ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Zuzana Kormošová
08.04.2012


V mučivom tichu jarnej noci, v Getsemanskej záhrade kľačal sám.
Vedel, čo ho bude čakať, koľko ťažkých múk a krvavých rán.
No on to chcel spraviť, dať život...(celý článok)

Ladislav Cichý
31.03.2012

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo Štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Páno...(celý článok)

Matúš Imrich
31.03.2012

Stalo sa to už tradíciou v našej arcidiecéze, že v prvú sobotu po Veľkej noci sa mládež našej miestnej cirkvi stretáva spoločne a zároveň so svojím arcibiskupom na Arcidiecéznom s...(celý článok)

Jozef Kovalík, CZŠ
31.03.2012

V uplynulých dňoch sme na našej škole privítali vzácnych hostí – misionárov.

Prvými boli misionári z Južného Sudánu kňaz don Mathew Valiyakattel, SDB z Indie a náš sa...(celý článok)

31.03.2012

Zo zjavení Pána Ježiša sv. sestre Faustíne vieme o Ježišovej túžbe, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom Božieho milosrdenstva. Zároveň v jej Denníčku (bod 1209) čítame,...(celý článok)

kaplán Matúš
25.03.2012

Citát o radosti z Pavlovho listu je tohtoročným mottom Svetového dňa mládeže na Kvetnú nedeľu. Každý človek, a o to viac mladý človek, určite po radosti túži. Dobre poznáme aj h...(celý článok)

Ladislav Cichý
25.03.2012

Vo februári sme zbierali vaše návrhy na nových členov Farskej ekonomickej rady – kurátorov. Po zrátaní hlasov som, na základe platných stanov pre FER v našej arcidiecéze, osl...(celý článok)

25.03.2012

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúklo školám na Slovensku projekt Zaostri na školu! Jeho zámerom je upevniť a prehĺbiť vzťah žiakov k vlastnej škole a k miestu, v ktorom ...(celý článok)

Zuzana Matisovská, Laco Janiga
25.03.2012

Na drevených stoličkách poukladaných do kruhu sedí niekoľko ľudí. Mladší aj starší, všetci ticho počúvajú jedného, ktorý opatrne rozpráva, občas sa usmejú a prikyvujú. Nie s...(celý článok)

vaši animátori
25.03.2012

Milé deti, už určite viete, že v sobotu 31.3.2012 o 15.00 hod. sa v priestoroch CZŠ uskutoční súťažno-hravé popoludnie. Čo však možno ešte neviete, je to, čo ...(celý článok)

kaplán Matúš
18.03.2012
logo

Je to ešte len nedávno, čo sa niekoľko mladých z našej farnosti vrátilo zo Svetových dní mládeže v Madride a podávali nám dúšky svojich zážitkov.

...(celý článok)
18.03.2012

Ministerstvo školstva SR, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov a Slovenská spoločnosť elektronikov organizujú CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné ...(celý článok)

animátori
18.03.2012

Milé deti, neviete čo s voľným víkendom? Nudí vás sedieť v krásny sobotňajší deň doma? Tak neváhajte a príďte k nám zabaviť sa, zasúťažiť si a hlavne prežiť niekoľko pekn...(celý článok)

Veronika
18.03.2012


Určite to už všetci vedia,
že saleziáni doma cez prázdniny neobsedia.
Pani Jar nám dni voľna uštedrila,
aj za dobré počasie sa nám prihovorila. ...(celý článok)

Miloš Jajkovský
10.03.2012

Čo je láska? Je to len pobláznenie zmyslov, chvíľková slabosť, ktorá odstupom času odpadne? Nie! Skutočná láska je mať niekoho naozaj rád. Je to cit, bez ktorého by nebol možný ...(celý článok)

Milka Mišenčíková
10.03.2012

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Mt 11, 28

Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku. Dve staré ma...(celý článok)

Zuzana Matisovská
10.03.2012

Keď sa pozriete na ľudí okolo seba, nech sa nachádzate kdekoľvek, myslím si, že vec, ktorá ich bude spájať, je nespokojnosť.

Matky, ktorých neustále pobehujúce deti...(celý článok)

V.Š.
10.03.2012

Každodennou otázkou u nás doma po návrate detí zo školy, mám troch synov, je: „Čo bolo v škole, kto dnes dostal na zadok?“ A tu sa dozvedám samozrejme všetky huncútsva, obzvláš...(celý článok)

10.03.2012

Muži, otcovia, bratia z Modlitieb otcov vás pozývajú na modlitbu deviatnika k sv.Jozefovi, ktorá sa začína 10 minút pred začiatkom večernej svätej omše, t. j. o 18:20 hod. Začíname ...(celý článok)

Terézia Vráblová
03.03.2012

Členovia Farskej pastoračnej rady sa stretli minulú sobotu (25.2.) na spoločnom stretnutí. V prvej časti stretnutia uvažovali nad myšlienkami z prípravného dokumentu ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk