ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Peter Pasternák
09.09.2017

Volám sa Peter Pasternák, mám 25 rokov. Pochádzam z malej dedinky – Vyšná Sitnica, ktorá sa nachádza severne od Humenného. Mám troch bratov, ja som druhý najstarší.Rád športujem ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
09.09.2017

Milé deti, minulý týždeň sme spoločne slávili prvé detské sv. omše v novom školskom roku a prosili sme pri nich Ducha Svätého, aby vás všetkých sprevádzal svojimi darmi.Máme pre...(celý článok)

09.09.2017

Aj v školskom roku 2017 /2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších ži...(celý článok)

Peter Špireng
09.09.2017

Na začiatku 20. storočia pápež Pius X. určil sviatok Sedembolestnej Panny Márie na 15. september. Mariánska úcta, o ktorej svedčia starobylé pútnické miesta, kaplnky, obrazy a sochy, ...(celý článok)

vaši duchovní otcovia
02.09.2017

Po mnohých úvahách i rôznych skúsenostiach s prijímaním úmyslov na sväté omše (ďalej už len „intencie“) sme sa rozhodli, že po dobrých skúsenostiach na filiálkach, aj vo fars...(celý článok)

Alena Triščová
02.09.2017

„Aj keby som stratil môj život, nebolo by to márne, ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, stal kňazom namiesto mňa.“ (Don Titus Zeman)

...(celý článok)

02.09.2017

Milé deti, milí žiaci a študenti, už v pondelok 4. 9. 2017 opäť zasadnete do školských lavíc. Čakajú na Vás nové zážitky, nové vedomosti, nové skúšky, nové priateľstvá a kt...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
26.08.2017

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do farskej zbierky pre núdznych od 28.7. do 20.8.2017 a ďakujeme tým, ktorí pomohli pri jej realizácii. Vaše finančné príspevky boli v ho...(celý článok)

Anička Ščavnická
26.08.2017

Týždeň pred farským eRko táborom boli prípravy v plnom prúde a my (animátori) sme sa modlili a zároveň prosili o modlitby za počasie, ktoré vyzeralo všelijako. A myslím si, že sa m...(celý článok)

Peter Špireng
26.08.2017

21.8. si v cirkevnom kalendári pripomíname pápeža Sv. Pia X. Pius z latinčiny znamená zbožný, mierny, láskavý. Na Sv. Pia X. sa toto hodnotenie veľmi hodilo. Vlastným...(celý článok)

Ladislav Cichý
20.08.2017

Pomaly sa blíži záver leta, koniec prázdnin a tiež slávenie Farského dňa a osláv patróna nášho kostola, farnosti a mesta, sv. Jána Krstiteľa a jeho mučeníckej smrti. Preto ...(celý článok)

Saleziánska rodina
20.08.2017

Aj tento rok naša saleziánska rodina pripravila už tradičný letný tábor, ktorý sa premiérovo konal v Škole v prírode v Kysaku v termíne od 23. do 28. júla. Témou tábora bol príbeh...(celý článok)

Ondrej Vargovčík
20.08.2017

Drahá farská rodina!

Pred vyše dvoma mesiacmi, na sviatok Panny Márie Pomocnice, ste sa na omši mnohí modlili za saleziánsku misiu na ďalekej Sibíri. Pár týždňov nato ma ta...(celý článok)

Peter Špireng
20.08.2017

Ježiš, kráčajúc po mori, blížil sa k loďke, na ktorej boli učeníci. More bolo rozbúrené. Učeníci sa ho zľakli. Peter sa s Ježišovým súhlasom vydal k nemu po mori. Vid...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
30.07.2017

Prosíme o pomoc a podporu zapojením sa do zbierky finančných prostriedkov a potravinových lístkov v termíne od 28.7.2017 do 20.8.2017. Zbierka sa uskutoční v na...(celý článok)

Účastníci tábora
30.07.2017

Tento rok sme sa počas chlapčenského tábora ocitli v období expanzie ranej kresťanskej cirkvi. Písal sa rok 60. po Kristovi, v Ríme vládol „milovaný“ cisár Nero so svojím senátom...(celý článok)

30.07.2017

Môžete sa nám predstaviť?

Volám sa Lukáš Imrich, mám 27 rokov a pochádzam z Prešova – z farnosti Kráľovnej Pokoja (Sídlisko III). Mám dve staršie ...(celý článok)

Peter Špireng
16.07.2017

18. júla si pripomíname v cirkevnom kalendári blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Študoval teológiu v Prešove a Budapešti. Počas ...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
16.07.2017

Korene rán, ktoré v sebe nosíme, môžu byť mnohoraké. Často s nimi žijeme bez toho, aby sme mali záujem vyliečiť ich alebo sa ich zbaviť. Dokonca niektoré z nich vznikajú z neodpust...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
16.07.2017

Pred 22 rokmi 30. júna 1995 v Bratislave pristálo lietadlo s neobyčajným hosťom, ktorý dva roky po vzniku samostatného Slovenska túto krajinu svojou návštevou odhalil aj pred svetom. Páp...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk