ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ladislav Cichý
20.08.2017

Pomaly sa blíži záver leta, koniec prázdnin a tiež slávenie Farského dňa a osláv patróna nášho kostola, farnosti a mesta, sv. Jána Krstiteľa a jeho mučeníckej smrti. Preto ...(celý článok)

Saleziánska rodina
20.08.2017

Aj tento rok naša saleziánska rodina pripravila už tradičný letný tábor, ktorý sa premiérovo konal v Škole v prírode v Kysaku v termíne od 23. do 28. júla. Témou tábora bol príbeh...(celý článok)

Ondrej Vargovčík
20.08.2017

Drahá farská rodina!

Pred vyše dvoma mesiacmi, na sviatok Panny Márie Pomocnice, ste sa na omši mnohí modlili za saleziánsku misiu na ďalekej Sibíri. Pár týždňov nato ma ta...(celý článok)

Peter Špireng
20.08.2017

Ježiš, kráčajúc po mori, blížil sa k loďke, na ktorej boli učeníci. More bolo rozbúrené. Učeníci sa ho zľakli. Peter sa s Ježišovým súhlasom vydal k nemu po mori. Vid...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
30.07.2017

Prosíme o pomoc a podporu zapojením sa do zbierky finančných prostriedkov a potravinových lístkov v termíne od 28.7.2017 do 20.8.2017. Zbierka sa uskutoční v na...(celý článok)

Účastníci tábora
30.07.2017

Tento rok sme sa počas chlapčenského tábora ocitli v období expanzie ranej kresťanskej cirkvi. Písal sa rok 60. po Kristovi, v Ríme vládol „milovaný“ cisár Nero so svojím senátom...(celý článok)

30.07.2017

Môžete sa nám predstaviť?

Volám sa Lukáš Imrich, mám 27 rokov a pochádzam z Prešova – z farnosti Kráľovnej Pokoja (Sídlisko III). Mám dve staršie ...(celý článok)

Peter Špireng
16.07.2017

18. júla si pripomíname v cirkevnom kalendári blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Študoval teológiu v Prešove a Budapešti. Počas ...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
16.07.2017

Korene rán, ktoré v sebe nosíme, môžu byť mnohoraké. Často s nimi žijeme bez toho, aby sme mali záujem vyliečiť ich alebo sa ich zbaviť. Dokonca niektoré z nich vznikajú z neodpust...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
16.07.2017

Pred 22 rokmi 30. júna 1995 v Bratislave pristálo lietadlo s neobyčajným hosťom, ktorý dva roky po vzniku samostatného Slovenska túto krajinu svojou návštevou odhalil aj pred svetom. Páp...(celý článok)

Miništrant
01.07.2017

Dňa 30.06.2017 z našej farnosti odišiel pán kaplán Ľuboš Juraško do Sobraniec. Na miesto neho privítame v našej farnosti novokňaza Lukáša Imricha. Pán kaplán Ľuboš u nás strávi...(celý článok)

YøE
01.07.2017


Jedno mesto plače,
druhé mesto volá.
Máte to spočítané,
my nemáme slová.

Každý ju pozná
od brehov Torysy
hnedú farbu
Vášho Hyu...(celý článok)

Kultúrne centrum Na korze a Mestská knižnica v Sabinove
01.07.2017

Kultúrne centrum Na korze a Mestská knižnica v Sabinove

Vás pozývajú na výstavu fotografií Antona Kovalčíka Camino de Santiago o jeho púti do Santiaga de Compostela,...(celý článok)

Peter Špireng
01.07.2017

Dve ženy z Biblie – Herodias a Salome – sú známe pre svoju zvodnosť a vypočítavosť. Herodias sa po smrti prvého manžela Heroda Filipa vydala za jeho brata Heroda Antipa, Rimanmi vym...(celý článok)

Animátori
01.07.2017

V sobotu 17. júna sme sa spoločne s rodinami prvoprijímajúcich detí a p. kaplánmi vydali na cestu plnú zážitkov. Našu spoločnú púť sme začali modlitbou, v ktorej sme poprosili Pán...(celý článok)

Lukáš Fero Jaklovský
24.06.2017

Na začiatku všetkého je vždy túžba, ktorá nás poháňa uskutočniť niečo, po čom túžime. Rovnako to bolo aj s mojím „bratom Fermatom“, ktorý od Vianoc v sebe nosil túžbu dost...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
17.06.2017

V utorok 20. júna 2017 si pri sv. omši o 18.30 hod. pripomenie 25. výročie kňazskej vysviacky a primícií náš rodák vdp. Peter Novák, rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
17.06.2017

Každý, kto sa teší dobrému zdraviu, si vôbec neuvedomuje, aká môže byť krv pre niekoho dôležitá. Medzi nami žijú aj takí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Preto aj touto cest...(celý článok)

Mária Kolárčiková
10.06.2017

Recept na pravé priateľstvo sa hľadá veľmi ťažko. Spoločne s deťmi na fare sme sa ho pokúšali „namiešať“ počas týždňa, kedy sme odložili tablety, počítače a trávili čas...(celý článok)

Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život
10.06.2017

Máj, mesiac prvých svätých prijímaní našich detí, vnúčat, pravnúčat, krstných detí... Radosťou v srdci sme takmer všetci boli účastní týchto slávnostných chvíľ, keď sa ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk