ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Cirkevná ZŠ
17.11.2019

Už tretí rok funguje v našej škole záujmový útvar Poznávanie a ochrana prírody, v ktorom sa žiaci môžu dozvedieť mnoho nových informácií z oblasti ochrany prírody nielen na ...(celý článok)

Mercedes Dravecká
17.11.2019

Dnes, 10.11.2019 po prijatí sv. prijímania doma, som dostala aj farský list, ktorý som po odvysielaní sv. omše z TV Lux hneď prečítala. Mrzelo ma to, že som hneď verejne nepoďakovala z...(celý článok)

Lukáš Fero
17.11.2019

„Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“  (Lk 11, 1) Ak si MUŽ a si hladný po Božom slove tak ako MY, tak prijmi NAŠE pozvanie na 3-dňovú duchovnú obnovu...(celý článok)

Mária Mervová
17.11.2019

Byť požehnaný. Asi každý z nás by chcel byť požehnaný v istej životnej oblasti. A čo tak pozrieť sa na to z úplne opačného konca? Touto myšlienkou sa zaoberá ďalší ročník ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
10.11.2019

Apoštol Pavol v Liste Rimanom píše: „Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyu...(celý článok)

OZ Samaritán Sabinov
10.11.2019

Jeseň je naozaj krásna, oblečená do rôznych farieb. Október patrí k mesiacom, ktoré nám túto krásu pripomínajú. A nielen to, ale aj jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže by...(celý článok)

Valéria Jaklovská
10.11.2019

Keď vieme prosiť, patrí sa aj poďakovať. Od 20.10. do 2.11.2019 sa v našom kostole a pred kostolom ponúkali sviečky za nenarodené deti. Túto akciu „FÓRA ŽIVOTA“ podporili aj farn...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
10.11.2019

Milé deti, na detskej sv. omši sme si hovorili o úkone, ktorý otvára aj končí sv. omšu, a tým je bozk oltára. Kňaz v tomto geste vyjadruje lásku k Ježišovi, ktorého si zvolil za ...(celý článok)

YøE Kvlk
10.11.2019

„S veľkou silou prichádza aj veľká zodpovednosť.“ (Peter Parker – Spiderman)

Superhrdina. Slovo, ktoré dnes pozná pravdepodobne každý (nie len) mladý človek. Okamžite...(celý článok)

Lukáš Fero
02.11.2019

V termíne 25. – 27.10.2019 prebehla akcia celoslovenského stretnutia modlitieb otcov v Rodinkove (Belušské Sliatiny). Počas celého roka sa otcovia (či už biologickí, adoptívni alebo d...(celý článok)

Peter Špireng
02.11.2019

V roku 1920 sa na súde v New Yorku konalo dedičské konanie po zomrelom miliardárovi Menfortovi. Advokát čítal: „Všetok majetok odkazujem svojej jedinej dcére Gracii. Majetok však dosta...(celý článok)

Michal Verbovský
02.11.2019

Nastala nedeľa. Deň, v ktorý sme boli my, Dávid, Lukáš a ja, pozvaní si vyzdvihnúť odmenu za našu službu ako diváci v hokejovej Steel aréne v Košiciach. Hokejová nálada sa formovala...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
02.11.2019

Milé deti, prežívame dušičkový čas, počas ktorého navštevujeme cintoríny a modlíme sa za našich blízkych. Určite sa aj vám páči, keď navštívite cintorín po zotmení. Je nádh...(celý článok)

02.11.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Natally
26.10.2019

Ó, Bože, aká vďačná som Ti,

keď som s tebou, cítim tvoju náruč láskavosti,

ja tvoju prítomnosť cítim len,

a veľmi dobre viem, že to nie je iba sen.

Cítim ju...(celý článok)

Natally
26.10.2019

Spolu sme sa zišli

ráno o pol deviatej

S úsmevom na tvári,

vrch Lysá bol náš cieľ

Ešte len sme prekročili prah lesa, hneď sme sa mohli kochať jeho krásou. Ra...(celý článok)

Lucka a Mony
26.10.2019

Október je mesiacom mnohých tvárí. Je to, okrem iného, mesiac úcty k starším a zároveň mimoriadny misijný mesiac.

Aj deti, ktoré prišli v sobotu 12.10. do priestorov fary, za...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
26.10.2019

Poďakovanie deťom

Chceme sa poďakovať p. kaplánovi Martinovi a všetkým deťom, ktoré sa v rámci prípravy na sv. omšu rozhodli vzdať sa sladkostí, ktoré priniesli 25.9.2019 na d...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
26.10.2019

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o tom, že každá omša začína zacenganím. Tým dávame najavo každému v kostole, že sám Ježiš prichádza medzi nás. Každý v ...(celý článok)

26.10.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk