ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Saleziánska rodina
19.01.2013

Ako takýto boj môže vyzerať? Kto z týchto dvoch vyhrá? Diabol, ktorý ti dýcha za chrbtom a teší sa z každej tvojej prehry, slabosti či zlyhania? Alebo Don Bosco, ktorý robí nábor d...(celý článok)

CZŠ
12.01.2013

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2013/2014 sa v CZŠ sv. Jána Krstiteľa uskutoční v dňoch 15.1. − 16.1.2013 (utorok − streda) v čase o...(celý článok)

Vika
12.01.2013

Dotkol sa ma svojím smútkom. Chcel som odvrátiť svoju tvár, ale potom som cítil vnuknutie: „Prihovor sa mu.“ Poslúchol som a venoval som mu 15 minút. Potom som odišiel.... Po piatich...(celý článok)

Miloš Jaklovský
12.01.2013

Túto otázku si kladiem vždy, keď si uvedomím, že som tu. V novembri sme chodili po cintorínoch. Ja som premýšľal o tom, že v ktoromkoľvek hrobe som už mohol ležať ja a možno aj ne...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
12.01.2013

Milé deti,

evanjelium nám dnes hovorí o krste Pána Ježiša. Keď vystupoval Ježiš z vody a modlil sa, z neba zaznel Boží hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúb...(celý článok)

Jozef Yoe Kovalík ml.
12.01.2013


Prichádza mocnejší, ako som ja.
On bude krstiť Duchom, hovoril Ján,
Každý si to vtedy o ňom myslel,
Preto im Ján otvoril myseľ.
Ja nie som Mesiáš,...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
12.01.2013

Pozývame vás na modlitbu chvál, ktorá bude v piatok 18.1. po večernej svätej omši v rímskokatolíckom kostole.

...(celý článok)
12.01.2013

Saleziánska rodina pozýva deti, ale aj všetkých ostatných, ktorí si chcú vychutnať jazdu na saniach, klzákoch či iných prostriedkoch na spúšťanie sa zasneženým kopcom, na sánkova...(celý článok)

Eva Voskárová
12.01.2013

Každý rok si na Nový rok navzájom želáme šťastie, zdravie, pokoj, radosť a Božie požehnanie.

Zamyslela som sa na tým. Tieto hodnoty sú posledné v hodnotovom rebríčku. Ex...(celý článok)

05.01.2013

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem pomôcť pripraviť farské misie akýmkoľvek nápadom alebo ochotným zapojením sa, aby prišli v piatok 11. januára 2013...(celý článok)

Lucia Tkačíková
05.01.2013

Dobrou Novinou chceme dať nádej tým, ktorí sa bez vlastného pričinenia stali obeťami chudoby... Ako po minulé roky, aj tento rok sa nám do Orkucian podarilo priniesť Dobrú novinu. Hoci...(celý článok)

Iveta Šoltysová
05.01.2013

Ešte v predadventnom čase deti a mladí prijali výzvu aj tento rok navštíviť rodiny v Jakubovanoch a ohlásiť radostnú zvesť o narodení nášho Spasiteľa. Počas adventu sa stretávali...(celý článok)

Michal Jurko
05.01.2013

Aj tento rok sa počas vianočných sviatkov našlo mnoho mladých ľudí, ktorí využili jedinečnú šancu a prišli sa zabaviť, vytancovať, osláviť sviatky na Štefanskú zábavu, ktorú ...(celý článok)

Michal Jurko
05.01.2013

Hokejbalový turnaj, ktorý organizovala saleziánska rodina 28.12.2012, sme spoločne začali rannou svätou omšou, po ktorej sme rozdelili chlapcov a dievčatá do dvoch skupín. Turnaja sa z...(celý článok)

30.12.2012

článok: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Sv., narodil sa z Márie Panny...

V jednom holandskom mestečku ľudia, prichádzajúci do kostola, mali vo zvyku pok...(celý článok)

Dionýz Takács
30.12.2012

Ako ste si iste všimli, v kostole pribudli vďaka sponzorom nové znotované spevníky, ktoré sú k dispozícii na používanie. Chceme preto povedať niekoľko faktov a usmernení, čo sa týk...(celý článok)

30.12.2012

MALÁ VIANOČNÁ HUDBA vo štvrtok 3. januára 2013 o 16.30 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

...(celý článok)
Jozef Yoe Kovalík ml.
30.12.2012


V Betleheme prišlo na svet Svetlo,
Aby k Bohu ľudí viedlo.
Prišlo do úplnej temnoty,
Duchovné sa oblieklo do hmoty.
V maštali medzi zvieratami a na s...(celý článok)

Eva Voskárová
30.12.2012

Prečo mi teraz tak často vstupuje do mysle trpiaci Jób? Prečo mi pripomína Cikrev, v dnešnej dobe? Zdá sa mi, že Jób na smetisku, posiaty ranami, sa veľmi podobá Cirkvi, ktorú dnešn...(celý článok)

24.12.2012

Nech nám dobrý Boh dá milosť, aby sme s tým radostným očakávaním a nadšením, s ktorým slávime Narodenie Pána Ježiša, ho vítali, keď príde súdiť.

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk