ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Juraj Vrábel, Faustínum
23.04.2016

2. Sviatok Božieho milosrdenstva

O ustanovení Sviatku Božieho milosrdenstva sa dočítame v Denníčku sv. Faustíny. Píše: „Keď som odišla zo spovednice, začula s...(celý článok)

Ladislav Cichý
16.04.2016

Farskú púť začneme v piatok 29. apríla 2016 sv. omšou pre pútnikov o 16.00 hod. Bolo by dobré, aby všetci prihlásení účastníci prišli na túto sv. omšu už s batožinou, lebo po s...(celý článok)

Mons. Bernard Bober, arcibiskup − metropolita
16.04.2016

V nedeľu Božieho milosrdenstva 3. 4. 2016 vyzval Sv. Otec František k osobitnej solidarite s Ukrajinou, ktorej prejavom bude špeciálna zbierka v katolíckych kostoloch celej Európy. Sv. Ote...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
16.04.2016

Kniha „Denníček“, ktorú napísala sv. Faustína, obsahuje všetky podrobnosti, ktoré sú späté s Božím milosrdenstvom. Napísala ju v posledných rokoch svojho života na žiados...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
16.04.2016

Milé deti!

Dnešná veľkonočná nedeľa sa nazýva nedeľou Dobrého pastiera. Tým dobrým pastierom je Pán Ježiš. O všetkých nás sa stará ako múdry pastier, lebo nás ľúb...(celý článok)

Juraj Vrábel, Faustínum
09.04.2016

V jubilejnom roku 2000 Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil sestru Faustínu za svätú. Pri tejto príležitosti povedal: „Svätorečenie sestry Faustíny má zvláštny význam. Prostr...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
09.04.2016

Milé deti!

Neposlušné ovečky sa zatúlali. Keď nenájdu správnu cestu, zlý vlk ich roztrhá. Zaveď ich k ich pastierovi. Každá ovečka má svoju vlastnú cestu. Môžeš ich f...(celý článok)

04.04.2016

...„Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet...“ sv. Ján Pavol II. (Evangelium vitae, 100.)

Na Veľký piatok 25.3.2016 sa na celom ...(celý článok)

04.04.2016

Táto „Dáma v rokoch – v novom šate“ sídli na Ulici 9. mája 7 v Sabinove. Úctyhodný vek budovy (60 rokov) jej vôbec neuberá na sviežom duchu a priateľskej atmosfére, ktoré v nej p...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
04.04.2016

Milé deti!

Po krátkej prázdninovej pauzičke je tu opäť vaše obľúbené detské okienko s aktivitkami pre šikovné oči a ruky. Veľkonočné obdobie, ktoré teraz prežívame, ...(celý článok)

27.03.2016

Nech Veľkonočné ráno, v ktorom rany prijaté z lásky sú zdrojom nového života, je pre vás príležitosťou oslavy milosrdného Otca a nového vykročenia plného nádeje!

...(celý článok)
Juraj Vrábel, Faustínum
27.03.2016

Hĺbku Božieho milosrdenstva Pán Ježiš predstavil sestre Faustíne, ktorá si všetko pozorne zapisovala do svojho Denníčka. Sestra Mária Faustína Kowalska je dnes známa na celom sv...(celý článok)

27.03.2016

Milí rodičia, ak máte doma prváčika, príďte sa k nám pozrieť počas Dňa otvorených dverí a môžete ho zapísať do školy na šk.rok 2016/2017.

...(celý článok)
27.03.2016

Čas letí veľmi rýchlo a mnohí z tých, ktorí svoje školské roky už majú dávno za sebou, sa v spomienkach často vracajú do čias, kedy sedeli v školských laviciach a prežívali vš...(celý článok)

20.03.2016

Úplné odpustky za zvyčaj. podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať: pri verejnej adoráci...(celý článok)

20.03.2016

Pozývame vás na spoločnú modlitbu Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva:

1. a 2. deň – Veľký piatok, Biela sobota po Ranných chválach

3. deň – Veľkonočn...(celý článok)

Miroslav Novák
20.03.2016

Blíži sa koniec marca a s ním aj termín na odovzdanie daňových priznaní a zaplatenie dane. Každý z nás, ktorý máme nejaký príjem za nami vykonanú prácu musí zaplatiť na základe...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
20.03.2016

Vďaka Otče za to, že v tomto našom sabinovskom kresťanskom spoločenstve sme sa dokázali spojiť a pomôcť cez „Kilo pre chudobných“ 19 rodinám vo veľkej núdzi.

...(celý článok)
Juraj Vrábel
20.03.2016

Svätý Otec Ján Pavol II. počas návštevy Sanktuária v Krakove-Lagievnikách povedal veľmi významné slová: ,,Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo – tú lá...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
12.03.2016

Ahojte deti!

V dnešnom evanjeliu chceli farizeji ukameňovať ženu, kvôli zlej veci, pri ktorej ju prichytili. Boli presvedčení, že si to zaslúži, no Pán Ježiš im povedal, že ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk