ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

04.11.2018

Pozývame na prednášku „A žili šťastne, až kým nepomreli! – Ako to dosiahnuť v tejto dobe?“ 6. novembra 2018 o 17.00 hod. v Koncertnej sále kultúrneho ce...(celý článok)

Lucián
04.11.2018

Dňa 20.10.2018 sme navštívili súčasného zborovského p. kaplána Petra Pasternáka. „Čo robíte vo svojom voľnom čase vo farnosti Zborov, keď chcete trocha vyvetrať hlavu?“ „ Mám ...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
04.11.2018

Október sa spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aj u nás v škole sme sa preto chceli na chvíľu zastaviť a spolu s našimi starými rodičmi, ujami, tetami a blízkymi preži...(celý článok)

Jozef Kovalík
04.11.2018

Pán učiteľ, existujú duchovia? – Takúto otázku mi dávajú dosť často deti v škole, hlavne tí mladší. Keď im odpoviem kladne, zostanú trochu zaskočení…

Duchovia existujú ...(celý článok)

03.11.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Miroslav Liška, kaplán
27.10.2018

„Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu a Kris...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
27.10.2018

Kaplnky sa začali stavať najmä v čase renesancie a baroka. Sú to sakrálne stavby, ktoré môžu byť pútnické, ale aj zázračné. Nie je v nich uložená Sviatosť Oltárna, len vo výn...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
27.10.2018

Milé deti,

minulú stredu sme pred sv. omšou robili pokus so šatkou. Pamätáte si? Jeden z vás sa vžil do kože slepého človeka, ktorý nič nevidí. Slepý musí v mnohých veciach ...(celý článok)

Jozef Kovalík
27.10.2018

Cintorín – dotyk večnosti so zemou. Pokoj, ktorý pokrýva odpočinok predkov, sa dvíha a hroby ožívajú. Je tu čas dušičkový.

Stojíme pri hroboch. Modlíme sa. Prihovárame sa k ...(celý článok)

Pápežské misijné diela
20.10.2018

Milí bratia a sestry, slávime misijnú nedeľu a vo všetkých kostoloch sa modlíme, aby sa evanjelium šírilo do celého sveta. Je to sviatok celosvetového spoločenstva, v ktorom si navzájo...(celý článok)

Peter Špireng
20.10.2018

Po krátkom pontifikáte pápeža Jána Pavla I. (Albino Luciani) sa večer 16. 10. 1978 z balkóna Baziliky Sv. Petra ozvalo „Habemus papam“ – máme pápeža. Bol zvolený kardinál Karol W...(celý článok)

20.10.2018

Počas októbra a novembra sa uskutoční vo farnostiach 16. ročník celoslovenského projektu Sviečka za nenarodené deti. Zakúpením sviečky podporíte pro-life aktivity na Slovensku zameran...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
20.10.2018

„Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoisticky do seba, a kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku.“ —  Ján Pavol II. P...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
20.10.2018

Milé deti, minulú stredu sme si niečo hovorili o tom, ako fungujú automaty – vhodíte do nich mince a oni vám vydajú to, čo ste si objednali (vodu, sladkosť a podobne). V nedeľnom ev...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
20.10.2018

Všetci zažívame znepokojujúcu politickú situáciu vo svete, ktorá v nás vzbudzuje vážne obavy. Už dávno nejde iba o čisto národné konflikty, ale veľmi ľahko sa môže vznietiť celo...(celý článok)

spracované podľa stránky http://acn-slovensko.org/miliondeti/
13.10.2018

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbroje...(celý článok)

Pápežské misijné diela
13.10.2018

21. októbra 2018 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podp...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
13.10.2018

Naša škola nie je len miestom nadobúdania vedomostí, ale je aj miestom, kde v tichu kaplnky prebýva náš Pán Ježiš v bohostánku. Prichádzame k nemu pri sv.omši, stretávame sa s ní...(celý článok)

Valéria Jaklovská
13.10.2018

Mesiac ubehol ako voda a my sa k Vám opäť prihovárame a zároveň pozývame už na piatu sv. omšu za život. Pri tejto sv. omši sa s nami chce modliť a požehnať ženy nosiace nový ž...(celý článok)

13.10.2018

Milé deti, v stredu sme opäť rozoberali nedeľné evanjelium, v ktorom sa Ježiš stretáva s mužom, ktorého zaujíma, ako sa dá dostať do neba. Je to otázka, ktorú si kladieme asi vše...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk