ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Eva Voskárová
04.05.2013

V liturgii si dvakrát pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Na Vianoce nás na to upozorňuje kométa a speb anjelov. Na Veľkonočnú vigíliu paškál a ranné zore vychádzajúc...(celý článok)

27.04.2013

Ste pracujúci človek a žijete v spoločnej domácnosti so svojimi ťažko zdravotne postihnutými príbuznými, o ktorých sa počas dňa nemá kto postarať? Alebo máte deti, ktoré už nena...(celý článok)

27.04.2013

Deň rodiny sa na celom svete pod záštitou Organizácie Spojených národov pripomína 15. mája. V Košiciach – v centre arcidiecézy i eparchie – sa bude tento významný deň sláviť u...(celý článok)

27.04.2013

(dokončenie)

Ako zábezpeku vrátenia požičaných peňazí páchatelia často ponúknu seniorom finančné prostriedky v inej mene a tieto pred nimi vložia do kufríka, príručnej...(celý článok)

27.04.2013

Už túto stredu (pretože je voľno a nepôjdeš do školy) ťa pozývame na faru, kde sa určite nudiť nebudeš. Príď k nám a vyrob si skvelé darčeky, ktoré potešia nielen mamky, ale aj...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
27.04.2013

Milé deti!

Pre fungovanie dopravy potrebujeme dopravné značky. Sú to príkazy a zákazy, ktoré nám slúžia k lepšej organizácii. Aj na našej ceste životom potrebujeme značky...(celý článok)

Yoe „Rainy“ Kovalík
27.04.2013


Syn človeka je teraz oslávený,
Spolu s ním raz budeme i my.
V ňom je oslávený aj Boh Otec,
A tak keď je oslávený Začiatok a Koniec,
Tak skrze Neho bud...(celý článok)

saleziánska rodina
20.04.2013

Relikvie dona Bosca sa vo štvrtok 11.4.2013 previezli z Ukrajiny na Slovensko a hneď v sobotu sme ho mali aj my, Sabinovčania, na dosah. Toľko radosti prišlo s jeho príchodom! Po dlhom puto...(celý článok)

Zuzana Matisovská
20.04.2013

Myslím, že nech sa človek nachádza v akejkoľvek situácii, nech má akýkoľvek problém, nech sa to zdá akokoľvek nemožné, nech je to akokoľvek ponižujúce a ťažké, ak rozmýšľa ...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
20.04.2013

A od trónu zaznel hlas: ,,Chváľte nášho Boha všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí! (Zjv 19, 5)

Chváliť Boha, je to najkrajšie, čo v živ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
20.04.2013

Milé deti!

Táto nedeľa je nazvaná aj ako Nedeľa Dobrého pastiera. Pán Ježiš sa o nás stará tak, ako sa dobrý pastier stará o všetky svoje ovečky. Chráni ich pred nebezpe...(celý článok)

Iveta Šoltysová
20.04.2013

„Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať, poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.“ (Ž 32, 8 )

Nielen dar múdrosti a rady dostanú naši birmovanc...(celý článok)

20.04.2013

Pozývame všetkých mladých, zvlášť birmovancov na prednášku na tému „O chodení spolu, alebo vzťah chlapec-dievča“ dňa 28.4.2013 o 16:00 h. v saleziánskom stredisku v Sabi...(celý článok)

Jana Gruberová
13.04.2013

Mária Elena Bergoliová má 65 rokov a je posledným žijúcim súrodencom pápeža Františka. Žije so svojimi dvoma synmi na periférií Buenos Aires. Takto si spomína na ich spoločné dets...(celý článok)

13.04.2013

(pokračovanie)

„VNUK“ – spravidla ide o vytipované volania páchateľov na pevné linky seniorov, pri ktorých sa páchateľ do telefónu predstavuje ako príbuzný seniora, na...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
13.04.2013
Chlapci a dievčatá!

Tento týždeň sme mali ako predmet teplomer. Ten ukazuje, aké príjemné (teplé) či nepríjemné (chladné) môže byť ovzdušie. Ochladnúť môžu aj vzťahy ...(celý článok)

Joseph Ratzinger, A new song for the Lord
13.04.2013

„Rád by som spomenul krásnu úvahu Mahatmu Gándiho, ktorú som našiel nedávno v kalendári. Gándhi hovorí o troch prostrediach vo vesmíre a o tom, ako každé z týchto prostredí posky...(celý článok)

Robert Balek
06.04.2013

Prečo je pre nás, kresťanov, zmŕtvychvstanie Krista také veľmi dôležité? Prečo Pavol vo svojich listoch doslova píše, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera, a ak le...(celý článok)

06.04.2013

Vzhľadom na to, že trestná činnosť páchaná na osobách vyššieho veku (ďalej len „seniori“) sa v posledných rokoch stáva fenoménom so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a brut...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
06.04.2013

Milé deti!

Poznáte apoštola Tomáša? Toho nazývajú aj „neveriacim Tomášom“. Nechcel uveriť svojim spolu-apoštolom, že videli živého Pána Ježiša. Pán Ježiš je živ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk