ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Lucián
08.09.2018

„Hosana, hosana, hosana na výsosti.“ Touto piesňou sa odštartoval tohtoročný festival mladých v Medžugorí, na ktorý každoročne prichádzajú mnohí pútnici z celého sveta. Samozr...(celý článok)

Ladislav Cichý
01.09.2018

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali zorganizovať a zabezpečiť Farský deň 2018: všetkým za zabezpečenie sv. omší a zvlášť spevákom za spevy; všetkým členom FER – kurátorom a ...(celý článok)

01.09.2018

Pri príležitosti 50 rokov služby kantora zaslal o. arcibiskup B. Bober ďakovný list a pamätnú medailu sv. Ondreja p. Jurajovi Vráblovi, ktorý s jeho súhlasom uverejňujeme.

...(celý článok)
Samuel Matisovský
01.09.2018

Miništranti majú znova výlet. Ideme na Kohút. Vlastne sme len mali ísť na Kohút. No celú noc pršalo, tak vedenie rozhodlo, že sa ide na Šarišský hrad. Prišli po nás taxíky Lukáš...(celý článok)

hovorca KBS Martin Kramara (TK KBS) – skrátené
01.09.2018

Svätosť vyrušuje. Jedného povzbudí, iného rozčúli. Núti uvažovať, konfrontovať sa s príkladom svätca. Dokáže byť vzpruhou aj tŕňom v oku. Netreba sa preto znepokojovať, keď na ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
01.09.2018

Milé deti, prázdniny sa nám skončili a pred nami je nový školský rok, ktorý chceme začať s Božím požehnaním. Aj preto Vás pozývame na sväté omše v Sabinove, Jakubovanoch a Orkuca...(celý článok)

Lucia Puškášová
01.09.2018

Dobrodružstvo eRko tábora začalo 13.8.2018 odchodom autobusov z Jakubovian a od MsKS v Sabinove. V Hnilčíku nás privítali štyri elementy – zem, vzduch, oheň a voda, ktoré nás privie...(celý článok)

Ladislav Cichý
26.08.2018

Pozývam všetkých veriacich k oslave patróna nášho kostola, farnosti a mesta sv. Jána Krstiteľa a jeho mučeníckej smrti. 29. august je deň našej farnosti, preto ho chceme prežiť pri ...(celý článok)

26.08.2018

Prihlásených na blahorečenie pozývame na organizačné stretnutie v pondelok 27.8. po večernej sv. omši v kostole.

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva
26.08.2018

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do farskej zbierky pre núdznych od 15.7. do 12.8.2018 a ďakujeme aj tým, ktorí pomohli pri jej realizácii.

...(celý článok)
Lucián
26.08.2018

Aj túto stredu 22.08. sa deti už tradične stretli o 16:00 na fare. Spolu s animátormi tentokrát leteli do „ďalekej krajiny“ - Slovenskej republiky. Podľa zvyku našich predkov boli uvít...(celý článok)

Mimo Jaklovský
26.08.2018

Dobre čítate. Miništrantský futbal, a dokonca dekanátny. Miništranti z celého sabinovského dekanátu sa stretli v Jarovniciach 7. Augusta, aby si spoločne zmerali sily vo futbale. Zač...(celý článok)

Vladimír Šosták
11.08.2018
Ježišovho učenia, iste by sme sa v tom mnohí zhodli na Ježišovej reči na vrchu (Mt 5. – 7. kap.); a ešte konkrétnejšie by to boli blahoslavenstvá. V tomto našom, v poradí treťom zamysl...(celý článok)
Valéria Jaklovská
11.08.2018

V piatok 17. 8. 2018 budeme v našom kostole spoločne sláviť už tretiu sv. omšu „za život“. Zvlášť pozývame bezdetné manželské páry, ktoré túžia po dieťati. Témou tej...(celý článok)

11.08.2018

Každú stredu sa od 16-18:00 hod. stretávame s deťmi na stretkách na fare. Tentokrát sme sa nie len zahrali, ale aj dozvedeli veľa zaujímavého o Francúzsku a tamojších svätých. Budeme...(celý článok)

Peter Špireng
11.08.2018

Koncom júla sa v Prešove konalo stretnutie mladých, ktorého hlavnou témou bola – odvaha. V októbri si zase pripomenieme 40 – te výročie zvolenia Karola Wojtylu za pápeža.

Charak...(celý článok)

Vladimír Šosták
28.07.2018

Ak by sme sa pokúsili čo najstručnejšie vyjadriť zmysel ľudského života i celého ľudstva, tak by sme to mohli vyjadriť takto: Ide o návrat k Otcovi (porov. Jn 14,12). Cestou je Ježiš ...(celý článok)

Yoe Kovalík
28.07.2018

Už je to nejaký ten čas, čo máme možnosť my, sabinovskí farníci, sledovať cestou do kostola alebo z kostola kúsok divočiny. Neviem koľkí z vás si ju všimli alebo započuli...(celý článok)

Michal Verbovský
28.07.2018

V utorok 3. 7. sme chlapci zo Sabinova a blízkeho okolia začali tohtoročný tábor sv. omšou vo farskom kostole v Sabinove. Po nej sme sa autobusom dopravili do kempu Zlaté kopyto v Kopyto...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
14.07.2018

V letných mesiacoch už pravidelne organizujeme zbierku finančných prostriedkov a potravinových lístkov.

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk