ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
31.08.2013

Denný stacionár pre ťažko zdravotne postihnutých v Sabinove hľadá darcu masážneho ležadla pre klientov zariadenia. Prípadnému darcovi v mene klientov ďakujeme.

Denný stac...(celý článok)

Iveta Šoltysová
31.08.2013

Hlavnou myšlienkou tábora bolo, že ako prví kresťania sme mali pamätať na to, že v každej situácii bojujeme za Krista a s Kristom (Ef 6, 13). Už pri príprave sme v modlitbách „bojo...(celý článok)

31.08.2013

Pozývame rodičov a deti zo Sabinova, ktoré sa prihlásili do prípravy na prvé prijatie Eucharistie, aby prišli na budúcu nedeľu, 8. 9., na spoločné stretnutie do kostola o 16.00 hod. Na...(celý článok)

31.08.2013

Časopis Rebrík je jediným kresťanským časopisom pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Poskytuje prístupnou a hravou formou doplnkové vzdelávanie detí a kreatívne voľnočasové hry...(celý článok)

Yoe „Rainy“ Kovalík
24.08.2013


Červená, modrá a na tanieri hlava,
Sabinovský erb, je to tak od pradávna.
Svätec, čo chráni moje mesto,
Od narodenia mu bolo dané miesto −
Pripraviť cestu...(celý článok)

Tomáš Svat, Ladislav Cichý
24.08.2013

Človek sa rodí, vyrastá a aj zomiera v kruhu svojich najbližších, ktorých nazýva svojou rodinou.

...(celý článok)
Juraj Vrábel
24.08.2013

Odchod autobusu do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove je 7. septembra (v sobotu) o 05:30 hod. od MsKS.

...(celý článok)
24.08.2013

Pozývame manželov, ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah, na manželské večery. Najbližší termín spomínaných večerov je 16. september 2013. Bližšie informácie o tom, čo to je a akým...(celý článok)

10.08.2013

22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný pochod za život.

...(celý článok)
10.08.2013

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z okresu Prešov, konkrétne z farnosti Nižná Šebastová, z filiálky Ľubotice. Takže v podstate som vyrástol doma, v Prešove.

...(celý článok)
10.08.2013

Krompachy 21. – 26. júl 2013

Ani sme si nestihli všimnúť a polovica prázdnin je za nami. Našťastie sa tomu nemusíme čudovať, lebo do prázdninovej kapsy si pribaľuj...(celý článok)

Ladislav Cichý
27.07.2013

Drahí veriaci, máme za sebou prvý polrok tohto roku a preto vás chcem informovať o stave financií týkajúcich sa nášho nového organu. K Novému roku sme mali z celkovej ceny organu neza...(celý článok)

Filip Burgr
27.07.2013

Tak ako každý rok, aj tento sa väčšina miništrantov zúčastnila na miništrantskom tábore. Tábor prebiehal v dňoch 30.6. – 4.7. 2013 v obci Brehov. Tam sme bývali v minoritskom klá...(celý článok)

Zuzana Matisovská
27.07.2013

S týmito slovami a s rovnakou dôverou ako Mojžiš sme sa s deťmi vybrali na cestu. Nie len na tú autobusom na Domašu, ale na skutočnú cestu do Zasľúbenej zeme. Hoci sme my animátori v ...(celý článok)

Juraj Vrábel
27.07.2013

Dňa 7. septembra Združenie Faustínum organizuje autobusový zájazd do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Počas pobytu v Krakove účastníkov zájazdu bude sprevádzať sestra Cla...(celý článok)

Saleziánska rodina
13.07.2013

Celý príbeh tohoročnej púte sa začal tradične, v piatok, po posilnení Eucharistiou pri rannej svätej omši a požehnaní od pána kaplána Juraja. Takto vystrojení sme boli pripravení z...(celý článok)

Ľ. Hajduková
13.07.2013

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán vyhlasuje zbierku trvanlivých potravín (strukoviny, sáčkové polievky, cukor, konzervy, paštéty, nakladanú zeleninu) a stravných ...(celý článok)

13.07.2013

Odchod pre deti do farského tábora je v nedeľu (14.7.) o 16.30 hod. od MsKS v Sabinove. Stretnutie je 15 min. pred odchodom. Nezabudnite kartičku poistenca a potvrdenie o zdravotnom stave (ok...(celý článok)

13.07.2013

Dom mamy Margity nás znova privítal. Aj keď počasie nebolo podľa našich predstáv, nám úsmev z tváre predsa nezmizol. Obetavé animátorky ,,anjeliky“ sa postarali o inak obdarované d...(celý článok)

žiaci CZŠ Sabinov
29.06.2013

Viera je pre mňa všetko.

Dáva mi nádej, že Pán Ježiš príde ešte raz a všetkých nás vyslobodí z otroctva hriechu.

No vyslobodí iba tých, čo v neho verili a dú...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk