ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Peter Kuriško, kaplán
03.02.2013
Milé deti,

v tomto týždni sme si povedali niečo o sv. Jánovi Boscovi. Tento kňaz založil rehoľu saleziánov, ktorí pôsobia aj v našej farnosti. Od sv. Jána Bosca sa môžeme pou...(celý článok)

SuE Kovalíková
03.02.2013

Každý z nás dobre pozná troch archanjelov – sv. Michaela, sv. Gabriela a sv. Rafaela. O prvých dvoch by sme vedeli niečo povedať, ale o sv. Rafaelovi toho vieme pomerne málo.

...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
03.02.2013

Pozývame vás na modlitbu chvál, ktorá bude v piatok 8.2. po večernej svätej omši.

...(celý článok)
Saleziánska rodina
03.02.2013

Saleziánska rodina Vás pozýva na Kalčetový turnaj dvojíc mladých do 18 rokov vrátane, ktorý sa uskutoční v sobotu 9.2. 2013 v Saleziánskom stredisku. Začíname o 8:00 svätou omšou....(celý článok)

P. ThLic. Michal Zamkovský CSsR, ľudový misionár
27.01.2013

Misia značí poslanie. Otec posiela na svet svojho Syna, aby skrze neho a v ňom daroval svetu vykúpenie. Po nanebovstúpení Ježiš Kristus posiela do sveta Cirkev, ktorú obdaril Duchom Svätým, ...(celý článok)

27.01.2013

Sabinovské misie 2013 majú už svoje heslo, ktoré je vybrané z Apoštolského listu Porta fidei pápeža Benedikta XVI., ktorým sa oznamuje Rok viery: Brána viery je stále otvorená pre každého!

...(celý článok)
27.01.2013

Akou rozprávkovou postavou by si chcel/chcela byť aspoň na chvíľu? Aké povolanie sa Ti páči? Premeň sa s nami na postavu, ktorá sa Ti páči, alebo o ktorej snívaš a príď sa pritom ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
27.01.2013

Milé deti,

tento týždeň sme sa začali pripravovať na farské misie. Od pondelka je to už len 40 dní a začnú misie. Týchto 40 dní vás pozývam k modlitbe za misie. ...(celý článok)

Saleziánska rodina
27.01.2013

Saleziánska rodina vám pri príležitosti osláv sviatku Dona Bosca dáva do pozornosti tradičnú Don Bosco show, ktorá sa uskutoční v nedeľu 27.1.2013 o 13:30 v kinosále MsKS v Sabinove. Vstupné dobrovoľné. Tešíme sa na Vás.

...(celý článok)
Eva Voskárová
27.01.2013

Možno, že niektorí z nás sú rozpačití a nevedia ako sa postaviť k misiám. Kladú si otázky, na ktoré nemajú odpovede, alebo majú také, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. S týmito ...(celý článok)

Rok viery (5)
19.01.2013

Koľko ľudí spútaných chorobou alebo postihnutých nehybnosťou trávi život na vozíku alebo na lôžku? Pri pohľade na utrpenie rôzneho druhu sa vynárajú otázky: Prečo? Prečo taký ...(celý článok)

Z www.adoptujsipolitika.sk spracoval Miroslav Novák
19.01.2013

Pred necelým rokom tu bola kampaň „40 dní teraz“ v rámci projektu „Tvoja vec“, ktorý zastrešuje ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže). Od 1. januára je tu pokra...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
19.01.2013

Milé deti,

v evanjeliu sme počuli, že Ježiš bol na svadbe. Bola s ním aj jeho matka, Panna Mária a aj učeníci. V časoch Pána Ježiša sa svadby robili pre mnoho ľudí a t...(celý článok)

19.01.2013

Akou rozprávkovou postavou by si chcel/chcela byť aspoň na chvíľu? Aké povolanie sa Ti páči? Premeň sa s nami na postavu, ktorá sa Ti páči, alebo o ktorej snívaš a príď sa pritom ...(celý článok)

Saleziánska rodina
19.01.2013

Ako takýto boj môže vyzerať? Kto z týchto dvoch vyhrá? Diabol, ktorý ti dýcha za chrbtom a teší sa z každej tvojej prehry, slabosti či zlyhania? Alebo Don Bosco, ktorý robí nábor d...(celý článok)

CZŠ
12.01.2013

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2013/2014 sa v CZŠ sv. Jána Krstiteľa uskutoční v dňoch 15.1. − 16.1.2013 (utorok − streda) v čase o...(celý článok)

Vika
12.01.2013

Dotkol sa ma svojím smútkom. Chcel som odvrátiť svoju tvár, ale potom som cítil vnuknutie: „Prihovor sa mu.“ Poslúchol som a venoval som mu 15 minút. Potom som odišiel.... Po piatich...(celý článok)

Miloš Jaklovský
12.01.2013

Túto otázku si kladiem vždy, keď si uvedomím, že som tu. V novembri sme chodili po cintorínoch. Ja som premýšľal o tom, že v ktoromkoľvek hrobe som už mohol ležať ja a možno aj ne...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
12.01.2013

Milé deti,

evanjelium nám dnes hovorí o krste Pána Ježiša. Keď vystupoval Ježiš z vody a modlil sa, z neba zaznel Boží hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúb...(celý článok)

Jozef Yoe Kovalík ml.
12.01.2013


Prichádza mocnejší, ako som ja.
On bude krstiť Duchom, hovoril Ján,
Každý si to vtedy o ňom myslel,
Preto im Ján otvoril myseľ.
Ja nie som Mesiáš,...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk