ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Modlitby otcov Sabinov
19.11.2016

Modlitby otcov Sabinov pozývajú všetkých otcov našej farnosti aj dekanátu na otvorené duchovné cvičenia v termíne od 8.12.2016 do 11.12.2016 v Dome mamy Margity na Drienici.

V...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
19.11.2016

Ahojte deti!

Ďalšia postava Biblie, ktorú sme spoznali tento týždeň, sa volá...

Mal bratov, ktorí ho nemali veľmi radi. Pamätáš si, prečo?

Akú zlú vl...(celý článok)

Terézia Vráblová
13.11.2016

Iste mi mnohí dáte za pravdu, že mimoriadny Rok milosrdenstva, ktorý sa začal zhruba pred rokom (8.12.2015), ubehol veľmi rýchlo. Z bežného života vieme, že udalosti, na ktoré sa teš...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
13.11.2016

Ahojte, deti!

To, že robíme na sebe 3 krížiky pred čítaním evanjelia, ste celkom vedeli. Ale pamätáte si ešte, na ktorých častiach tela ich robíme a čo jednotlivé kríži...(celý článok)

Ladislav Cichý
05.11.2016

Drahí veriaci, blíži sa záver mimoriadneho jubilejného Roka milosrdenstva, ktorý Sv. Otec František ukončí v Ríme liturgickou slávnosťou v nedeľu Krista Kráľa 20. novembra 2016 a z...(celý článok)

05.11.2016

Dňa 26.9.2016 sa konala schôdza farskej charity, ktorá je zároveň občianskym združením Samaritán. Na žiadosť p. Šimčíkovej sa konala voľba nového predsedu, ktorým sa stala p. Ann...(celý článok)

ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
30.10.2016

V mene Sv. otca Františka ďakujeme všetkým darcom za veľkorysý príspevok vo výške 1.760,20 € v rámci minulotýždňovej zbierky na misie. Vaše modlitby a finančné dary pomôžu mis...(celý článok)

Lukáš Fero Jaklovský a Spoločníci
30.10.2016

Milí chlapci, drahí rodičia, chceme Vám ponúknuť miništrantské stretká. Pozývame chlapcov, ktorí ešte neminištrujú, ale majú túžbu sa zapojiť do tejto služby, ale aj aktívnyc...(celý článok)

30.10.2016

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšl...(celý článok)

YøE
30.10.2016

Šedé mraky na oblohe,
šumí vietor pokojne.
Všetko prikrýva z lístia perina,
je čas, kedy smrť život prelína.
Veniec studený hrob objíma,
myslím na týc...(celý článok)

Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
22.10.2016

Tohto roku Katolícka cirkev po celom svete slávi už 90. výročie Svetového dňa misií (SDM), ktorý vymyslelo a do života Cirkvi postupne zaviedlo Pápežské misijné dielo na šírenie v...(celý článok)

www.misijnediela.sk
22.10.2016

V mnohých krajinách sveta slávi Katolícka cirkev október ako Mesiac misií, pričom vyhlasuje finančné zbierky, ktoré pripravujú národné kancelárie Pápežských misijných diel s cie...(celý článok)

Viktor Jakubov
22.10.2016

V Afrike je v súčasnosti veľký počet povolaní k zasvätenému životu. Cirkev však nie je schopná zabezpečiť pre všetkých záujemcov uskutočnenie ich túžby. Vyžaduje to finančnú...(celý článok)

22.10.2016

Pane Ježišu, zošli svoje požehnanie na všetkých misionárov: kňazov, bratov, sestry i laikov, ktorí všetko opustili, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske. Buď im ochrann...(celý článok)

Centrum pre rodinu Sigord
22.10.2016

Centrum pre rodinu Sigord dáva do pozornosti Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených, v dňoch 11.11. – 13.11.2016 v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove

...(celý článok)
vincentka satmárka sr. Adriana
15.10.2016

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv.Vincenta de Paul na Slovensku organizuje zbierku s názvom Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka podporíte charitatívne projekty ...(celý článok)

Martin Seč
15.10.2016

V prvom rade vyslovujeme veľké ĎAKUJEME všetkým priateľom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorí finančne pomáhajú mesačnými príspevkami v ľubovoľnej ho...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
15.10.2016

Ahojte deti!

Tento týždeň sme spoznali ďalšiu biblickú postavu, ktorá sa volá...

Noe postavil loď, do ktorej zobral zvieratká a ľudí, ktorí mu uverili. Vieš, ako...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
09.10.2016

Mimoriadny svätý rok milosrdenstva pomaly vrcholí. O niekoľko týždňov bude minulosťou, ale veríme, že jeho ovocie a výzva byť „milosrdní ako Otec“ nás bude naďalej poháňať k...(celý článok)

09.10.2016

Farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás pozývajú na farskú duchovnú obnovu na tému: „Túžim, aby mi moje stvorenia d...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk