ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Bartolomej Leško
27.09.2014

To bolo hlavným mottom duchovných cvičení pre otcov v dňoch 7.9. − 10.9.2014, ktoré viedol don Pavol Seman – salezián. V prvý deň či večer sme boli oboznámení s program. Doobeda ...(celý článok)

27.09.2014
15. 9. – 24. 10. 2014: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov....(celý článok)
27.09.2014

Mesto Sabinov o a Štátna filharmónia Košice vás pozývajú na organový koncert umelca Pavla Kohouta z Českej republiky, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2014 o 20.00 v Kostole mučeníck...(celý článok)

Marián Jaklovský
27.09.2014


V hluku tohto sveta
chvíľka ticha je svätá.
Prenasledovaný stresom
ani neviem kde som.

Žiaden čas na Teba,
jak veľmi ho treba.
Zastaviť sa n...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
27.09.2014

V našom putovaní sme si oddýchli s Pánom Ježišom pri rieke ......(doplň). V tejto rieke Pána Ježiša pokrstil .......(doplň), keď mal ........rokov (doplň). Keď bol Pán Ježiš pokr...(celý článok)

21.09.2014

Súsošie ubolenej matky a prichádzajúceho dieťaťa jemnocitne, pravdivo a synteticky vyjadruje skutočnosti ako hodnota materstva, dôstojnosť človeka od počatia, prítomnosť bolesti po p...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
21.09.2014

Ako ste dávali pozor, milí pútnici, na detskej sv. omši? Iba pozorní poslucháči vedia odpovede na tieto otázky:

Koľko rokov mal Ježiš, keď sa stratil v chráme?

Po...(celý článok)

21.09.2014

„Modlitba chvály nás robí plodnými“, povedal pápež František v jednej z homílií v Dóme sv. Marty. Komentoval radostný tanec Dávida, o ktorom Biblia hovorí (2 Sam 6, 12b-15. 17-19...(celý článok)

CZŠ
21.09.2014

CZŠ sv. Jána Krstiteľa a Priatelia školy sa usilujú o rekonštrukciu školských toaliet. Minulý rok sme rôznymi aktivitami úspešne vyzbierali 3500,- € hlavne vďaka Vám, štedrým da...(celý článok)

14.09.2014

Rodičia detí na 1. sv. prijímanie budú mať prvé spoločné stretnutie na budúcu nedeľu (21.9.) v telocvični Cirkevnej ZŠ o 15.30 hod. Čakáme všetkých rodičov, a najlepšie oboch, o...(celý článok)

14.09.2014

OD ŠTVRTKU 18. SEPTEMBRA V JAKUBOVANOCH DO SOBOTY 20. SEPTEMBRA 2014

OD NEDELE 21. SEPTEMBRA V SABINOVE DO SOBOTY 27. SEPTEMBRA 2014

...(celý článok)
Iveta Reváková
14.09.2014

Po upršanom týždni, v piatok 29.8.2014, sa mohli „slnkachtiví“ konečne „vyhriať“. Niektorí pri zbere zemiakov, keďže bol voľný deň, ďalší pri iných zaujímavých činnosti...(celý článok)

14.09.2014

Príď a dozvieš sa. :) Pozývame všetkých mladých na spoločný večer, ktorý sa bude niesť v spojení banánov a „piškôrok“. Takže do diára si môžeš poznačiť 19. september (p...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.09.2014

Začali sme putovanie s naším kamarátom Ježišom. Na detskej sv. omši sme mali prvú zastávku v ......(doplň). Mária spolu s Jozefom išli do tohto mesta, lebo bol nariadený súpis ľudu...(celý článok)

(spracované podľa internetu)
14.09.2014

Myslíme na ockov a mamičky, ktorí zažívajú zápas – so sebou samými, so svojimi deťmi, so svojim okolím – o účasť celej rodiny vrátane tých najmenších na sv. omšiach.

...(celý článok)
Ľ. Hajduková
06.09.2014

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili finančnú zbierku farskej charity od 24. 8. do 31. 8. 2014. Vyzbieralo sa celkom 1.847,- € a 106 ks stravných lístkov v hodnote 368,90 €. Po...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
06.09.2014

Milé deti!

Pozývam vás na budúco týždňové detské sv. omše, na ktorých začneme putovanie územím Jeruzalema a Palestíny. Na týchto miestach budeme spoznávať život pria...(celý článok)

Saleziánska rodina
06.09.2014

Pozývame Ťa na maxistretko, veľké spoločné stretnutie všetkých, ktorí chcú v najbližšom školskom roku chodiť na saleziánske stretká. Budeme Ťa čakať v nedeľu 7.9.2014 o 15:00...(celý článok)

Marek Rojak, moderátor ACM Prešov
06.09.2014

V dňoch 14. − 15. septembra sa koná v Šaštíne celoslovenské stretnutie mládeže „7bolestná“. Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove (ACM) organizuje spoločný autobus. Odcho...(celý článok)

diakon Martin Lučko
30.08.2014

Volám sa Martin Lučko, pochádzam z farnosti Kráľovnej pokoja – Košice juh. Mám 36 rokov, staršieho brata a mnoho skúseností. Po skončení základnej školy som študoval na Strednej ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk