ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
17.02.2019

Milé deti,

v minulom týždni ste sa pri svätých omšiach stretli s pánom kaplánom Miroslavom a hovorili ste o Ježišových blahoslavenstvách. Teraz už vieme, že byť blahoslaven...(celý článok)

17.02.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
17.02.2019

Pozývame vás na modlitbu chvály v sobotu (23.2.2019) na Šancovej ulici na Hliníku.

...(celý článok)
Miroslav Liška, kaplán
10.02.2019

Keďže vo februári prežívame Svetový deň chorých v deň liturgickej spomienky na Panna Máriu z Lúrd, tak aj my v piatok 15.2.2019 budeme sláviť svätú omšu za život spojen...(celý článok)

10.02.2019

Do kňazského seminára

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2019 na a...(celý článok)

Mgr. Juraj Vrábel ml.
10.02.2019

Vo štvrtok sme si pripomenuli významného pápeža – blahoslaveného Pia IX. (Giovanni Maria Mastai-Ferretti). Ide o 255. pápeža v poradí, a zároveň „držiteľa“ rekordu – Pius IX....(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
10.02.2019

Milé deti, minulý týždeň sme v evanjeliu počuli o Ježišovom pobyte pri Genezaretskom jazere, kde sa udialo veľa zaujímavých vecí. Ježiš tam vyučoval zástupy ľudí, rybárovi Šim...(celý článok)

03.02.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Lucián
03.02.2019

Spolu s našimi sabinovskými farníkmi, som aj ja prijal pozvanie od našich duchovných otcov na strávenie spoločného sobotného dopoludnia v areáli lyžiarskeho strediska Renčišov – Bu...(celý článok)

Miriam Novýsedláková
03.02.2019

Január sme v našom Školskom klube detí pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa prežili v environmentálnom duchu. Naučili sme sa byť vnímavejšími k prírode napríklad aj prostredníctvom výroby k...(celý článok)

03.02.2019

Ahojte milé deti a rodičia!

Aj keď aktuálne musíme odhadzovať a prekračovať snehovú nádielku, viacerí z vás možno rozmýšľajú, kedy a kam pôjdu na dovolenku. Ak by ste si...(celý článok)

03.02.2019

Pre tých, ktorí chcú prispievať na potreby farnosti (alebo niektorej filiálky) priamo na bežný účet, uvádzame potrebné údaje na zadanie trvalého príkazu – do pozn. uveďte, prosím,...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
03.02.2019

Milé deti, v minulom týždni sme hovorili o pravde a o tom, aké je niekedy ťažké ju prijať, zvlášť keď nám niekto niečo vyčíta, keď nás upozorňuje na naše chyby a zlé sprá...(celý článok)

27.01.2019

V sobotu 23.2. sa uskutoční 6. farský ples. Lístky si môžete objednať cez stránku farskyples.sk alebo zakúpiť vo farskej kancel...(celý článok)

27.01.2019

Podrobná evidencia príjmov a výdavkov, finančných prostriedkov a stravných lístkov je zaevidovaná v účtovníctve. Uvádzame najdôležitejšie položky:

...(celý článok)
Peter Špireng
27.01.2019

Evanjeliové texty, ktoré hovoria o Ježišovom milosrdenstve, sa dajú zaradiť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria tie udalosti, v ktorých chorí, utrápení a nešťastní ľudia prichá...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
27.01.2019

V jeden deň, na prednáške filozofie sme sa rozprávali o našich hodnotách o snoch o tom, čo máme radi. Bolo mi veľmi ľúto, že ani jeden z mojich spolužiakov nespomenul Boha. A pri...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
27.01.2019

Milé deti,

v uplynulom týždni sme v nedeľnom evanjeliu počuli o tom, ako Ježiš prišiel do synagógy v Nazarete, kde ľuďom prečítal časť z Knihy proroka Izaiáša. Pán Boh cez p...(celý článok)

Jozef Kovalík
20.01.2019

Služba mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania vznikla až po II. vatikánskom koncile. Jej úlohou je pomáhať kňazom a diakonom rozdávať sv. prijímanie veriacim a chorým, aby sa pos...(celý článok)

Lucia Puškášová
20.01.2019

V sobotu 5. januára sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove uskutočnil kolednícky ples ako odmena pre rodiny a ich deti, ktoré koledovali. Hoci ja som sa ho zúčastnila prvýkrát, pr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk