ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Lukáš Imrich, kaplán
07.04.2018

Milé deti, po Veľkej noci sme pokračovali v našom pátraní a hľadaní odpovede na otázku, kto je Ježiš. Hovorili sme si o Ježišovej plavbe na jazere, pri ktorej došlo k jednej zaují...(celý článok)

01.04.2018

Požehnanú Veľkú noc plnú radosti a nádeje zo zmŕtvychvstania Pána...

...(celý článok)
01.04.2018

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 6. 4. 2018 po sv. omši o 19.15.

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
01.04.2018

Milé deti, tento týždeň budeme pokračovať v našom stretávaní pri detských sv. omšiach tak, ako ste zvyknuté. Pripomíname iba jednu malú zmenu: v Jakubovanoch a v Orkucanoch začí...(celý článok)

01.04.2018

Vlado a Inga Štofaníkovci

Sme radi, že máme v našom meste Cirkevnú základnú školu sv. Jána Krstiteľa, ktorá popri všetkých ponúkaných vzdelávacích aktivitách ponúk...(celý článok)

Peter Špireng
01.04.2018

Sv. Tomáš Akvinský píše vo svojom komentári: „Všetci sa musia modliť Otče náš. Preto všetci vyznávajú a uznávajú, že sú hriešnici, teda dlžníci. Keby sme po krste mali záru...(celý článok)

24.03.2018

„A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok“ (2 Kor 9, 8).

 

...(celý článok)
24.03.2018

Úplné odpustky za zvyčaj. podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať: pri verejnej adorácii ...(celý článok)

24.03.2018

Pozývame vás na spoločnú modlitbu Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva takto:

1. a 2. deň – Veľký piatok, Biela sobota (30.3 a 31.3) po ranných chválach

3. a 4. d...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
24.03.2018

Milé deti, pri poslednej sv. omši sme hovorili o Božom slove, ktoré nám zaznieva pri každej sv. omši a niečo o tom sme počuli aj v našom vypočúvaní. Skúste zodpovedať nasledujúc...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
24.03.2018

Keď sa dav divákov rozišiel domov, priatelia opatrne sňali mŕtve Ježišovo telo z kríža. Zavinuli ho do bieleho plátna a odniesli do hrobu. Pri jeho pohrebe je prítomný aj Jozef ...(celý článok)

Katarína Hviščová, riaditeľka
24.03.2018

Je to neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí... Je to už 5 rokov od môjho príchodu do Sabinova na post riaditeľky Cirkevnej ZŠ. Náš nebeský Otec preukázal za ten čas našej škole ve...(celý článok)

Valéria Jaklovská
24.03.2018

Bol som malý a nevinný, no bohužiaľ nechcený. Pomenovali ste ma len ako „obyčajné embryo“. Vraj „to nič nie je“, vraj ešte nežijem. No pravda je celkom iná. V okamihu počatia Bo...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
18.03.2018

Milé deti, naposledy sme si rozprávali o doposiaľ najväčšom Ježišovom zázraku. Potrápia Vás nasledujúce otázky alebo nie?

  1. V akom meste Ježiš stretol pohrebný sprievod ...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
18.03.2018

Počas svojej cesty na smrť sa Ježiš stretol aj s Jeruzalemskými ženami, ktoré plakali nad Ježišovým utrpením. Vedeli, že ho odsúdili neprávom a svojim plačom dali jasne najavo, že...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
17.03.2018

V týchto dňoch nás potešila správa, že pápež uznal mučeníctvo Božej služobnice Anny Kolesárovej a očakávame jej blahorečenie. Je to tiež ovocie modlitieb a pútí mnohých mladých...(celý článok)

17.03.2018

Cirkevná ZŠ pozýva na zápis do 1. ročníka 10. – 11. 4. 2018.

...(celý článok)
17.03.2018

Autori knihy Vás srdečne pozývajú na diskusiu a prezentáciu knihy
SPOVEDAL SOM SLOVENSKO

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva
11.03.2018

„K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou.” (Sv. Augustín)

Pred veľkonočnými sviatkami farská charita organizuje zbierku potravín pod názvom „Kilo pre c...(celý článok)

11.03.2018

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA vyhlasuje zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk