ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Mária Kolárčiková
06.06.2015

Týždeň od 25.5. − 31.5. bol v našej farnosti trochu špeciálny. Snažili sme sa byť mierni − v sledovaní televízie, v hrách na PC, tablete, mobile, v obliekaní a pokúsili sme sa vy...(celý článok)

Peter Špireng
06.06.2015

Nikola Machiavelli, taliansky mysliteľ, filozof a politik vo svojej knihe Vladár píše, že k dobrému cieľu sa dá dopracovať aj zlými prostriedkami. Veľa politikov sa v minulosti riadilo...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
06.06.2015

Peter prežil rušný deň. Veľakrát sa rozhodoval ako sa má zachovať.

...(celý článok)
Filip Burgr
30.05.2015

Dňa 26.5.2015 si pripomenieme 500 rokov od narodenia svätca, Filipa Neriho, ktorý bol kňazom, pouličným misionárom a zakladateľom rehole oratoriánov.

Jeden z jeho ci...(celý článok)

30.05.2015

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto die...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
30.05.2015

Milí mladí priatelia!

Tento týždeň sme na našej mape boli na predposlednom mieste, a to na mieste ukrižovania Pána Ježiša. Tieto udalosti si každoročne pripomíname na Veľk...(celý článok)

Špireng Peter
30.05.2015

Dňa 3. júna si pripomíname smutné výročie, keď dotĺklo šľachetné srdce pápeža Jána XXIII., ktorý bol nedávno vyhlásený za svätého. Vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli sa ...(celý článok)

Mgr. Ivan Ďuran
30.05.2015

Dňa 19.5.2015 sa v športovom areáli mesta Sabinov konalo okresné kolo v atletike žiakov ZŠ. Našim dievčatám sa podaril husársky kúsok. Po prvýkrát v histórii školy vyhrali súťaž...(celý článok)

23.05.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál v piatok (29.5.2015) po večernej sv. omši.

...(celý článok)
Yoe Kanys
23.05.2015

Bola sobota. Slnečná sobota. Predpovede meteorológov sa konečne splnili a tak sa na modrej oblohe od rána usmievalo slniečko, ktoré oznamovalo, že leto je predo dvermi. Alebo sa aspoň tak...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
23.05.2015

Milí mladí priatelia!

V evanjeliovom príbehu na detských sv. omšiach sme počuli, ako Pána Ježiša mrzelo správanie ľudí v chráme. Aj my si máme uvedomovať, že kostol nie je ani...(celý článok)

23.05.2015

Pozývame Vás spoločne osláviť Deň matiek, Deň detí, Deň otcov 29. mája 2015 o 16:00 v priestoroch školy

...(celý článok)
mama Soňa
16.05.2015

Aj v tomto roku sa konalo Veľké stretnutie Modlitieb matiek (MM) na Slovensku. V dňoch od 1.5. do 3.5.2015 sa zišli mamy túžiace, podobne ako Mária, si na chvíľu sadnúť k Páno...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
16.05.2015

Pán Ježiš vystúpil do neba. Dokážeš k tejto udalosti správne vymaľovať obrázok?

...(celý článok)
Dom Júdov − SaŠ
16.05.2015

Vo štvrtok poobede sme vyrazili na cestu. Bola fajn, no keď sme sa už blížili k Domaši, zablúdili sme a dlho sme tam nevedeli trafiť. No potom sme to našli. Boli sme zvedaví, a...(celý článok)

16.05.2015

Saleziánska rodina v Sabinove vás pozýva na spoločnú oslavu Panny Márie Pomocnice kresťanov. V nedeľu na Turíce, 24. mája, vás od 16:00 hod. pozývame do saleziánskeho stredi...(celý článok)

16.05.2015

V rámci roku zasväteného života pozývame mladých vo veku od 14 rokov na „Diskusnú hodinku“ so sestrou Simeonou z Kongregácie sestier dominikánok.

Kedy? V nedeľu 24....(celý článok)

09.05.2015

Prázdniny sa blížia a s nimi aj mnoho príležitostí, ako a kde ich stráviť. Najdôležitejšia je rodina, s ktorou by sme mali stráviť čo najviac času. Potom sú tu ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
09.05.2015

Milí mladí priatelia

Naše putovanie Svätou zemou pokračuje ďalej. Boli sme blízko mesta......................(doplň), ktorý je blízko..................(doplň) hory. Pán Ježiš po...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
02.05.2015

V dnešnom evanjeliu sme čítali o tom, že Boh sa o nás stará ako dobrý hospodár o svoju vinicu.

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk