ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Juraj Vrábel st.
09.06.2018

Začiatkom roku 1674 sa zjavil Pán Ježiš sestre Margite Márii Alacoque /1647 – 1690/ a ukázal jej svoje Božské srdce. Žiarilo jasnejšie ako slnko, bolo priezračné ako krištáľ a bol...(celý článok)

03.06.2018

Sabinov skupiny animátoriek M. Gardošová, M. Kolárčiková

...(celý článok)
Peter Špireng
03.06.2018

Nedávno sme sa dozvedeli, že bol začatý proces beatifikácie (blahorečenia) Anny Kolesárovej, rodáčky z východného Slovenska.

Cirkev je Cirkvou mučeníkov. Oni mali milosť vy...(celý článok)

03.06.2018

Školský rok sa pomaly končí a už niekoľko rokov je zvykom, že v tomto čase rodiny našej farnosti idú na spoločný výlet. Tentokrát Vás chceme pozvať na juh Slovenska, konkrétne do ...(celý článok)

Peter Špireng
03.06.2018

Ježiš Kristus hovoril: „Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna ostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ ...(celý článok)

03.06.2018

Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý za uskutoční v Trnave 15. – 16. júna. Pozývame zvlášť mladých pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovn...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
26.05.2018

„Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú.“ (Den. 1777).

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
26.05.2018

Milé deti, v našom pátraní sa pomaly blížime k záveru. Počuli sme, že Ježiša zradil jeden z jeho najbližších priateľov, čo viedlo k jeho zatknutiu a vypočúvaniu. S tým súv...(celý článok)

26.05.2018

Sabinov skupiny animátoriek M. Matisovská, D. Talarovičová

...(celý článok)
Lukáš Fero
26.05.2018

„Na tomto pútnickom mieste ma najviac oslovila viera mnohých pútnikov, ktorí kvôli Božiemu milosrdenstvu boli schopní precestovať stovky kilometrov. Tiež sa mi páčila impozantná výzd...(celý článok)

26.05.2018

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 1. 6. 2018 po sv. omši o 19.15.

...(celý článok)
19.05.2018

Sabinov skupiny animátoriek M. Červenková, T. Kušnírová, M. Režová a z Jakubovian

...(celý článok)
Mária Kolárčiková
19.05.2018

Vo februári uplynulo 160 rokov od prvého zjavenia Panny Márie Bernadette Soubirousovej v Lurdoch. My sme si toto výročie pripomenuli púťou detí v Obišovciach. Z našej farnosti bolo 49 pú...(celý článok)

Filip Burgr
19.05.2018

Jedného krásneho dňa sa malá skupinka sabinovských miništrantov vybrala stráviť víkend s Dominikom Saviom. Pýtate sa ako? No, nebolo to doslovne. V piatok, 4.5.2018, sme odštartovali ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
19.05.2018

Milé deti, naposledy sme počuli o tom, ako Ježiš so svojimi apoštolmi večeral v Jeruzaleme. Zapamätali ste si odpovede na tieto otázky?

  1. Ako sa volal sviatok, počas ktoréh...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
12.05.2018

Milí rodičia synov!

Blíži sa čas letných prázdnin a s nimi aj ponuka rôznych aktivít pre deti. Opäť ponúkame chlapcom z našej farnosti možnosť zúčastniť sa chlapčenskéh...(celý článok)

12.05.2018

Počasie nám naznačilo, že leto je tu skôr ako zvyčajne. Aj keď na prázdninové dni si musíme ešte trochu počkať. No my animátori nečakáme len tak so založenými rukami, ale začali ...(celý článok)

12.05.2018
  • skúška oblečenia pre deti (krajčírstvo Halleluja, Prešovská 2 – pri pošte)

    v utorok (15.5.) alebo v stredu (16.5.) 15.00 – 17.00 hod.

  • ...(celý článok)
12.05.2018

Už po deviatykrát sa v stredu 16. mája pod záštitou vdp. dekana Jozefa Dronzeka uskutoční v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove tzv. Deň s Božím milosrdenstvom.  V programe spoločn...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
12.05.2018

Detské okienko

Milé deti, minulý týždeň sme sa spolu na detských sv. omšiach nestretli. Tento týždeň však pokračujeme tak ako zvyčajne. Pre istotu ešte uvediem aktuálne otázk...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk