ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
22.10.2017

Milé deti, minulý týždeň sme dozvedeli, že Mária spolu s Jozefom opäť cestovali, tentokrát už aj s malým Ježišom. S touto ich púťou súvisia aj otázky na tento týždeň:

...(celý článok)
21.10.2017

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou t...(celý článok)

21.10.2017

Pápežské misijné diela sa od začiatku svojej existencie snažia zapojiť deti, mládež, dospelých, kňazov, rehoľníkov a laikov do budovania bratskejšieho a solidárnejšieho ľudstva, o...(celý článok)

o. Slavomír Palfi, gréckokatolícky dekan v Sabinove
21.10.2017

Na základe rozhovoru a dohody s o. Ladislavom Cichým, sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú pomoc k výstavbe gréckokatolíckej farskej budovy v Sabinove – zbierka na tento úmysel bu...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
15.10.2017

Detské okienko

Milé deti, náš svedok pri poslednom vypočúvaní pokračoval v rozprávaní o Ježišovom narodení a dozvedeli sme sa, že k malému Ježišovi prišli pastieri. Otá...(celý článok)

ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
15.10.2017

Milí bratia a sestry,

o týždeň budeme sláviť 91. Svetový deň misií (SDM). Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misij...(celý článok)

15.10.2017

Pod záštitou Farskej charity bude na budúcu sobotu – 21.10.2017 zorganizovaná zbierka trvanlivých potravín „Kilo pre chudobných“. Táto zbierka prebieha priamo v nákupnom centre, kd...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
08.10.2017

Milé deti, minulý týždeň nám náš hlavný svedok rozprával, ako prišiel Ježiš na svet. Dozvedeli sme sa, že Ježiš neprišiel na svet ako iné významné osobnosti v prepychovom palá...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
08.10.2017

V nedeľu 1. 10. mali naši miništranti „valné zhromaždenie,“ pri ktorom sme hodnotili prvý mesiac nového „systému služieb“ pri oltári. Chceli by sme sa aj týmto spôsobom poďakov...(celý článok)

Milka Mišenčíková
08.10.2017

Už od roku 2010, kedy začal proces blahorečenia Titusa Zemana bol môj život úzko spätý s týmto kňazom – saleziánom. Problémy a ťažkosti som sa rozhodla zverovať do jeho orodovania ...(celý článok)

08.10.2017

Zapojte sa do súťaže o najkreatívnejšiu aktivitu s touto témou!

Fórum života už od začiatku septembra rozbieha prípravu na jeden zo svojich kľúčových projektov –...(celý článok)

08.10.2017

Pozvánka na víkend pre bezdetných manželov

Oáza je miestom života vo vyprahnutej púšti. Víkendová oáza pre bezdetné páry chce ponúknuť nové podnety a svetlo...(celý článok)

01.10.2017

Októbrové ružencové pobožnosti budú pred večernou sv. omšou o 17.45 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v...(celý článok)

Peter Pasternák
30.09.2017

Od septembra sme zaviedli nový miništrantský systém.Prvý mesiac (september) bol skúšobný na vychytanie „múch“ a od októbra už bude fungovať na ostro. Aby nielen chlapci, ale aj ich...(celý článok)

30.09.2017

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“ pozýva záujemcov na púť a výlet do poľského mestečka Zakopane v sobotu 28. 10. 2017. V programe je svätá omša vo Svätyni...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
30.09.2017

Milé deti, naše vyšetrovanie sa nám pomaličky rozbieha a minulý týždeň sme sa už dozvedeli aj nejaké tie prvé informácie o Ježišovi. A práve s druhým vypočúvaním súvisia ďa...(celý článok)

Peter Špireng
30.09.2017

V Matúšovom evanjeliu Mt 21, 28 - 32 sa hovorí o otcovi, ktorý posiela svojich dvoch synov do vinice. Prvý povie, že sa mu nechce, ale napokon ide. Druhý povie, že pôjde, ale nejde. ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
24.09.2017

Milé deti, v uplynulom týždni sme počuli prvú výpoveď nášho hlavného svedka – sv. Lukáša. Môžete si ju pozrieť aj sami, stačí len otvoriť vašu Bibliu, nalistovať si Evanjeliu...(celý článok)

Špireng Peter
23.09.2017

V dejinách cirkvi sa vždy vyskytovali ľudia, ktorí sa vedeli postaviť nespravodlivosti a neraz položili aj život za vyznávanie Kristovej náuky. Prvý mučeník,sv. Štefan, ponúkol nov...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk