ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Benedikt XVI.
10.06.2012

Drahí manželia, v prežívaní manželstva nedarujete iba nejakú vec alebo nejakú činnosť, ale celý svoj život. Vaša láska je plodnou predovšetkým pre vás samých, pretože chcete a ...(celý článok)

10.06.2012

štvrtok 14. 6.

Začína novéna – 9-dňová duchovná príprava na prijatie sviatosti birmovania, najprv pri sv. omši večer predstavením birmovancov a modlitbou novény na záv...(celý článok)

SKCH
10.06.2012

Slovenská katolícka charita (SKCH) aj tento rok organizuje podujatie „Daruj školské pomôcky“. Počas celého júna budú žiaci a študenti darovaním svojich použitých, no ...(celý článok)

10.06.2012

Všetky deti (aj s rodičmi), ktoré boli tento rok na 1. svätom prijímaní pozývame v nedeľu 17. 6. 2012 o 17. 00 hod. na spoločné stretko s opekačkou do farskej záhrady pri Toryse. Done...(celý článok)

03.06.2012

Program na pódiu v parku:

  • 12:30 – 13:00 dychovka

Deti deťom 13:00 – 15:00

Miroslav Novák
02.06.2012

Ako je to možné? Ako sa mi to podarilo? Nič špeciálne som urobiť nemusel, stačilo prísť na svätú omšu. Tykáme si s celebrantom pri každej svätej omši a často si to neuvedomujeme....(celý článok)

Saleziánska rodina
02.06.2012

Počas víkendu sa saleziánska rodina a sympatizanti saleziánskeho diela stretli na tradičnom pikniku osláv sviatku Márie Pomocnice kresťanov. Deti čakal program plný rôznych súťaží,...(celý článok)

Peter Novák, farár – dekan
26.05.2012
foto

Drahí Sabinovčania, pred nejakým časom sme si uvedomili, že tohtoročný máj nám prináša výročia pripomínajúce osobu sabinovského farára a dekana Antona Ďurčáka....(celý článok)

Jana Ptaková
26.05.2012

Milí rodičia!

Opäť sa blíži prázdninový čas! Vaše ratolesti sa už nevedia dočkať, ale vy si lámete hlavu nad tým, ako im zmysluplne vyplniť tento oddychový čas. My má...(celý článok)

Sabinovskí animátori
26.05.2012

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý si pripomíname 1. júna 2012, bude v našom meste pripravený program na námestí od 13:00 do 17:00 hod. Na svoje si príde každý z Vás...(celý článok)

26.05.2012

Dňa 24.6.2012 o 14:30 hod. sa v Mestkom kultúrnom stredisku Sabinov uskutoční druhý ročník benefičného koncertu TauDown organizovaný občianskym združením Samaritán za pomoci salezi...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
26.05.2012

Tentokrát je to akcia farskej charity, do ktorej sa môže zapojiť každý. Je mnoho ľudí a situácií, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Členovia FCH to už majú ako súčasť života...(celý článok)

19.05.2012

Pozývame všetkých osláviť 25. výročie smrti a 100. výročie narodenia dekana Antona Ďurčáka

v nedeľu 27. mája 2012 pri sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole ...(celý článok)

Jožko Kovalík
19.05.2012

Už po ôsmy raz sa 12. mája 2012 do prúdu autobusov uháňajúcich zo Slovenska do Krakowa na Púť Rádia Lumen zamiešal aj autobus s pútnikmi z našej farnosti. Po veľmi krátkej noci sme...(celý článok)

Miroslav Novák
19.05.2012

So skratkou ZKSM sa niektorí z nás stretávajú pravidelne, iní menej často. Väčšina z nás ju mohla zachytiť pri koncoročnej sv. omši, pri ktorej nás p. dekan oboznámil, že vďaka t...(celý článok)

Michal Hudák
19.05.2012

Saleziánska rodina Vás pozýva na oslavu sviatku Panny Marie Pomocnice, v nedeľu 27.mája od 15:00 hod. v areáli saleziánskeho strediska. Deti čaká program plný hier a súťaží, rodičo...(celý článok)

Sue Kovalíková, CZŠ, 9.B
19.05.2012

V pätnáste májové, trochu upršané ráno, sme sa my deviataci z cirkevnej školy vybrali na výlet do Poľska. Smer našej cesty bol jasný: Krakow – Lagievniki a potom Oswienčim.

<...(celý článok)
19.05.2012

ZDRUŽENIE MLADÝCH UMELCOV V SABINOVE

Vás srdečne pozýva na pokračovanie

...(celý článok)
Juraj Vrábel
13.05.2012

Prečo staviate nový organ, keď starý hral? To je otázka, ktorú mi kladú naši veriaci. Odpoveď je jednoznačná. Organ, ktorý sme predali do mesta Vilnius, hral v dvoch, troch kombináci...(celý článok)

Luna :-)
13.05.2012

Piatok poobede, úplne nádherné počasie, naši začínajú hrať svoj prvý zápas proti Kanade a my cestujeme do Lurdovej, ehm... pardon Ludrovej. Malej a malebnej dedinky blízko Ružomberka...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk