ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ľuboš Juraško, kaplán
20.12.2014

Milé deti!

V príhovore detskej sv. omše sme si povedali, že treba zachrániť aj tretí plamienok na venci a tým bol plamienok s menom..............? Tento plamienok lásky je ve...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
14.12.2014

Do 19.12. je možné prispieť do farskej vianočnej zbierky trvanlivých potravín pre odkázané rodiny a aj nahlásiť rodiny, ktoré by takúto pomoc potrebovali. Príspevky je potrebné pr...(celý článok)

účastníci – ešte „nesnúbenci“ :)
14.12.2014

Prežívame adventný čas – čas prípravy, čas očakávania príchodu Ježiša, čas zamyslenia sa nad svojím životom, čas na nové predsavzatia v duchovnom živote, čas na pozitívne zm...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.12.2014

Naši mladučkí priatelia!

Pamätáte si ešte, aké mená mali sviečky na našom adventnom venci, ktoré postupne zhasínali? Pomôžem, že boli dve. Áno, volali sa sviečka...(celý článok)

14.12.2014

„... a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“ Lk 1, 50

Stále je Advent − čas očakávania, čas milosti, čas, kedy Boh navštívi svoj ľ...(celý článok)

Žiaci, pedagógovia a absolventi ZUŠ Sabinov, Symfónia o.z.
14.12.2014

Žiaci, pedagógovia a absolventi ZUŠ Sabinov, Symfónia o.z. Vás pozývajú na Spomienkové matiné na koncertné turné v Taliansku 16.12.2014 ktorého súčasťou bude sv. omša so začiatkom o 18:30 hod. v Rímskokatolíckom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove....(celý článok)

06.12.2014

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do prípravy tohtoročnej Dobrej noviny na spoločné stretnutie v nedeľu (7. 12.) o 16.00 hod. na fare.

Zvlášť pozývame deti, ktoré...(celý článok)

06.12.2014

Maličkosti, ktoré môžu pomôcť tomu, aby sa z Adventu stal skutočne milostivý čas:

06.12.2014

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Desenzane del Garda v Talians...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
06.12.2014

Milé deti!

Minulú nedeľu sme začali nové liturgické obdobie, ktoré sa nazýva? ..........(doplň)

Áno, presne tak. Zapálili sme prvú sviečku na adventnom venci, dne...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
29.11.2014

Človek, ktorý sa považuje za kresťana, nikdy nemôže povedať, že sa ho netýka, ako žijú ľudia okolo neho. Niekde som čítala, že Ježiš stále nachádza ľudí, cez ktorých nám ot...(celý článok)

Zuzana Matisovská
29.11.2014

Tieto naliehavé slová nám evanjelium dáva práve na začiatok Adventu. Sme pozvaní k tomu, aby sme podľa nich žili celý náš život. Tak ako sme minulú nedeľu, nedeľu Krista Kráľa, ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
29.11.2014

Milí mladí pútnici,

počas nášho putovania sme minulý týždeň navštívili mestečko Kafarnaum, kde Pán Ježiš uzdravil stotníkovho (vojakovho) sluhu. Tento týždeň sme sa ...(celý článok)

informoval Juraj Hajkovský, predseda združenia ZAOSTRI NA RODINU
29.11.2014

Už tri roky spoločenstvo otcov z Banskej Bystrice realizuje program OTCOVIA A SYNOVIA (OTCaSY). Je to jeden z projektov občianskeho združenia ZAOSTRI NA RODINU. Predseda združenia Juraj Hajk...(celý článok)

22.11.2014

Z príležitosti tohtoročného slávenia „Ondrejovských dní“ (pred sviatkom sv. Ondreja), patróna našej arcidiecézy, navštívi našu farnosť relikvia sv. Ondreja v piatok 28.11.2014. ...(celý článok)

Jozef Kovalík
22.11.2014

V priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove sa v stredu 26. novembra 2014 uskutoční 20. ročník súťaže základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemr...(celý článok)

22.11.2014

Už pred rokom 29. novembra na stretnutí s rehoľníkmi Svätý Otec František oznámil, že rok 2015 bude Rokom zasväteného života. Začne sa na Prvú adventnú nedeľu 30.11.2014 a jeho sl...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
22.11.2014

Milí mladí pútnici!

Tento týždeň sme navštívili mesto ................... (doplň). K Ježišovi prišiel .................. (doplň) s prosbou, aby ...............................(celý článok)

22.11.2014

Saleziánska rodina v Sabinove vás pozýva 27.11. (vo štvrtok) o 15.00 hod. do saleziánskeho strediska na výrobu adventných vencov. Je potrebné si priniesť ozdoby na veniec, podkladový kr...(celý článok)

Peter Grečo
15.11.2014

K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva

Prvé dielo politickej filozofie na Slovensku na princípoch existenciálneho personalizmu je n...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk