ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Jozef Mihaľ
23.11.2013

Hľadáš duchovné povolanie vo svojom živote? Kongregácia otcov Rogacionistov sa venuje pomoci mladým chlapcom od 18 − 30 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolani...(celý článok)

23.11.2013

Konferencia biskupov Slovenska pozýva do prvého ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu. Ide o projekt určený pre všetkých ľudí dobrej vôle. Od 1. adventnej nedele 1. decemb...(celý článok)

Maja Mervová
23.11.2013

Ako ste už isto postrehli, pri východoch z nášho sabinovského kostola sa objavili hárky s názvom Dobrá novina 2013. A prečo sa vlastne do Dobrej noviny zapájame?

Rainy, Marián Jaklovský
23.11.2013


Ostré lakte, silné päste,
to je dnes v móde.
Nepriatelia, kde ste?
Ešte stále v pohode?

Poznám aj iné kráľovstvo,
nie je z tohto sveta.
D...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
23.11.2013

Milé deti!

Dnes máme Nedeľu Krista Kráľa. Ježiš je teda Kráľom.

Ale akým je Ježiš kráľom? Nechá sa obsluhovať? Oblieka sa do drahých šiat?

Nie! Je...(celý článok)

23.11.2013

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy v Sabinove ponúka na prenájom 2-izbový byt v priestoroch školy. Byt s rozlohou 37 m2 má kúpeľňu, sociálne zariadenie a samostatný vchod. Jeho ...(celý článok)

23.11.2013

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku je CZŠ sv. Jána Krstiteľa zapojená do projektu Pomôž škole a chráň prírodu. My skúsenejší už vieme, že ide o zber hliníkových viečok z výr...(celý článok)

23.11.2013

„Hoci ty nepotrebuješ našu chválu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ.“

Boh tuží, aby sme ho chválili. Nie preto, že ho naša chvála rob...(celý článok)

Saleziánska rodina
23.11.2013

Srdečne pozývame všetkých − starých, mladých aj deti, aby si už tradične spolu s nami prišli vyrobiť adventný veniec.

Kedy? 28. 11. 2013 od 16:00 hod.

Kde? U nás...(celý článok)

Mons. Štefan Sečka, predseda Subkomisie pre bioetiku TK KBS
16.11.2013

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska sa zaoberala mravnými problémami, ktoré predstavuje predaj alebo výdaj farmaceutických prípravkov určených na ho...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.11.2013

V čase od 16. do 20. novembra 2013 navštívi našu arcidiecézu arcibiskup z Amalfi Mons. Orazio Soricelli, ktorý nám daroval relikviu apoštola sv. Ondreja. Zúčastní sa tiež na odpustove...(celý článok)

Kamila Zborovjanová, Laura Slaninková, žiaci 8.A, divadelného krúžku a ostatní členovia tímu tvorcov videa z Cirkevnej ZŠ
16.11.2013

Televízia LUX nám touto súťažou dala príležitosť ukázať, čo je v nás a zviditeľniť našu farnosť. Tvrdo sme pracovali na videu a ďakujeme všetkým, ktorí mali pochopenie a trpez...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
16.11.2013

Milé deti!

Na svätej omši sme hovorili trochu o úctivom a dôstojnom správaní sa na svätej omši. Ak ideme k prezidentovi alebo ku kráľovi, vždy sa dôstojne oblečieme a prip...(celý článok)

Martin Seč
16.11.2013

Každý z nás je originálnou osobou. Stvoriteľ nás obdaril rôznym nadaním a talentom. Už od detstva ich môžeme rozvíjať pre šírenie dobra v spoločnosti, a to vzdelaním a výchovou,...(celý článok)

Michal Jurko
09.11.2013

Začiatkom tohtoročnej jari nás, saleziánsku rodinu zo Sabinova, potešila ďalšia skvelá správa − Karpatská nadácia nás vybrala spomedzi uchádzačov o grant v rámci programu Voľno...(celý článok)

Ladislav Cichý
09.11.2013

Drahí veriaci, ako som vás informoval v oznamoch minulú nedeľu, pri októbrovej zbierke na organ sme nazbierali 1.361,50 €, priamo na účet prišlo 275,- € a milodary v hotovosti na fare...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
09.11.2013

Milé deti!

Na svätej omši sme hovorili o tom, že človek po smrti môže skončiť v nebi, očistci alebo v pekle. Tú poslednú možnosť nechceme vôbec. Je dobré správať sa ta...(celý článok)

Žiaci 3. A z CZŠ
09.11.2013

Dňa 16.10.2013 sa konal na našej škole: „DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY.“ Zúčastnili sa na ňom žiaci 1. stupňa. Boli sme rozdelení do 8 skupín. Najprv sme si pripravili čelenky s obrázk...(celý článok)

o. Anton Pariľák
09.11.2013

V utorok 5. novembra Koinonia Ján Krstiteľ z Prešova slávila vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove sv. omšu s modlitbami za uzdravenie duše i tela. Za hojnej...(celý článok)

Jozef Revák
09.11.2013

Počas týchto dní sa možno viac zamýšľame nad smrťou... Skúsme sa však zamyslieť aj nad životom a jeho hodnotou. Existujú krajiny, kde život človeka nestojí NIČ! V ďalších kr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk