ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Juraj Vrábel ml.
11.02.2017

Niektoré dátumy sa mi vryli do pamäti, no o 11. februári si myslím, že sa tam roztrhlo vrece s výročiami, ktoré sú späté s dejinami katolíckej Cirkvi.

11. februára 1858 bo...(celý článok)

nehodný prijímateľ Božej lásky
11.02.2017

„Mýliť sa je ľudské.“ Toto príslovie poznáme snáď všetci, keďže sa týka každého jedného z nás. Neexistuje nikto na tomto svete z nás ľudí, kto by neurobil chybu. Nebudem ro...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
11.02.2017

Ahojte deti!

Štvrté božie prikázanie, o ktorom sme si rozprávali tento týždeň, nás učí, aby sme si vážili to, že máme rodičov. Pán Boh chcel, aby sme všetci vyrastali ...(celý článok)

06.02.2017

Po piatich rokoch sa v našej farnosti uskutočnia voľby novej Farskej ekonomickej rady (FER). Volebný lístok bol v prílohe Farského listu v nedeľu 5. 2. 2017. Volebný lístok vypíšte po...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
04.02.2017

Na začiatku kalendárneho roka 2017 sme v kostoloch počuli pastiersky list našich otcov biskupov. V ňom sa zdôraznilo veľké mariánske jubiluem, ktoré si v tomto roku pripomenieme. V okt...(celý článok)

04.02.2017

Združenie Faustínum vyrastá z charizmy sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí túžia slúžiť posolstv...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
04.02.2017

Ahojte deti!

Boh nám, ľuďom, dal nedeľu, aby sme si po celom týždni oddýchli, načerpali nových síl do nášho snaženia. V nedeľu je aj našou dobrou povinnosťou ísť na sv...(celý článok)

Špireng Peter
04.02.2017

13. mája 1981 na námestí sv. Petra v Ríme spáchal Turek Mehmet Ali Agca atentát na vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. Po uzdravení ho pápež navštívil vo väzení a odpustil mu. Vác...(celý článok)

28.01.2017

Ste tvorcom myšlienky nového organa v Sabinove. Ako to všetko vzniklo a prebehlo?

Ešte za pána dekana Ďurčáka tu boli pozrieť z firmy Krnov z Čiech starý org...(celý článok)

Lukáš, Laurika, Jakub, Dominik, Paťka, Gabika, Dávid, Nikolka
28.01.2017

Aj my, birmovanci, stojíme na prahu nového roka a rozhodli sme sa s Vami podeliť so silnými zážitkami, ktoré poznačili chod nášho každodenného stredoškolského života.

Pom...(celý článok)

Dom Júdov
28.01.2017

„Nakoniec vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás.“ (1 Sol 4, 1) Týmito slovami sa Pavol s nalie...(celý článok)

Sabinovskí chlapci
21.01.2017

Miništranti našej farnosti sa vždy snažia o dve veci. Pomáhať kňazovi počas svätej omše pri oltári a snažiť sa byť vždy veselými. Minulú nedeľu sa nám to podarilo na 100 %. Do...(celý článok)

Anna Mihoková
21.01.2017

Naše spoločenstvo má stretnutie každý utorok po večernej sv. omši na fare (okrem prázdnin). Prvoradým cieľom je čítanie sv. Písma a meditácia a modlitba s Božím slovom. V tomto o...(celý článok)

21.01.2017

V týchto dňoch sa dožíva náš organista Juraj Vrábel 70 rokov života. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
21.01.2017

Ahojte deti!

Tento týždeň sme spoznali druhý boží príkaz, ktorý znie?

Určite si pamätáš na tohto nášho smajlíka, ktorý nám prstom ukazuje, aby sme v niektorý...(celý článok)

21.01.2017

Posledná januárová nedeľa 29.1.2017 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom...(celý článok)

14.01.2017

V týchto dňoch sa dožíva náš organista Juraj Vrábel 70 rokov života. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.

...(celý článok)
Zuzana Čorbová
14.01.2017

V nedeľu 8. januára 2017 sa v rímskokatolíckom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa konal charitatívny vianočný koncert pod názvom Spasiteľ sa rodí – oslavujme ho. Podujati...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.01.2017

Ahojte deti!

Po vianočných prázdninách – možno pre niektorých krátkych – sa opäť stretávame pri detských svätých omšiach a v našom detskom okienku. Tento týždeň sm...(celý článok)

Margita Pállová
14.01.2017

Všetci ľudia na svete sme pútnikmi. Nosíme Krista vo svojom srdci, lebo sme veriaci a prijali sme Ho, bez Neho sme blúdiaci. Izraelský národ putoval s archou po púšti, Ježiš putoval e...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk