ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ladislav Cichý
16.02.2014

V nedeľu 23. februára 2014 prídu navštíviť našu farnosť bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka. Pri sv. omšiach predstavia svoju rehoľu, spiritualitu a priebeh výstavby ich nového kl...(celý článok)

animátori detí
16.02.2014

Čas fašiangov, zábav a karnevalov je stále tu. Aj my sme to využili vo svoj prospech. Prichystali sme si karneval pre naše deťúrence z farnosti. Aj keď počasie nebolo najvábivejšie, n...(celý článok)

Milka Mišenčíková
16.02.2014

Drahé ženy, mamy, staré mamy, pozývame vás na stretnutie s diecéznou koordinátorkou MM, ktoré sa uskutoční v piatok 21.2.2014 po večernej sv. omši v kostole. Spoločne sa pomodlíme ...(celý článok)

saleziánska rodina
16.02.2014

Mladí zo saleziánskeho strediska pozývajú všetkých chlapcov II. stupňa ZŠ na hokejbalovú ligu. Zapojiť sa môžu 5 – 8-členné mužstvá (hrá sa 4 hráči + 1 brankár, teda maximá...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
16.02.2014

Milé deti!

Pán Ježiš nám v nedeľnom evanjeliu hovorí, že si máme dávať VEĽKÝ POZOR na to, AKO a ČO ROZPRÁVAME. Ježiš upozorňuje: „Kto povie svojmu bratovi: hlupák, ...(celý článok)

16.02.2014

Kurz Manželské večery sa začína 10. marca 2014 v Dome mamy Margity v Drienici. Registrovať sa môžete na majkaaa@centrum.sk, príp. na tel. č. 0907 926 120 alebo v kancelárii farského ...(celý článok)

08.02.2014

V slovách proroka Simeona, adresovaných priamo P. Márii, sa završujú a svoju definitívnu interpretáciu nadobúdajú predpovede, ktoré sa P. Mária dozvedela pri Zvestovaní, a ktoré sama...(celý článok)

Pápež František
08.02.2014

„Myslím, že jednou z vecí, nad ktorou ľudia často rozmýšľajú v súvislosti s rehoľnými sestrami je, odkiaľ pochádza všetko ich šťastie, prečo sú také šťastné? Je veľa d...(celý článok)

o. Anton Pariľák, zodpovedný za Koinoniu
08.02.2014

V utorok 4. februára spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ slávila vo farskom kostole v Sabinove sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela. Počas slávenia sme sa zamýšľali nad sta...(celý článok)

08.02.2014

Arcidiecézna charita so sídlom v Košiciach poskytuje v Sabinove na Ulici 17. novembra (dom vedľa dreveňáka) sociálnu službu Denný stacionár pre ťažko zdravotne postihnutú mládež a ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
08.02.2014

Milé deti!

Pán Ježiš dnes v evanjeliu hovorí svojím učeníkom, aby boli ako „Svetlo“, lepšie povedané ako „lampa“, ktorá svieti. Aké svetlo máme rozdávať? No preds...(celý článok)

saleziánska rodina
08.02.2014

Koniec januára sa v saleziánskej rodine už tradične nesie v duchu osláv sviatku nášho otca, učiteľa, brata, priateľa a zakladateľa sv. Jána Bosca. Na tento, pre nás významný...(celý článok)

Eva Voskárová
01.02.2014

Vstúpili sme do roka Sedembolestnej Matky, slovenskej patrónky. Utláčaný národ sa vždy k nej utiekal. A čo národ žijúci v slobode? Aby sme na ňu nezabudli, máme tento rok. Zaujímav...(celý článok)

01.02.2014

Priatelia CZŠ sv. Jána Krstiteľa spojili svoje sily v projekte Zvonček a hľadajú ďalších ľudí – ochotných pomôcť a prispieť k zmysluplnej veci. Darovaním 10,- Eur/mes. po...(celý článok)

Youcat modlitby pre mladých (zostavili Georg Von Lengerke a Dōrte Schrōmgesová)
01.02.2014


Pane, dávaš nám blížnych,
ktorí bdejú, keď my spíme,
ktorí veria, keď my pochybujeme,
a ktorí sa modlia aj vtedy,
keď nám zostáva už iba mlčanie. ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
01.02.2014

Milé deti!

Dnes, v nedeľu, je presne 40 dní po Vianociach. Väčšinou počítame dni pred Vianocami, ale Cirkev počíta dni aj po Vianociach.:) Práve po 40-tich dňoch od Ježišo...(celý článok)

25.01.2014
Rok Sedembolestnej Panny Márie

ARCIDIECÉZNA PÚŤ

POD VEDENÍM J.E. OTCA ARCIBISKUPA BERNARDA BOBERA

Levoča – Marianka – Šaštín

termín: 2...(celý článok)

Ing. Katarína Hviščová
25.01.2014

V piatok 10. 01. 2014 sme mali u nás v cirkevnej základnej škole vzácnu návštevu. Navštívili nás predškoláci všetkých sabinovských škôlok (MŠ 17. novembra, MŠ 9. mája, MŠ Š...(celý článok)

Zuzana Matisovská, Dom Júdov
25.01.2014

Aj keď určite nepatrím k ľuďom, ktorí majú ako misionári pochodený pol sveta a prednášky kerygmy vedia naspamäť aj odzadu, a to v niekoľkých variáciách, môžem povedať, že rob...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
25.01.2014

Milé deti!

V nedeľnom evanjeliu sa hovorí o povolaní apoštolov. To znamená, že Pán Ježiš ich zavolal do svojej služby. Chcel, aby ho nasledovali, aby sa od neho učili, pokra...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk