ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Silvia Rusnáková
22.01.2011

6.1.2011 sa konal prvý vianočný koncert speváckeho zboru Maranatha z Jakubovian, na ktorom sme privítali aj hostí zo speváckeho zboru Efatha z Hervartova. Naša premiéra bola...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
22.01.2011

Milé deti, Boh nás vidí stále. Vidí, či konáme dobro, alebo či konáme zlo. Vidí nás, aj keď nás nevidí nikto a my konáme v skrytosti. Často sme dobrí, poslušní, milosrdní, lá...(celý článok)

Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
15.01.2011

Drahí, ako je nám všetkým známe, vyhlásenie Roka sv. Ondreja, ktorý sme pred časom začali, nemá iný význam ako ten, ktorý v sebe ukrýva jeho podnadpis: duchovná obnova našej arcid...(celý článok)

Iveta Šoltysová
15.01.2011

Vždy po koledovaní už niekoľko rokov organizujeme pre deti a rodičov Kolednícky ples. Tento rok sme sa spolu s animátormi rozhodli usporiadať niečo trochu iné – karneval. Táto akcia ...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
15.01.2011

Počuli ste už slovo cinquain? Je to päťriadková báseň s presným počtom slov a slovných druhov v riadku. Takto vytvorili cinquain naši šiestaci:...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
15.01.2011

Často máte aj vy, deti, pred sebou galériu rôznych ľudí – športovcov, hercov, spevákov ..., ktorým by ste sa chceli podobať. Chceli by ste byť ako oni. Úspešní, mať nejaký talen...(celý článok)

15.01.2011

Saleziánska rodina vás pozýva od 22. januára vždy o 18:15 hod. pred večernou sv. omšou spoločne sa pripraviť deviatnikom na sviatok sv. Jána Bosca. Srdečne ste pozvaní stráviť štvr...(celý článok)

Iveta Šoltysová
08.01.2011

Do koledovania s Dobrou Novinou sme sa tento rok zapojili už po desiatykrát. 36 malých koledníkov so 16 sprevádzajúcimi osobami sa v sobotu 25.12. vydalo smelo (aj napriek nepriazni počasi...(celý článok)

Maja Svatová
08.01.2011

Už mnoho rokov na prvý sviatok vianočný otvárajú ľudia v Orkucanoch svoje dvere koledníkom Dobrej Noviny, ktorí prichádzajú do rodín, aby ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježi...(celý článok)

Katarína Šimčíková, Ľudmila Hajduková
08.01.2011

Správa o činnosti za rok 2010

...(celý článok)
Jožka Urbanova
08.01.2011

Dna 26. decembra, na sviatok sv. Rodiny, bola v našom farskom kostole jasličková pobožnosť, ktorej sa mnohé rodiny zúčastnili zo svojimi deťmi. Niektoré aj vinšovali a spievali Ježiš...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
08.01.2011

Prázdniny sa skončili a my sa môžeme začať znovu stretávať na detských svätých omšiach. Postupne sme doteraz prechádzali liturgickým obdobím roka a cez Advent i počas Vianoc sme s...(celý článok)

Eva Voskárová
01.01.2011

Pri jasličkách Božieho Syna, kde Slovo sa stalo Telom, prosím Pána: Pane, Ty jediný poznáš ľudské vnútro i vývoj, ktorým sa uberá ľudstvo. Ty vieš, čo najviac potrebujeme i čo n...(celý článok)

Jana Ptaková
01.01.2011

Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí, ktoré počas vianočných sviatkov ohlasujú narodenie Pána a zároveň pomáhajú zlepšovať životné podmienky v afrických krajinách...(celý článok)

01.01.2011

Príprava na krst

...(celý článok)
mladí zo saleziánskeho strediska
01.01.2011

Dňa 29. decembra sa v saleziánskom stredisku Panny Márie Pomocnice uskutočnil v poradí už ôsmy ročník hokejbalového turnaja SALIK PUK. Tohto roku sa turnaja zúčastnilo šesť družsti...(celý článok)

01.01.2011

Spevácky zbor z Jakubovian a komorná skupina z Hervartova Vás srdečne pozývajú na Vianočný koncert dňa 6. januára 2011 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Jakubovanoch.

Srdečn...(celý článok)

24.12.2010

Vianočné slovo

...(celý článok)
Juraj Hudák
24.12.2010

Mladí zo saleziánskeho strediska Márie Pomocnice pozývajú všetkých športových nadšencov na 8. ročník hokejbalového turnaja SALIK PUK, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. - 30. decembr...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
24.12.2010

Nachádzame sa v čase, keď Boh nerobí konkurz na Božiu matku, robí konkurz na svojich synov a dcéry, aby sa slobodne rozhodli pre neho, ako to urobila Panna Mária. Želám Vám, aby ste v ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk