ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Sebastián Plančár 4.A
05.10.2013

Pre nás deti je jeseň ideálnym obdobím na púšťanie šarkanov. Preto sme sa jedno jesenné dopoludnie vybrali na lúku, kde sme si zmerali šarkanie sily.

Farebné šarkany vo vý...(celý článok)

Ladislav Cichý
28.09.2013

Pozývame záujemcov o prihlásenie sa do Slovenského misijného hnutia (SMH), na základe čoho by mohol aj v Sabinove vzniknúť klub SMH. Slovenské misijné hnutie je záujmové združenie f...(celý článok)

Stanislav Dugas, dôverník SSV
28.09.2013

Milí členovia Spolku sv. Vojtecha, dovoľujem si Vám oznámiť, že členské podiely na rok 2014 (Pútnik svätovojtešský, podielová kniha a DVD s filmom) si môžete vyzdvihnúť vo farsk...(celý článok)

Lukáš Obšitník, www.postoy.sk
28.09.2013

Kniha vznikla v roku 2010 spísaním rozhovorov kardinála Bergoglia s jeho priateľom, židovským rabínom v Buenos Aires Abrahamom Skorkom.

Bergoglio viac krát aj počas svojich už...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
28.09.2013

Milé deti!

Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu hovorí dôležitú vec: Musíme sa so svojimi blížnymi deliť. Skúpy a lakomý človek, a ten, kto druhému nepomôže v núdzi, n...(celý článok)

Maja Mervová
28.09.2013

Je to tu zas a znova. Tak ako sa začal nový školský rok, tak prichádzame s pozvánkou na eRko stretká. A čo tie eRko stretká vlastne sú???

Pravidelné stretnutia ...(celý článok)

Ladislav Cichý
21.09.2013

Po slávnostnej posviacke nášho nového organu pri titulárnej slávnosti na Farský deň nám ostáva už len doplatiť to, čo ostáva z celkovej ceny. A už toho nie je veľa. Začiatkom mes...(celý článok)

21.09.2013

Ponúkame možnosť zakúpiť si dvoj-CD, na ktorom nájdete zvukový záznam z organového inauguračného koncertu Mareka Vrábla a DVD s video dokumentom o stavbe organu. Ak si zakúpite tento...(celý článok)

21.09.2013

Pozývame mladých na „HRANOLKOVÚ PÁRTY“ do saleziánskeho strediska v piatok 27.9.2013 po večernej sv. omši. Stačí si priniesť 3 zemiaky. Tešíme sa na každého.

...(celý článok)
Ing. Katarína Hviščová
21.09.2013

Chcem sa úprimne poďakovať za každý prejav pomoci v záujme obnovy našej spoločnej cirkevnej základnej školy. Práce na budove pokračujú podľa vymedzeného plánu. Úspešne bola ukon...(celý článok)

Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov
21.09.2013

Vždy som chcela vedieť, aké je to byť deviatačkou. Byť najstaršou v škole. No a je to tu! Najviac sa teším na všetky akcie, ktoré bude naša trieda organizovať. Som však aj smutná,...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
21.09.2013

Milé deti!

Pán Ježiš nás učí, aby sme boli poctiví. Predovšetkým v malých veciach. Potom budeme poctiví aj vo veľkých veciach. Poctiví buďme nielen v škole, ale aj doma...(celý článok)

21.09.2013

Ak by Ježiš žil vo Vietname, možno by farizejov a zákonníkov prirovnal k zmijovcu. Táto rastlina pochádza z juhovýchodnej Ázie a je obľúbená v botanických záhradách na celom svete...(celý článok)

Yoe „Rainy“ Kovalík
15.09.2013


Je najvyšší čas vystúpiť z davu,
Kde nás všetkých zvyčajne iba klamú.
Nebyť iba poslušná ovca v strede stáda,
Ktorá na všetko pekne pritakáva.
Nem...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
15.09.2013

Milé deti!

V túto nedeľu máme veľký sviatok – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Sochu Sedembolestnej Panny Márie máme v sabinovskom kostole umiestnenú na tzv. Doktorsko...(celý článok)

Pápež František
15.09.2013

1. Palec je prst smerom k nám. Preto sa začíname modliť za tých, ktorí sú nám najbližší. Sú to ľudia, ktorých si pamätáme najlepšie. Modlitba za našich milovaných je "sladká p...(celý článok)

Mons. Bernard Bober, arcibiskup
07.09.2013

Milý pán dekan, drahí bratia v kňazskej službe, pán primátor, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Pri úvodnom liturgickom sprievode na začiatku, bolo jasne cítiť, že sabinovs...(celý článok)

07.09.2013

Pozývame štvrtákov, ktorí chcú chodiť na stretká, aby prišli na prvé spoločné stretnutie v stredu (11. 9.) – po detskej svätej omši. Stretneme sa po detskej omši v kostole.

...(celý článok)
Peter Kuriško, kaplán
07.09.2013

Milé deti!

Pán Ježiš nás upozorňuje, aby sme si najprv všetko prepočítali a až potom sa pustili do práce. Ak niekto začne stavať vežu a dopredu si peniaze nerozpočíta, b...(celý článok)

07.09.2013

Pozývame mladých a decká, malé i veľké, nech nesedia doma, na gauči pri telke. Nech radšej prídu k nám do strediska, zahrať sa a pozrieť sa na všetkých zblízka. Veď skončili sa p...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk