ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
18.01.2014

„Nielen matky sa musia a majú modliť za seba a za svoje deti. Sú to práve otcovia, ktorí majú byť vo svojej rodine kňazmi privádzajúcimi všetkých k modlitbe, k úprimnému rozhovoru...(celý článok)

18.01.2014

Rímskokatolícka c., Gréckokatolícka c., Evanjelická c. augsburského vyznania, Apoštolská c. a Pravoslávna cirkev v Sabinove pozývajú na

EKUMENICKÚ BOHOSLUŽBU

...(celý článok)
eRko animátori
11.01.2014

Už máme tri deti zapísané...

Zajtra je detská, možno sa zapíšu ďalšie...

Čo ak nebude dosť detí?!

Neboj sa, bude ich dosť, len aby animátorov bolo...z...(celý článok)

Milka Mišenčíková
11.01.2014

Veľmi peknú a záslužnú úlohu majú ženy, matky, staré matky. Svedčiť o viere pred svojimi deťmi a vnukmi − svedčiť o tom, že Ježiš je živý, žije, vstal z mŕtvych.

...(celý článok)

Ľ. Hajduková
11.01.2014

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili vianočnú zbierku trvanlivých potravín. Podpora bola finančná, stravnými lístkami a potravinami. Za finančné prostriedky naši členovia d...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
11.01.2014

Milé deti!

Túto nedeľu si pripomíname krst Pána Ježiša. Preto sme hovorili o tom, že aj my sami sme boli pokrstení. Čo znamená byť pokrstený? Nie je to iba zápis vo veľke...(celý článok)

11.01.2014

Priatelia školy ponúkajú všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, krátke videá so svedectvami a informáciami rodičov, učiteľov, p. dekana...(celý článok)

04.01.2014

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila Rok Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti 450. výročia prvého zázraku na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a 50. výročia...(celý článok)

04.01.2014

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syn...(celý článok)

Zuzana Matisovská
04.01.2014

Čoraz častejšie a niekedy aj od ľudí, ktorí chodia do kostola a od ktorých by som to nečakala, počúvam, že nemajú radi Vianoce. Pri otázke, na ktorú má takmer každé dieťa jednoz...(celý článok)

Iveta Šoltysová
04.01.2014

V prvý sviatok vianočný zaklopalo 50 malých koledníkov na dvere 88 rodín, aby ohlasovali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Vďaka štedrým darcom obetaví koledníci vyzbierali 675,...(celý článok)

Marián Jaklovský
28.12.2013

Čo sú Vianoce? Oblátky, vôňa medu a škorice? Rodinná pohoda a stromček, ktorý sa ligoce? Áno, zvykli sme si, že to všetko akosi patrí k Vianociam a dotvára ich atmosféru. Avšak, n...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
28.12.2013

Už to začalo. V našom peknom meste vynikla práca tých, ktorí nám s láskou pripravili príchod sv. Mikuláša a zapálili vianočnú výzdobu. V obchodoch vidieť čulý ruch, na javi...(celý článok)

28.12.2013

Milí rodičia, Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa vás všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí,

...(celý článok)

28.12.2013

Riaditeľka Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 15. a 16. januára 2014 v čase od 14.00 do 18.00 hod...(celý článok)

28.12.2013

Snúbencov, ktorí plánujú sobáš v budúcom roku, prosíme, aby sa prišli nahlásiť do kancelárie farského úradu. Ak si chcete rezervovať vami vybratý deň a čas sobáša, príďte č...(celý článok)

Rainy, Marián Jaklovský
21.12.2013


V Nazarete mladé dievča
životom si kráča.
Prichádza veľké prekvapenie,
neodpovedá Bohu „nie“.

Počala bez muža,
táto panenská ruža.
...(celý článok)

Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy
21.12.2013

Na našej škole už prebehlo veľa zmien a ďalšie sa chystajú. Za mnohé sa chcem poďakovať všetkým ochotným ľuďom našej farnosti. Chcem vám však aj predstaviť jednu výraznú zmen...(celý článok)

21.12.2013

Pozývame na VIANOČNÝ KONCERT Mareka Vrábla a ZUŠ Sabinov v sobotu 28. 12. 2013 o 16.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. J. Krstiteľa v Sabinove, vstupné dobrovoľné.

...(celý článok)
Peter Kuriško, kaplán
21.12.2013

Milé deti!

Určite viete, že na Vianoce sa robia betlehemy. Tieto betlehemy zobrazujú najdôležitejšiu udalosť Vianoc – Narodenie Pána Ježiša. Vidíme tam Máriu, Jozefa, Tro...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk