ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

CZŠ
09.11.2014

CZŠ sv. Jána Krstiteľa sa zapojila do súťaže Domestos pre školy, v ktorej môže víťazná škola získať 8 000 € na rekonštrukciu toaliet. Deti v škole každé dva týždne plnia a...(celý článok)

CZŠ
09.11.2014

Aj tohtoročnú poslednú októbrovú nedeľu zaspieval Sabinovský Slávik našim starkým tie najľúbeznejšie slovenské ľudové piesne. Podujatia sa aktívne zúčastnila aj naša žiačka ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
09.11.2014

Trošku si oddýchneme od putovania a potrápime si mozgové bunky :)

Po prečiarknutí daných 18 slov ti ostane 18 písmen, aby si zistil, čo potrebuješ, aby si sa dostal do neba. ...(celý článok)

Pápež František
02.11.2014

Kto sú to svätí? Svätí nie sú nadľuďmi, ani sa nenarodili ako dokonalí. Sú ako my, ako každý z nás. Ich život ale zmenilo, že keď spoznali Božiu lásku, nasledovali ho s celým s...(celý článok)

Rainy
02.11.2014


Studený hrob a na ňom vence,
Že ste odišli, uveriť nechcem.
Nič iba tma, mráz a samota,
Vetrík chvíľami lístie slabo zamotá.
Občas naše srdcia zaplačú...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
02.11.2014

Milí mladí pútnici!

Tento týždeň sme s Pánom Ježišom vystúpili na vrch, kde Pán Ježiš povedal krásne blahoslavenstvá, ktoré sú pomôckou pre každého kresťana. Pamät...(celý článok)

Direktórium 2014
25.10.2014

V dňoch 1. – 8. novembra môžeme získať úplné odpustky týmto spôsobom:

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kap...(celý článok)

25.10.2014

Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach v spolupráci s univerzitnými pastoračnými centrami z celého Slovenska pozýva všetkých vysokoškolákov na celoslovenské stretnutie akademic...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
25.10.2014

Milí mladí pútnici!

Evanjelista Lukáš nám naposledy v úvode piatej kapitoly rozprával o tom, ako Pán Ježiš stál pri .............................(doplň jazero). Ľudia Ho c...(celý článok)

Stanislav Dugas
25.10.2014

Vážení členovia SSV! Potešilo by ma, keby ste v tomto týždni po večerných sv. omšiach prišli na faru do knižnice prevziať si podielové knihy, svätovojtešský kalendár a DVD s fil...(celý článok)

25.10.2014

Do tohto projektu, ktorý organizuje Fórum života, sa môžete zapojiť predovšetkým modlitbou a tiež zakúpením si originálnej sviece (v týždni po večerných sv. omšiach) a jej...(celý článok)

18.10.2014

Misijná nedeľa 2014 – známa aj ako Svetový deň misií je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v mate...(celý článok)

Zuzana Matisovská
18.10.2014

Vždy ma prekvapí, ako Pán Boh rád využíva také, v našich očiach nevydarené, chvíle, často maličkosti, ktoré nás vedia nahnevať, na to, aby k nám hovoril a niečím sa nás dotkol...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
18.10.2014

Milé deti,

Naše putovanie sa zastavilo v ........... .........................(doplň), kde bol Pán Ježiš pozvaný na ..................(doplň). S Pánom Ježišom boli pozvaní...(celý článok)

11.10.2014

Ponúkame duchovné cvičenia pre farníkov v dňoch 27. – 30. novembra 2014 (štvrtok – nedeľa) na tému „Kresťan v dnešnom svete“.

Miesto duch. cvičení bude ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
11.10.2014

Ahojte, deti!

Na poslednej detskej sv. omši sme si rozprávali o pokúšaní ...............(doplň), ktorý bol pokúšaný .............. (kým?, doplň) na ............... (kde?, do...(celý článok)

CZŠ
11.10.2014

Naša škola sa už štvrtýkrát zapojila do celoeurópskej siete aktivít organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorým je 26. september.

Žiaci, rozdelení do...(celý článok)

Milka Mišenčíková
05.10.2014

Spoločenstvo Modlitieb matiek sa raz za štvrťrok stretáva na trojdní, kde je duchovne spojené so všetkými modlitebnými skupinami matiek na celom svete, pričom na každý deň trojdnia j...(celý článok)

Juraj Vrábel
05.10.2014

Združenie Faustínum organizuje zájazd do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievniky v sobotu 25. 10. 2014

...(celý článok)
05.10.2014

Mladí, ktorí sa prihlásili na prípravu k sviatosti birmovania, začnú kurzom Objav Krista. Vždy v pondelok o 16.45 h. v saleziánskom stredisku na Puškinovej ulici. Prvé stretnutie bude ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk