ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
26.12.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 1.1.2016 po sv. omši o 19.15 v kostole.

„... a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.” Lk 1,79

...(celý článok)

npor. Mgr. Juraj Rizman, CSsR, policajný duchovný
26.12.2015

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi!

Život, ktorý žijeme, je vzácny dar, ktorý sme dostali od nášho Stvoriteľa. Je dôležité, aby sme si ho chránili a to nie iba kvô...(celý článok)

John Paul West / Miriam Bicková
20.12.2015

Dobré príbehy mi vždy pomáhali uvedomiť si ranu v mojom srdci – ten páliaci pocit túžby a prázdnoty, ktorý v sebe máme všetci a ktorý nás má nasmerovať na nekonečno. Pixar niel...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
20.12.2015

Milé deti!

Túto nedeľu zapálime na adventnom venci poslednú − štvrtú sviečku. Vianočné sviatky sú už veľmi blízučko. Užívajte si tieto vianočné sviatky, oddýchnite...(celý článok)

Ľuboš Juraško
12.12.2015

Tri základné prvky jubilejného roka sú putovanie, Svätá brána a odpustky.

PUTOVANIE. Dejiny Izraela sú vlastne dejinami Božieho ľudu, ktorý stále putuje a čosi hľadá. Abr...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
12.12.2015

Ahojte deti!

Biblický príbeh, ktorý sme si tento týždeň prečítali, bol o bratoch.................... a .............................. Závisť Kaina bola až taká veľká, že ...(celý článok)

Ladislav Cichý
05.12.2015

Po vypočutí pastierskeho listu minulú nedeľu sme sa rozhodli, že počas nasledujúcich adventných nedelí vám ponúkneme kázne, ktorých témy sa týkajú začínajúceho mimoriadneho Rok...(celý článok)

Tomáš Kormaník
05.12.2015

Dobu, ktorú dnes žijeme, opisujeme ako rýchlu. Máme veľa povinností, rôznych úloh, či už ako rodičia alebo ako zamestnanci v práci. S nostalgiou počúvame našich rodičov, resp. sta...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
05.12.2015

Ahojte deti!

Ján Krstiteľ, rovnako ako my teraz - cez Advent, očakával príchod Ježiša. Žil na púšti, živil sa kobylkami a medom včiel. Skús nájsť na obrázku 10 kobyliek ...(celý článok)

Jozef Kohut, prefekt košického seminára
29.11.2015

V sobotu, 5. decembra 2015 o 11:00 sa v Crow-Aréne v Košiciach uskutoční benefičný hokejový zápas kňazov. Nastúpia v ňom proti sebe výbery kňazov košickej a spišskej diecézy. Je t...(celý článok)

Zuzana Matisovská
29.11.2015

Myslíme si, že máme čas. Rátame s ľuďmi, ktorých máme radi. Keď sme s nimi, považujeme za samozrejmé, že s nimi budeme ešte nespočetne veľakrát a keď sa s nimi lúčime, sme si ...(celý článok)

Sv. Terézia z Lisieux
29.11.2015


Život môj – okamih, hodinka prchajúca,
život môj – chvíľka, bublinka z riečnych pien.
Ty to vieš, Bože môj, že láska k tebe vrúca
má dnešok pr...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
29.11.2015

Ahojte deti!

VEDIEŤ PODELIŤ SA – to je naše motto do tohtoročného adventu.

Stále, keď sa dokážeme o niečo podeliť so svojím súrodencom alebo kamarátom, je to ...(celý článok)

Peter Špireng
29.11.2015

Angelo Guseppe Rocalli, sv. Ján XXIII., pápež, bol nedávno vyhlásený za svätého. V týchto dňoch si pripomíname výročie jeho narodenia(25.11.1881). Do dejín sa zapísal odvážnym z...(celý článok)

Mária Mervová
21.11.2015

Rozhoduješ sa, či pôjdeš tento rok koledovať??? A čo to vlastne koledovanie je??? Koledovanie je hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a materiálnej hojnosti ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
21.11.2015

Milé deti!

Pevne verím, že ste si zapamätali, o čom sme si hovorili tento týždeň na detskej svätej omši J. Áno, bolo to o tom, ako máme vstupo...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
21.11.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál v piatok (27.11.2015) po večernej sv.omši v kostole.

...(celý článok)

Peter Novák, syn
21.11.2015

Možno si niekto myslí, že sme sa nerozlúčili. Ale nie je to tak. On sa rozlúčil s každým. Už dávno a mnohokrát. Miloval svoju manželku, deti, vnúčatá, pravnúčatá. Miloval svoju...(celý článok)

Blonďačik
15.11.2015

V sobotu 7.11.2015 sa odvážna partia miništrantov stretla na pôde CZŠ sv. Jána Krstiteľa za účelom futbalového turnaja. Turnaj prebiehal v zmiešanom stave: mladší + starší. Začali...(celý článok)

Stanislav Dugas
15.11.2015

Milí členovia, ako viete alebo neviete, SSV si toho roku pripomína 145 rokov od svojho vzniku. Je to najväčšie a najstaršie združenie katolíkov. Podľa údajov SSV je na Slovensku, ale a...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk