ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
30.12.2012

MALÁ VIANOČNÁ HUDBA vo štvrtok 3. januára 2013 o 16.30 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

...(celý článok)
Jozef Yoe Kovalík ml.
30.12.2012


V Betleheme prišlo na svet Svetlo,
Aby k Bohu ľudí viedlo.
Prišlo do úplnej temnoty,
Duchovné sa oblieklo do hmoty.
V maštali medzi zvieratami a na s...(celý článok)

Eva Voskárová
30.12.2012

Prečo mi teraz tak často vstupuje do mysle trpiaci Jób? Prečo mi pripomína Cikrev, v dnešnej dobe? Zdá sa mi, že Jób na smetisku, posiaty ranami, sa veľmi podobá Cirkvi, ktorú dnešn...(celý článok)

24.12.2012

Nech nám dobrý Boh dá milosť, aby sme s tým radostným očakávaním a nadšením, s ktorým slávime Narodenie Pána Ježiša, ho vítali, keď príde súdiť.

...(celý článok)
Ladislav Cichý
23.12.2012

Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vydal Dekrét o určení posvätných miest Košickej arcidiecézy a dní pre získanie odpustkov počas Roka viery. V súlade s dekrétom Apoštol...(celý článok)

Zuzana Matisovská
23.12.2012

Každý rok, keď sa začiatkom novembra objaví v telke prvá reklama s chichotajúcimi sa deťmi pobehujúcimi okolo svietiaceho stromčeka, v obchodoch rozvešajú ligotavé girlandy a v okná...(celý článok)

23.12.2012

Chceš vedieť, kto všetko sa prišiel malému Ježišovi pokloniť? Tento príbeh Ti rozpovieme pri jasličkovej pobožnosti. Príď sa pokloniť aj Ty!

Pozývame vás – predovšetk...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
23.12.2012

Milé deti,

v dnešnom evanjeliu sme počuli o stretnutí dvoch žien – Márie a Alžbety. Mária nosí pod srdcom Ježiša a prináša radosť a pokoj.

Kto nosí v srdci J...(celý článok)

CZŠ
23.12.2012

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2013/2014 sa v CZŠ sv. Jána Krstiteľa uskutoční v dňoch 15.1. − 16.1.2013 (utorok − streda) v čase o...(celý článok)

Dionýz Takács
16.12.2012

Opus (dielo) č. 11 organárskej dielne bratov Biesovcov je dokončený. Teraz, počas zimných mesiacov, aj cez jar bude prebiehať skúšobná prevádzka nástroja, organisti budú sledovať fu...(celý článok)

16.12.2012

Vianočný stromček a vianočná výzdoba sú neoddeliteľnou súčasťou slávenia narodenia Ježiša, nášho Pána. Vôňa ihličia a horiace sviečky umocňujú v našich príbytkoch očaká...(celý článok)

Terézia Vargovčíková
16.12.2012

Sv. Mikuláš ani tento rok neobišiel CZŠ sv. Jána Krstiteľa, veď už od septembra sú žiaci usilovní a v advente sa snažia ešte viac. Na jeho príchod sme sa pripravili sv. omšou, cez ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
16.12.2012

Drahí chlapci a dievčatá,

k Jánovi Krstiteľovi prichádzali rôzni ľudia – aj mýtnici, aj vojaci. Pýtali sa, čo majú robiť, aby pripravili cestu Pánovi. Ján odpovedal ve...(celý článok)

Eva Voskárová
16.12.2012

Kde je moja loptička? Kde ste skryli moju bábiku? Kto mi vzal mobil(knihu, pero, ...)? Kde som si položila okuliare(kľuče, peňaženku, ...)?

Celý život niečo hľadáme. A nie ...(celý článok)

Ladislav Cichý
08.12.2012

Po 10 rokoch sa uskutočnia v našej farnosti znova farské misie, ktoré budú opäť viesť otcovia misionári z rehole redemptoristov. Misie povedie tím p. Michala Zamkovského CsSR v dňoch ...(celý článok)

08.12.2012

Na otázku, kto je Ježiš Kristus, dostaneme rôzne odpovede: bol dobrým človekom, dobrým učiteľom, dobrým morálnym vzorom. Všetky tieto názory obsahujú zrnko pravdy, ale ani jeden z n...(celý článok)

Martin Seč
08.12.2012

Farská charita aj tohto roku organizuje pred vianočnými sviatkami potravinovú zbierku pre chudobných. Je dôležité a záleží nám na tom, aby sa pomoc dostala do rodín, ktoré to najviac potrebujú. K tomu potrebujeme vašu pomoc, a preto vás prosíme, aby ste nás informovali o rodinách, ktoré by sme s potravinovým balíkom ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
08.12.2012

Milé deti,

túto nedeľu sme stavali cestu pre Ježiša do nášho srdca. V evanjeliu sme počuli, ako nás Ján Krstiteľ vyzval pripraviť cestu Pánovi. Máme mu vyrov...(celý článok)

Jozef Yoe Kovalík ml.
08.12.2012


Na adventnom venci už horí druhá svieca,
A evanjelium sa zameriava na jedného svätca...

Je pätnásty rok vlády cisára Tibéria,
Kedy Poncius Pilát je ...(celý článok)

Juraj Feník
02.12.2012

Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku... ...aby ste boli bez úhony... ...keď príde náš Pán Ježiš... (1 Sol 3,12 ‒ 4,2)

Druhé čítanie prvej adventnej nedele v ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk