ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
o. Anton Pariľák, zodpovedný za Koinoniu
12.10.2013

V utorok, 1. októbra, Koinonia Ján Krstiteľ z Prešova slávila vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela....(celý článok)

žiaci CZŠ Sabinov
12.10.2013

Vo štvrtok 26. septembra sa v našej telocvični CZŠ v Sabinove konal „Deň jazykov“.

Na vlastnej koži si naše deti vyskúšali, ako sa asi cítili ľudia v Babylone, keď ka...(celý článok)

12.10.2013

Mladí, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku, začnú prípravu evanjelizačným kurzom Objav Krista. Kurz bude prebiehať v saleziánskom stredisku na Puškinovej ulici k...(celý článok)

Dávid Baňas
12.10.2013

Saleziánska rodina pozýva každého (deti, mladých, rodiny), kto má chuť stráviť nedeľné popoludnie 13. 10. 2013 vo veselosti, zábave, priateľstve s ľuďmi i Bohom, modlitbe, na Jesenné hry....(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
12.10.2013

Milé deti!

V tomto týždni sme si pripomenuli, ako Pán Ježiš uzdravil 10 malomocných. Koľko z nich sa mu poďakovalo? Jeden.

Aj nám sa môže stať, že zabudneme poď...(celý článok)

05.10.2013

Bratia a sestry, v mene Konferencie biskupov Slovenska, v mene celého organizačného výboru, ako aj v mojom mene, by som chcel poďakovať všetkým kňazom i veriacim, ktorí sa zúčastnili ...(celý článok)

Ladislav Cichý
05.10.2013

Aj v tomto roku pozývame rodičov detí, ktoré sú prihlásené do prípravy na prvé prijatie sv. spovede a Eucharistie, na spoločné stretnutia. Cieľom týchto stretnutí je ponuka pomoci r...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
05.10.2013

Milé deti!

Tento týždeň sme hovorili o anjeloch. Je dôležité vedieť, že anjeli sú duchovné bytosti, ktoré nemajú telo. Majú však – tak ako my – rozum a slobodnú vô...(celý článok)

05.10.2013

Pozývame na farskú duchovnú obnovu animátorov – animátori detí a birmovancov (aj tí, ktorí aktuálne nemajú spoločenstvá), ktorí nemajú pravidelnú duchovnú formáciu v niektorom ...(celý článok)

Sebastián Plančár 4.A
05.10.2013

Pre nás deti je jeseň ideálnym obdobím na púšťanie šarkanov. Preto sme sa jedno jesenné dopoludnie vybrali na lúku, kde sme si zmerali šarkanie sily.

Farebné šarkany vo vý...(celý článok)

Ladislav Cichý
28.09.2013

Pozývame záujemcov o prihlásenie sa do Slovenského misijného hnutia (SMH), na základe čoho by mohol aj v Sabinove vzniknúť klub SMH. Slovenské misijné hnutie je záujmové združenie f...(celý článok)

Stanislav Dugas, dôverník SSV
28.09.2013

Milí členovia Spolku sv. Vojtecha, dovoľujem si Vám oznámiť, že členské podiely na rok 2014 (Pútnik svätovojtešský, podielová kniha a DVD s filmom) si môžete vyzdvihnúť vo farsk...(celý článok)

Lukáš Obšitník, www.postoy.sk
28.09.2013

Kniha vznikla v roku 2010 spísaním rozhovorov kardinála Bergoglia s jeho priateľom, židovským rabínom v Buenos Aires Abrahamom Skorkom.

Bergoglio viac krát aj počas svojich už...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
28.09.2013

Milé deti!

Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu hovorí dôležitú vec: Musíme sa so svojimi blížnymi deliť. Skúpy a lakomý človek, a ten, kto druhému nepomôže v núdzi, n...(celý článok)

Maja Mervová
28.09.2013

Je to tu zas a znova. Tak ako sa začal nový školský rok, tak prichádzame s pozvánkou na eRko stretká. A čo tie eRko stretká vlastne sú???

Pravidelné stretnutia ...(celý článok)

Ladislav Cichý
21.09.2013

Po slávnostnej posviacke nášho nového organu pri titulárnej slávnosti na Farský deň nám ostáva už len doplatiť to, čo ostáva z celkovej ceny. A už toho nie je veľa. Začiatkom mes...(celý článok)

21.09.2013

Ponúkame možnosť zakúpiť si dvoj-CD, na ktorom nájdete zvukový záznam z organového inauguračného koncertu Mareka Vrábla a DVD s video dokumentom o stavbe organu. Ak si zakúpite tento...(celý článok)

21.09.2013

Pozývame mladých na „HRANOLKOVÚ PÁRTY“ do saleziánskeho strediska v piatok 27.9.2013 po večernej sv. omši. Stačí si priniesť 3 zemiaky. Tešíme sa na každého.

...(celý článok)
Ing. Katarína Hviščová
21.09.2013

Chcem sa úprimne poďakovať za každý prejav pomoci v záujme obnovy našej spoločnej cirkevnej základnej školy. Práce na budove pokračujú podľa vymedzeného plánu. Úspešne bola ukon...(celý článok)

Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov
21.09.2013

Vždy som chcela vedieť, aké je to byť deviatačkou. Byť najstaršou v škole. No a je to tu! Najviac sa teším na všetky akcie, ktoré bude naša trieda organizovať. Som však aj smutná,...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk