravy na narodenie Kr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk