ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Dom Júdov
18.04.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál v piatok (24.4.2015) po večernej sv. omši v kostole. Nechajme sa osloviť živým Kristom. “Ježiš ju oslovil: Mária!” (Jn 20,16)

...(celý článok)
podľa Vatikánskeho rozhlasu
11.04.2015

Pápež František oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
11.04.2015

Milí pútnici!

Po veľkonočných sviatkoch sme sa opäť vybrali na naše putovanie spolu s Pánom Ježišom. Nezadržateľne sa blížime do cieľa. Tento týždeň sme boli...(celý článok)

05.04.2015

Všetkých mladých pozývame na Arcidiecézne stretnutie mládeže, ktoré bude 11. apríla v Prešove.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
05.04.2015

Tajnička na Veľkonočnú nedeľu poobede (nie len pre teba).

...(celý článok)
Maja Mervová
28.03.2015

Minulú sobotu sa v priestoroch CZŠ zišlo približne 80 mladých na dekanátnom stretnutí. Svojou prítomnosťou nás poctili hostia z Ostrovian, Hermanoviec, Jarovníc a Šarišskýc...(celý článok)

28.03.2015

Pozývame vás na spoločnú modlitbu Novény pred Sviatkom Božieho milosrdenstva v našej farnosti takto:

1. a 2. deň – Veľký piatok, Biela sobota po Ranných chválach

3. deň ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
28.03.2015

Tento týždeň sme navštívili územie Týru a Sidonu. Určite si pamätáš, aká udalosť s Pánom Ježišom sa tam odohrala. Ak nie, tak skús si nalistovať Evanjelium podľa Marka...(celý článok)

21.03.2015

Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v nie...(celý článok)

21.03.2015

V tomto období beží 15. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Opäť chceme bielymi stužkami upozorniť celé Slovensko na potrebu ochrany tých najbezbrannejších, t...(celý článok)

21.03.2015

Pozývame vás na modlitbu chvál v piatok 27.3.2015 po sv. omši v kostole.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
21.03.2015

Tak pokračujeme ďalej v našom putovaní. Minulý týždeň sme navštívili mesto Nazaret, kde Pán Ježiš vyrástol. Tento týždeň sme nenavštívili mesto, ale pusté miesto v sa...(celý článok)

Ondrej Ungvarský
17.03.2015

Spoločenstvo Modlitby otcov pozýva všetkých 19.3. o 18:30 hod. na slávenie svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Jozefa – patróna rodiny – otcov. Hlavným celebrantom ...(celý článok)

kaplán Juraj
14.03.2015

Pozývame mladých na dekanátne stretnutie v sobotu 21.3.2015 na CZŠ. Účastnícky poplatok 2 eura, keďže sa počíta aj s obedom. Prezentácia začína o 9.30 h. a o 10.00 h. bude sv. omša....(celý článok)

kaplán Juraj
14.03.2015

Pozývam všetkých mladých našej farnosti na spoločnú oslavu 30. svetového dňa mládeže, na Kvetnú nedeľu, 29.03.2015. Pri príležitosti tohto výročia nás pápež František vyzýva p...(celý článok)

Terézia Vargovčíková
14.03.2015

Milujem doznievanie,

keď refrén ticha vanie,

aj prázdno premostí.


Znie v ňom, čo ozaj bolo ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.03.2015

Milí pútnici!

Opäť sme sa posunuli o miesto ďalej v našom putovaní. Miesto číslo šestnásť na našej mape znamenalo navštívenie mesta............. (doplň). V tomt...(celý článok)

Miroslav Novák
14.03.2015

V sobotu 7. marca sa v telocvični ZŠ na Sibírskej ulici v Prešove uskutočnil arcidiecézny volejbalový turnaj, na ktorom nás zastupovalo víťazné družstvo z nášho f...(celý článok)

Sam Guzman
14.03.2015

Blíži sa sviatok sv.Jozefa, ženícha Panny Márie. Môže sa ľahko stať, že nenútene, nepozorovane prejde okolo nás. Nečudo, veď nehlučné spôsoby a skrytý život sú...(celý článok)

CZŠ
07.03.2015

23. februára začali žiakom jarné prázdniny. Vravu a ich smiech vystriedali v škole vŕtačky a buchot kladív. Na miesto žiakov totiž nastúpili robotníci a pustili sa...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk