ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
spoločenstvo Dom Júdov
16.03.2013

Vďační za farské misie, počas ktorých sme sa viac priblížili k nášmu Bohu, vás pozývame na pomisijné chvály, ktoré budú v piatok 22.3.2013 po večernej svätej omši vo farskom kostole.

...(celý článok)
Juraj Vrábel ml.
16.03.2013

11. februára 2013 nás nemilo zastihla nečakaná správa o odstúpení Svätého Otca Benedikta XVI. Zvolenie pancierového kardinála, ako médiá nazývali Ratzingera, však veľkým prekvape...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
16.03.2013

Milé deti!

Dnes nebudem veľa písať. Myslím, že je potrebné sa pomodliť a poďakovať za čas misií.

...(celý článok)
10.03.2013

26. máj 2013 - Najsv. Trojice

  • Cirkevná ZŠ
  • ZŠ 17. novembra 3. A + B
  • Jakubovany

2. jún 2013 - 9. nedeľa cez rok

Yoe „Rainy“ Kovalík
09.03.2013


Po desiatich rokoch prišiel misií čas,
Je výnimočný práve tým, že je tu len občas.
Preto nemáš nad čím váhať, rozmýšľať,
Je najvyšší čas,...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
09.03.2013

Milé deti,

Urobili ste už niekedy nejakú „nezbedu“, priestupok, hriech?

Myslím, že každý z nás to už zažil. Po hriechu však cítime hanblivosť a strach. A t...(celý článok)

Juraj Čarnogurský
09.03.2013

Jednu chladnú a sychravú sobotu sme sa rozhodli, že si my birmovanci zmeriame navzájom sily. Pôvodne sa mal hrať plážový volejbal, ale keďže nám slnko nehralo do karát, uskromnili sm...(celý článok)

Saleziánska rodina
02.03.2013

Spojením troch organizácií – SPP, Nadácia SPP a EkoFond – vznikol na Slovensku nadačný fond, ktorý má slúžiť na podporu konkrétnym ľuďom a miestnym komunitám, ...(celý článok)

Maja Mervová
02.03.2013

Ja viem. Hovorí sa síce „lepšie neskoro ako nikdy“, ale v našom prípade je to neskôr.

Aby som sa dostala k podstate. Týmto článkom chcem opäť raz pozvať deti na eRkostre...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
02.03.2013

Milé deti,

tento týždeň sme sa po krátkej prestávke znova stretli pri detských svätých omšiach.

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš vyzýva, aby sme prinášali ovoc...(celý článok)

01.03.2013

Od 28. februára 2013, 20:00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža:

V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne vynecháva. ...(celý článok)

23.02.2013

Ľudia Ježišovej doby mali svet rozdelený do troch častí: nebesia – miesto, spojené s Bohom a symbolizujúce Boha; zem – miesto, kde žije človek; podsvetie – miesto, kam zostupuje p...(celý článok)

Eva Voskárová
23.02.2013

Je to prastarý, a predsa veľmi súčasný príbeh. Boli na svete dvaja bratia a žili uprostred prírody. Spolu hľadeli na slnko, mesiac, hviezdy, spolu mokli v daždi, bojovali proti zime. A ...(celý článok)

23.02.2013

Pozývame všetky skupiny birmovancov na volejbalový turnaj, ktorý bude 2. 3. 2013 od 10.00 hod. v telocvični v Cirkevnej ZŠ.

...(celý článok)
Eva Voskárová
23.02.2013

VZŤAH je niečo osobné, blízke, vnútorné medzi dvomi ľuďmi – v našom prípade sa zameriame na vzťah Boha s človekom.

AKO SA TO STANE? Aj Panna Mária položila túto otázku...(celý článok)

21.02.2013

Zajtra začíname predmisijnú akciu Sedem dní modlitieb za mesto - takýto je plán:

...(celý článok)
Hana Šimčíková
16.02.2013

V predchádzajúcom čísle Farského listu nám o. Michal Zamkovský predstavil ciele očakávaných misií – „milostivého času“, aby sme „sa obrátili, verili evanjeliu ... a radikál...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.02.2013

Iste ste si už všimli veľké transparenty k misiám na námestí, plagáty a obrázky s modlitbou za misie. Dokončujeme misijný buletín s podrobným programom (bude k dispozícii už budúc...(celý článok)

16.02.2013

pozrite si rozpis skupín a spoločenstiev, ktoré sa budú modliť krížové cesty:

...(celý článok)
Saleziánska rodina
16.02.2013

Blížia sa prázdniny a ty ešte nevieš, čo budeš počas nich robiť? Tak sa pridaj k nám a saleziánska rodina ťa zoberie hneď na niekoľko výletov. Bližšie informácie nájdete na pla...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk