ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
spoločenstvo Dom Júdov
20.04.2013

A od trónu zaznel hlas: ,,Chváľte nášho Boha všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí! (Zjv 19, 5)

Chváliť Boha, je to najkrajšie, čo v živ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
20.04.2013

Milé deti!

Táto nedeľa je nazvaná aj ako Nedeľa Dobrého pastiera. Pán Ježiš sa o nás stará tak, ako sa dobrý pastier stará o všetky svoje ovečky. Chráni ich pred nebezpe...(celý článok)

Iveta Šoltysová
20.04.2013

„Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať, poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.“ (Ž 32, 8 )

Nielen dar múdrosti a rady dostanú naši birmovanc...(celý článok)

20.04.2013

Pozývame všetkých mladých, zvlášť birmovancov na prednášku na tému „O chodení spolu, alebo vzťah chlapec-dievča“ dňa 28.4.2013 o 16:00 h. v saleziánskom stredisku v Sabi...(celý článok)

Jana Gruberová
13.04.2013

Mária Elena Bergoliová má 65 rokov a je posledným žijúcim súrodencom pápeža Františka. Žije so svojimi dvoma synmi na periférií Buenos Aires. Takto si spomína na ich spoločné dets...(celý článok)

13.04.2013

(pokračovanie)

„VNUK“ – spravidla ide o vytipované volania páchateľov na pevné linky seniorov, pri ktorých sa páchateľ do telefónu predstavuje ako príbuzný seniora, na...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
13.04.2013
Chlapci a dievčatá!

Tento týždeň sme mali ako predmet teplomer. Ten ukazuje, aké príjemné (teplé) či nepríjemné (chladné) môže byť ovzdušie. Ochladnúť môžu aj vzťahy ...(celý článok)

Joseph Ratzinger, A new song for the Lord
13.04.2013

„Rád by som spomenul krásnu úvahu Mahatmu Gándiho, ktorú som našiel nedávno v kalendári. Gándhi hovorí o troch prostrediach vo vesmíre a o tom, ako každé z týchto prostredí posky...(celý článok)

Robert Balek
06.04.2013

Prečo je pre nás, kresťanov, zmŕtvychvstanie Krista také veľmi dôležité? Prečo Pavol vo svojich listoch doslova píše, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera, a ak le...(celý článok)

06.04.2013

Vzhľadom na to, že trestná činnosť páchaná na osobách vyššieho veku (ďalej len „seniori“) sa v posledných rokoch stáva fenoménom so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a brut...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
06.04.2013

Milé deti!

Poznáte apoštola Tomáša? Toho nazývajú aj „neveriacim Tomášom“. Nechcel uveriť svojim spolu-apoštolom, že videli živého Pána Ježiša. Pán Ježiš je živ...(celý článok)

Farská charita a OZ Samaritán
06.04.2013

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili akciu "Kilo pre chudobných". Zvlášť ďakujeme birmovancom, ktorí pomáhali priamo v predajniach. Pomoc išla pre 24 rodín.

...(celý článok)
Dionýz Takács
31.03.2013

Radujme sa a veseľme sa v ňom. Svetlo zvíťazilo nad temnotami, život zvíťazil nad smrťou. Kristus vstal z hrobu. Tým nám dal vrcholný dôkaz svojho Božstva, dokázal pravdivosť svojh...(celý článok)

31.03.2013

Čo je to vlastne láska? Mnoho významných vedcov sa snažilo vysvetliť tento záhadný jav. Z ich záverov možno poznať, že sú za tým hormóny, ktoré ovplyvňujú náš centrálny riadi...(celý článok)

Yoe „Rainy“ Kovalík
31.03.2013


Biela sobota a potom biele ráno,
Kristus žije, počuješ? Hovorím: Áno!
Bratia, sestry, ak ste vstali s Kristom,
Nebudete nikdy žiť vo svete hmlistom.
...(celý článok)

Terézia Novická
31.03.2013

Slovenské misijné hnutie (klub Košice, Moyzesova 62) prosí veriacich, ktorí majú staré, poškodené, alebo už nepotrebné ružence, aby prispeli do zbierky ružencov v kostole v Sa...(celý článok)

31.03.2013

Chceme sa úprimne poďakovať vdp. dekanovi, že pomohol vybaviť, aby počas farských misií sme mohli mať sv. omše celý týždeň aj na filiálke v Jakubovanoch. Dôstojným p. misionárom...(celý článok)

Dionýz Takács
23.03.2013

Po slávení obradov Kvetnej nedele nasleduje slávenie Veľkonočného trojdnia, ktoré je žiarivým vrcholom celého liturgického roka. Slávime veľké tajomstvá ľudského vykúpeni...(celý článok)

23.03.2013

Druhá veľkonočná nedeľa je sviatkom Božieho milosrdenstva. Preto vás pozývame na spoločnú modlitbu Novény pred Sviatkom Božieho milosrdenstva v našej farnosti takto:

...(celý článok)
Hana Šimčíková
23.03.2013

Ani neviem kedy sa to presne stalo, ako som si tento deň obľúbila, ale z roka na rok prichádzam na to, že ho mám radšej a radšej. Deň, v ktorom – ako by sa mohlo zdať – sa nič nede...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk