ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Hana Šimčíková - Spoločenstvo Dom Júdov
27.06.2015

Nikto z nás nemá rád dlhy. Ani ja. A predsa by som vám jeden chcela splatiť. Dlhujem vám totiž pokračovanie príbehu z misií v Turkmenistane. Čas dozrel a nám sa konečne podarilo prip...(celý článok)

Saleziánska rodina
27.06.2015

Pozývame všetkých farníkov na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne od 3. do 5. júla 2015. Stretneme sa ráno vo farskom kostole o 6:45 na sv. omši, pri ktorej bude...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
27.06.2015

V utorok je ten krásny deň, na ktorý ste celý rok čakali. Do rúk dostanete biely papier s hodnotením vašej celoročnej námahy. Začínajú sa pre vás letné prázdniny. Dni voľna, záb...(celý článok)

20.06.2015

- Novéna k Duchu Sv. každý deň o 18.15 hod. pred večernou sv. omšou,

- moderovaná adorácia vo štvrtok po sv. omši o 19.30 hod.,

- sv. spoveď pred birmovkou pre bir...(celý článok)

CZŠ
20.06.2015

Žiaci, zamestnanci a priatelia CZŠ sv.Jána Krstiteľa Vás pozývajú na sviatok Narodenia Jána Krstiteľa 24. júna 2015 (streda) o 16:00 na slávnostný kultúrny program spojený s oceňov...(celý článok)

20.06.2015

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál v piatok (26.6.2015) po večernej sv. omši.

...(celý článok)
20.06.2015

Menovanie nového generálneho vikára

Po odchode Mons. Stanislava Stolárika, košického pomocného biskupa za diecézneho biskupa do Rožňavy, bol Mons. Pavol Dráb od 1. apr...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
20.06.2015

Milí mladí priatelia, pútnici!

Naše celoročné putovanie s Pánom Ježišom po jednotlivých najdôležitejších miestach jeho života sa tento týždeň skončilo. Putovanie sa s...(celý článok)

Zuzana Matisovská
20.06.2015

Od 1. do 6. júna sme spolu so spoločenstvom Rieka Života z Podolínca mali možnosť ísť a slúžiť v Prahe počas Dní viery. To, čo mnohí z nás opakovane zakúsili v Sabinove vďaka mes...(celý článok)

saleziánska rodina
13.06.2015

Máš chuť zažiť v lete kopec zábavy, získať nových priateľov a množstvo nezabudnuteľných zážitkov?! Tak neváhaj, neseď doma, naber odvahu a prihlás sa na letný chatový tábor v...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
13.06.2015

Požehnaný týždeň a ešte veľa síl v závere školského finišu. Kaplán Ľuboš a vaši animátori

...(celý článok)
06.06.2015

Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v minulom roku v Košiciach, ukázal, že na Slovensku žije mnoho ľudí, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť,...(celý článok)

Mária Kolárčiková
06.06.2015

Týždeň od 25.5. − 31.5. bol v našej farnosti trochu špeciálny. Snažili sme sa byť mierni − v sledovaní televízie, v hrách na PC, tablete, mobile, v obliekaní a pokúsili sme sa vy...(celý článok)

Peter Špireng
06.06.2015

Nikola Machiavelli, taliansky mysliteľ, filozof a politik vo svojej knihe Vladár píše, že k dobrému cieľu sa dá dopracovať aj zlými prostriedkami. Veľa politikov sa v minulosti riadilo...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
06.06.2015

Peter prežil rušný deň. Veľakrát sa rozhodoval ako sa má zachovať.

...(celý článok)
Filip Burgr
30.05.2015

Dňa 26.5.2015 si pripomenieme 500 rokov od narodenia svätca, Filipa Neriho, ktorý bol kňazom, pouličným misionárom a zakladateľom rehole oratoriánov.

Jeden z jeho ci...(celý článok)

30.05.2015

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto die...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
30.05.2015

Milí mladí priatelia!

Tento týždeň sme na našej mape boli na predposlednom mieste, a to na mieste ukrižovania Pána Ježiša. Tieto udalosti si každoročne pripomíname na Veľk...(celý článok)

Špireng Peter
30.05.2015

Dňa 3. júna si pripomíname smutné výročie, keď dotĺklo šľachetné srdce pápeža Jána XXIII., ktorý bol nedávno vyhlásený za svätého. Vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli sa ...(celý článok)

Mgr. Ivan Ďuran
30.05.2015

Dňa 19.5.2015 sa v športovom areáli mesta Sabinov konalo okresné kolo v atletike žiakov ZŠ. Našim dievčatám sa podaril husársky kúsok. Po prvýkrát v histórii školy vyhrali súťaž...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk