ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
12.05.2018

Detské okienko

Milé deti, minulý týždeň sme sa spolu na detských sv. omšiach nestretli. Tento týždeň však pokračujeme tak ako zvyčajne. Pre istotu ešte uvediem aktuálne otázk...(celý článok)

06.05.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
05.05.2018
  • Novéna k Duchu Sv. každý deň pred večernou sv. omšou;
  • sv. spoveď pred birmovkou pre birmovancov a príbuzných v piatok (11.5.) od 14.00 hod.;
  • v piatok (11.5.) po ...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
05.05.2018

Milé deti, naposledy sme pokračovali v rozprávaní o Ježišovej ceste do Jeruzalema. Ježiš svojim apoštolom prezradil, že v Jeruzaleme na neho nečaká nič dobré. Poznáte odpovede na ...(celý článok)

Valéria Jaklovská
05.05.2018

„Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá skryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým,“ (Mt 5, 14-15)

 ...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
05.05.2018

Kto má milujúcu mamu, dostal do života všetko. Napriek tomu, že nie každý mohol mať tú najlepšiu na svete, časom zistíme, že bola presne taká, akou mala byť. Dať život nie je len t...(celý článok)

Apoštolská exhortácia, 2016, čl. 174-175
05.05.2018

„Skutočne všetky matky sú tou najsilnejšou protilátkou proti šíreniu sebeckého individualizmu. To oni majú svedčiť o kráse života. Spoločnosť bez matiek by bola spoločnosťou neľ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
28.04.2018

Pre tých, ktorí túžia pomáhať ľuďom v núdzi častejšie, sme vo farskom liste zo dňa 26.8.2017 ponúkli možnosť pravidelne prispievať na účet farskej charity. Na túto prosbu zareag...(celý článok)

Lukáš Fero Jaklovský
28.04.2018

Už tradične každý rok na 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého Pastiera, košický seminár otvára svoje brány a pozýva rodiny seminaristov, priateľov a veriacich do svojich príbytk...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
28.04.2018

Milé deti, naposledy sme počuli o Ježišovej ceste do Jeruzalema, na ktorej sa dostal aj do istej dediny v Samárii. Poznáte odpovede na tieto otázky?

  1. Obyvatelia istej dediny ...(celý článok)

Špireng Peter
28.04.2018

Bože, daj mi dosť pokory znášať veci, ktoré meniť nemôžem, daj mi dosť odvahy meniť veci, ktoré meniť môžem a daj mi dosť rozumu, aby som tieto dva druhy vecí vedel rozlíšiť. (František z Assisi)

...(celý článok)
21.04.2018

V sobotu 12. mája bude v Obišovciach arcidiecézna púť detí. Hoci je v tento deň v našej farnosti birmovka, deti predsa len budú mať možnosť spoločne putovať vlakom. Záujemcovia nec...(celý článok)

Spracované podľa sk.radiovaticana.va
21.04.2018

„Som hlboko rozrušený aktuálnou situáciou vo svete, v ktorej sa napriek prostriedkom, ktoré má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii, nedarí dohodnúť sa na spoločnej akcii v prospe...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
21.04.2018

Milé deti,

pri našom minulom vypočúvaní učeníci pri rozhovore s Ježišom odpovedali na jeho otázky. Viete aj vy odpovedať na tie naše?

  1. Ako sa volal učeník, ktorý odp...(celý článok)

Na Slovensku sa v dňoch 16. - 22. apríla 2018 uskutoční Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri Konferencii biskupov Slovenska pri tej...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
14.04.2018

Milé deti, naposledy sme počuli o Ježišovom zázračnom rozmnožení chleba, pri ktorom sa nasýtilo veľké množstvo ľudí. Poznáte odpovede na tieto otázky?

  1. Koľko chlebov ma...(celý článok)
Peter Špireng
14.04.2018

Zvykli sme si vidieť zlo iba vonku, mimo nás. To iní sú zlí. V dobe, ktorú možno rozpoznať cez jemné ťukanie prstov, vyhrávajúcich rôzne melódie na počítačoch celého sveta, čast...(celý článok)

08.04.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Sr. M. Clareta Fečová KMBM
08.04.2018

30. apríl 2000. Nedeľa. Rím – Námestie sv. Petra. Pápež Ján Pavol II. slávi slávnostnú svätú omšu, počas ktorej kanonizoval svätú sestru Faustínu. V homílii povedal: „Je dôle...(celý článok)

Ing.Mgr.Jozef Kovalík, zástupca riaditeľky CZŠ
08.04.2018

. (Múd 6, 12). V duchu týchto slov sa pred 25 rokmi otvorili žiakom brány CZŠ sv. Jána Krstiteľa v našom meste. Dostali možnosť získavať nielen vedomosti, ale aj životnú múdrosť v...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk