ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

23.03.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
23.03.2019

1) Zažil som už situáciu (problémy, ťažkosti, trápenia), že som sa musel obrátiť na niekoho iného o pomoc? Alebo všetko zvládam sám a nepotrebujem pomoc druhého? Myslím si, že v...(celý článok)

RNDr. Ing. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života
23.03.2019

Fórum života spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca. Chceme upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský ...(celý článok)

Valéria Jaklovská
23.03.2019

Do gynekologickej ambulancie vstupuje žena. Trochu neisto i so strachom. Zarazene počúva správu od lekára a jej tvár zbledne. Dozvedá sa, že je tehotná. Lekár si to všimne a pýta sa. ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
23.03.2019

Milé deti, minule sme si zopakovali, čo je to podobenstvo (príbeh, cez ktorý nám Ježiš ukazuje nejakú pravdu o Bohu), pretože v evanjeliu sme počuli o tom, ako Ježiš jedno podobenstvo...(celý článok)

23.03.2019

Pozývame vás na modlitbu chvály v sobotu (30.3.2019) na Šancovej ulici na Hliníku.

...(celý článok)
16.03.2019

1)  Aké miesto majú v mojom svete/živote iní ľudia? Mám, okrem známych a príbuzných, aj takých ľudí, ktorí sú pre mňa skutočne dôležití? Čo znamená, že nejaká osoba je pr...(celý článok)

Števo Jaklovský
16.03.2019

Dňa 9.3.2019 prišla na našu faru vzácna návšteva: Štefan Pongrác, Melichar Grodeczki a Marek Križin. Títo páni nám prišli vyrozprávať svoj príbeh, ktorý sa odohral na prelome 16. ...(celý článok)

Andrej Ungvarský
16.03.2019

„Poď, nechaj bokom každodennú drinu, unikni na chvíľu z víru myšlienok, odlož starosti a otvor svoje srdce Pánovi…” Takto začínajú otcovia našej farnosti svoju modlitbu pravideln...(celý článok)

Matúš Vráb
16.03.2019

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst, ktorý začína tzv. Popolcovou stredou, kde pri značení popolom (pripravený z olivových alebo iných ratolestí) kňaz po...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
16.03.2019

Milé deti, minulý týždeň sme sa opäť stretli na detských sv. omšiach. Hovorili sme si o modlitbe. Každému sa občas stane, že sa mu nechce modliť, že sa zabudne pomodliť (ráno, ve...(celý článok)

09.03.2019

a) Čomu/komu venujem najviac svojej pozornosti, času, síl? Na čo/za čo som ochotný míňať peniaze?

b) Aké túžby/sny by som si chcel splniť? O čom sa najčastejšie rozprávam s...(celý článok)

Slovenská katolícka charita
09.03.2019

Slovenská katolícka charita už 8 rokov pomáha v krajinách subsaharskej Afriky. Od začiatku stojí pri tých najkrehkejších – deťoch, ktoré trpia chorobami, podvýživou či boli vyčlen...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
09.03.2019

Milé deti, v minulom týždni sme Popolcovou stredou začali pôstne obdobie. Vo štvrtok a piatok sme našim chorým a starším ľuďom v Jakubovanoch a Orkucanoch udeľovali sviatosť poma...(celý článok)

Martin Čabák
09.03.2019

Hŕstka stolnotenisových nadšencov v našom meste, ktorá hľadala spôsob, ako sa opäť zapojiť do stolnotenisových súťaží, sa stretla s veľkým pochopením vedenia CZŠ sv. Jána Krsti...(celý článok)

Valéria Jaklovská
09.03.2019

Každý jeden z nás potrebuje lásku a dotyk Boha. Túto modlitbu potrebujú aj deti, ktorým  nebolo dopriate narodiť sa a vidieť tento svet.

Dňa 15.3.2019 budeme v našej far...(celý článok)

Mgr. Juraj Vrábel ml.
09.03.2019

V stredu sme dostali na čelo od kňaza symbolický popol a začali tak 40-dňové obdobie pôstu. Nielen Izrael putoval 40 rokov po púšti, ale aj Ježiš sa pred svojím verejným účinkovaní...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
03.03.2019

Milí farníci!

V lete minulého roka nás oslovilo Arcidiecézne centrum mládeže s ponukou usporiadať Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v našej farnosti. Bola to veľ...(celý článok)

03.03.2019

Pozývame na Deň otvorených dverí na Cirkevnej ZŠ 6. apríla 2019.

Termín zápisu do prvého ročníka aj do ostatných ročníkov bude 6. apríla 2019 počas DOD od 10.00 do 16.00 hod. a 8. apríla 2019 od 13.00 do 17.00 hod.

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
03.03.2019

Milé deti, naposledy sme v evanjeliu počuli ďalšie Ježišove múdrosti. Tentokrát – okrem iného – hovoril o tom, že máme najprv vybrať brvno zo svojho vlastného oka a až potom sm...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk