ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Jozef Mihok CSsR
15.06.2013

Pochádzam zo štyroch detí Ľubomíra a Anny Mihokových. Mám 26 rokov. Za odovzdanie daru viery vďačím mojím rodičom. Už v detstve som sa aktívne zapájal do života našej farnosti Mu...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
15.06.2013
Milé deti,

V dnešnom evanjeliu sme počuli, že Ježiš bol na návšteve u farizeja Šimona. Ako tak sedeli za stolom, prišla žena, ktorá mala mnoho hriechov. Všetci o tom vedeli. Ježi...(celý článok)

Saleziánske animátorky
15.06.2013

Pozor, pozor! Nasledujúca pozvánka je len pre dievčatá :)

Máš voľno 21. − 22. júna 2013 a nevieš, čo s ušetreným časom?

...(celý článok)
Martina Grochálová (pokračovanie)
08.06.2013

Detaily a prepojenosť s realitou

Pre deti vo veku 6 – 9 rokov, ktoré sa vedia sústrediť 10 – 20 minút, sú dô­ležité detaily. Ten istý príbeh im môžeme p...(celý článok)

Saleziánska rodina
08.06.2013

Tento rok sme mali všetci možnosť zúčastniť sa farských misií. Otcovia misionári nám viackrát prízvukovali, že misie sa nekončia ich odchodom. Práve naopak, vtedy by mali začať n...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
08.06.2013

Milé deti!

V piatok sme mali sviatok Božského Srdca Ježišovho.

Svätá Margita Mária Alacoque žila v rokoch 1647 − 1690. Bola rehoľnou sestrou a žila v kláštore ...(celý článok)

eRko animátori
08.06.2013

Čo sa stane, ak vypneme naše telky, počítače, notebooky, ... ? Zdá sa vám to trochu sci-fi? Niekoľkí sabinovskí odvážlivci hľadali a našli odpovede na tieto otázky :). Pomáhal ná...(celý článok)

Dionýz Takács
01.06.2013

Keď tieto riadky budete čítať, ja už budem na Duchovných cvičeniach vo Vysokých Tatrách. Skončila sa moja diakonská prax, 10 mesiacov ubehlo veľmi rýchlo. Aj touto cestou Vám chcem ...(celý článok)

01.06.2013

Z dôvodu ukončenia činnosti pracovníkov na aktivačné práce sú, žiaľ, obmedzené aj naše možnosti pomoci, preto bude od 3. júna 2013 príjem a výdaj potravín v charitnom centre na U...(celý článok)

01.06.2013

Tretiaci z CZŠ sv. Jána Krstiteľa sa veľmi tešili na stretnutie s Pánom v Eucharistii. Táto túžba sa naplnila 26. mája 2013 slávnosťou, ktorá bola vyvrcholením ich celoročnej príp...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
01.06.2013

Chlapci a dievčatá,

viacerí z vás už na 1. sv. prijímaní boli. Iní sa na to len pripravujú.

Práve v tomto období máme sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krv...(celý článok)

Martina Grochálová
01.06.2013

Ako priblížiť deťom Sväté písmo? Ako s nimi čítať biblické príbehy, aby ich neodradili či nevystrašili? Deti môžeme na Bibliu „predpripraviť“ tak, ako ich pripravujeme na to,...(celý článok)

Hana Šimčíková
25.05.2013

Odvážna, skromná, no silná modlitba dokáže zázraky, povedal Svätý Otec tento týždeň v homílii. Skonštatoval, že často aj tí, ktorí milujú Ježiša, vo svojej viere príliš ner...(celý článok)

25.05.2013

Zvukové nahrávky z marcových misií v našej farnosti sú už v predaji! Na dvoch CD nájdete všetky misijné príhovory v mp3 formáte a okrem toho ako BONUS aj FOTO prierez misií.

Žiadajte v sakristii kostola! Cena za komplet sadu je 6,-€

...(celý článok)
Slovenské misijné hnutie
25.05.2013

Klub slovenského misijného hnutia v Košiciach ďakuje celej farnosti aj s filiálkami za bohatú zbierku darov, ktorými pomáhate mnohým misionárom v zahraničí, ale aj u nás v niektorýc...(celý článok)

eRko animátori
25.05.2013

Ako prežiť týždeň bez televízora alebo počítača, tabletu či mobilu? Je to jednoduché! Môžeme sa viac venovať darom, talentom, ktoré sme dostali od Pána Boha. Každý z nás v sebe...(celý článok)

25.05.2013

Pozývame všetky deti na súťažné popoludnie v rámci dňa detí, ktoré bude 1. Júna 2013 od 14.00 hod. v centre mesta. Pripravené budú stanovištia pre...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
25.05.2013

Milé deti!

Skúsili ste sa niekedy pozerať priamo do slnka? Ak áno, určite vás rýchlo rozboleli oči. Veľký nápor svetla naše oči nie sú schopné zniesť. Nemôžeme ...(celý článok)

20.05.2013
Fotografie z kolaudácie nášho nového organu (11. 5. 2013) a z inauguračného koncertu (12. 5. 2013) si môžete pozrieť v novom albume vo fotogal...(celý článok)
Saleziánska rodina
18.05.2013

Už sa to blíži!!! Po čase tvrdej práce sa dočkáme odmeny za sily a námahy vložené do projektu na obnovu nášho strediska. Pod záštitou Panny Márie Pomocnice sa nám darí celkom ús...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk