ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Jozef Kovalík
21.02.2015

V sobotu 14. februára pred devätnástou hodinou sa ženy z našej farnosti na chvíľu premenili na „dámy v róbach, aj bez róby“ a v sprievode svojich „galan...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
21.02.2015

Milé deti,

tento týždeň sme začali Pôstne obdobie, ktoré sa začína .................. (doplň) stredou a trvá ......... (doplň) dní. Pôstne obdobie je výzva od Pána Je...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.02.2015

Milí pútničkovia!

Spolu s Pánom Ježišom sme sa preplavili na druhý breh, kde k nemu prišiel predstavený synagógy, ktorý sa volal ................ (doplň). ...(celý článok)
kaplán Juraj
14.02.2015

Pozývame všetkých od 15 do 30 rokov, ktorí si chcú zašportovať a zabaviť sa na Farský volejbalový turnaj mladých, ktorý sa bude konať ...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
14.02.2015

V dnešnej uponáhľanej dobe si len málokto pripomína pamätné dni. 11. februára pripadlo 86. výročie vzniku najmenšieho štátu na svete – Vatikánu. No na pondelok 11. februára 2...(celý článok)

07.02.2015

Ďakujeme všetkým priateľom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorí finančne prispievajú mesačnými splátkami do projektu „Zvonček“. Od novembra 2013 do de...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
07.02.2015

Ahoj, deti!

Skúste si ponamáhať hlavičky v osemsmerovke. Po jej vylúštení sa dozviete znenie jedného afrického príslovia, ktoré sa týka jedla.

...(celý článok)
31.01.2015

Veľký pápež sv. Ján Pavol II. nám odkázal: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný...(celý článok)

31.01.2015


Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska!
Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku
nielen všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám. ...(celý článok)

Kelly Flanagan, preklad: Miriam Bicková, prevzaté z: cestaplus.sk - skrátené
31.01.2015

„Môžeš mať vždy vo všetkom pravdu, alebo môžeš žiť v manželstve. Je to len na tebe.“ Nepamätám si, kto mi to povedal, ale viem, že to mysleli len napoly ako žart. Ale tá dru...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
31.01.2015

Milí pútničkovia,

tento týždeň sme navštívili kraj menom ................ (doplň). Oproti Ježišovi išiel človek, ktorý bol posadnutý ................ (doplň). A meno pos...(celý článok)

Roman Seko, Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy
25.01.2015

Väčšina z nás žije vo svojom rýchlom každodennom tempe. Zrazu nám do neho vstupuje "akési" referendum, ktorému - zdá sa - väčšina ľudí v našej spoločnosti nerozumie alebo neprip...(celý článok)

Rainy
25.01.2015

Doba je zlá, krutá,

Spravodlivosť, pravda je pod zámkou zla zamknutá.

Tlačia na rodinu, menia jej hodnoty, podoby,

No predsa zdravý rozum aj tak pochopí − ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
25.01.2015

Milí pútnici!

Naše putovanie pokračuje ďalej. Minulý týždeň sme boli na loďke, ktorá sa plavila po ...................... (doplň) jazere. Povedali sme si, že sa budeme sna...(celý článok)

25.01.2015

V nedeľu 01.02.2015 Vás saleziánska rodina pozýva do MsKS v Sabinove o 16:00 hod. na kultúrno-zábavný program Don Bosco Show. Tento rok sa program bude niesť v duchu talkshow. Po skončen...(celý článok)

25.01.2015

V sobotu 17.01.2015 sa konal na CZŠ sv. Jána Krstiteľa už po druhýkrát Deň otvorených dverí... takto ho videli rodičia, deti či náhodní návštevníci....

 

Hn...(celý článok)

19.01.2015

lekárov, psychológov a iných odborníkov
ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
17.01.2015

Milí pútnici!

Po minulotýždňovej návšteve mestečka ............ (doplň) sme sa tento týždeň plavili s Ježišom na vlnách .................. jazera (doplň). Aká pohroma ...(celý článok)

Lucia Tiritová
17.01.2015

Pán daroval Spoločenstvu Dom Júdov jubileum, 20 rokov spoločného kráčania za Ním. V sobotu 10. 1. 2015 sme sv. omšou a plesom ďakovali Bohu, ktorý je verný vo svojich prisľúbeniach,...(celý článok)

10.01.2015

„Naplňte sa poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili a páčili sa Pánovi vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí.“ (Kol 1, 9b – 12a) ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk