ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Iveta Šoltysová
04.01.2014

V prvý sviatok vianočný zaklopalo 50 malých koledníkov na dvere 88 rodín, aby ohlasovali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Vďaka štedrým darcom obetaví koledníci vyzbierali 675,...(celý článok)

Marián Jaklovský
28.12.2013

Čo sú Vianoce? Oblátky, vôňa medu a škorice? Rodinná pohoda a stromček, ktorý sa ligoce? Áno, zvykli sme si, že to všetko akosi patrí k Vianociam a dotvára ich atmosféru. Avšak, n...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
28.12.2013

Už to začalo. V našom peknom meste vynikla práca tých, ktorí nám s láskou pripravili príchod sv. Mikuláša a zapálili vianočnú výzdobu. V obchodoch vidieť čulý ruch, na javi...(celý článok)

28.12.2013

Milí rodičia, Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa vás všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí,

...(celý článok)

28.12.2013

Riaditeľka Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 15. a 16. januára 2014 v čase od 14.00 do 18.00 hod...(celý článok)

28.12.2013

Snúbencov, ktorí plánujú sobáš v budúcom roku, prosíme, aby sa prišli nahlásiť do kancelárie farského úradu. Ak si chcete rezervovať vami vybratý deň a čas sobáša, príďte č...(celý článok)

Rainy, Marián Jaklovský
21.12.2013


V Nazarete mladé dievča
životom si kráča.
Prichádza veľké prekvapenie,
neodpovedá Bohu „nie“.

Počala bez muža,
táto panenská ruža.
...(celý článok)

Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy
21.12.2013

Na našej škole už prebehlo veľa zmien a ďalšie sa chystajú. Za mnohé sa chcem poďakovať všetkým ochotným ľuďom našej farnosti. Chcem vám však aj predstaviť jednu výraznú zmen...(celý článok)

21.12.2013

Pozývame na VIANOČNÝ KONCERT Mareka Vrábla a ZUŠ Sabinov v sobotu 28. 12. 2013 o 16.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. J. Krstiteľa v Sabinove, vstupné dobrovoľné.

...(celý článok)
Peter Kuriško, kaplán
21.12.2013

Milé deti!

Určite viete, že na Vianoce sa robia betlehemy. Tieto betlehemy zobrazujú najdôležitejšiu udalosť Vianoc – Narodenie Pána Ježiša. Vidíme tam Máriu, Jozefa, Tro...(celý článok)

Peter Kuriško
21.12.2013

Každá rodina v očakávaní narodenia dieťaťa, a zvlášť matka, ktorá nosí pod srdcom dieťa, prežívajú svoj osobitný advent. Práve v tomto požehnanom čase je každá matka povo...(celý článok)

21.12.2013

Snúbencov, ktorí plánujú sobáš v budúcom roku, prosíme, aby sa prišli nahlásiť do kancelárie farského úradu. Ak si chcete rezervovať vami vybratý deň a čas sobáša, príďte č...(celý článok)

Bartolomej Leško
14.12.2013

„Poď, nechaj bokom každodennú drinu, unikni na chvíľu z víru myšlienok, odlož starosti,...“ takto sa začíname spolu modliť. Dňa 14.12.2013 si pripomenieme 3 roky, čo sa každý u...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
14.12.2013

Milé deti!

Pri detskej svätej omši sme čítali list od svätého Mikuláša. Tu je úryvok z neho:

...(celý článok)
o. Anton Pariľák
14.12.2013

V utorok 3. decembra spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ slávila vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela. Za účasti veria...(celý článok)

Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
14.12.2013

Vážení rodičia, milí starí rodičia,

pozývame Vás na Vianočnú akadémiu žiakov CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorá sa uskutoční dňa 20.12.2013(piatok) o 10:00 ho...(celý článok)

Tomáš Svat
07.12.2013

Po príchode do kancelárie farského úradu sa niektorí z tých, čo chcú dať pokrstiť svoje dieťa, zarazili, keď počuli, kto môže a nemôže byť krstným rodičom.

Na to, ab...(celý článok)

Maja Mervová
07.12.2013

Milí rodičia a deti, aj keď prípravné stretká na Dobrú novinu už začali, nie je všetkému koniec. Deti, ktoré neprišli na prvé spoločné stretko, alebo sa nezapísali, sa ešte mô...(celý článok)

Rainy, Marián Jaklovský
07.12.2013


Spravodlivosť a pokoj budú prekvitať,
keď Jeho dni budeme vítať.
Kým mesiac nezhasne
a rýmy budú stále básne.

Ten, čo volá k nemu,
...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
07.12.2013

Milé deti,

túto nedeľu sme počuli výzvu Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi.“

Náš život je niekedy hrboľatý, pretože je tam mnoho nedokonalostí a...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk