ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
26.05.2018

Milé deti, v našom pátraní sa pomaly blížime k záveru. Počuli sme, že Ježiša zradil jeden z jeho najbližších priateľov, čo viedlo k jeho zatknutiu a vypočúvaniu. S tým súv...(celý článok)

26.05.2018

Sabinov skupiny animátoriek M. Matisovská, D. Talarovičová

...(celý článok)
Lukáš Fero
26.05.2018

„Na tomto pútnickom mieste ma najviac oslovila viera mnohých pútnikov, ktorí kvôli Božiemu milosrdenstvu boli schopní precestovať stovky kilometrov. Tiež sa mi páčila impozantná výzd...(celý článok)

26.05.2018

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 1. 6. 2018 po sv. omši o 19.15.

...(celý článok)
19.05.2018

Sabinov skupiny animátoriek M. Červenková, T. Kušnírová, M. Režová a z Jakubovian

...(celý článok)
Mária Kolárčiková
19.05.2018

Vo februári uplynulo 160 rokov od prvého zjavenia Panny Márie Bernadette Soubirousovej v Lurdoch. My sme si toto výročie pripomenuli púťou detí v Obišovciach. Z našej farnosti bolo 49 pú...(celý článok)

Filip Burgr
19.05.2018

Jedného krásneho dňa sa malá skupinka sabinovských miništrantov vybrala stráviť víkend s Dominikom Saviom. Pýtate sa ako? No, nebolo to doslovne. V piatok, 4.5.2018, sme odštartovali ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
19.05.2018

Milé deti, naposledy sme počuli o tom, ako Ježiš so svojimi apoštolmi večeral v Jeruzaleme. Zapamätali ste si odpovede na tieto otázky?

  1. Ako sa volal sviatok, počas ktoréh...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
12.05.2018

Milí rodičia synov!

Blíži sa čas letných prázdnin a s nimi aj ponuka rôznych aktivít pre deti. Opäť ponúkame chlapcom z našej farnosti možnosť zúčastniť sa chlapčenskéh...(celý článok)

12.05.2018

Počasie nám naznačilo, že leto je tu skôr ako zvyčajne. Aj keď na prázdninové dni si musíme ešte trochu počkať. No my animátori nečakáme len tak so založenými rukami, ale začali ...(celý článok)

12.05.2018
  • skúška oblečenia pre deti (krajčírstvo Halleluja, Prešovská 2 – pri pošte)

    v utorok (15.5.) alebo v stredu (16.5.) 15.00 – 17.00 hod.

  • ...(celý článok)
12.05.2018

Už po deviatykrát sa v stredu 16. mája pod záštitou vdp. dekana Jozefa Dronzeka uskutoční v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove tzv. Deň s Božím milosrdenstvom.  V programe spoločn...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
12.05.2018

Detské okienko

Milé deti, minulý týždeň sme sa spolu na detských sv. omšiach nestretli. Tento týždeň však pokračujeme tak ako zvyčajne. Pre istotu ešte uvediem aktuálne otázk...(celý článok)

06.05.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
05.05.2018
  • Novéna k Duchu Sv. každý deň pred večernou sv. omšou;
  • sv. spoveď pred birmovkou pre birmovancov a príbuzných v piatok (11.5.) od 14.00 hod.;
  • v piatok (11.5.) po ...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
05.05.2018

Milé deti, naposledy sme pokračovali v rozprávaní o Ježišovej ceste do Jeruzalema. Ježiš svojim apoštolom prezradil, že v Jeruzaleme na neho nečaká nič dobré. Poznáte odpovede na ...(celý článok)

Valéria Jaklovská
05.05.2018

„Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá skryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým,“ (Mt 5, 14-15)

 ...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
05.05.2018

Kto má milujúcu mamu, dostal do života všetko. Napriek tomu, že nie každý mohol mať tú najlepšiu na svete, časom zistíme, že bola presne taká, akou mala byť. Dať život nie je len t...(celý článok)

Apoštolská exhortácia, 2016, čl. 174-175
05.05.2018

„Skutočne všetky matky sú tou najsilnejšou protilátkou proti šíreniu sebeckého individualizmu. To oni majú svedčiť o kráse života. Spoločnosť bez matiek by bola spoločnosťou neľ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
28.04.2018

Pre tých, ktorí túžia pomáhať ľuďom v núdzi častejšie, sme vo farskom liste zo dňa 26.8.2017 ponúkli možnosť pravidelne prispievať na účet farskej charity. Na túto prosbu zareag...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk