ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Cirkevná ZŠ
21.05.2016

Určite už mnohí poznáte túto celoslovenskú kampaň pre deti a rodiny na podporu zmeny voľného času presedeného pri telke, počítači, mobile či internete na čas strávený spolu a z...(celý článok)

Katarína Hviščová
21.05.2016

Každoročne sa učitelia CZŠ sv. Jána Krstiteľa zúčastňujú trojdňových duchovných cvičení. Cieľom je nabrať veľa Božej múdrosti, rozvíjať duchovný život, zažiť ducha spolu...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
14.05.2016

4. Hodina milosrdenstva

V štvrtom zošite v Denníčku sv. Sestry Faustíny nachádzame text Pána Ježiša: „O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hri...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.05.2016

Milé deti!

Túto nedeľu sme si pripomenuli, ako Pán Ježiš zoslal svojim apoštolom Ducha Svätého. Ten istý Duch Svätý, vďaka ktorému mohli apoštoli = obyčajní rybári uzd...(celý článok)

14.05.2016

Dnes, s radosťou v srdci, by som sa chcela podeliť s Vami s tým, ako môj Boh a Tvoj Boh koná v našich životoch prostredníctvom Modlitieb matiek.

Opäť po roku sa mamy z celého...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
08.05.2016

Vonkajšie recitovanie „Korunky“ má byť výrazom vnútornej dôvery. Táto modlitba má mať ešte jednu podstatnú charakteristiku: vytrvalosť. Pán Ježiš síce dvakrát výrazne u...(celý článok)

Peter Špireng
08.05.2016

Pápež František, ktorý napriek svojmu postaveniu žije veľmi skromne, pri nedávnej návšteve ostrova Lesbos v Grécku zobral do Ríma tri rodiny utečencov, ktoré vybrali losovaním. Zá...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
01.05.2016

3. Korunka Božieho milosrdenstva

Korunku Božieho milosrdenstva nadiktoval sestre Faustíne Ježiš Kristus vo Vilniuse v roku 1935 ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
01.05.2016

Ahojte deti

Každý človek potrebuje priateľa vo svojom živote. Snažíme sa hľadať cestu ku tomu druhému, aby sme boli priatelia. Pán Ježiš chce byť naším priateľom v naš...(celý článok)

Ladislav Cichý
23.04.2016
  • stretnutie účastníkov púte bude v piatok 29. 4. na sv. omši o 16.00 hod. vo farskom kostole
  • nástup a odchod autobusov bude o 16.45 hod. od Mestského kultúrneho strediska ...(celý článok)
Blonďačik
23.04.2016

Tradične každý rok na 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera, košický seminár otvára svoje brány a pozýva rodiny seminaristov, priateľov a veriacich do svojich príbytkov. ...(celý článok)

Katarína Hviščová
23.04.2016

Deň otvorených dverí je pre nás všetkých v škole veľkou udalosťou, a preto sme sa spoločne – žiaci aj učitelia – dôkladne pripravovali. Svoje snahy sme podporili aj modlitbou Dev...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
23.04.2016

2. Sviatok Božieho milosrdenstva

O ustanovení Sviatku Božieho milosrdenstva sa dočítame v Denníčku sv. Faustíny. Píše: „Keď som odišla zo spovednice, začula s...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.04.2016

Farskú púť začneme v piatok 29. apríla 2016 sv. omšou pre pútnikov o 16.00 hod. Bolo by dobré, aby všetci prihlásení účastníci prišli na túto sv. omšu už s batožinou, lebo po s...(celý článok)

Mons. Bernard Bober, arcibiskup − metropolita
16.04.2016

V nedeľu Božieho milosrdenstva 3. 4. 2016 vyzval Sv. Otec František k osobitnej solidarite s Ukrajinou, ktorej prejavom bude špeciálna zbierka v katolíckych kostoloch celej Európy. Sv. Ote...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
16.04.2016

Kniha „Denníček“, ktorú napísala sv. Faustína, obsahuje všetky podrobnosti, ktoré sú späté s Božím milosrdenstvom. Napísala ju v posledných rokoch svojho života na žiados...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
16.04.2016

Milé deti!

Dnešná veľkonočná nedeľa sa nazýva nedeľou Dobrého pastiera. Tým dobrým pastierom je Pán Ježiš. O všetkých nás sa stará ako múdry pastier, lebo nás ľúb...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
09.04.2016

V jubilejnom roku 2000 Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil sestru Faustínu za svätú. Pri tejto príležitosti povedal: „Svätorečenie sestry Faustíny má zvláštny význam. Prostr...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
09.04.2016

Milé deti!

Neposlušné ovečky sa zatúlali. Keď nenájdu správnu cestu, zlý vlk ich roztrhá. Zaveď ich k ich pastierovi. Každá ovečka má svoju vlastnú cestu. Môžeš ich f...(celý článok)

04.04.2016

...„Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet...“ sv. Ján Pavol II. (Evangelium vitae, 100.)

Na Veľký piatok 25.3.2016 sa na celom ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk