ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Špireng Peter
04.02.2017

13. mája 1981 na námestí sv. Petra v Ríme spáchal Turek Mehmet Ali Agca atentát na vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. Po uzdravení ho pápež navštívil vo väzení a odpustil mu. Vác...(celý článok)

28.01.2017

Ste tvorcom myšlienky nového organa v Sabinove. Ako to všetko vzniklo a prebehlo?

Ešte za pána dekana Ďurčáka tu boli pozrieť z firmy Krnov z Čiech starý org...(celý článok)

Lukáš, Laurika, Jakub, Dominik, Paťka, Gabika, Dávid, Nikolka
28.01.2017

Aj my, birmovanci, stojíme na prahu nového roka a rozhodli sme sa s Vami podeliť so silnými zážitkami, ktoré poznačili chod nášho každodenného stredoškolského života.

Pom...(celý článok)

Dom Júdov
28.01.2017

„Nakoniec vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás.“ (1 Sol 4, 1) Týmito slovami sa Pavol s nalie...(celý článok)

Sabinovskí chlapci
21.01.2017

Miništranti našej farnosti sa vždy snažia o dve veci. Pomáhať kňazovi počas svätej omše pri oltári a snažiť sa byť vždy veselými. Minulú nedeľu sa nám to podarilo na 100 %. Do...(celý článok)

Anna Mihoková
21.01.2017

Naše spoločenstvo má stretnutie každý utorok po večernej sv. omši na fare (okrem prázdnin). Prvoradým cieľom je čítanie sv. Písma a meditácia a modlitba s Božím slovom. V tomto o...(celý článok)

21.01.2017

V týchto dňoch sa dožíva náš organista Juraj Vrábel 70 rokov života. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
21.01.2017

Ahojte deti!

Tento týždeň sme spoznali druhý boží príkaz, ktorý znie?

Určite si pamätáš na tohto nášho smajlíka, ktorý nám prstom ukazuje, aby sme v niektorý...(celý článok)

21.01.2017

Posledná januárová nedeľa 29.1.2017 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom...(celý článok)

14.01.2017

V týchto dňoch sa dožíva náš organista Juraj Vrábel 70 rokov života. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.

...(celý článok)
Zuzana Čorbová
14.01.2017

V nedeľu 8. januára 2017 sa v rímskokatolíckom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa konal charitatívny vianočný koncert pod názvom Spasiteľ sa rodí – oslavujme ho. Podujati...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
14.01.2017

Ahojte deti!

Po vianočných prázdninách – možno pre niektorých krátkych – sa opäť stretávame pri detských svätých omšiach a v našom detskom okienku. Tento týždeň sm...(celý článok)

Margita Pállová
14.01.2017

Všetci ľudia na svete sme pútnikmi. Nosíme Krista vo svojom srdci, lebo sme veriaci a prijali sme Ho, bez Neho sme blúdiaci. Izraelský národ putoval s archou po púšti, Ježiš putoval e...(celý článok)

07.01.2017

Z príležitosti okrúhleho životného jubilea, ktorého sa dožíva p. Juraj Vrábel, náš farský organista a kantor, budeme v sobotu 14. januára 2017 pri sv. omši o 12.00 hod. vo farskom k...(celý článok)

Ladislav Cichý
07.01.2017
  • personálne zmeny: kaplánmi sú Ľuboš Juraško a Miroslav Liška, Tomáš Kormaník odišiel za kaplána do Michaloviec; u otcov saleziánov: Pavol Seman, Vincent Macejko a Juraj K...(celý článok)
Aneta Dvorščáková
07.01.2017

Istého dňa počas praxe som dostala otázku od jedného milého pána: Čo by som chcela zmeniť vo svete. Priznám sa, že v tej chvíli som nevedela, čo mám povedať, ako keby mi nič nenap...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
31.12.2016

Podrobná evidencia príjmov a výdavkov je zaevidovaná v účtovníctve.

...(celý článok)
YoE Kovalík
31.12.2016


Zapadajú sane snehom,
kričia chlapci z neho (s nehou):
rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas?
My pozdravujeme vás, hello!
Prajeme požehnané vianočné ...(celý článok)

Mária Kolárčiková
31.12.2016

Tento rok sa nám podarilo na účet Dobrej noviny odoslať 1258,74 €. Štyridsať detí − koledníkov, sprevádzaných 19-timi ochotnými animátormi navštívilo 72 rodín v našom meste. ...(celý článok)

animátori
31.12.2016

22. ročník Dobrej noviny je za nami! Tohto roku sme sa opäť vybrali do vašich príbytkov, aby sme aj k vám priniesli radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista. Do tohto ročníka sa zapo...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk