ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
YøE
30.10.2016

Šedé mraky na oblohe,
šumí vietor pokojne.
Všetko prikrýva z lístia perina,
je čas, kedy smrť život prelína.
Veniec studený hrob objíma,
myslím na týc...(celý článok)

Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
22.10.2016

Tohto roku Katolícka cirkev po celom svete slávi už 90. výročie Svetového dňa misií (SDM), ktorý vymyslelo a do života Cirkvi postupne zaviedlo Pápežské misijné dielo na šírenie v...(celý článok)

www.misijnediela.sk
22.10.2016

V mnohých krajinách sveta slávi Katolícka cirkev október ako Mesiac misií, pričom vyhlasuje finančné zbierky, ktoré pripravujú národné kancelárie Pápežských misijných diel s cie...(celý článok)

Viktor Jakubov
22.10.2016

V Afrike je v súčasnosti veľký počet povolaní k zasvätenému životu. Cirkev však nie je schopná zabezpečiť pre všetkých záujemcov uskutočnenie ich túžby. Vyžaduje to finančnú...(celý článok)

22.10.2016

Pane Ježišu, zošli svoje požehnanie na všetkých misionárov: kňazov, bratov, sestry i laikov, ktorí všetko opustili, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske. Buď im ochrann...(celý článok)

Centrum pre rodinu Sigord
22.10.2016

Centrum pre rodinu Sigord dáva do pozornosti Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených, v dňoch 11.11. – 13.11.2016 v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove

...(celý článok)
vincentka satmárka sr. Adriana
15.10.2016

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv.Vincenta de Paul na Slovensku organizuje zbierku s názvom Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka podporíte charitatívne projekty ...(celý článok)

Martin Seč
15.10.2016

V prvom rade vyslovujeme veľké ĎAKUJEME všetkým priateľom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorí finančne pomáhajú mesačnými príspevkami v ľubovoľnej ho...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
15.10.2016

Ahojte deti!

Tento týždeň sme spoznali ďalšiu biblickú postavu, ktorá sa volá...

Noe postavil loď, do ktorej zobral zvieratká a ľudí, ktorí mu uverili. Vieš, ako...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
09.10.2016

Mimoriadny svätý rok milosrdenstva pomaly vrcholí. O niekoľko týždňov bude minulosťou, ale veríme, že jeho ovocie a výzva byť „milosrdní ako Otec“ nás bude naďalej poháňať k...(celý článok)

09.10.2016

Farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa a Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva vás pozývajú na farskú duchovnú obnovu na tému: „Túžim, aby mi moje stvorenia d...(celý článok)

Iveta Šoltysová
09.10.2016

Už asi rok mi Boh cez Písmo, iných ľudí alebo situácie ukazuje, že tvorí niečo nové. Počas cesty do Ríma v rámci farskej púte mi v mysli zneli slová z jednej piesne: „Ty ma volá...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
09.10.2016

Ahojte, deti!

Ešte si pamätáte, čo sme si hovorili na detskej sv. omši? Pripomeniem vám – biblický príbeh o bratoch Kainovi a Ábelovi. Ale viac už nepoviem. Skús doplniť v...(celý článok)

Jozef Humeňanský, RCI, misionár v Rwande
01.10.2016

Som pater Jozef Humeňanský, rodák z Ovčia. Už sedemnásty rok som misionárom v Rwande. Táto krajina je smutne známa pre občiansku vojnu a následnú genocídu a masakre v roku 1994. Odvt...(celý článok)

Zvijákovci
01.10.2016

Už o necelé dva mesiace skončí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva a my Sabinovčania pomaličky začíname hodnotiť, ako sa to podpísalo pod našu vieru. Listujeme v pamäti, čo všetko...(celý článok)

Anna Štroncerová
01.10.2016

V prvom rade sa chcem poďakovať Pánu Bohu, že som navštívila Rím po tretíkrát. Táto púť bola pre mňa výnimočná tým, že som prešla 4 sv. bránami v Roku milosrdenstva. Potešila...(celý článok)

Peter Špireng
01.10.2016

Na severe Talianska existuje rieka Rubiccon. Ešte pred Kristom to bola hraničná rieka medzi Galiou (Francúzskom) a Itáliou. Gaius Julius Caesar sa vracal z výbojov v Galii. Zastavil so svo...(celý článok)

Peter Špireng
01.10.2016

Neustále rastúca vedecká a materiálna úroveň spoločnosti plodí stále konzumnejší spôsob života. Ľudia sa ženú za materiálnou mamonou bohatstva a zabúdajú na duchovné hodnoty....(celý článok)

Juliána Ondášová
01.10.2016

Zomrel človek. Človek, ktorý bol tichý, nenápadný a neuveriteľne skromný. Človek, ktorý nás vždy privítal s úsmevom. Svoje vyznanie viery nedokazoval veľkými okázalými gestami ...(celý článok)

30.09.2016

Októbrové pobožnosti sú v týždni pred večernou sv. omšou o 17.45 hod., v nedeľu o 15:00 hod.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v ka...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk