ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
mama Soňa
16.05.2015

Aj v tomto roku sa konalo Veľké stretnutie Modlitieb matiek (MM) na Slovensku. V dňoch od 1.5. do 3.5.2015 sa zišli mamy túžiace, podobne ako Mária, si na chvíľu sadnúť k Páno...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
16.05.2015

Pán Ježiš vystúpil do neba. Dokážeš k tejto udalosti správne vymaľovať obrázok?

...(celý článok)
Dom Júdov − SaŠ
16.05.2015

Vo štvrtok poobede sme vyrazili na cestu. Bola fajn, no keď sme sa už blížili k Domaši, zablúdili sme a dlho sme tam nevedeli trafiť. No potom sme to našli. Boli sme zvedaví, a...(celý článok)

16.05.2015

Saleziánska rodina v Sabinove vás pozýva na spoločnú oslavu Panny Márie Pomocnice kresťanov. V nedeľu na Turíce, 24. mája, vás od 16:00 hod. pozývame do saleziánskeho stredi...(celý článok)

16.05.2015

V rámci roku zasväteného života pozývame mladých vo veku od 14 rokov na „Diskusnú hodinku“ so sestrou Simeonou z Kongregácie sestier dominikánok.

Kedy? V nedeľu 24....(celý článok)

09.05.2015

Prázdniny sa blížia a s nimi aj mnoho príležitostí, ako a kde ich stráviť. Najdôležitejšia je rodina, s ktorou by sme mali stráviť čo najviac času. Potom sú tu ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
09.05.2015

Milí mladí priatelia

Naše putovanie Svätou zemou pokračuje ďalej. Boli sme blízko mesta......................(doplň), ktorý je blízko..................(doplň) hory. Pán Ježiš po...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
02.05.2015

V dnešnom evanjeliu sme čítali o tom, že Boh sa o nás stará ako dobrý hospodár o svoju vinicu.

...(celý článok)
Juraj Vrábel ml.
02.05.2015

Naša katolícka Cirkev má niekoľko krásnych osobitostí, ktoré nemá žiadna iná viera. Pozoruhodné je, že od 11. februára 1929 má katolicizmus aj svoj vlastný konfesný štát, na čele...(celý článok)

25.04.2015

Srdečne Vás pozývame na divadelnú hru Karola Wojtylu (Jána Pavla II.) Lúče otcovstva, ktorú Teatro Colorato Bratislava v réžii Petra Weincillera prináša kvôli diváckemu záujmu do Pre...(celý článok)

25.04.2015

Riaditeľstvo CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinovie oznamuje rodičom, že z dôvodu prípravy organizácie šk. roka 2015/2016 zápis žiakov do 5. ročníka

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
25.04.2015

Tento týždeň sme navštívili mesto ............ (doplň). Ježiš v ňom stretol muža, ktorý sa volal ........... (doplň). Bol hlavným................ (doplň). Prečo Zachej nemohol ...(celý článok)

SuE Kovalíková
18.04.2015

V sobotu ráno o 7:07 vyrazilo 7 statočných zo Sabinova na Arcidiecézne stretnutie mládeže v Prešove. Po registrácii, ktorá prebehla pred františkánskym kostolom, nasledova...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
18.04.2015

Tento týždeň sme navštívili okolie Galileje, kde Pán Ježiš vyučoval ľud a rozprával ľuďom o Bohu. Veľmi zdôraznil, že aj deti majú právo, aby Ho počúvali, aby sa Ježi...(celý článok)

Dom Júdov
18.04.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál v piatok (24.4.2015) po večernej sv. omši v kostole. Nechajme sa osloviť živým Kristom. “Ježiš ju oslovil: Mária!” (Jn 20,16)

...(celý článok)
podľa Vatikánskeho rozhlasu
11.04.2015

Pápež František oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
11.04.2015

Milí pútnici!

Po veľkonočných sviatkoch sme sa opäť vybrali na naše putovanie spolu s Pánom Ježišom. Nezadržateľne sa blížime do cieľa. Tento týždeň sme boli...(celý článok)

05.04.2015

Všetkých mladých pozývame na Arcidiecézne stretnutie mládeže, ktoré bude 11. apríla v Prešove.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
05.04.2015

Tajnička na Veľkonočnú nedeľu poobede (nie len pre teba).

...(celý článok)
Maja Mervová
28.03.2015

Minulú sobotu sa v priestoroch CZŠ zišlo približne 80 mladých na dekanátnom stretnutí. Svojou prítomnosťou nás poctili hostia z Ostrovian, Hermanoviec, Jarovníc a Šarišskýc...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk