ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Aneta Dvorščáková
16.07.2017

Korene rán, ktoré v sebe nosíme, môžu byť mnohoraké. Často s nimi žijeme bez toho, aby sme mali záujem vyliečiť ich alebo sa ich zbaviť. Dokonca niektoré z nich vznikajú z neodpust...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
16.07.2017

Pred 22 rokmi 30. júna 1995 v Bratislave pristálo lietadlo s neobyčajným hosťom, ktorý dva roky po vzniku samostatného Slovenska túto krajinu svojou návštevou odhalil aj pred svetom. Páp...(celý článok)

Miništrant
01.07.2017

Dňa 30.06.2017 z našej farnosti odišiel pán kaplán Ľuboš Juraško do Sobraniec. Na miesto neho privítame v našej farnosti novokňaza Lukáša Imricha. Pán kaplán Ľuboš u nás strávi...(celý článok)

YøE
01.07.2017


Jedno mesto plače,
druhé mesto volá.
Máte to spočítané,
my nemáme slová.

Každý ju pozná
od brehov Torysy
hnedú farbu
Vášho Hyu...(celý článok)

Kultúrne centrum Na korze a Mestská knižnica v Sabinove
01.07.2017

Kultúrne centrum Na korze a Mestská knižnica v Sabinove

Vás pozývajú na výstavu fotografií Antona Kovalčíka Camino de Santiago o jeho púti do Santiaga de Compostela,...(celý článok)

Peter Špireng
01.07.2017

Dve ženy z Biblie – Herodias a Salome – sú známe pre svoju zvodnosť a vypočítavosť. Herodias sa po smrti prvého manžela Heroda Filipa vydala za jeho brata Heroda Antipa, Rimanmi vym...(celý článok)

Animátori
01.07.2017

V sobotu 17. júna sme sa spoločne s rodinami prvoprijímajúcich detí a p. kaplánmi vydali na cestu plnú zážitkov. Našu spoločnú púť sme začali modlitbou, v ktorej sme poprosili Pán...(celý článok)

Lukáš Fero Jaklovský
24.06.2017

Na začiatku všetkého je vždy túžba, ktorá nás poháňa uskutočniť niečo, po čom túžime. Rovnako to bolo aj s mojím „bratom Fermatom“, ktorý od Vianoc v sebe nosil túžbu dost...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
17.06.2017

V utorok 20. júna 2017 si pri sv. omši o 18.30 hod. pripomenie 25. výročie kňazskej vysviacky a primícií náš rodák vdp. Peter Novák, rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
17.06.2017

Každý, kto sa teší dobrému zdraviu, si vôbec neuvedomuje, aká môže byť krv pre niekoho dôležitá. Medzi nami žijú aj takí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Preto aj touto cest...(celý článok)

Mária Kolárčiková
10.06.2017

Recept na pravé priateľstvo sa hľadá veľmi ťažko. Spoločne s deťmi na fare sme sa ho pokúšali „namiešať“ počas týždňa, kedy sme odložili tablety, počítače a trávili čas...(celý článok)

Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život
10.06.2017

Máj, mesiac prvých svätých prijímaní našich detí, vnúčat, pravnúčat, krstných detí... Radosťou v srdci sme takmer všetci boli účastní týchto slávnostných chvíľ, keď sa ...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
10.06.2017

Hnev je jedna z emócií, ktoré spôsobujú v našom živote najviac problémov. Je to prirodzený inštinkt, ktorý dal Pán človeku, aby neostal ľahostajný voči tomu, čo nie je dokonalé ...(celý článok)

Peter Špireng
10.06.2017

13. júna si pripomíname sv. Antona Paduánskeho. Narodil sa v roku 1195 v meste Lisabon v Portugalsku. Skvelé teologické vzdelanie získal v ráde sv. Augustína. Keď roku 1220 priniesli te...(celý článok)

Zuzana Matisovská
03.06.2017

V nedeľu 21.5.2017 sa pri príležitosti 75. výročia transportu židovských rodín zo Sabinova uskutočnila v MsKS kajúca tryzna za obete holokaustu v čase 2. svetovej vojny. Tomuto stretnu...(celý článok)

28.05.2017

1992

  • 5. jún – zriadená CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
  • prvý súťažný úspech školy − 1. miesto v okresnej súťaži Mladý zdravotník ...(celý článok)
Miroslav Liška, kaplán
28.05.2017

Po prvej časti veľkonočného obdobia (oktáva a 5 týždňov) sme v piatok vstúpili do druhej časti, ktorá je spojená s očakávaním Turíc. Podobne ako apoštoli s Máriou vo Večeradle ...(celý článok)

27.05.2017

Ahojte deti!

Opäť je tu čas na spoločnú výzvu: Vypni telku, zapni seba! Dokážeš to?

Pozývame na faru všetky deti, ktoré by chceli jeden týždeň ...(celý článok)

Marianna Čekanová
27.05.2017

Stalo sa to 13. mája v roku 1917, keď sa trom malým deťom v dedinke Fatima zjavila Panna Mária. O 100 rokov nato sme si túto udalosť my, deti zo Sabinova, boli pripomenúť v obci Obišov...(celý článok)

21.05.2017

Sabinov skupiny animátoriek Gitka Nováková, Mária Kolárčiková, Majka Dobrovičová

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk