ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
29.11.2014

Človek, ktorý sa považuje za kresťana, nikdy nemôže povedať, že sa ho netýka, ako žijú ľudia okolo neho. Niekde som čítala, že Ježiš stále nachádza ľudí, cez ktorých nám ot...(celý článok)

Zuzana Matisovská
29.11.2014

Tieto naliehavé slová nám evanjelium dáva práve na začiatok Adventu. Sme pozvaní k tomu, aby sme podľa nich žili celý náš život. Tak ako sme minulú nedeľu, nedeľu Krista Kráľa, ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
29.11.2014

Milí mladí pútnici,

počas nášho putovania sme minulý týždeň navštívili mestečko Kafarnaum, kde Pán Ježiš uzdravil stotníkovho (vojakovho) sluhu. Tento týždeň sme sa ...(celý článok)

informoval Juraj Hajkovský, predseda združenia ZAOSTRI NA RODINU
29.11.2014

Už tri roky spoločenstvo otcov z Banskej Bystrice realizuje program OTCOVIA A SYNOVIA (OTCaSY). Je to jeden z projektov občianskeho združenia ZAOSTRI NA RODINU. Predseda združenia Juraj Hajk...(celý článok)

22.11.2014

Z príležitosti tohtoročného slávenia „Ondrejovských dní“ (pred sviatkom sv. Ondreja), patróna našej arcidiecézy, navštívi našu farnosť relikvia sv. Ondreja v piatok 28.11.2014. ...(celý článok)

Jozef Kovalík
22.11.2014

V priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove sa v stredu 26. novembra 2014 uskutoční 20. ročník súťaže základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemr...(celý článok)

22.11.2014

Už pred rokom 29. novembra na stretnutí s rehoľníkmi Svätý Otec František oznámil, že rok 2015 bude Rokom zasväteného života. Začne sa na Prvú adventnú nedeľu 30.11.2014 a jeho sl...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
22.11.2014

Milí mladí pútnici!

Tento týždeň sme navštívili mesto ................... (doplň). K Ježišovi prišiel .................. (doplň) s prosbou, aby ...............................(celý článok)

22.11.2014

Saleziánska rodina v Sabinove vás pozýva 27.11. (vo štvrtok) o 15.00 hod. do saleziánskeho strediska na výrobu adventných vencov. Je potrebné si priniesť ozdoby na veniec, podkladový kr...(celý článok)

Peter Grečo
15.11.2014

K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva

Prvé dielo politickej filozofie na Slovensku na princípoch existenciálneho personalizmu je n...(celý článok)

15.11.2014

Dlhé roky sme na našich stretnutiach spoločne snívali − nové okná, rekonštrukcia budovy, zateplenie... Bolo nám smutno, že mnohé veci sa pre nedostatok finančných prostriedkov nedar...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
15.11.2014

Milé deti!

Naše putovanie s Pánom Ježišom po týždňovej prestávke pokračuje ďalej. Ešte si pamätáte, na akom mieste sme boli na našej mape? Pomôcka – Evanjelium podľa ...(celý článok)

Laura Slaninková, CZŠ, 9. A
15.11.2014

Dňa 27.10.2014 bol pondelok u nás trochu nezvyčajný. Konal sa Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň si pripomíname už od roku 1999, kedy ho prezidentka Medzinárodnej asoci...(celý článok)

09.11.2014

V dňoch od 15. do 22. novembra 2014 bude po celom Slovensku prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež (TCpM). V rámci tohto týždňa sa v Košickej arcidiecéze ponúkajú mladým tieto aktivit...(celý článok)

CZŠ
09.11.2014

CZŠ sv. Jána Krstiteľa sa zapojila do súťaže Domestos pre školy, v ktorej môže víťazná škola získať 8 000 € na rekonštrukciu toaliet. Deti v škole každé dva týždne plnia a...(celý článok)

CZŠ
09.11.2014

Aj tohtoročnú poslednú októbrovú nedeľu zaspieval Sabinovský Slávik našim starkým tie najľúbeznejšie slovenské ľudové piesne. Podujatia sa aktívne zúčastnila aj naša žiačka ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
09.11.2014

Trošku si oddýchneme od putovania a potrápime si mozgové bunky :)

Po prečiarknutí daných 18 slov ti ostane 18 písmen, aby si zistil, čo potrebuješ, aby si sa dostal do neba. ...(celý článok)

Pápež František
02.11.2014

Kto sú to svätí? Svätí nie sú nadľuďmi, ani sa nenarodili ako dokonalí. Sú ako my, ako každý z nás. Ich život ale zmenilo, že keď spoznali Božiu lásku, nasledovali ho s celým s...(celý článok)

Rainy
02.11.2014


Studený hrob a na ňom vence,
Že ste odišli, uveriť nechcem.
Nič iba tma, mráz a samota,
Vetrík chvíľami lístie slabo zamotá.
Občas naše srdcia zaplačú...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
02.11.2014

Milí mladí pútnici!

Tento týždeň sme s Pánom Ježišom vystúpili na vrch, kde Pán Ježiš povedal krásne blahoslavenstvá, ktoré sú pomôckou pre každého kresťana. Pamät...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk