ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Milka Mišenčíková
05.10.2014

Spoločenstvo Modlitieb matiek sa raz za štvrťrok stretáva na trojdní, kde je duchovne spojené so všetkými modlitebnými skupinami matiek na celom svete, pričom na každý deň trojdnia j...(celý článok)

Juraj Vrábel
05.10.2014

Združenie Faustínum organizuje zájazd do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievniky v sobotu 25. 10. 2014

...(celý článok)
05.10.2014

Mladí, ktorí sa prihlásili na prípravu k sviatosti birmovania, začnú kurzom Objav Krista. Vždy v pondelok o 16.45 h. v saleziánskom stredisku na Puškinovej ulici. Prvé stretnutie bude ...(celý článok)

Ladislav Cichý
05.10.2014

Po prvom spoločnom stretnutí všetkých rodičov detí na 1. sv. prijímanie, ktoré v evanjelizačnom duchu pripravilo spoločenstvo Dom Júdov, pozývame teraz rodičov týchto detí n...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
05.10.2014

Milé deti!

Začal nám nový mesiac − október. Tento mesiac je zasvätený Panne Márii, našej nebeskej Matke. Určite máte rady svoje mamky. Možno keď majú meniny alebo narode...(celý článok)

Stanislav Dugas
05.10.2014

Je tu október, mesiac, keď sa radi modlíme sv. ruženec a členovia SSV ochotne preberajú podielové knihy a svätovojtešské kalendáre s DVD filmom na fare v knižnici. Od 6. októbra tak...(celý článok)

05.10.2014

V rádiu Lumen ma zaujalo heslo: „Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša Krista samého.“

Je t...(celý článok)

Bartolomej Leško
27.09.2014

To bolo hlavným mottom duchovných cvičení pre otcov v dňoch 7.9. − 10.9.2014, ktoré viedol don Pavol Seman – salezián. V prvý deň či večer sme boli oboznámení s program. Doobeda ...(celý článok)

27.09.2014
15. 9. – 24. 10. 2014: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov....(celý článok)
27.09.2014

Mesto Sabinov o a Štátna filharmónia Košice vás pozývajú na organový koncert umelca Pavla Kohouta z Českej republiky, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2014 o 20.00 v Kostole mučeníck...(celý článok)

Marián Jaklovský
27.09.2014


V hluku tohto sveta
chvíľka ticha je svätá.
Prenasledovaný stresom
ani neviem kde som.

Žiaden čas na Teba,
jak veľmi ho treba.
Zastaviť sa n...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
27.09.2014

V našom putovaní sme si oddýchli s Pánom Ježišom pri rieke ......(doplň). V tejto rieke Pána Ježiša pokrstil .......(doplň), keď mal ........rokov (doplň). Keď bol Pán Ježiš pokr...(celý článok)

21.09.2014

Súsošie ubolenej matky a prichádzajúceho dieťaťa jemnocitne, pravdivo a synteticky vyjadruje skutočnosti ako hodnota materstva, dôstojnosť človeka od počatia, prítomnosť bolesti po p...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
21.09.2014

Ako ste dávali pozor, milí pútnici, na detskej sv. omši? Iba pozorní poslucháči vedia odpovede na tieto otázky:

Koľko rokov mal Ježiš, keď sa stratil v chráme?

Po...(celý článok)

21.09.2014

„Modlitba chvály nás robí plodnými“, povedal pápež František v jednej z homílií v Dóme sv. Marty. Komentoval radostný tanec Dávida, o ktorom Biblia hovorí (2 Sam 6, 12b-15. 17-19...(celý článok)

CZŠ
21.09.2014

CZŠ sv. Jána Krstiteľa a Priatelia školy sa usilujú o rekonštrukciu školských toaliet. Minulý rok sme rôznymi aktivitami úspešne vyzbierali 3500,- € hlavne vďaka Vám, štedrým da...(celý článok)

14.09.2014

Rodičia detí na 1. sv. prijímanie budú mať prvé spoločné stretnutie na budúcu nedeľu (21.9.) v telocvični Cirkevnej ZŠ o 15.30 hod. Čakáme všetkých rodičov, a najlepšie oboch, o...(celý článok)

14.09.2014

OD ŠTVRTKU 18. SEPTEMBRA V JAKUBOVANOCH DO SOBOTY 20. SEPTEMBRA 2014

OD NEDELE 21. SEPTEMBRA V SABINOVE DO SOBOTY 27. SEPTEMBRA 2014

...(celý článok)
Iveta Reváková
14.09.2014

Po upršanom týždni, v piatok 29.8.2014, sa mohli „slnkachtiví“ konečne „vyhriať“. Niektorí pri zbere zemiakov, keďže bol voľný deň, ďalší pri iných zaujímavých činnosti...(celý článok)

14.09.2014

Príď a dozvieš sa. :) Pozývame všetkých mladých na spoločný večer, ktorý sa bude niesť v spojení banánov a „piškôrok“. Takže do diára si môžeš poznačiť 19. september (p...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk