ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
03.10.2015

Pozývame Vás na duchovnú obnovu Ružencového bratstva 11. 10. 2015.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
03.10.2015

Ahojte deti!

S mesiacom október je úzko spojená modlitba svätého ruženca. Pre našu nebeskú Matku nie je krajšia modlitba ako táto. Touto modlitbou jej robíme veľkú radosť....(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
26.09.2015

Prosíme o pomoc spoločenstvá aj jednotlivcov. Naše potravinové a finančné prostriedky sú takmer na nule a medzi nami je stále veľa rodín, ktoré potrebujú pomoc. Oslovujeme všetkých...(celý článok)

Ladislav Cichý
26.09.2015

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

1. V mestách nad 10...(celý článok)

Direktórium na omše a liturgiu hodín 2015
26.09.2015

Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci. Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane postupne rozv...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
26.09.2015

Ahojte, deti!

Spoznali sme ďalšiu vlastnosť Pána Ježiša, ktorá sa volá .............. Áno, presne tak. V Matúšovom evanjeliu, ktoré sme si čítali, sme počuli, že odpusti...(celý článok)

Sam Guzman (Zdroj: catholicgentleman.net)
26.09.2015

Ranné čakanie v zápche.

Ohovárajúci člen rodiny.

Nečakané výdavky za opravu auta.

Stratená peňaženka.

Hromžiaca osoba v obchode so zeleninou. ...(celý článok)

19.09.2015

Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15. 9. do 24. 10. 2015. Ak sa zapojí...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
19.09.2015

Ahojte deti!

Tento týždeň sme spoznali prvú Božiu vlastnosť, a to ........... . Túto vlastnosť nám pomohol bližšie spoznať aj opis stvorenia sveta zo Svätého Písma, ktor...(celý článok)

Saleziánska rodina
19.09.2015

Dávame do pozornosti kurz pre rodičov detí do 10 rokov. Ide o 5 stretnutí navrhnutých tak, aby pomohli rodičom a pestúnom detí a tým, čo ešte len budú rodičmi, vystrojiť deti do ži...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
19.09.2015

Ahoj! J Máš 14+ a voľný prvý októbrový víkend? Niečo pre Teba máme!

Pozývame Ťa na víkendovku s názvom Niesť Jeho prítomnosť. Že Ti to v...(celý článok)

19.09.2015
Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál v piatok 25.9.2015 o 19:15 na námestí pred kostolom sv. Jána Krstiteľa v Sabinove....(celý článok)
12.09.2015

Štátna filharmónia Košice a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove vás pozývajú na koncert jedného z najvšestrannejších organistov svojej generácie Lászla Fassanga (Maďarsko). P...(celý článok)

Saleziánska rodina
12.09.2015

Tohtoročný prímestský tábor niesol názov ,,V službách Veličenstva.“ Deti bojovali počas celého tábora o priazeň kráľa a pomáhali mu s rôznymi úlohami, aby naplnili kráľovsk...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
12.09.2015

Ahojte deti!

V tomto týždni sme si na detskej svätej omši v príhovore predstavili náš celoročný program príhovorov. Budeme spoznávať vlastnosti Boha a keďže človek bol st...(celý článok)

Sr. Alojzína Sedláková
05.09.2015

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof Chesterton vo svojom posolstve napísal:

...(celý článok)
Terézia Vargovčíková, CZŠ sv. Jána Krstiteľa
29.08.2015

Kým ostatným spolužiakom sa zdá, že prázdniny pomaly končia, tie naše, našťastie, ešte len začínajú. Aj takto mohli zhodnotiť po polnoci na 4. augusta svoj návrat zo súťaže Rob...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
29.08.2015

Milé deti!

Horúce leto je pomaličky za nami a s ním aj obdobie bezstarostných dvojmesačných prázdnin. Pevne verím, že ste si poriadne oddýchli, zažili množstvo zážitkov a...(celý článok)

Ladislav Cichý
22.08.2015

Drahí farníci, pozývam vás všetkých na slávenie tohtoročného Farského dňa a osláv patróna nášho kostola, farnosti a mesta sv. Jána Krstiteľa a jeho mučeníckej smrti. Toh...(celý článok)

Dušan Škurla – informácie a odporúčania
22.08.2015

Detailný program bude popísaný na stránke www.pochodzazivot.sk a tiež v programovom letáku, ktorý dostanú účastníci NPzŽ. V nedeľu dopoludnia sa stretnú diecézne rodiny pri sv. om...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk