ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Marián Jaklovský
09.08.2014

Základným heslom tohto stretnutia je: „Chcem, aby ti bolo pri mne dobre“. To, samozrejme, nekončí odchodom domov, ale má sa preniesť do každodenného života a stať sa akýmsi životn...(celý článok)

Jakubovanci
09.08.2014

V milostivom roku Pána 2014 chceme spolu so Sedembolestnou Pannou Máriou, patrónkou Slovenska, stáť pod krížom jej umučeného Syna a ďakovať mu spolu s Vami za ...(celý článok)

saleziánski mladí
09.08.2014

Už pred prázdninami sa na nás sypala hromada možností, ako stráviť tohtoročné leto. Aj v našej farnosti sa vymýšľalo, plánovalo, pripravovalo... A výsledkom bolo, že vznikol naoza...(celý článok)

Táboroví animátori
09.08.2014

Aj keď od farského tábora prešiel už nejaký čas, my sme naňho nezabudli. A dúfame, že ani deti nie. Preto sme si pre nich pripravili jedno sobotné popoludnie, v ktorom si spolu zaspom...(celý článok)

Damián Žilka
09.08.2014

24. júla bol pre niekoho len obyčajný štvrtok. No pre miništrantov Sabinovského dekanátu to bol deň D. Mohli si zmerať sily v najobľúbenejšej kolektívnej hre − futbale. Tento rok s...(celý článok)

09.08.2014

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove v spolupráci s Centrom Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego – Scenie Teatralnej Miasta Siedlce Vás pozývajú na koncert Chóru Miasta Siedlce...(celý článok)

Hana Šimčíková
26.07.2014

Vďaka Božej milosti, modlitbe, pomoci mnohých z Vás, opäť pozdravujeme z Turkmenistanu. Ako už názov naznačuje, tentoraz sme sa vybrali na trošku dlhšiu cestu. Náš tím tvorí jeden ...(celý článok)

Marián Jaklovský
26.07.2014

Len pred pár dňami skončil niekoľko týždňový brazílsky ošiaľ – Majstrovstvá sveta vo futbale. Avšak skratka MS 2014 v tomto prípade označuje tohtoročné Manželské stretnutia k...(celý článok)

Mariánski pútnici
26.07.2014

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. (Lk 1,39 - 40)

Aj my, partia tri...(celý článok)

26.07.2014

Chceme sa s vami podeliť o obrovský zážitok posledných dní, ktorý nám pripravil náš nebeský Ocko. Iste nás všetci poznáte. Sme partia veselých inak obdarovaných detí a mladých....(celý článok)

12.07.2014

Môžete sa nám predstaviť?

Je pekným zvykom, že keď niekto niekde prichádza, predstaví sa. Volám sa Ľuboš Juraško, pochádzam z Prešova (sídlisko Šváby). Mám 25...(celý článok)

vďační výletníci
12.07.2014

Vyhlásený farský výlet na prvý prázdninový deň sa uskutočnil naozaj veľkolepo. Nedá nám, aby sme sa so zážitkami nepodelili aj s tými, ktorí sa ho nemohli zúčastniť. Meteoroló...(celý článok)

Iveta Šoltysová
12.07.2014

Blíži sa farský detský tábor, preto ponúkame rodičom základné informácie a posledné pokyny. Odchod je v pondelok 21. 7. o 15.00 hod. od MsKS. Pri odovzdaní dieťaťa nezabudnite na pr...(celý článok)

Lukáš Jaklovský = blonďačik
12.07.2014

Sabinovskí miništranti sabinovskej farnosti v Bohu, našom Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Začiatkom pr...(celý článok)

Ladislav Cichý
28.06.2014

Prvý júl je v živote nás kňazov zvláštny dátum, niektoré roky sa totiž spája so zmenou pôsobiska, so sťahovaním a potom s následným zvykaním si na nové miesto, nových ľudí a ...(celý článok)

Ladislav Cichý
28.06.2014

Milí rodičia, vaše dieťa môžete prihlásiť v budúcom šk. roku 2014/15 do farskej prípravy na sviatosť pokánia a prijatie Eucharistie. Takáto príprava, podľa všeobecných usmernen...(celý článok)

Saleziánska rodina
28.06.2014

Dlhoroční pútnici zo Sabinova pozývajú všetkých farníkov na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne 4. − 6. júla 2014. Stretneme sa ráno vo farskom kosto...(celý článok)

21.06.2014

Aj v tomto roku organizujeme miništrantský tábor pre všetkých „tábora-chtivých miništrantov.“ Uskutoční sa v dňoch 30. 6. – 4. 7. 2014 v rekreačnom zariadení Zlaté kopyto v Ko...(celý článok)

21.06.2014

Každoročne počas prázdnin pripravujeme farský detský tábor. Aj tohto roku ponúkame a pozývame deti v lete do tábora, ktorý bude v dňoch 21. 7. 2014 (pondelok - odchod popoludní) do 2...(celý článok)

21.06.2014

Saleziánska rodina pozýva chlapcov a dievčatá na letné chatové tábory plné dobrodružstva a zážitkov, ktoré sa tohto roku uskutočnia v dvoch termínoch oddelene. Chlapci v termíne 7....(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk