ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
26.04.2019

Milé deti, skončilo sa nám pôstne obdobie a začalo nám obdobie veľkonočné, naplnené radosťou z Ježišovho zmŕtvychvstania. Nech Vás radosť z toho, že Ježiš zomrel, ale opäť ...(celý článok)

13.04.2019

1.  S akými úmyslami, myšlienkami a očakávaniami prijímam sviatosti (spoveď, Eucharistiu)? Sú to pravidelné stretnutia so živým Kristom, v ktorých hľadám posilu a pomoc s mojou ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
13.04.2019

Ďakujeme všetkým darcom zo Sabinova aj tým, ktorí u nás dňa 6.4.2019 iba nakupovali a rozhodli sa podporiťzbierku „Kilo pre chudobných“ v OD Kaufland. Ďakujeme za štedré &n...(celý článok)

Lucián
13.04.2019

Február a marec sú už dávno za nami a spoznali sme aj výhercov miništrantskej služby. Duchovní otcovia si pre nich pripravili ako odmenu netradično-športovo-adrenalínové poobedie. V ...(celý článok)

13.04.2019

CZŠ sv. Jána Krstiteľa v sobotu 6. apríla 2019 opäť otvorila svoje dvere návštevníkom. V tomto roku to boli dvere do budúcnosti. Hneď po vstupe do školy sa návštevníci ocitli vo ve...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
13.04.2019

Milé deti, minulý týždeň sme počúvali časť z nedeľného evanjelia, ktoré nám opisovalo Ježišovu smrť na kríži. Ježiša ukrižovali spolu s dvoma zločincami a jeden z nich sa ...(celý článok)

06.04.2019

1.  Kto/čo doteraz formoval/-o môj život? Kto/čo má najväčší vplyv na môj pohľad na život, hodnoty, názory a postoje – médiá, kamarát, kolega, nadriadený, manžel/-ka, rodičia...(celý článok)

YøE
06.04.2019

Mojou najväčšou záľubou je pobyt v prírode – v tichu brata lesa, pri šume brata vetra, za spevu bratov vtákov a v spoločnosti sestier sŕn s fotoaparátom v ruke, aby som tú krás...(celý článok)

manželia Sečovci
06.04.2019

Pozývame Vás na stretnutie Kána, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.7. - 27.7. 2019 v Nitre. Stretnutie Kána je týždeň pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katol...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
06.04.2019

Detské okienko

Milé deti, minulý týždeň sme sa zamýšľali nad Ježišovým stretnutím s hriešnicou. Táto žena sa previnila spáchaním ťažkého hriechu a ľudia ju chceli kvô...(celý článok)

31.03.2019

1) Kde, kedy, a ako som zažil živú blízkosť, prítomnosť Ježiša Krista? Zmenilo to nejako môj život? Alebo poznám takého človeka a považujem ho za hlboko veriaceho, zanieteného (nie...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
31.03.2019

Pred veľkonočnými sviatkami farská charita opäť organizuje zbierku potravín pod názvom „Kilo pre chudobných“ v OD Kaufland. V sobotu 6. 4. 2019 Vás pozývame popri svojo...(celý článok)

Katarína Hudáková
31.03.2019

V prvý jarný deň sa na Cirkevnej ZŠ v Sabinove zišli na Biblickej olympiáde trojčlenné tímy z okresov Stará Ľubovňa a Sabinov, aby si overili vedomosti zo Svätého Písma. Tento rok...(celý článok)

Jozef Kovalík
31.03.2019

Žiaci a zamestnanci Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa Vás pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019 od 10:00 do 16:00. Spoločne prekr...(celý článok)

Valéria Jaklovská
31.03.2019

Týmto heslom znelo naše mesto v pondelok, keď sme slávili 25. marca DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA. Začali sme oslavovať už v nedeľu, kde sa po každej sv. omši rozdávali biele stužky. V p...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
31.03.2019

Milé deti, minulý týždeň sme sa zamýšľali nad stratenými vecami. Každý z nás už v živote stratil niečo, čo mal rád: či už to bolo niečo malé alebo veľké, dôležité alebo ...(celý článok)

24.03.2019

Našu Farskú charitu môžete podporiť určením 2% z vašich daní.

...(celý článok)
23.03.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
23.03.2019

1) Zažil som už situáciu (problémy, ťažkosti, trápenia), že som sa musel obrátiť na niekoho iného o pomoc? Alebo všetko zvládam sám a nepotrebujem pomoc druhého? Myslím si, že v...(celý článok)

RNDr. Ing. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života
23.03.2019

Fórum života spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca. Chceme upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk