ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

14.06.2014

Dňa 28.5.2014 sa žiaci 8. a 9. Ročníka CZŠ sv. Jána Krstiteľa zúčastnili tradičnej exkurzie do Osvienčimu. Prinášame ich zážitky, najsilnejšie dojmy:

...(celý článok)
14.06.2014

„Všetky ťažkosti v modlitbe majú jedinú príčinu: človek sa modlí, akoby tu Boh nebol.“ sv. Terézia z Avily

Myslím, že sa takto často nie len modlíme, ale aj ž...(celý článok)

Marek Roják, ACM
07.06.2014

V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: „Týždeň modlitieb mladých za mladých“, pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci so ZKSM. ...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
07.06.2014

Nie, ten náš príbeh sa takto nezačína. Nie je to rozprávka. Je to príbeh, ktorý sa naozaj stal. Príbeh, ktorý sa deje každý deň. Príbeh veľkej bezhraničnej a bezpodmienečnej lás...(celý článok)

E.B.
07.06.2014

V nedeľu 1. júna bol posvätený nový obraz a zrenovovaná kaplnka (smerom na Ražňany) Preblahoslavenej Panny Márie. Chceme sa veľmi pekne poďakovať pánovi Bartolomejovi Rokošnému a J...(celý článok)

eRko animátori
07.06.2014

Tento týždeň sa konal 14. ročník kampane Vypni telku, zapni seba! Bez pozerania televízie, hrania počítačových hier a zábavy na internete sa zaobišlo približne 7 000 oficiálne zareg...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
07.06.2014

Milé deti!

Slávime Nedeľu Ducha Svätého. Ježiš nazval Ducha Svätého Tešiteľom. Duch Svätý nás môže a vie potešiť viac, ako akákoľvek hračka, ktorú máme tak...(celý článok)

Ladislav Cichý
31.05.2014

Pozývame našich veriacich v nedeľu 1. júna 2014 popoludní na požehnanie kaplnky Preblahoslavenej Panny Márie po rekonštrukcii, pri ktorej tiež požehnáme a umiestnime v kaplnke nový ob...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
31.05.2014

Milé deti!

Túto nedeľu prvé dve skupiny tretiakov pristúpili k prvému svätému prijímaniu. Gratulujeme!

Slávili sme Nanebovstúpenie Pána, keď Pán Ježiš vystúpi...(celý článok)

Rainy
31.05.2014


Žijem pokojne a bez obáv či strachu,
Lebo v Pánovi mám svojho strážcu.
On je moje svetlo a spása,
Kráčam opačným smerom ako masa.
Áno, aj v dnešnej dobe...(celý článok)

24.05.2014

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Sv. Otca Františka udelila pre Rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku dar úplných odpustkov pri splnený zvyčajnýc...(celý článok)

Maja Mervová
24.05.2014

Vypnúť telku či počítač nie je taký problém. Ale ako dlho vydržíš bez nich? Deň, dva? A čo takto týždeň? :) Pozývame všetky deti, aby spolu s nami ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
24.05.2014

Milé deti!

Máj je takým mesiacom, v ktorom sa špeciálne modlíme k Panne Márii. V našej farnosti sme sa modlili aj novému, takú prípravu na sviatok Panny Márie, Pomocnice kre...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
24.05.2014

Nakoľko dôverujeme nášmu Bohu – všemohúcemu Stvoriteľovi sveta, Pánovi vesmíru, Spasiteľovi každého človeka, natoľko sme mu schopní ďakovať, natoľko sme ho ochotní chváliť....(celý článok)

17.05.2014

Drahí priatelia rodiny, uplynul mesiac, odkedy Aliancia za rodinu spustila petíciu pred referendom. Chce tak zastaviť rozkladné útoky na inštitúciu manželstva a rodiny. Ďakujeme za doter...(celý článok)

sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM
17.05.2014

Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva a Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum pozýva v nedeľu 25. mája 2014 na mariánsku duchovnú obnovu, ...(celý článok)

Marián Jaklovský
17.05.2014


Idem k Otcovi,
prekvapeným vraví.
Pripraviť miesto,
by nebolo tesno.

Ja však prídem,
späť vás vezmem.
Opäť budeme spolu
ako kedysi do...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
17.05.2014

Milé deti!

Pán Ježiš si vybral niektorých ľudí, aby boli jeho apoštolmi. Títo apoštoli mali za úlohu hlásať to, čo Ježiš hovoril a robil. Predovšetkým mali ohlasovať ...(celý článok)

Iveta Šoltysová
17.05.2014

Už niekoľko rokov patrí druhá májová sobota malým aj veľkým koledníkom, ktorí sa majú možnosť zúčastniť Misijnej púte detí na dvoch miestach na Slovensku: v Rajeckej Lesnej a v...(celý článok)

10.05.2014

Prečo je potrebné referendum? Zákony a nariadenia má prijímať parlament a občanmi zvolení zástupcovia. Existujú ale výnimočné prípady, kedy je dôležité, aby sa do rozhodov...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk