ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Iveta Šoltysová
12.07.2014

Blíži sa farský detský tábor, preto ponúkame rodičom základné informácie a posledné pokyny. Odchod je v pondelok 21. 7. o 15.00 hod. od MsKS. Pri odovzdaní dieťaťa nezabudnite na pr...(celý článok)

Lukáš Jaklovský = blonďačik
12.07.2014

Sabinovskí miništranti sabinovskej farnosti v Bohu, našom Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Začiatkom pr...(celý článok)

Ladislav Cichý
28.06.2014

Prvý júl je v živote nás kňazov zvláštny dátum, niektoré roky sa totiž spája so zmenou pôsobiska, so sťahovaním a potom s následným zvykaním si na nové miesto, nových ľudí a ...(celý článok)

Ladislav Cichý
28.06.2014

Milí rodičia, vaše dieťa môžete prihlásiť v budúcom šk. roku 2014/15 do farskej prípravy na sviatosť pokánia a prijatie Eucharistie. Takáto príprava, podľa všeobecných usmernen...(celý článok)

Saleziánska rodina
28.06.2014

Dlhoroční pútnici zo Sabinova pozývajú všetkých farníkov na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne 4. − 6. júla 2014. Stretneme sa ráno vo farskom kosto...(celý článok)

21.06.2014

Aj v tomto roku organizujeme miništrantský tábor pre všetkých „tábora-chtivých miništrantov.“ Uskutoční sa v dňoch 30. 6. – 4. 7. 2014 v rekreačnom zariadení Zlaté kopyto v Ko...(celý článok)

21.06.2014

Každoročne počas prázdnin pripravujeme farský detský tábor. Aj tohto roku ponúkame a pozývame deti v lete do tábora, ktorý bude v dňoch 21. 7. 2014 (pondelok - odchod popoludní) do 2...(celý článok)

21.06.2014

Saleziánska rodina pozýva chlapcov a dievčatá na letné chatové tábory plné dobrodružstva a zážitkov, ktoré sa tohto roku uskutočnia v dvoch termínoch oddelene. Chlapci v termíne 7....(celý článok)

21.06.2014

Pozývame všetkých farníkov na výlet do Belianskych Tatier v sobotu 28. júna, spojený s návštevou a sv. omšou v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, kde pôsobí kňaz Ma...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
21.06.2014

Srdečne pozývame všetky deti na BODKU ZA ŠKOLSKÝM ROKOM.

...(celý článok)
21.06.2014

Ako už býva každoročným zvykom, pomocný biskup Košickej arcidiecézy Stanislav Stolárik sa v júni, na konci šk.roka, stretáva s najlepšími žiakmi z cirkevných škôl Košickej arci...(celý článok)

21.06.2014

Pozývame všetkých na SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU pri príležitosti sviatku patróna Cirkevnej ZŠ, sv. Jána Krstiteľa, v utorok 24. júna 2014 o 16.00 hod. v kinosále MsKS v Sabinove.

...(celý článok)
14.06.2014

Milí priatelia Aliancie za rodinu. Na naše potešenie v stredu 4. júna Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu ústavy, do ktorej sa doplnila definícia manželstva ako zväzku m...(celý článok)

14.06.2014

Každý z nás má inú cestu k svätosti. Máme v srdci túžbu ju nájsť. Nájsť miesto, kde budeme slúžiť a budeme užitoční. Užitoční Bohu. Nie len miesto, kde nám bude jednoducho ...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
14.06.2014

Milé deti!

Pri našom stretnutí sme si predstavili život včiel. V jednom úli ich žije aj 80 tisíc. A predsa sa nehádajú a nie je tam chaos. Každá vie, čo má robiť. Ak niek...(celý článok)

14.06.2014

PMD (Pápežské misijné diela) ponúka časopis „Svetové misie“ pre veriacich vo všetkých farnostiach Košickej arcidiecézy bez poplatku. ...(celý článok)

14.06.2014

Dňa 28.5.2014 sa žiaci 8. a 9. Ročníka CZŠ sv. Jána Krstiteľa zúčastnili tradičnej exkurzie do Osvienčimu. Prinášame ich zážitky, najsilnejšie dojmy:

...(celý článok)
14.06.2014

„Všetky ťažkosti v modlitbe majú jedinú príčinu: človek sa modlí, akoby tu Boh nebol.“ sv. Terézia z Avily

Myslím, že sa takto často nie len modlíme, ale aj ž...(celý článok)

Marek Roják, ACM
07.06.2014

V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: „Týždeň modlitieb mladých za mladých“, pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci so ZKSM. ...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
07.06.2014

Nie, ten náš príbeh sa takto nezačína. Nie je to rozprávka. Je to príbeh, ktorý sa naozaj stal. Príbeh, ktorý sa deje každý deň. Príbeh veľkej bezhraničnej a bezpodmienečnej lás...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk