ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
21.12.2013

Pozývame na VIANOČNÝ KONCERT Mareka Vrábla a ZUŠ Sabinov v sobotu 28. 12. 2013 o 16.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. J. Krstiteľa v Sabinove, vstupné dobrovoľné.

...(celý článok)
Peter Kuriško, kaplán
21.12.2013

Milé deti!

Určite viete, že na Vianoce sa robia betlehemy. Tieto betlehemy zobrazujú najdôležitejšiu udalosť Vianoc – Narodenie Pána Ježiša. Vidíme tam Máriu, Jozefa, Tro...(celý článok)

Peter Kuriško
21.12.2013

Každá rodina v očakávaní narodenia dieťaťa, a zvlášť matka, ktorá nosí pod srdcom dieťa, prežívajú svoj osobitný advent. Práve v tomto požehnanom čase je každá matka povo...(celý článok)

21.12.2013

Snúbencov, ktorí plánujú sobáš v budúcom roku, prosíme, aby sa prišli nahlásiť do kancelárie farského úradu. Ak si chcete rezervovať vami vybratý deň a čas sobáša, príďte č...(celý článok)

Bartolomej Leško
14.12.2013

„Poď, nechaj bokom každodennú drinu, unikni na chvíľu z víru myšlienok, odlož starosti,...“ takto sa začíname spolu modliť. Dňa 14.12.2013 si pripomenieme 3 roky, čo sa každý u...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
14.12.2013

Milé deti!

Pri detskej svätej omši sme čítali list od svätého Mikuláša. Tu je úryvok z neho:

...(celý článok)
o. Anton Pariľák
14.12.2013

V utorok 3. decembra spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ slávila vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela. Za účasti veria...(celý článok)

Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
14.12.2013

Vážení rodičia, milí starí rodičia,

pozývame Vás na Vianočnú akadémiu žiakov CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorá sa uskutoční dňa 20.12.2013(piatok) o 10:00 ho...(celý článok)

Tomáš Svat
07.12.2013

Po príchode do kancelárie farského úradu sa niektorí z tých, čo chcú dať pokrstiť svoje dieťa, zarazili, keď počuli, kto môže a nemôže byť krstným rodičom.

Na to, ab...(celý článok)

Maja Mervová
07.12.2013

Milí rodičia a deti, aj keď prípravné stretká na Dobrú novinu už začali, nie je všetkému koniec. Deti, ktoré neprišli na prvé spoločné stretko, alebo sa nezapísali, sa ešte mô...(celý článok)

Rainy, Marián Jaklovský
07.12.2013


Spravodlivosť a pokoj budú prekvitať,
keď Jeho dni budeme vítať.
Kým mesiac nezhasne
a rýmy budú stále básne.

Ten, čo volá k nemu,
...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
07.12.2013

Milé deti,

túto nedeľu sme počuli výzvu Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi.“

Náš život je niekedy hrboľatý, pretože je tam mnoho nedokonalostí a...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
07.12.2013

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor, konzervy, zeleninu) aj maslo a mlieko, potravín na viano...(celý článok)

Petra
30.11.2013

„Dom“ ako rodina a „Júda“ ako ten, čo chváli Pána. Malo by nás to charakterizovať, preto to nechceme iba hovoriť, ale aj žiť a chváliť Pána v každom rozhodnutí, či už dop...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
30.11.2013

Boh chce byť prítomný v našom živote nielen počas sv. omše, ale chce vstupovať aj do našej všednosti. Prosbou o požehnanie dávame najavo svoju vieru, a prosíme Pána, aby aj mocou k...(celý článok)

30.11.2013

Salezián, don Pavol Michalka, v polovici decembra odchádza z komunity v Sabinove na Misie v Jakutsku – v Rusku, na Sibíri. Pozývame vás na svätú omšu s ním v pondelok 2. decembra o 18:...(celý článok)

Peter Cehelský
30.11.2013

Súťaž je súťaž. Žiadne leňošenie, ničnerobenie, rekreácia... Je to napätie, zodpovednosť, stres, práca navyše. Učí prijímať víťazstvo aj porážku. No predovšetkým je to na...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
30.11.2013

Milé deti!

Túto nedeľu začíname Adventné obdobie. Je to čas očakávania. Očakávame druhý príchod Pána Ježiša a chystáme sa na oslavu prvého príchodu – teda na Vian...(celý článok)

30.11.2013

Spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ vás pozýva na sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela, ktorú budeme sláviť v utorok 3. 12. 2013 o 18.30 hod. vo farskom kostole Mučeníckej s...(celý článok)

30.11.2013

Saleziánska rodina v Sabinove pozýva všetkých, ktorí pracujú s mládežou, na Strediskovú školu animácie, ktorá sa bude konať 14.12.od 8.00 hod. do 17.00 hod. v saleziánskom stredisku...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk