ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Jozef Berta, kaplán
27.08.2011

Milé deti, končia prázdniny a o pár dní sa vrátite do školských lavíc. Aby ste celý nový školský rok prežili s pomocou a požehnaním Pána Ježiša, ponúkame možnosť prijať sv....(celý článok)

27.08.2011

Mladí, ktorí už majú 16 rokov alebo ich dovŕšia v najbližších 2 – 3 mesiacoch, sa môžu prihlásiť na prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť...(celý článok)

Eva Voskárová
14.08.2011

Čo všetko sa skrýva za Tvojím menom? Si plná protikladov:

- Panna a Matka

- najponíženejšia služobnica a Kráľovná neba a zeme

- najposlušnejšia žena ...(celý článok)

14.08.2011

oslavy patrocínia nášho kostola, farnosti a patróna mesta Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

...(celý článok)
14.08.2011

Niečo o sebe a ako si sa dostal k saleziánom.

Narodil som sa 29. 2. 1960 v Považskej Bystrici. Vyrastal som v obci Malé Lednicev jednoduchej veriacej rodine.

...(celý článok)
kaplán Matúš Imrich
30.07.2011
logo

Už je tomu tak, že všetko nám asi ubieha akosi rýchlo. A tak sa nám nezadržateľne blíži aj v...(celý článok)

Ladislav Cichý
30.07.2011

Drahí veriaci! Keď sme poslednýkrát písali o novom organe (pred 2 rokmi), boli sme na začiatku zbierok, v júni 2010 mala začať výroba a v týchto dňoch mal byť organ hotový. Prišla ...(celý článok)

Maja Mervová
30.07.2011

Práve tu sa začala naša cesta do známa-neznáma. Preplnené batohy zdobili chrbty detí, ale aj animátorov. Cesta bola síce namáhavá, ale po príchode do tábora deti akoby ožili. Po roz...(celý článok)

Juraj Radačovský
30.07.2011

V dňoch 11. – 17. júla sa traja sabinovskí miništranti zúčastnili na celoslovenskom miništrantskom tábore Tymian 2011, ktorý sa niesol v duchu stredovekých templárov. Konal sa v RZ P...(celý článok)

Margita Pavliková
16.07.2011

Dni dažďa a chladu vystriedal krásny deň 7. júl 2011 – deň sabinovských, orkucanských a jakubovanských pútnikov-seniorov na Mariánsku horu do Levoče. ...(celý článok)

Veronika Zvijáková
16.07.2011

Nie jeden dospelák sa na chvíľku pristihne pri myšlienke na to, žeby sa rád vymenil so školákmi, ktorí si začiatkom júla začali užívať dva mesiace letných prázdnin. 63 voľných ...(celý článok)

Marián Jaklovský
16.07.2011

Možno ste minulý týždeň nadobudli pocit, že spolu so začiatkom prázdnin a vyprázdnením školských lavíc zmizli aj miništranti z nášho kostola, teda okrem zopár „skalných“. Ni...(celý článok)

Mladí zo saleziánskeho strediska
02.07.2011

Pozývame všetky deti, mladých a aj všetkých, ktorí sú mladí duchom, na výlety, ktoré sme si pre vás pripravili počas letných prázdnin v čase od 11. do 15.7.2011 v našom saleziá...(celý článok)

02.07.2011

Drahí rodičia a milé decká! Ponúkame možnosť zúčastniť sa letného prímestského tábora pre deti, ktoré zapadajú do skupiny: skončení prváci – skončení piataci.
Tábor sa uskutoční v termíne 8. – 12. augusta 2011 v areáli sabinovského saleziánskeho strediska a jeho okolí....(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
02.07.2011

Milé deti! Pred nami sú prázdniny a vy sa už určite tešíte na voľno, ktoré vás čaká. Tak, ako sa končí školský rok, končí sa aj cyklus detských kázní, ktorý sme v tomto roku...(celý článok)

25.06.2011

29. jún tohto roku je pre katolíkov celého sveta výnimočný. Náš pápež Benedikt XVI. v tento deň oslávi 60. výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti Kongregácia ...(celý článok)

Peter Cehelský
25.06.2011

Napohľad svetský dlhovlasý mladý muž si získal sympatie kolegov v pedagogickom zbore Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, sabinovskej mládeže, birmovancov, členov...(celý článok)

25.06.2011

Saleziánski mladí pozývajú všetkých mladých na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne 1. – 3. Júla. Poď sa poďakovať spolu s nami Panne Márii za škol...(celý článok)

Veronika
25.06.2011

„Ale Boh ma vyslyšal, všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.“ Ž 66, 19

Od Turíc až po nedeľu Najsvätejšej Trojice sa na celom Slovensku rozbehol m...(celý článok)

Monika
18.06.2011

V nedeľu 29. 5. 2011 sa rodičia a ich ratolesti z CZŠ zúčasnili púte do Gaboltova pod vedením pána kaplána Supeka. Púť sa začala spoločným odchodom od MsKS autobusom a pokračovala ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk