ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
24.11.2012

Pozývame všetkých veriacich na Ondrejovské dni. V sobotu 1. decembra 2012 o 10.00 hod. v konkatedrále v Prešove bude sláviť sv. omšu Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita.

...(celý článok)
Erik Dragoň, žiak CZŠ
24.11.2012

Keď sme sa dozvedeli, že naša škola organizuje výlet do ZOO v Maďarsku, vôbec sme neváhali, a hneď sme sa prihlásili. Okrem nás nezaváhali ani iné rodiny. Záujem bol dosť veľký. ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
24.11.2012

Milé deti,

Ježiš sa nám predstavuje ako kráľ. Nie však so zlatou korunou, ale s tŕňovou. Čo nosíme na hlave my? Väčšinou asi čiapku :). Ale okrem toho nás Pán Ježiš p...(celý článok)

Saleziánska rodina
24.11.2012

saleziánska rodina Vás aj tento rok srdečne pozýva na spoločné strávenie adventných popoludní, ktoré sa budú konať každú adventnú nedeľu o 15:00 hod. v priestoroch saleziánskeho ...(celý článok)

17.11.2012

S vierou je to tak, že rastie súbežne s nami, vyvíja sa, dospieva, alebo aj nie! To, v akého Boha veríme, sa teda mení počas nášho života, niekedy však treba urobiť rekonštrukciu ob...(celý článok)

17.11.2012

Keď potrebuješ posilu vo viere ... Hebr 11, 1-3
Keď potrebuješ posilu v nádeji ... 2 Pt 1, 16-21
Keď potrebuješ posilu v láske ... 1 kor 13, 1-13

Keď si zhrešil ... Ž 51<...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
17.11.2012

Milé deti,

v evanjeliu hovorí Pán Ježiš o konci sveta. Povzbudzuje nás, aby sme boli pripravení na stretnutie s ním. Skôr, či neskôr sa tak stane. Čo to znamená pre nás? ...(celý článok)

10.11.2012

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Rada pre mládež a univerzity KBS pozývajú v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež našich mladých na Godzone Tour 2012.

...(celý článok)
Eva Burgrová
10.11.2012

„Sviečku mu môžem zapáliť len v mojom srdci...“ Sú slová mamičky, ktorá s bolesťou vypovedala svoju bolesť nad stratou svojho očakávaného dieťatka, ktoré nikdy nevidelo svetl...(celý článok)

Eva Voskárová
10.11.2012

Zamysleli sme sa niekedy nad touto otázkou? Dali sme si otázku: Aká je moja viera? Možno mi celý život táto otázka nenapadla a neznepokojovala, a mala by.

Preto Ťa, Pane, pro...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
10.11.2012

Milé deti,

tento týždeň sme počuli evanjelium o chudobnej vdove. Ona dala do chrámovej pokladnice svoje posledné peniaze. Hoci len 2 drobné mince, v Ježišových očiach to bol...(celý článok)

03.11.2012

Premýšľali ste už niekedy o Petrovi ako o odporcovi na základe výhrady vo svedomí? Stal sa ním totiž vtedy, keď odmietol plniť nariadenie židovskej veľrady. Keď mu veľkňaz pripome...(celý článok)

I. Šoltysová, Ľ. Komárová, B. Zvijáková
03.11.2012

Taký bol cieľ našej cesty v sobotu 20. 10. do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Birmovanci a zopár animátorov sa mohli osobne presvedčiť, ako to funguje v zariadení, ktoré m...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
03.11.2012

Milé deti,

na detskej svätej omši sme sa rozprávali o tom, ako sa stať svätým. Je to jednoduché. Stačí mať Ježiša vždy vo svojom srdci (na prvom mieste).

Anto...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
03.11.2012

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál a zvelebenia, ktorá bude v piatok 9.11. po večernej svätej omši v rímskokatolíckom kostole.

...(celý článok)
27.10.2012

Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween (Marián Koláček - prevzaté z blogu)

Halloween a křesťanství (o. Vojtech Kodet)...(celý článok)

27.10.2012

Rok viery nás pozýva, aby sa objavili poklad cirkvi – vieru, ktorá je vzácnym darom samého Boha pre ľudí všetkých čias. Preto raz v mesiaci sa budeme pri nedeľných príhovoroch veno...(celý článok)

27.10.2012

V deň spomienky všetkých verných zosnulých (2. 11.) bude po liturgii (o 15.00 hod.) na cintoríne posvätená pamätná tabuľa nenarodeným deťom. Pamätná tabuľa bude natrvalo umiestnen...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
27.10.2012

Milé deti, v dnešnom evanjeliu sme počuli o uzdravení slepca. Okrem slepoty očí môžeme trpieť slepotou srdca – napr. nevidíme (alebo neďakujeme) mnohé dobré skutky našich rodičov...(celý článok)

Saleziánska rodina
27.10.2012

Jednu obyčajne neobyčajnú jesennú nedeľu sme sa vybrali spolu s deckami užiť si jeden z posledných dní teplého a slnečného počasia. S úsmevmi na perách sme sa vybrali na čerstvo p...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk