ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Milka Mišenčíková
23.01.2016

Spiritualita hnutia Modlitieb matiek je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových...(celý článok)

D. Komišaková
23.01.2016

Bola sobota, čas varenia, upratovania, prania a iných domácich prác. No každá zo žien vedela, na čo si má ešte čas urobiť J.

Je 16. január ve...(celý článok)

23.01.2016

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 29.1.2016 po sv. omši o 19.15 v kostole.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
23.01.2016

Ahojte deti!

Minulý týždeň sme si bližšie hovorili o význame prosebnej modlitby. Tento týždeň sme si povedali, že ak o niečo prosím, tak je pekné potom aj poďakovať. A t...(celý článok)

23.01.2016

Pri príležitosti osláv svojho zakladateľa dona Bosca Vás saleziánska rodina srdečne pozýva na kultúrny program „don Bosco Show“, ktorá sa uskutoční dňa 31.1.2016 o 16:00 hod. v M...(celý článok)

17.01.2016

Ružencové bratstvo je organizovaná skupina veriacich, ktorá si osobitným spôsobom uctieva Pannu Máriu cez modlitbu posvätného ruženca. Cieľom každého člena ružencového bratstva j...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
16.01.2016

Ahojte, milí mladí priatelia!

Po vianočných prázdninách (pre niektorých boli dlhé, niekomu uleteli raz-dva) sme sa opäť stretli na detskej svätej omši.

Hovorili s...(celý článok)

16.01.2016

Mesačným prispievaním v ľubovoľnej hodnote na „č. ú. 0502175492/0900“ Vás za každých 30 € odmeníme vstupom do školskej telocvične.

Aj vďaka Vám napredujeme. ...(celý článok)

Ladislav Cichý
09.01.2016
  • personálne zmeny: kaplánmi sú Ľuboš Juraško a Tomáš Kormaník, odišiel Juraj Sitarčík za administrátora do farnosti Slovenská Kajňa; u otcov saleziánov boli tiež zmeny...(celý článok)
09.01.2016

Pozývame Vás na 3. farský ples 16.1.2016

...(celý článok)
Misionári saletíni
09.01.2016

Misionári saletíni s tímom laikov pozývajú na duchovnú obnovu „RozVEDENÍ k BOHU I.“ v termíne 22.-24. januára do Chrenovca-Brusna. Je určená pre rozvedených, ktorí žijú sami. P...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
09.01.2016

Naša generácia je naozaj šťastnou, ak si uvedomíme, aké milosti nám Boh ponúka. Už Ježiš pripomínal učeníkom, akí sú omilostení, že vidia to, čo iní spravodliví a proroci vid...(celý článok)

Peter Špireng
09.01.2016

Otvorením Svätej brány na vatikánskej bazilike pápežom Františkom Cirkev vstúpila do slávenia Jubilejného roka milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016.

Cirkev, ver...(celý článok)

26.12.2015

Vianočné dni a celý ďalší rok plný svetla Božej hviezdy vám prajú aj vaši duchovní otcovia, redakcia farského listu a administrátor farskej www stránky.

...(celý článok)
Ladislav Cichý
26.12.2015

Keď 13. marca tohto roku, pri druhom výročí svojho zvolenia za pápeža, Sv. Otec František oznámil, že chce vyhlásiť mimoriadny Svätý rok, spôsobil nielen v cirkevných kruhoch, ale ...(celý článok)

26.12.2015

V októbri 2015 sme požiadali o pomoc vyhlásením zbierky a vyzbieralo sa 2439,79 Eur. Zatiaľ sa pomohlo nasledovne:

...(celý článok)
26.12.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 1.1.2016 po sv. omši o 19.15 v kostole.

„... a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.” Lk 1,79

...(celý článok)

npor. Mgr. Juraj Rizman, CSsR, policajný duchovný
26.12.2015

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi!

Život, ktorý žijeme, je vzácny dar, ktorý sme dostali od nášho Stvoriteľa. Je dôležité, aby sme si ho chránili a to nie iba kvô...(celý článok)

John Paul West / Miriam Bicková
20.12.2015

Dobré príbehy mi vždy pomáhali uvedomiť si ranu v mojom srdci – ten páliaci pocit túžby a prázdnoty, ktorý v sebe máme všetci a ktorý nás má nasmerovať na nekonečno. Pixar niel...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
20.12.2015

Milé deti!

Túto nedeľu zapálime na adventnom venci poslednú − štvrtú sviečku. Vianočné sviatky sú už veľmi blízučko. Užívajte si tieto vianočné sviatky, oddýchnite...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk