ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
16.12.2012

Vianočný stromček a vianočná výzdoba sú neoddeliteľnou súčasťou slávenia narodenia Ježiša, nášho Pána. Vôňa ihličia a horiace sviečky umocňujú v našich príbytkoch očaká...(celý článok)

Terézia Vargovčíková
16.12.2012

Sv. Mikuláš ani tento rok neobišiel CZŠ sv. Jána Krstiteľa, veď už od septembra sú žiaci usilovní a v advente sa snažia ešte viac. Na jeho príchod sme sa pripravili sv. omšou, cez ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
16.12.2012

Drahí chlapci a dievčatá,

k Jánovi Krstiteľovi prichádzali rôzni ľudia – aj mýtnici, aj vojaci. Pýtali sa, čo majú robiť, aby pripravili cestu Pánovi. Ján odpovedal ve...(celý článok)

Eva Voskárová
16.12.2012

Kde je moja loptička? Kde ste skryli moju bábiku? Kto mi vzal mobil(knihu, pero, ...)? Kde som si položila okuliare(kľuče, peňaženku, ...)?

Celý život niečo hľadáme. A nie ...(celý článok)

Ladislav Cichý
08.12.2012

Po 10 rokoch sa uskutočnia v našej farnosti znova farské misie, ktoré budú opäť viesť otcovia misionári z rehole redemptoristov. Misie povedie tím p. Michala Zamkovského CsSR v dňoch ...(celý článok)

08.12.2012

Na otázku, kto je Ježiš Kristus, dostaneme rôzne odpovede: bol dobrým človekom, dobrým učiteľom, dobrým morálnym vzorom. Všetky tieto názory obsahujú zrnko pravdy, ale ani jeden z n...(celý článok)

Martin Seč
08.12.2012

Farská charita aj tohto roku organizuje pred vianočnými sviatkami potravinovú zbierku pre chudobných. Je dôležité a záleží nám na tom, aby sa pomoc dostala do rodín, ktoré to najviac potrebujú. K tomu potrebujeme vašu pomoc, a preto vás prosíme, aby ste nás informovali o rodinách, ktoré by sme s potravinovým balíkom ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
08.12.2012

Milé deti,

túto nedeľu sme stavali cestu pre Ježiša do nášho srdca. V evanjeliu sme počuli, ako nás Ján Krstiteľ vyzval pripraviť cestu Pánovi. Máme mu vyrov...(celý článok)

Jozef Yoe Kovalík ml.
08.12.2012


Na adventnom venci už horí druhá svieca,
A evanjelium sa zameriava na jedného svätca...

Je pätnásty rok vlády cisára Tibéria,
Kedy Poncius Pilát je ...(celý článok)

Juraj Feník
02.12.2012

Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku... ...aby ste boli bez úhony... ...keď príde náš Pán Ježiš... (1 Sol 3,12 ‒ 4,2)

Druhé čítanie prvej adventnej nedele v ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
02.12.2012

Milé deti,

máme pred sebou obdobie adventu a s ním našu ADVENTNÚ BRÁNU VIERY. Tá nás bude sprevádzať počas nášho čakania na príchod Pána Ježiša.

Tento týž...(celý článok)

Iveta Reváková
02.12.2012

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko je hoden ľudský život? Dá sa to vôbec vyčísliť? Možno by niekto vedel vypočítať náklady na život, ale hodnotu ľudského života?

...(celý článok)
Spoločenstvo Dom Júdov
02.12.2012

Pozývame vás na modlitbu chvál, ktorá bude v piatok 7. 12. po večernej svätej omši vo farskom kostole v Sabinove.

„Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú...(celý článok)

Lucia Klučárová a Ondrej Šmidriak (členovia prípravného tímu Akadem 2012)
24.11.2012

V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam „tradičného modelu“ rodiny a hľadať „nové modely“. Mladí z univerzitných pastoračných...(celý článok)

24.11.2012

Pozývame všetkých veriacich na Ondrejovské dni. V sobotu 1. decembra 2012 o 10.00 hod. v konkatedrále v Prešove bude sláviť sv. omšu Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita.

...(celý článok)
Erik Dragoň, žiak CZŠ
24.11.2012

Keď sme sa dozvedeli, že naša škola organizuje výlet do ZOO v Maďarsku, vôbec sme neváhali, a hneď sme sa prihlásili. Okrem nás nezaváhali ani iné rodiny. Záujem bol dosť veľký. ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
24.11.2012

Milé deti,

Ježiš sa nám predstavuje ako kráľ. Nie však so zlatou korunou, ale s tŕňovou. Čo nosíme na hlave my? Väčšinou asi čiapku :). Ale okrem toho nás Pán Ježiš p...(celý článok)

Saleziánska rodina
24.11.2012

saleziánska rodina Vás aj tento rok srdečne pozýva na spoločné strávenie adventných popoludní, ktoré sa budú konať každú adventnú nedeľu o 15:00 hod. v priestoroch saleziánskeho ...(celý článok)

17.11.2012

S vierou je to tak, že rastie súbežne s nami, vyvíja sa, dospieva, alebo aj nie! To, v akého Boha veríme, sa teda mení počas nášho života, niekedy však treba urobiť rekonštrukciu ob...(celý článok)

17.11.2012

Keď potrebuješ posilu vo viere ... Hebr 11, 1-3
Keď potrebuješ posilu v nádeji ... 2 Pt 1, 16-21
Keď potrebuješ posilu v láske ... 1 kor 13, 1-13

Keď si zhrešil ... Ž 51<...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk