ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
spoločenstvo Dom Júdov
12.01.2013

Pozývame vás na modlitbu chvál, ktorá bude v piatok 18.1. po večernej svätej omši v rímskokatolíckom kostole.

...(celý článok)
12.01.2013

Saleziánska rodina pozýva deti, ale aj všetkých ostatných, ktorí si chcú vychutnať jazdu na saniach, klzákoch či iných prostriedkoch na spúšťanie sa zasneženým kopcom, na sánkova...(celý článok)

Eva Voskárová
12.01.2013

Každý rok si na Nový rok navzájom želáme šťastie, zdravie, pokoj, radosť a Božie požehnanie.

Zamyslela som sa na tým. Tieto hodnoty sú posledné v hodnotovom rebríčku. Ex...(celý článok)

05.01.2013

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem pomôcť pripraviť farské misie akýmkoľvek nápadom alebo ochotným zapojením sa, aby prišli v piatok 11. januára 2013...(celý článok)

Lucia Tkačíková
05.01.2013

Dobrou Novinou chceme dať nádej tým, ktorí sa bez vlastného pričinenia stali obeťami chudoby... Ako po minulé roky, aj tento rok sa nám do Orkucian podarilo priniesť Dobrú novinu. Hoci...(celý článok)

Iveta Šoltysová
05.01.2013

Ešte v predadventnom čase deti a mladí prijali výzvu aj tento rok navštíviť rodiny v Jakubovanoch a ohlásiť radostnú zvesť o narodení nášho Spasiteľa. Počas adventu sa stretávali...(celý článok)

Michal Jurko
05.01.2013

Aj tento rok sa počas vianočných sviatkov našlo mnoho mladých ľudí, ktorí využili jedinečnú šancu a prišli sa zabaviť, vytancovať, osláviť sviatky na Štefanskú zábavu, ktorú ...(celý článok)

Michal Jurko
05.01.2013

Hokejbalový turnaj, ktorý organizovala saleziánska rodina 28.12.2012, sme spoločne začali rannou svätou omšou, po ktorej sme rozdelili chlapcov a dievčatá do dvoch skupín. Turnaja sa z...(celý článok)

30.12.2012

článok: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Sv., narodil sa z Márie Panny...

V jednom holandskom mestečku ľudia, prichádzajúci do kostola, mali vo zvyku pok...(celý článok)

Dionýz Takács
30.12.2012

Ako ste si iste všimli, v kostole pribudli vďaka sponzorom nové znotované spevníky, ktoré sú k dispozícii na používanie. Chceme preto povedať niekoľko faktov a usmernení, čo sa týk...(celý článok)

30.12.2012

MALÁ VIANOČNÁ HUDBA vo štvrtok 3. januára 2013 o 16.30 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

...(celý článok)
Jozef Yoe Kovalík ml.
30.12.2012


V Betleheme prišlo na svet Svetlo,
Aby k Bohu ľudí viedlo.
Prišlo do úplnej temnoty,
Duchovné sa oblieklo do hmoty.
V maštali medzi zvieratami a na s...(celý článok)

Eva Voskárová
30.12.2012

Prečo mi teraz tak často vstupuje do mysle trpiaci Jób? Prečo mi pripomína Cikrev, v dnešnej dobe? Zdá sa mi, že Jób na smetisku, posiaty ranami, sa veľmi podobá Cirkvi, ktorú dnešn...(celý článok)

24.12.2012

Nech nám dobrý Boh dá milosť, aby sme s tým radostným očakávaním a nadšením, s ktorým slávime Narodenie Pána Ježiša, ho vítali, keď príde súdiť.

...(celý článok)
Ladislav Cichý
23.12.2012

Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vydal Dekrét o určení posvätných miest Košickej arcidiecézy a dní pre získanie odpustkov počas Roka viery. V súlade s dekrétom Apoštol...(celý článok)

Zuzana Matisovská
23.12.2012

Každý rok, keď sa začiatkom novembra objaví v telke prvá reklama s chichotajúcimi sa deťmi pobehujúcimi okolo svietiaceho stromčeka, v obchodoch rozvešajú ligotavé girlandy a v okná...(celý článok)

23.12.2012

Chceš vedieť, kto všetko sa prišiel malému Ježišovi pokloniť? Tento príbeh Ti rozpovieme pri jasličkovej pobožnosti. Príď sa pokloniť aj Ty!

Pozývame vás – predovšetk...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
23.12.2012

Milé deti,

v dnešnom evanjeliu sme počuli o stretnutí dvoch žien – Márie a Alžbety. Mária nosí pod srdcom Ježiša a prináša radosť a pokoj.

Kto nosí v srdci J...(celý článok)

CZŠ
23.12.2012

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2013/2014 sa v CZŠ sv. Jána Krstiteľa uskutoční v dňoch 15.1. − 16.1.2013 (utorok − streda) v čase o...(celý článok)

Dionýz Takács
16.12.2012

Opus (dielo) č. 11 organárskej dielne bratov Biesovcov je dokončený. Teraz, počas zimných mesiacov, aj cez jar bude prebiehať skúšobná prevádzka nástroja, organisti budú sledovať fu...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk