ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Peter Kuriško, kaplán
24.05.2014

Milé deti!

Máj je takým mesiacom, v ktorom sa špeciálne modlíme k Panne Márii. V našej farnosti sme sa modlili aj novému, takú prípravu na sviatok Panny Márie, Pomocnice kre...(celý článok)

spoločenstvo Dom Júdov
24.05.2014

Nakoľko dôverujeme nášmu Bohu – všemohúcemu Stvoriteľovi sveta, Pánovi vesmíru, Spasiteľovi každého človeka, natoľko sme mu schopní ďakovať, natoľko sme ho ochotní chváliť....(celý článok)

17.05.2014

Drahí priatelia rodiny, uplynul mesiac, odkedy Aliancia za rodinu spustila petíciu pred referendom. Chce tak zastaviť rozkladné útoky na inštitúciu manželstva a rodiny. Ďakujeme za doter...(celý článok)

sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM
17.05.2014

Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva a Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum pozýva v nedeľu 25. mája 2014 na mariánsku duchovnú obnovu, ...(celý článok)

Marián Jaklovský
17.05.2014


Idem k Otcovi,
prekvapeným vraví.
Pripraviť miesto,
by nebolo tesno.

Ja však prídem,
späť vás vezmem.
Opäť budeme spolu
ako kedysi do...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
17.05.2014

Milé deti!

Pán Ježiš si vybral niektorých ľudí, aby boli jeho apoštolmi. Títo apoštoli mali za úlohu hlásať to, čo Ježiš hovoril a robil. Predovšetkým mali ohlasovať ...(celý článok)

Iveta Šoltysová
17.05.2014

Už niekoľko rokov patrí druhá májová sobota malým aj veľkým koledníkom, ktorí sa majú možnosť zúčastniť Misijnej púte detí na dvoch miestach na Slovensku: v Rajeckej Lesnej a v...(celý článok)

10.05.2014

Prečo je potrebné referendum? Zákony a nariadenia má prijímať parlament a občanmi zvolení zástupcovia. Existujú ale výnimočné prípady, kedy je dôležité, aby sa do rozhodov...(celý článok)

Marián Jaklovský
10.05.2014


Blúdiace ovce
vyhľadáva mocne.
Pre tú jednu
znáša biedu.

Zanechal príklad,
priniesol poklad.
Kráčaj v jeho šľapajach,
neboj sa toľk...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
10.05.2014

Milé deti!

Táto 4. veľkonočná nedeľa má špeciálny názov – Nedeľa dobrého pastiera. Prečo? Lebo čítame evanjelium o tom, ako Ježiš hovorí sám o sebe, že je Dobrý p...(celý článok)

Ladislav Cichý
10.05.2014

Máme v Sabinove šikovných programátorov , sú to vaše deti, naši žiaci, naši farníci, ktorí sú najlepší na Slo...(celý článok)

Mgr. Peter Cehelský
10.05.2014

Naši mladí konštruktéri, programátori a tanečníci Samuel Guláš (7. B), Tomáš Kandráč (6. A), Štefan Jaklovský a Štefan Werblanski (5. A) sa na celoslovenskej súťaži ...(celý článok)

Cirkevná ZŠ
10.05.2014

V sobotu 28.3.2014 sa v Prešove konalo piate záverečné kolo žiackej ligy Prešova v šachu. Do celkového hodnotenia sa rátali štyri najlepšie umiestnenia. Celkovým víťazom sa stal Mic...(celý článok)

o. saleziáni
10.05.2014

Saleziánska rodina v Sabinove vás pozýva na spoločnú oslavu Panny Márie Pomocnice kresťanov. Na slávenie sa budeme pripravovať deviatnikom od 15. mája počas májovej pobožnosti o 18:3...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
03.05.2014

Blíži sa čas 1. svätého prijímania a taktiež čas prijatia sviatosti birmovania. Tieto dve sviatosti sú určitým štartom a utvárajú vzťah detí a mladých k Bohu a Cirkvi. Preto je d...(celý článok)

Marián Jaklovský
03.05.2014


Svedkovia udalostí
utekajú z miesta činu.
V ťažobe starostí
Pána skoro minú.

Ich srdcia vzrušené
nestačia všetko pochopiť.
Posolstvo nie...(celý článok)

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
03.05.2014

V kresťanskej civilizácii bola žena považovaná za výnimočnú v porovnaní s mužom hlavne ako matka alebo nevesta a muž to náležite prejavoval: úklon, pobozkanie ruky a pod. No na zač...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
03.05.2014

Pozývame vás na pekný výlet – prechádzku: Drienica – Lysá – Oltár kameň a späť. Dátum: 8. Máj. Čas: 7.45 hod. na fare. Odvezieme sa na Drienicu a odtiaľ pôjdeme...(celý článok)

Peter Kuriško, kaplán
03.05.2014

Milé deti!

Túto nedeľu čítame evanjelium o emauzských učeníkoch. Boli smutní, sklesnutí, nemali chuť do života.

Dôležité bolo pre nich stretnutie s Ježišom. ...(celý článok)

Mária Nováková
03.05.2014

Pozývame všetkých na 10. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v sobotu 10. mája 2014. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii – najneskôr v nedeľu (4. 5...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk