ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
30.09.2018

Októbrové ružencové pobožnosti budú pred večernou sv. omšou o 17.45 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v ka...(celý článok)

Helena Č.
29.09.2018

My farníci zo Sabinova sa chceme touto cestou poďakovať saleziánskej rodine dona Bosca v Sabinove za krásnu púť do Medžugoria a za to, že nás počas tejto púte „prijali“ medzi seba...(celý článok)

29.09.2018

Program odpustovej slávnosti začne v sobotu 6. októbra 2018 modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Pokračovať bude otváracou sv. omšou o 16.30 hod., ktorú bude celebrovať pomocný bisku...(celý článok)

29.09.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Peter Špireng
23.09.2018

Božie milosrdenstvo nás podnecuje milovať svojho blížneho oživovaním toho, čo cirkevná tradícia nazýva skutkami duchovného a telesného milosrdenstva. Tie nám pripomínajú, že vier...(celý článok)

J. O.
23.09.2018

Môjho brata poznal málokto. A málokto ho chcel spoznať. Pre niekoho by bol príťažou. Pre nás bol darom. Nemohol za to, aký bol. Od počatia až po smrť doplácal na zlé rozhodnutia ľud...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
23.09.2018

Milé deti, minulý týždeň sme si hovorili o slávnych ľuďoch - hercoch, spevákoch, športovcoch. Mnohí ste tiež povedali, že by ste chceli byť slávni. V nedeľnom evanjeliu sme počuli ...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
15.09.2018

Už niekoľko mesiacov slávime sväté omše za život v našej farnosti.

...(celý článok)
Michal Verbovský
15.09.2018

1.9.2018 nastala v Košiciach dlho očakávaná udalosť. Približne tridsaťtisíc ľudí sa zišlo v priestoroch štadióna Lokomotívy Košice na oslavu Pána za dar novej blahoslavenej. Hlavný...(celý článok)

Juraj Vrábel mladší
15.09.2018

Niektoré národy, ktorých časť obyvateľstva sa hlási ku katolíckej viere, majú svoju vlastnú patrónku a spravidla aj národnú svätyňu. Naši severní susedia už stáročia putujú k...(celý článok)

MsKS v Sabinove, Mesto Sabinov a Štátna filharmónia Košice
08.09.2018

MsKS v Sabinove, Mesto Sabinov a Štátna filharmónia Košice vás v rámci 48. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola pozývajú dňa 21. 9. 2018 o 19.30 ...(celý článok)

08.09.2018

15. septembra až 24. októbra 2018

 

Pridaj sa k nám! – Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za k...(celý článok)

Iveta Šoltysová
08.09.2018

Prostriedky verejnej hromadnej dopravy nevyužívam často. No prednedávnom sa tak stalo. V jeden deň sa mi podarilo cestovať aj autobusom, aj vlakom. No nie o tom chcem písať. V autobuse s...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
08.09.2018

Milé deti, v školských laviciach sa po týždni už určite cítite ako doma, a preto Vás chceme pozvať aj do lavíc kostolných. Od stredy 12.9. (v Jakubovanoch od štvrtku a v Orkucanoch...(celý článok)

Lucián
08.09.2018

„Hosana, hosana, hosana na výsosti.“ Touto piesňou sa odštartoval tohtoročný festival mladých v Medžugorí, na ktorý každoročne prichádzajú mnohí pútnici z celého sveta. Samozr...(celý článok)

Ladislav Cichý
01.09.2018

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali zorganizovať a zabezpečiť Farský deň 2018: všetkým za zabezpečenie sv. omší a zvlášť spevákom za spevy; všetkým členom FER – kurátorom a ...(celý článok)

01.09.2018

Pri príležitosti 50 rokov služby kantora zaslal o. arcibiskup B. Bober ďakovný list a pamätnú medailu sv. Ondreja p. Jurajovi Vráblovi, ktorý s jeho súhlasom uverejňujeme.

...(celý článok)
Samuel Matisovský
01.09.2018

Miništranti majú znova výlet. Ideme na Kohút. Vlastne sme len mali ísť na Kohút. No celú noc pršalo, tak vedenie rozhodlo, že sa ide na Šarišský hrad. Prišli po nás taxíky Lukáš...(celý článok)

hovorca KBS Martin Kramara (TK KBS) – skrátené
01.09.2018

Svätosť vyrušuje. Jedného povzbudí, iného rozčúli. Núti uvažovať, konfrontovať sa s príkladom svätca. Dokáže byť vzpruhou aj tŕňom v oku. Netreba sa preto znepokojovať, keď na ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
01.09.2018

Milé deti, prázdniny sa nám skončili a pred nami je nový školský rok, ktorý chceme začať s Božím požehnaním. Aj preto Vás pozývame na sväté omše v Sabinove, Jakubovanoch a Orkuca...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk