ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Farská charita Božieho milosrdenstva
20.03.2016

Vďaka Otče za to, že v tomto našom sabinovskom kresťanskom spoločenstve sme sa dokázali spojiť a pomôcť cez „Kilo pre chudobných“ 19 rodinám vo veľkej núdzi.

...(celý článok)
Juraj Vrábel
20.03.2016

Svätý Otec Ján Pavol II. počas návštevy Sanktuária v Krakove-Lagievnikách povedal veľmi významné slová: ,,Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo – tú lá...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
12.03.2016

Ahojte deti!

V dnešnom evanjeliu chceli farizeji ukameňovať ženu, kvôli zlej veci, pri ktorej ju prichytili. Boli presvedčení, že si to zaslúži, no Pán Ježiš im povedal, že ...(celý článok)

12.03.2016

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 15.3.2016 v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 v Prešove o 17:00 hodine.

Stre...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
05.03.2016

Túto nedeľu sme počuli evanjelium o milosrdnom otcovi. Týmto podobenstvom nám Boh chce stále povedať, ako nás má rád a je pripravený nám vždy odpustiť. Skús doplniť chýbajúce sl...(celý článok)

27.02.2016

29. apríla – 1. mája 2016

piatok 29.4. – večer odchod zo Sabinova – nocľah Kalwaria Zebrzydowska

...(celý článok)
27.02.2016

Koinonia je spoločenstvom, ktoré založil v Taliansku v r. 1979 katolícky kňaz Ricardo Argaňaz. V mene Ján Krstiteľ je poslanie, program a vízia spoločenstva:

Terézia Vráblová
27.02.2016

Keď si v nedeľu ráno o 7.01 zapnete rádio Lumen, budete počuť tieto slová: „Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je...(celý článok)

Spracoval: Juraj Vrábel
27.02.2016

Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi takto: ,,Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem!“ (Jon 3, 1 − 10)

Ninive - veľké mesto, ktoré p...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
27.02.2016

Ahojte deti!

Témou príhovoru v tomto týždni bola časť svätej omše, a to úkon ........................ (doplň). Vysvetlili sme si hlboký zmysel tejto časti bohoslužby slova....(celý článok)

20.02.2016

Na začiatku sa z malej modlitbovej skupinky stretávajúcej sa od roku 1994 pri modlitbe chvál začalo v roku 1998 vytvárať spoločenstvo s jednoduchým názvom − „Modlitbové katolícke ...(celý článok)

20.02.2016

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 26.2.2016 po sv. omši o 19.15 v kostole.

...(celý článok)
20.02.2016

Združenie apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum vyrastá z charizmy sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia. Spája kňazov, zasväte...(celý článok)

13.02.2016

29. augusta – 3. septembra 2016

odchod zo Sabinova v pondelok 29. augusta popoludní autobusom

...(celý článok)
13.02.2016

29. apríla – 1. mája 2016

piatok 29.4. – večer odchod zo Sabinova – nocľah blízko Krakowa

...(celý článok)
13.02.2016

Drahí veriaci, v tomto roku Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už piaty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Sv...(celý článok)

Saleziánska rodina
13.02.2016

Pre niekoho bola posledná januárová nedeľa ako každá iná. Ráno na omšu do kostola, domov na nedeľný obed a poďho oddychovať alebo na návštevu. No pre saleziánsku rodinu to bola v...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
13.02.2016

Ahojte deti!

V stredu sa nám začalo pôstne obdobie. Je to obdobie, v ktorom sa máme posnažiť byť lepšími. Význam pôstu nespočíva iba v tom, že budeme iba menej jesť, ale že bu...(celý článok)

06.02.2016

Toto spoločenstvo funguje v našej farnosti dvadsiaty druhý rok. Dvadsať rokov ho viedla Eva Voskárová, teraz druhý rok Anna Mihoková. Stretávame sa v utorok po večernej sv. omši na far...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk