ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Ľuboš Juraško, kaplán
06.09.2014

Milé deti!

Pozývam vás na budúco týždňové detské sv. omše, na ktorých začneme putovanie územím Jeruzalema a Palestíny. Na týchto miestach budeme spoznávať život pria...(celý článok)

Saleziánska rodina
06.09.2014

Pozývame Ťa na maxistretko, veľké spoločné stretnutie všetkých, ktorí chcú v najbližšom školskom roku chodiť na saleziánske stretká. Budeme Ťa čakať v nedeľu 7.9.2014 o 15:00...(celý článok)

Marek Rojak, moderátor ACM Prešov
06.09.2014

V dňoch 14. − 15. septembra sa koná v Šaštíne celoslovenské stretnutie mládeže „7bolestná“. Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove (ACM) organizuje spoločný autobus. Odcho...(celý článok)

diakon Martin Lučko
30.08.2014

Volám sa Martin Lučko, pochádzam z farnosti Kráľovnej pokoja – Košice juh. Mám 36 rokov, staršieho brata a mnoho skúseností. Po skončení základnej školy som študoval na Strednej ...(celý článok)

30.08.2014

Žiaci a študenti sú pozvaní na prijatie sviatosti zmierenia pred začiatkom školského roka v pondelok od 14.00 hod. vo farskom kostole v Sabinove, aby do tohto nového roka nových výziev ...(celý článok)

Iveta Šoltysová
30.08.2014

„Ja som vás hľadal, a teraz ste vy prišli za mnou“. Toto bola hlavná myšlienka nášho tábora s názvom Po stopách Jána Pavla II. V roku svätorečenia tohto nám tak blízkeho pápe...(celý článok)

30.08.2014

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie začne 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Reťaz bude v dňoch 15. septembra − 24. októbra 2014 a prebieha s požeh...(celý článok)

Základná umelecká škola Sabinov, Symfónia o.z.
30.08.2014

Základná umelecká škola Sabinov, Symfónia o.z. Vás pozývajú na

BENEFIČNÝ KONCERT na podporu koncertného turné v Ríme a Amalfi

dňa 07.09.2014 o 16:00 hod...(celý článok)

30.08.2014

Otcovia zo spoločenstva Modlitby otcov zo Sabinova organizujú pre otcov, starých otcov duchovné cvičenia v dňoch 7. − 10.9.2014 v Dome mamy Margity v Sabinove-Drienici.

Nástup ...(celý článok)

23.08.2014

Oslavy titulárnej slávnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, patróna farského kostola, farnosti a mesta, sa tohto roku termínovo stretávajú s ...(celý článok)

Zuzana Matisovská
23.08.2014

Počas šiestich dní strávených spolu s deťmi v tohtoročnom farskom tábore na Mníchovskom potoku pri Bardejove, sme sa snažili pochopiť, že svätí, to nie sú len dokonalí, vážne sa...(celý článok)

ASC Sabinov
23.08.2014

Pozývame manželov (mladých či viacročných), ktorí chcú investovať do svojho vzťahu a prehĺbiť ho, na manželské večery. V príjemnom prostredí (Dom mamy Margity v Drienici) pri ve...(celý článok)

Marián Jaklovský
09.08.2014

Základným heslom tohto stretnutia je: „Chcem, aby ti bolo pri mne dobre“. To, samozrejme, nekončí odchodom domov, ale má sa preniesť do každodenného života a stať sa akýmsi životn...(celý článok)

Jakubovanci
09.08.2014

V milostivom roku Pána 2014 chceme spolu so Sedembolestnou Pannou Máriou, patrónkou Slovenska, stáť pod krížom jej umučeného Syna a ďakovať mu spolu s Vami za ...(celý článok)

saleziánski mladí
09.08.2014

Už pred prázdninami sa na nás sypala hromada možností, ako stráviť tohtoročné leto. Aj v našej farnosti sa vymýšľalo, plánovalo, pripravovalo... A výsledkom bolo, že vznikol naoza...(celý článok)

Táboroví animátori
09.08.2014

Aj keď od farského tábora prešiel už nejaký čas, my sme naňho nezabudli. A dúfame, že ani deti nie. Preto sme si pre nich pripravili jedno sobotné popoludnie, v ktorom si spolu zaspom...(celý článok)

Damián Žilka
09.08.2014

24. júla bol pre niekoho len obyčajný štvrtok. No pre miništrantov Sabinovského dekanátu to bol deň D. Mohli si zmerať sily v najobľúbenejšej kolektívnej hre − futbale. Tento rok s...(celý článok)

09.08.2014

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove v spolupráci s Centrom Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego – Scenie Teatralnej Miasta Siedlce Vás pozývajú na koncert Chóru Miasta Siedlce...(celý článok)

Hana Šimčíková
26.07.2014

Vďaka Božej milosti, modlitbe, pomoci mnohých z Vás, opäť pozdravujeme z Turkmenistanu. Ako už názov naznačuje, tentoraz sme sa vybrali na trošku dlhšiu cestu. Náš tím tvorí jeden ...(celý článok)

Marián Jaklovský
26.07.2014

Len pred pár dňami skončil niekoľko týždňový brazílsky ošiaľ – Majstrovstvá sveta vo futbale. Avšak skratka MS 2014 v tomto prípade označuje tohtoročné Manželské stretnutia k...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk