ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
animátori
31.12.2016

22. ročník Dobrej noviny je za nami! Tohto roku sme sa opäť vybrali do vašich príbytkov, aby sme aj k vám priniesli radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista. Do tohto ročníka sa zapo...(celý článok)

Iveta Šoltysová
31.12.2016

Počas koledovania s Dobrou novinou navštívilo 25 malých koledníkov a 14 animátorov 67 rodín, v ktorých ohlásili radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Táto akcia je už tradične spoj...(celý článok)

31.12.2016

Pozývame Vás na vianočný charitatívny koncert 8.1.2017 o 16.00h.

...(celý článok)
25.12.2016

V jednej kolede sa spieva, že by sme sa mali pripraviť na to, aby sme privítali svojho Pána ako treba. Čo to znamená? Prečo by sme sa mali nejako výnimočne o to snažiť počas adventu, ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
25.12.2016

Tam, kde je láska medzi nami, tam je prítomný aj Boh.

Týmto chceme poďakovať všetkým úžasným ľuďom, ktorí štedro podporili vianočnú zbierku pre rodiny v núdzi. Našlo ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
25.12.2016

Ahojte deti!

Táááák a máme tu Vianoce. Konečne, však? Pripomíname si narodenie Pána Ježiša. Určite si si už rozbalil darčeky, ktoré si našiel pod stromčekom. Máš veľ...(celý článok)

25.12.2016

Pozývame všetkých na Vianočný koncert skupiny Slnovrat vo farskom kostole v Sabinove v stredu 28. 12. 2016 po sv. omši o 18.30 hod. Na koncert prinesie skupina aj relikviu sv. Františka z ...(celý článok)

Iveta Reváková
25.12.2016

Nebeský Otče, chcem Ti poďakovať na sklonku roka za všetko, čo pre nás robíš. Ďakujem Ti za Rok milosrdenstva. Ďakujem Ti za púte, ktoré sme mohli vykonať na rôzne miesta. Zvláš...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
25.12.2016

Začiatkom novembra ešte v dušičkovom čase som kráčal mestom vracajúc sa z cintorína. Vošiel som do obchodného domu a všimol som si, že sa „Vianoce“ neblížia, ale že už sú tu...(celý článok)

Gitka Nováková
17.12.2016

Pred niekoľkými rokmi vyšiel film „Svedectvo o živote Jána Pavla II.“ s podtitulom Spomienky kardinála Stanisława Dziwiśa. Predpokladám, že ho už mnohí z čitateľov Farsk...(celý článok)

Miloš Jaklovský
17.12.2016

Blíži sa čas vianočný, ba priam je už tu. V spojení s ním je tu opäť časopis BOROMEO, časopis košických seminaristov. Tento časopis vychádza dvakrát do roka. Prvé číslo kalend...(celý článok)

Mária Kolárčiková
17.12.2016

V našej farnosti ju už netreba špeciálne predstavovať. Poznáme ju ako koledovanie detí počas Vianoc spojené s finančnou zbierkou. Dobrou novinou chceme prispieť k zmierneniu biedy v ...(celý článok)

podľa TASR a Lucia Mihoková
17.12.2016

8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie, si v Prešove prevzali ocenenie „KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI“ dobrovoľníci z Prešovského kraja, ktorých vybrala komisia z 19 nomi...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
17.12.2016

Milé deti!

Opäť je tu úloha pre vás (aj vašich rodičov), aby ste si overili, či ste pri nedeľnej sv. omši pozorne počúvali pri čítaní evanjelia. Minulý týždeň to bolo...(celý článok)

manželka, deti a príbuzní
17.12.2016

Minulý týždeň sme pochovali výnimočného človeka. Štefan Revák sa narodil 26.5.1923 v Jakubovanoch. Od roku 1929 navštevoval Základnú školu v Jakubovanoch, neskôr poľnohospodársku...(celý článok)

Milka Mišenčíková
10.12.2016

Skončil sa mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ale milosrdenstvo v našich srdciach ostalo. Sme naplnení a povzbudení slovami, kázňami, púťami, aktivitami, ktoré sme zažili počas toht...(celý článok)

Mgr. Andrea Spišaková
10.12.2016

Minulý týzdeň sa v MsKS konala beseda s Jozefom Banášom. Chcela som to vidieť a počuť, veď v malom mestečku často nestretávame takéto známe osobnosti. Pridanou hodnotou pre mňa bol...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
10.12.2016

Ahojte deti!

Často bojujeme s nepozornosťou, s roztržitosťou nielen počas vyučovania, ale aj počas svätej omše. Žiaľ, stane sa, že nevieme ani čo bolo prečítané v evanje...(celý článok)

Špireng Peter
03.12.2016

Katolícku vieru nestačí iba mať, musíte ju aj žiť. Ak je viera súhrnom tvrdení, s ktorými rozumovo súhlasíme, máme rozumovú vieru, čo podľa apoštola Jakuba na spásu nestačí. S...(celý článok)

03.12.2016

Žiaci a zamestnanci CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove Vás pozývajú na Deň otvorených dverí v sobotu 10.12.2016 v čase od 10:00 ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk