ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Martin Miškuf, kaplán
10.08.2019

Ako každý rok, aj toto leto sa konal futbalový turnaj miništrantov Sabinovského dekanátu, tentoraz v obci Hrabkov, teda vo filiálke farnosti Križovany. Tento deň plný športového zápas...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
10.08.2019

Predivná láska ťa niesla na kríž, aby ja som mohla žiť... V jednu chvíľu, keď som počúvala tento text, začala som premýšľať. Pán Ježiš sa obetoval pre nás ľudí, aby sme mohli...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
27.07.2019

V utorok, 23. júla, sa v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska konalo prázdninové stretnutie miništrantov s novým kaplánom Martinom. Počasie síce od rána bolo skôr proti t...(celý článok)

Michal Verbovský
27.07.2019

Cestovanie je zdĺhavá záležitosť. Kto chce spoznať inú krajinu, musí niekedy veľa cestovať. Aj preto sa na fare každú stredu koná program pre deti. Už sme stihli spoznať exotickú Br...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
13.07.2019

Každá zmena je prejavom života, ktorý je dynamický, a tým aj zaujímavý. Bez zmien by bol život nudný... Odchod kaplána do inej farnosti je veľká zmena pre farnosť, rovnako tak aj prí...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
13.07.2019

V letných mesiacoch už pravidelne organizujeme zbierku finančných prostriedkov a potravinových lístkov.

...(celý článok)
Štefan Jaklovský
13.07.2019

V dňoch 1. – 5. júla 2019 sa hŕstka odvážnych chlapcov zúčastnila Chlapčenského tábora. Počas tohto tábora sa každý deň predstavil jeden z 3 Košických mučeníkov. Počas tohto d...(celý článok)

13.07.2019

Jack a jeho dobrodružstvá

Milí rodičia, saleziánska rodina organizuje aj tento rok pre vaše deti prímestský tábor, a to v termíne od 12.8. do 16.8.2019. Tábor je...(celý článok)

rodiny
29.06.2019

Rodina Štofaníkovcov:

Farský výlet sa začal v konkatedrále sv. Mikuláša, kde sme mali spoločnú sv. omšu. Potom sme išli na vežu, odkiaľ sme mali krásny výhľad na celý...(celý článok)

Mgr. Juraj Vrábel ml.
29.06.2019

Svätorečenie košických mučeníkov si pamätáme takmer všetci, pretože sme mohli byť priamymi svedkami tejto udalosti: 2. júla 1995 na letisku v Košiciach – Barci ich svätorečil sv. ...(celý článok)

birmovanecká skupina Danky Čekanovej
29.06.2019

Týždeň za týždňom ubiehal,

čas strávený na stretkách nás obohacoval,

na prijatie sviatosti birmovania pripravoval

a postupne formoval.

 

Formovali...(celý článok)

29.06.2019

Saleziánska rodina v Sabinove pozýva deti a mládež na letný pobytový tábor. Tento rok sa deti vyberú na divoký západ, kde budú obsadzovať nové územia, budovať mestá a nenájdu tam l...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
29.06.2019

Milé deti, na poslednej predprázdninovej detskej sv. omši sme sa opäť zamýšľali nad nedeľným evanjeliom, v ktorom Ježiš prichádza medzi samaritánov. Tí ho však nechcú vo svojej de...(celý článok)

Ladislav Cichý
22.06.2019

Relikvie troch Košických mučeníkov, ktoré putujú po Košickej arcidiecéze, si budeme môcť uctiť v budúcom týždni aj v našej farnosti. V utorok 25.6. budú v Jakubovanoch, v stredu ...(celý článok)

animátori
22.06.2019

Skupina dievčat a chlapcov vymenili v piatok pohodlnú posteľ a periny za karimatku a spacák a prišli stráviť noc v priestoroch fary. Naše spoločné dobrodružstvo začalo po večernej...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
22.06.2019

Milé deti, na poslednej detskej sv. omši sme hovorili o Najsvätejšej Trojici, v ktorej sa Otec, Syn a Duch Svätý o všetko delia. Vašou úlohou bolo tiež sa s niekým o niečo podeliť...(celý článok)

Peter Špireng
22.06.2019

Ježiš zjavil seba ako toho, ktorý ustanovuje Božie kráľovstvo. Na začiatku svojho mesiášskeho poslania ohlásil: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ (Mk 1, 15)....(celý článok)

Valéria Jaklovská
15.06.2019

„Konečne som doma.“ Takto si povedia mnohí z nás, keď sa vrátia z práce či odinakiaľ. Vieme, že doma nás čaká milujúci manžel, manželka, otec, mama, súrodenci... Rodina je mie...(celý článok)

Červeňákovci
15.06.2019

Leto je už v plnom prúde, ale my by sme sa chceli s Vami podeliť o jeden „ľadový“ hokejový zázrak, ktorý sme zažili niekoľko týždňov dozadu. Máme veľmi radi hokej, fandíme naši...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk