ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Miloš Jaklovský
04.03.2017

Každý jeden človek má svoje túžby a svoje sny. Niektoré sú väčšie a iné zas menšie. Niektoré sú zrealizovateľné a iné zas nie. Mali ste, alebo ešte máte túžbu putovať do Svä...(celý článok)

04.03.2017

Spoločenstvo Modlitby otcov Vás pozýva na spoločnu modlitbu deviatnika k sv. Jozefovi od 11.3.2017 do 19.3.2017 so začiatkom o 18:15 hod. (pred sv. omšou).

...(celý článok)
Zuzana Matisovská
04.03.2017

V septembri minulého roka sme na námestí odhalili tabuľu na pamiatku vyše 500 ľudí z viac ako 200 židovských rodín, ktoré boli počas vojny násilne vysídlené zo Sabinova a z ktorých...(celý článok)

Vincent Macejko SDB
04.03.2017

V sobotu 18. 2. 2017 sa oplatilo byť na Farskom plese v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. V poradí za sebou už štvrtý ročník. V počte 150-tich tancachtivých účastníkov boli za...(celý článok)

04.03.2017

Máte aj vy doma ťažko zdravotne postihnutého člena domácnosti a chcete ho vytrhnúť z každodenného stereotypu alebo potrebujete na niekoľko hodín denne postrážiť ťažko zdravotne p...(celý článok)

YøE
25.02.2017

V kalendári sa odškrtávali dni, na hodinách sa odrtával čas, všetci sme nedočkavo očakávali jeden deň – sobotu 18.2. Nebolo to, ako si možno mnohí z vás myslia, kvôli Farskému p...(celý článok)

25.02.2017

Dávame do pozornosti publikáciu s názvom PRE ŽIVOT 2017. Obsahuje súhrn akcií v našej arcidiecéze na ochranu života a rodiny, dôležité kontakty a zaujímavé projekty, svedectv...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
25.02.2017

Ahojte deti!

Toto detské okienko bude trošku iné. Mám pre vás jedno pozvanie:

v sobotu 4.3. o 14.00
ste srdečne pozvaní na faru. ...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
25.02.2017

V poslednej dobe si veľmi všímam dobrotu a pomoc ľudí. Ďakujme Bohu, že nám posiela práve takých ľudí . Práve cez týchto ľudí nám Pán ukazuje svoju nesmiernu dobrotu, láskavos...(celý článok)

Mária Nováková
19.02.2017

Zaujal ma nedávno článok, na ktorý som natrafila na internete. Začína sa vetou: „Služba v Cirkvi je nevyhnutnou súčasťou každého kresťana.“ Hmm... povedala som si, keby to...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
19.02.2017

Konečne k nám zavítalo teplo a slnko! Máme za sebou krásny slnečný víkend. Niet nad ten úžasný pocit, keď sa zobudíme do slnečného dňa. Inak tomu nebolo ani včera. Keď som sa zo...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
19.02.2017

Ahojte deti!

Dostávame mnoho darov vo svojom živote. Ale tým najväčším darom je naše zdravie, o ktoré sa máme starať. Veď keď dostaneš nejaký darček, tak sa oň staráš...(celý článok)

Peter Špireng
19.02.2017

Začal sa rok 2017 a niektorí z nás si dávajú predsavzatia, čo by chceli zmeniť. Všimli ste si niekedy, ako sa človek na verejnosti správa milo, no v srdci prechováva odpor a hnev voči...(celý článok)

11.02.2017

Ste členom Združenia Faustínum, čiže ste ctiteľom Božieho milosrdenstva. Práve v Roku milosrdenstva ste prežili aj ťažké zdravotné problémy...

Sestry satm...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
11.02.2017

Niektoré dátumy sa mi vryli do pamäti, no o 11. februári si myslím, že sa tam roztrhlo vrece s výročiami, ktoré sú späté s dejinami katolíckej Cirkvi.

11. februára 1858 bo...(celý článok)

nehodný prijímateľ Božej lásky
11.02.2017

„Mýliť sa je ľudské.“ Toto príslovie poznáme snáď všetci, keďže sa týka každého jedného z nás. Neexistuje nikto na tomto svete z nás ľudí, kto by neurobil chybu. Nebudem ro...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
11.02.2017

Ahojte deti!

Štvrté božie prikázanie, o ktorom sme si rozprávali tento týždeň, nás učí, aby sme si vážili to, že máme rodičov. Pán Boh chcel, aby sme všetci vyrastali ...(celý článok)

06.02.2017

Po piatich rokoch sa v našej farnosti uskutočnia voľby novej Farskej ekonomickej rady (FER). Volebný lístok bol v prílohe Farského listu v nedeľu 5. 2. 2017. Volebný lístok vypíšte po...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
04.02.2017

Na začiatku kalendárneho roka 2017 sme v kostoloch počuli pastiersky list našich otcov biskupov. V ňom sa zdôraznilo veľké mariánske jubiluem, ktoré si v tomto roku pripomenieme. V okt...(celý článok)

04.02.2017

Združenie Faustínum vyrastá z charizmy sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí túžia slúžiť posolstv...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk