ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

26.05.2019

Už sa stalo u nás zvykom, že niekedy v júni rodiny našej farnosti idú na spoločný výlet. Tentokrát Vás chceme pozvať nie veľmi ďaleko, ale stále na výnimočné miesta. V sobotu 22....(celý článok)

Emmka Červeňáková
20.05.2019

Naša púť sa začala na vlakovej stanici v Sabinove v sobotu dopoludnia. Cesta vlakom nám ubehla veľmi rýchlo. Vo vlaku sme neboli jediní pútnici. Stretli sme tam fanúšikov, ktorí „puto...(celý článok)

Lucián
20.05.2019

Tradične každý rok na 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého Pastiera, košický seminár otvára svoje brány a pozýva rodiny seminaristov, priateľov a farníkov nahliadnuť do svojich ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
20.05.2019

v minulom týždni sme zamýšľali nad rôznymi poznávacími znakmi. Snažili sme sa spoznať zvieratá na obrázkoch. Potom sme si položili otázku, podľa čoho môžeme spoznať kresťana –...(celý článok)

20.05.2019

Milí rodičia, aj tento rok pripravujeme pre Vašich chlapcov tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 1.7. – 5.7.2019 v areáli Doškoľovacieho strediska Vyšné Ružbachy. Cena tábora...(celý článok)

20.05.2019

Najnovšie číslo novín Slovo+, prináša tému venovanú blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia <...(celý článok)

19.05.2019

Sabinov – skupiny animátoriek M. Bakoňová a Z. Štvartáková

...(celý článok)
11.05.2019

Sabinov skupiny animátoriek M. Červenková a M. Režová a z Jakubovian

...(celý článok)
YøE
11.05.2019

Ty najlepšia pod slnkom si,

Tys´ tá, čo strážila sny.

Tys´ prebdela mnoho nocí

...(celý článok)

Jozef Kovalik
11.05.2019

KEBY JEŽIŠ NEVSTAL ZMŔTVYCH, potom by obidvaja učeníci, ktorí boli na ceste do Emauz, zašli do hostinca, zjedli by večeru, išli spať a ráno by sa pobrali domov a do konca života by vied...(celý článok)

Iveta Šoltysová
11.05.2019

„Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.“ (Ž 19, 2) Tieto slová mi prišli na um, keď som rozmýšľala o tomto poďakovaní ľuďom, ktorí viedli work...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
11.05.2019

Milé deti, v minulom týždni sme počúvali o tom, ako Ježiš hovoril, že je dobrý Pastier, ktorý sa stará o svoje ovce. Spomenul tiež, že jeho ovce počúvajú jeho hlas. Tými „ovca...(celý článok)

Valéria Jaklovská
11.05.2019

Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské...(celý článok)

05.05.2019

Sabinov – skupiny animátoriek T. Kušnírová a I. Štofaníková

...(celý článok)
05.05.2019

ZKSM v rámci projektu Chlap, hrdina, dub, stroj organizuje 10. – 12. mája 2019 víkend s názvom SRDCE HRDINU v Otcovej stodole vo Važci. Ide o neformálne vzdelávanie pre mladých mužov. Bu...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
05.05.2019

Máme to za sebou...vzdychli sme si vďační Bohu v podvečer 27. apríla 2019. Zažili sme na vlastnej koži silu modlitby spoločenstva, keďže od septembra sa prípravný tím modlieval denne...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
05.05.2019

Milé deti, v minulom týždni sme počúvali o apoštolovi Petrovi, ktorému Ježiš trikrát položil tú istú otázku: „Máš má rád?“ Prečo to Ježiš zopakoval trikrát? Peter musel ...(celý článok)

animátori
27.04.2019

Pozývame na arcidiecéznu púť detí do Obišoviec v sobotu 11. mája 2019. Spoznáte život 16-ročného dievčaťa z Vysokej nad Uhom, ktorej príbeh mení príbehy mnohých. Cez púť môže...(celý článok)

YøE
27.04.2019

Sedel som v malej miestnosti na kamennej zemi a opieral sa o stenu, ktorá ma chladila. Hlavu som mal položenú na kolenách a v očiach slzy, v duši smútok... V miestnosti sa rozliehalo ...(celý článok)

Saleziánska rodina
27.04.2019

Veľká noc je pre nás nielen radostným posolstvom Kristovho zmŕtvychvstania, ale aj aktívnou prítomnosťou na obradoch, pri ktorých si Ježišovo vykupiteľské dielo pripomíname. Už viac ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk