ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Lukáš Imrich, kaplán
06.01.2019

Milé deti, prázdniny sa končia a vy už pomaly začínate myslieť na školské povinnosti a úlohy. Na detských sv. omšiach sme si aj my pred prázdninami dali jednu domácu úlohu: ísť na ...(celý článok)

06.01.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
06.01.2019

Pre tých, ktorí chcú prispievať na potreby farnosti priamo na farský účet, uvádzame potrebné údaje na zadanie trvalého príkazu – do pozn. uveďte, prosím, svoje meno, aby sme vedeli ...(celý článok)

Iveta Šoltysová
29.12.2018

Už ako dieťa som rada rozoberala hračky a veci, čo sa rozobrať dali. Len preto, aby som poznala príčinu, prečo a ako to funguje. A väčšinou sa mi to podarilo aj poskladať. Táto zveda...(celý článok)

29.12.2018

Mária Kolárčiková, Sabinov

Aj keď poďakovania zvyknú byť na záver, tentokrát by som nimi chcela začať. Ďakujem za pomoc, ochotu, čas, chuť... Som vďačná za každé j...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
22.12.2018

Vďaka, Otče, za Tvoju lásku a prítomnosť medzi nami, ktoré nás viedli k tomu, aby sme si ako ľudia pomohli navzájom.

Našlo sa medzi nami 47 darcov: potravín t...(celý článok)

YoE
22.12.2018

Ó, nechajte nás

sa mu

pokloniť až

po zem samú,

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
22.12.2018

Milé deti, na našej poslednej predvianočnej detskej sv. omši sme hovorili o stretnutí dvoch žien. Počuli sme, ako sa Mária vybrala na návštevu k svojej príbuznej Alžbete. Presný dôvo...(celý článok)

Jozef Kovalík
22.12.2018

V Ježišovom pozemskom živote majú dôležité miesto prekrížené drevené trámy – na začiatku jeho života sú to drevené jasličky, na konci drevo kríža…

Zvláštne je, že za...(celý článok)

Jana Tabačková, Úrad Ekumenickej pastoračnej služby MVSR
15.12.2018

Drahí bratia a sestry! Život, ktorý žijeme, je vzácnym darom od Pána Boha. Často si to uvedomíme až vo chvíľach, keď stratíme niekoho milovaného. Vážme si svoj život. Nie iba kvôl...(celý článok)

Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie
15.12.2018

POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeuti...(celý článok)

15.12.2018

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva slobodných, vdovy, vdovcov a rozvedených na stretnutie v utorok 18.12.2018 o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarková 77 v Prešove.

...(celý článok)
Jozef Kovalík
15.12.2018

Maďarský básnik Dezider Kosztolányi stratil v mladosti vieru, a len na konci života sa k nej znovu vrátil. Ale aj v období, keď bol od viery vzdialený, sympatizoval s katolicizmom, pretož...(celý článok)

Valéria Jaklovská
15.12.2018

V piatok 21.12.2018 sa bude slúžiť už siedma sv. omša ZA ŽIVOT v našom kostole. Pri tejto sv. omši dostanú požehnanie rodičia, ktorí si zobrali deti do pestúnskej starostlivosti a t...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
15.12.2018

Milé deti, v stredu sme hovorili o čakaní a povedali sme, že nie je čakanie ako čakanie. Je iné čakať na vyšetrenie u lekára a iné čakať návštevu kamaráta. Kým v čakárni ...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
08.12.2018

Popri množstve vianočnej výzdoby všade okolo nám často unikne zmysel Adventnej doby. Pre svet sa Advent stal určitou formou odpočítavania dní do Vianoc. Aj mnohí katolíci podľahli tým...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
08.12.2018

Farská charita Božieho milosrdenstva vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor, konzervy, zelenina) aj maslo a mlieko, potravín na vianočné peč...(celý článok)

Mária Kolárčiková
08.12.2018

Ako po iné roky, aj tento rok chceme s deťmi priniesť do rodín našej farnosti radostnú zvesť o narodení Mesiáša. S Dobrou novinou sa chceme podeliť so všetkými ľuďmi dobrej vôle ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
08.12.2018

Milé deti, v stredu sme opäť rozprávali o nedeľnom evanjeliu, v ktorom sme sa stretli s Jánom Krstiteľom. Ten ohlasuje príchod Pána Ježiša a vyzýva ľudí, aby sa na to pripravili....(celý článok)

Jozef Kovalík
01.12.2018

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša Krista. Tento má niekoľko úrovní

Historický advent

Je očakávaním príchodu Mesiáša v Starom zákone. Po p...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk