ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ladislav Cichý
22.08.2015

Drahí farníci, pozývam vás všetkých na slávenie tohtoročného Farského dňa a osláv patróna nášho kostola, farnosti a mesta sv. Jána Krstiteľa a jeho mučeníckej smrti. Toh...(celý článok)

Dušan Škurla – informácie a odporúčania
22.08.2015

Detailný program bude popísaný na stránke www.pochodzazivot.sk a tiež v programovom letáku, ktorý dostanú účastníci NPzŽ. V nedeľu dopoludnia sa stretnú diecézne rodiny pri sv. om...(celý článok)

Saleziánska rodina
22.08.2015

Letné prázdniny sú obdobím výletov, stanovačiek, chatovačiek, festivalov a rôznych iných podujatí. A k nim jednoznačne patria aj letné tábory. A ako to už u nás býva zvykom, aj te...(celý článok)

www.pochodzazivot.sk
08.08.2015

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého č...(celý článok)

Iveta Šoltysová
08.08.2015

Náš tábor s názvom Detektívna akadémia a mottom: „Tým, čo Ho hľadajú, samé dobré veci dá.“, sa konal tento rok o pár týždňov skôr ako po minulé roky. V pondelok rán...(celý článok)

Ladislav Cichý, farár – dekan
26.07.2015

Výberové konanie na obsadenie miesta kostolníka/kostolníčky
pre farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove

...(celý článok)
Ladislav Cichý, farár – dekan
26.07.2015

Príprava na krst

Príprava na prijatie sviatosti krstu v našej farnosti sa skladá z dvoch stretnutí. Na prvé stretnutie o kresťanskej výchove pozývame všetkých rodičov...(celý článok)

Jozef Kovalík
26.07.2015

Tento článok sa píše v čase, keď spomienky na to, čo sa odohralo, sú ešte čerstvé ako maslo a dojmy a emócie ešte stále nestihli vypŕchať. Bolo to takto...

Pondelkové ...(celý článok)

Saleziánska rodina
26.07.2015

Tohtoročná púť sa začala tradične svätou omšou v piatok ráno. Pri závere svätej omše nás don Pavol požehnal a vyslal na púť. Časť našej skupiny sme vyzdvihli pri kaplnke pod Š...(celý článok)

Ladislav Cichý
26.07.2015

Na mariánskom pútnickom mieste v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach sa konajú diecézne fatimské soboty v Košickej arcidiecéze každú prvú sobotu v mesiaci. Každý dekanát, ktorý po...(celý článok)

26.07.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál v piatok 31.7.2015 po večernej sv. omši o 19:15 na námestí pred kostolom sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

...(celý článok)
Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život 2015
11.07.2015

Milý priateľ v ochrane života!

Národný pochod za život je celoslovenským podujatím, ktoré nie je podporované silnými farmaceutickými firmami, ani inými záujmovými skupina...(celý článok)

Saleziánska rodina
11.07.2015

„Kráľovstvo sa pomaly rozrastá. Hradby už pevne stoja, ale ja potrebujem niečo lepšie − Teba!“ povedal kráľ. „Potrebujem práve Teba. Si dosť odvážny bojovať za mňa a ochrá...(celý článok)

11.07.2015

Naša farnosť organizuje púť do Ríma v čase od 13. 9. do 18. 9. 2015. Predpokladaná cena je 310,- €. V cene zájazdu je zahrnutá doprava klimatizovaným autobusom, 3x ubytovanie s polpen...(celý článok)

Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove
11.07.2015

Takmer každý týždeň v médiách zaznie informácia o zranení, ba dokonca aj smrti chodcov, ktorí sú tiež účastníkmi cestnej premávky. Policajný zbor Slovenskej republiky sa preto v ...(celý článok)

Ladislav Cichý
27.06.2015

Po troch rokoch odchádza z pastoračnej služby v našej farnosti vdp. kaplán Juraj Sitarčík. Dekrétom je k 1. júlu preložený za farského administrátora do farnosti Slovenská Kajňa. ...(celý článok)

Hana Šimčíková - Spoločenstvo Dom Júdov
27.06.2015

Nikto z nás nemá rád dlhy. Ani ja. A predsa by som vám jeden chcela splatiť. Dlhujem vám totiž pokračovanie príbehu z misií v Turkmenistane. Čas dozrel a nám sa konečne podarilo prip...(celý článok)

Saleziánska rodina
27.06.2015

Pozývame všetkých farníkov na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne od 3. do 5. júla 2015. Stretneme sa ráno vo farskom kostole o 6:45 na sv. omši, pri ktorej bude...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
27.06.2015

V utorok je ten krásny deň, na ktorý ste celý rok čakali. Do rúk dostanete biely papier s hodnotením vašej celoročnej námahy. Začínajú sa pre vás letné prázdniny. Dni voľna, záb...(celý článok)

20.06.2015

- Novéna k Duchu Sv. každý deň o 18.15 hod. pred večernou sv. omšou,

- moderovaná adorácia vo štvrtok po sv. omši o 19.30 hod.,

- sv. spoveď pred birmovkou pre bir...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk