ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ľuboš Juraško, kaplán
07.02.2015

Ahoj, deti!

Skúste si ponamáhať hlavičky v osemsmerovke. Po jej vylúštení sa dozviete znenie jedného afrického príslovia, ktoré sa týka jedla.

...(celý článok)
31.01.2015

Veľký pápež sv. Ján Pavol II. nám odkázal: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný...(celý článok)

31.01.2015


Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska!
Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku
nielen všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám. ...(celý článok)

Kelly Flanagan, preklad: Miriam Bicková, prevzaté z: cestaplus.sk - skrátené
31.01.2015

„Môžeš mať vždy vo všetkom pravdu, alebo môžeš žiť v manželstve. Je to len na tebe.“ Nepamätám si, kto mi to povedal, ale viem, že to mysleli len napoly ako žart. Ale tá dru...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
31.01.2015

Milí pútničkovia,

tento týždeň sme navštívili kraj menom ................ (doplň). Oproti Ježišovi išiel človek, ktorý bol posadnutý ................ (doplň). A meno pos...(celý článok)

Roman Seko, Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy
25.01.2015

Väčšina z nás žije vo svojom rýchlom každodennom tempe. Zrazu nám do neho vstupuje "akési" referendum, ktorému - zdá sa - väčšina ľudí v našej spoločnosti nerozumie alebo neprip...(celý článok)

Rainy
25.01.2015

Doba je zlá, krutá,

Spravodlivosť, pravda je pod zámkou zla zamknutá.

Tlačia na rodinu, menia jej hodnoty, podoby,

No predsa zdravý rozum aj tak pochopí − ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
25.01.2015

Milí pútnici!

Naše putovanie pokračuje ďalej. Minulý týždeň sme boli na loďke, ktorá sa plavila po ...................... (doplň) jazere. Povedali sme si, že sa budeme sna...(celý článok)

25.01.2015

V nedeľu 01.02.2015 Vás saleziánska rodina pozýva do MsKS v Sabinove o 16:00 hod. na kultúrno-zábavný program Don Bosco Show. Tento rok sa program bude niesť v duchu talkshow. Po skončen...(celý článok)

25.01.2015

V sobotu 17.01.2015 sa konal na CZŠ sv. Jána Krstiteľa už po druhýkrát Deň otvorených dverí... takto ho videli rodičia, deti či náhodní návštevníci....

 

Hn...(celý článok)

19.01.2015

lekárov, psychológov a iných odborníkov
ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
17.01.2015

Milí pútnici!

Po minulotýždňovej návšteve mestečka ............ (doplň) sme sa tento týždeň plavili s Ježišom na vlnách .................. jazera (doplň). Aká pohroma ...(celý článok)

Lucia Tiritová
17.01.2015

Pán daroval Spoločenstvu Dom Júdov jubileum, 20 rokov spoločného kráčania za Ním. V sobotu 10. 1. 2015 sme sv. omšou a plesom ďakovali Bohu, ktorý je verný vo svojich prisľúbeniach,...(celý článok)

10.01.2015

„Naplňte sa poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili a páčili sa Pánovi vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí.“ (Kol 1, 9b – 12a) ...(celý článok)

ThLic. Róbert Neupauer
10.01.2015

Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“? – Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy ...(celý článok)

Cirkevná ZŠ
10.01.2015

Rok sa stretol s rokom a my znova otvárame brány našej Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa pre širokú verejnosť v Deň otvorených dverí v sobotu 17. januára 2015 od 10.00 hod. ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
10.01.2015

Milí pútnici!

Po vianočných sviatkoch a vianočných prázdninách sme sa opäť vydali na naše putovanie Svätou zemou spolu s Ježišom. Ešte si pamätáte, kde sme sa zastavili...(celý článok)

Ľudmila Hajduková
10.01.2015

Členovia FCH a OZ Samaritán v roku 2014 uskutočnili tieto akcie:

  • Veľkonočná zbierka potravín spojená s akciou KILO PRE CHUDOBNÝCH − pomoc išla pre 27 rodín
  • ...(celý článok)
ThLic. Róbert Neupauer
03.01.2015

Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“? – Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

...(celý článok)
animátori
03.01.2015

Prvý sviatok vianočný sa 30 detí spolu s animátormi vydali hlásať radostnú zvesť, že sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. V Sabinove sme zaklopali na dvere 65 rodín, ktoré nás s ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk