ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

11.03.2018

J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita Košickej arcidiecézy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa SABINOV.

...(celý článok)
11.03.2018

CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove Vás pozýva na deň otvorených dverí 17.marca 2018 os 10.00 do 14.30.

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
11.03.2018

Milé deti, v našom vyšetrovaní sme sa opäť trochu posunuli vpred a naposledy sme počuli o uzdravení stotníkovho sluhu. Otázky na tento týždeň sú tieto:

  1. Koho poslal s...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
11.03.2018

Šimonova pomoc na krížovej ceste

Ježiša odsúdili na smrť a ešte ho donútili, aby si na svoju popravu niesol kríž. Nepozerali na to, že si prešiel krutým bičovaním a b...(celý článok)

03.03.2018

„...u Teba je odpustenie...“

...(celý článok)
03.03.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
03.03.2018

Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať spoločne chorým a starým veriacim v budúcom týždni:

...(celý článok)
Juraj Vrábel
03.03.2018

Úspechy našich športovcov na olympiáde slovenských či iných, ktorí pretekajú za náš dvojkríž, či sviatok sv. Valentína, kedy si zaľúbenci vyjadrovali svoje city, našu myseľ mo...(celý článok)

Peter Špireng
03.03.2018

Dnes sa veľa hovorí o materiálnych hodnotách a o bohatstve. Súčasný človek sa chce stať bohatým za každú cenu. Je až neuveriteľné, ako pracuje ľudská fantázia na ceste za bohat...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
03.03.2018

Milé deti, opäť ste mali prázdniny. Mám taký pocit, že oddychujete nejako veľmi často. Avšak ten, kto tvrdo pracuje, zaslúži si aj oddych. V tomto týždni pokračujeme ďalej v našo...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
03.03.2018

Predtým, než Ježiš začal robiť všetky svoje zázraky, predtým, než začal vyučovať v synagógach, predtým, ako si povolal svojich učeníkov, žil Ježiš dlhé roky v Nazarete spolu ...(celý článok)

24.02.2018

V budúcom týždni počas prázdnin pozývame deti na prázdninové korčuľovanie vo štvrtok 1.3.2018 od 10.00 do 11.00 hod.

zimn...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
24.02.2018

Milé deti, vaši rodičia Vám domov priniesli malé brožúrky s textom a obrázkami krížovej cesty. Niektoré obrázky však v sebe majú biele miesto, ktoré treba zaplniť nálepkou. Každú...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
24.02.2018

Milé deti, v tomto týždni máte možnosť trochu si oddýchnuť, pretože máte prázdniny. Na detskej sv. omši sme však opäť rozbehli naše pátranie a dozvedeli sme sa, že Ježiš si k...(celý článok)

Jana Molčánová
24.02.2018

Raz večer pred spaním sa ma môj 4-ročný syn spýtal: „Budeš sa mamka ešte večer modliť?“ Odpovedala som: „Áno, synček, budem.“ Opýtal sa znova: „Mamka a budeš sa modliť bez ...(celý článok)

Jakub Bačinský, CZŠ sv. Jána Krstiteľa
17.02.2018

TV Lux pravidelne usporiadava súťaž pre amatérskych filmárov. Po Vianociach sme sa rozhodli, že to znova skúsime. Veď tohto roku máme na škole krúžok šikovných reportérov (TV Pr...(celý článok)

Peter Špireng
17.02.2018

Ošúchaný klobúk, hlboko posunutý do čela. Jednoduchý kabát a obnosený čierny oblek. Vo vreckách cukríky, aby mal, čo rozdávať deťom. A nie len cukríky. Rozdával sa sám, ako kr...(celý článok)

Terka Vargovčíková
17.02.2018

Manželstvo záväzok, dobrodružstvo, rozhodnutie, láska...?

Pápež František v exhortácii Amoris Laetitia hovorí: „Pár, ktorý miluje a plodí život, je skutočnou živou „so...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
17.02.2018

Milé deti, v uplynulom týždni sme začali pôstne obdobie, ktoré je pre nás štyridsaťdňovou prípravou na Veľkú noc. V tomto čase si dávame rôzne predsavzatia, ktoré nám majú pom...(celý článok)

16.02.2018

Pôst 2018 - rozpis služieb pri Krížových cestách:

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk