ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
21.03.2015

Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v nie...(celý článok)

21.03.2015

V tomto období beží 15. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Opäť chceme bielymi stužkami upozorniť celé Slovensko na potrebu ochrany tých najbezbrannejších, t...(celý článok)

21.03.2015

Pozývame vás na modlitbu chvál v piatok 27.3.2015 po sv. omši v kostole.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
21.03.2015

Tak pokračujeme ďalej v našom putovaní. Minulý týždeň sme navštívili mesto Nazaret, kde Pán Ježiš vyrástol. Tento týždeň sme nenavštívili mesto, ale pusté miesto v sa...(celý článok)

Ondrej Ungvarský
17.03.2015

Spoločenstvo Modlitby otcov pozýva všetkých 19.3. o 18:30 hod. na slávenie svätej omše pri príležitosti sviatku svätého Jozefa – patróna rodiny – otcov. Hlavným celebrantom ...(celý článok)

kaplán Juraj
14.03.2015

Pozývame mladých na dekanátne stretnutie v sobotu 21.3.2015 na CZŠ. Účastnícky poplatok 2 eura, keďže sa počíta aj s obedom. Prezentácia začína o 9.30 h. a o 10.00 h. bude sv. omša....(celý článok)

kaplán Juraj
14.03.2015

Pozývam všetkých mladých našej farnosti na spoločnú oslavu 30. svetového dňa mládeže, na Kvetnú nedeľu, 29.03.2015. Pri príležitosti tohto výročia nás pápež František vyzýva p...(celý článok)

Terézia Vargovčíková
14.03.2015

Milujem doznievanie,

keď refrén ticha vanie,

aj prázdno premostí.


Znie v ňom, čo ozaj bolo ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.03.2015

Milí pútnici!

Opäť sme sa posunuli o miesto ďalej v našom putovaní. Miesto číslo šestnásť na našej mape znamenalo navštívenie mesta............. (doplň). V tomt...(celý článok)

Miroslav Novák
14.03.2015

V sobotu 7. marca sa v telocvični ZŠ na Sibírskej ulici v Prešove uskutočnil arcidiecézny volejbalový turnaj, na ktorom nás zastupovalo víťazné družstvo z nášho f...(celý článok)

Sam Guzman
14.03.2015

Blíži sa sviatok sv.Jozefa, ženícha Panny Márie. Môže sa ľahko stať, že nenútene, nepozorovane prejde okolo nás. Nečudo, veď nehlučné spôsoby a skrytý život sú...(celý článok)

CZŠ
07.03.2015

23. februára začali žiakom jarné prázdniny. Vravu a ich smiech vystriedali v škole vŕtačky a buchot kladív. Na miesto žiakov totiž nastúpili robotníci a pustili sa...(celý článok)

Miroslav Novák
07.03.2015

V sobotu 28. februára sa v telocvični cirkevnej základnej školy uskutočnil volejbalový turnaj mladých našej farnosti, ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev, a to: Saleziáni ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
07.03.2015

Milé deti,

v evanjeliu tretej pôstnej nedele sme počuli o tom, ako Pán Ježiš vyhnal ľudí, ktorí sa nevedeli správať z chrámu (z kostola). Riešenie osemsmerov...(celý článok)

Saleziánska rodina
28.02.2015

Prvá februárová nedeľa patrila v MsKS v Sabinove saleziánskej rodine, jej priateľom a sympatizantom. Z príležitosti sviatku dona Bosca sa už tradične konala show s&nb...(celý článok)

28.02.2015

Netvár sa ako mŕtvy chrobák... Príď sa dozvedieť o realite okolo nás, čo Ťa čaká v budúcnosti, čo neminie Tvoje deti... Chceš počuť viac?

Vo štvrtok 5.3. 2015 o 18:45 saleziánskom stredisku.

...(celý článok)

Katechizmus katolíckej cirkvi
28.02.2015

Choroba a utrpenie vždy patrili k najvážnejším problémom, ktoré podrobujú ľudský život skúške. V chorobe človek skusuje svoju bezmocnosť, svoje obmedzenia a svoju konečnosť. Každ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
28.02.2015

Milé deti,

boli síce prázdninky a detské sväté omše sme nemali, ale pevne verím, že v nedeľu ste v kostole boli. Čítalo sa evanjelium o zázraku premeneni...(celý článok)

28.02.2015

každý piatok pred sv. omšou – mládež

...(celý článok)
Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH
21.02.2015

Milí priatelia a podporovatelia našich projektov v Afrike, mám veľkú radosť, že naša každoročná zbierka Pôstna krabička pre Afriku, ktorú pripravujeme v čase pôstu pred V...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk