ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie
15.12.2018

POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeuti...(celý článok)

15.12.2018

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva slobodných, vdovy, vdovcov a rozvedených na stretnutie v utorok 18.12.2018 o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarková 77 v Prešove.

...(celý článok)
Jozef Kovalík
15.12.2018

Maďarský básnik Dezider Kosztolányi stratil v mladosti vieru, a len na konci života sa k nej znovu vrátil. Ale aj v období, keď bol od viery vzdialený, sympatizoval s katolicizmom, pretož...(celý článok)

Valéria Jaklovská
15.12.2018

V piatok 21.12.2018 sa bude slúžiť už siedma sv. omša ZA ŽIVOT v našom kostole. Pri tejto sv. omši dostanú požehnanie rodičia, ktorí si zobrali deti do pestúnskej starostlivosti a t...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
15.12.2018

Milé deti, v stredu sme hovorili o čakaní a povedali sme, že nie je čakanie ako čakanie. Je iné čakať na vyšetrenie u lekára a iné čakať návštevu kamaráta. Kým v čakárni ...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
08.12.2018

Popri množstve vianočnej výzdoby všade okolo nám často unikne zmysel Adventnej doby. Pre svet sa Advent stal určitou formou odpočítavania dní do Vianoc. Aj mnohí katolíci podľahli tým...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
08.12.2018

Farská charita Božieho milosrdenstva vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor, konzervy, zelenina) aj maslo a mlieko, potravín na vianočné peč...(celý článok)

Mária Kolárčiková
08.12.2018

Ako po iné roky, aj tento rok chceme s deťmi priniesť do rodín našej farnosti radostnú zvesť o narodení Mesiáša. S Dobrou novinou sa chceme podeliť so všetkými ľuďmi dobrej vôle ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
08.12.2018

Milé deti, v stredu sme opäť rozprávali o nedeľnom evanjeliu, v ktorom sme sa stretli s Jánom Krstiteľom. Ten ohlasuje príchod Pána Ježiša a vyzýva ľudí, aby sa na to pripravili....(celý článok)

Jozef Kovalík
01.12.2018

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša Krista. Tento má niekoľko úrovní

Historický advent

Je očakávaním príchodu Mesiáša v Starom zákone. Po p...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
01.12.2018

Už niekoľko týždňov máme v našej farnosti komentáre pred čítaniami pri nedeľných svätých omšiach. Ich cieľom nie je umelo predlžovať liturgiu, ale reagujeme na túžbu Cirkvi, kt...(celý článok)

Iveta Šoltysová
01.12.2018

Organizácia eRko v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska ponúkla v našej farnosti interaktívnu stretkáreň pod názvom „Je čas (in)formovať.“ V sobotu 24. 11. sa 52 detí, rodič...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
01.12.2018

Milé deti, v stredu sme spomínali televízne reklamy, ktoré už majú prevažne vianočnú tematiku. Z týchto reklám vieme usúdiť, že Vianoce sú už blízko a väčšinu z nás to nap...(celý článok)

01.12.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
24.11.2018

Dĺžka trvania služby: 1 2 mesiace od konca júna 2019.

Druh činnosti: asistent učiteľa na cirkevných materských a základných školách,

asistent/ka zdravotných sestier cirk...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
24.11.2018

Milé deti, minulý týždeň sme si niečo hovorili o kráľoch a kráľovnách. Spomínali sme, ako si ich ľudia museli vážiť, ako sa im kedysi ukláňali či kľakali pred nimi a to aj kr...(celý článok)

24.11.2018

Gymnázium sv. Moniky srdečne pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7. 12. 2018 v priestoroch školy na ul. Tarasa Ševčenka 1 v Prešove...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
18.11.2018

„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Názov pápežovho posolstva na Svetový deň chudobných vychádza zo 7. verša žalmu č. 34. Za deň slávenia tohto dňa pápež usta...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
18.11.2018

Naši tretiaci a štvrtáci absolvovali exkurziu do takmer 100 rokov fungujúcej Výrobne hostií a do Hvezdárne a planetária v Prešove. Námahu a obetavosť rehoľných sestier pri výrobe ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk