ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lucia Tiritová
17.01.2015

Pán daroval Spoločenstvu Dom Júdov jubileum, 20 rokov spoločného kráčania za Ním. V sobotu 10. 1. 2015 sme sv. omšou a plesom ďakovali Bohu, ktorý je verný vo svojich prisľúbeniach,...(celý článok)

10.01.2015

„Naplňte sa poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili a páčili sa Pánovi vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí.“ (Kol 1, 9b – 12a) ...(celý článok)

ThLic. Róbert Neupauer
10.01.2015

Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“? – Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy ...(celý článok)

Cirkevná ZŠ
10.01.2015

Rok sa stretol s rokom a my znova otvárame brány našej Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa pre širokú verejnosť v Deň otvorených dverí v sobotu 17. januára 2015 od 10.00 hod. ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
10.01.2015

Milí pútnici!

Po vianočných sviatkoch a vianočných prázdninách sme sa opäť vydali na naše putovanie Svätou zemou spolu s Ježišom. Ešte si pamätáte, kde sme sa zastavili...(celý článok)

Ľudmila Hajduková
10.01.2015

Členovia FCH a OZ Samaritán v roku 2014 uskutočnili tieto akcie:

  • Veľkonočná zbierka potravín spojená s akciou KILO PRE CHUDOBNÝCH − pomoc išla pre 27 rodín
  • ...(celý článok)
ThLic. Róbert Neupauer
03.01.2015

Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“? – Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

...(celý článok)
animátori
03.01.2015

Prvý sviatok vianočný sa 30 detí spolu s animátormi vydali hlásať radostnú zvesť, že sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. V Sabinove sme zaklopali na dvere 65 rodín, ktoré nás s ...(celý článok)

Ladislav Cichý
03.01.2015

Pozývam manželov – ktorí majú záujem – na stretnutia, na ktorých by sme spolu uvažovali o prípravných katechézach s názvom „Láska je naším poslaním“ na 8. svetové stretnut...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
03.01.2015

„Spoločenstvo“ pre nás znamená oveľa viac ako „stretko“. Stretáva sa ktokoľvek a kdekoľvek. Spoločenstvo by v sebe malo niesť život. Je niečím, do čoho Boh žijúci v dokona...(celý článok)

Farská charita
03.01.2015

Farská charita a OZ Samaritán ďakujú všetkým, ktorí podporili Vianočnú zbierku. Osobitne ďakujú deťom, ktoré sa zriekali počas adventu sladkostí a venovali ich.

...(celý článok)
Mons. Charles J. Chaput, OFMCap., arcibiskup Philadelphie,
Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu
27.12.2014

S radosťou vám predstavujeme katechézy o rodinnom živote, ktoré pripravila philadelphská arcidiecéza a Pápežská rada pre rodinu ako prípravu na Ôsme svetové stretnutie rodín, ktoré...(celý článok)

Ladislav Cichý
27.12.2014

Pozývam manželov – ktorí majú záujem – na stretnutia, na ktorých by sme spolu uvažovali o jednotlivých katechézach a modlili sa za naše rodiny, aj za všetky rodiny na Slovensku a v...(celý článok)

ThLic. Róbert Neupauer
27.12.2014

Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?

...(celý článok)
T. Magdová
27.12.2014

„Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty...“ Týmto vzývaním Ducha Svätého začala v prvý decembrový utorok Anna ...(celý článok)

25.12.2014

Požehnané, pokojné a radostné vianočné sviatky a celý rok 2015 vám všetkým našim farníkom vyprosujú vaši duchovní otcovia, redakcia farského listu a administrátor tejto www stránky.

...(celý článok)
20.12.2014

Ako je už všetkým známe, dňa 27. augusta kancelária prezidenta prevzala od Aliancie za rodinu petíciu za vyhlásenie referenda so štyrmi otázkami, ktorú podpísalo 400 tisíc ob...(celý článok)

ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu žilinskej diecézy
20.12.2014

Najväčším ohrozením manželstva a rodiny dnes môže byť naša vlastná pasivita. Ak uveríme tomu, že sa nedá nič robiť, stane sa to realitou. Dejiny nás presviedčajú, že veľké ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
20.12.2014

Milé deti!

V príhovore detskej sv. omše sme si povedali, že treba zachrániť aj tretí plamienok na venci a tým bol plamienok s menom..............? Tento plamienok lásky je ve...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
14.12.2014

Do 19.12. je možné prispieť do farskej vianočnej zbierky trvanlivých potravín pre odkázané rodiny a aj nahlásiť rodiny, ktoré by takúto pomoc potrebovali. Príspevky je potrebné pr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk