ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Lukáš Imrich, kaplán
08.12.2019

V pondelok 2.12. štrnásť birmovancov ukončilo prvú etapu prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Absolvovali evanjelizačný kurz s názvom H2O, ktorý mal v našej farnosti „premiér...(celý článok)

08.12.2019

Pre jubilejný 25. ročník Dobrej noviny sme zvolili tému Buďme požehnaní(m). Každý rok sa vďaka vašim príbehom z koledovania presviedčame, že naše spoločné úsilie v koledova...(celý článok)

Lukáš Fero
08.12.2019

„Vo svojom živote sa nespoliehať na to, že sa dostaneme do neba za naše zásluhy: či už dobré skutky, modlitby alebo angažovanie sa rôznou pastoračnou aktivitou atď. Tieto veci nám ma...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
08.12.2019

Milé deti, na detskej omši sme si hovorili o tom, že na začiatku každej svätej omše musíme oľutovať naše hriechy v úkone kajúcnosti. Ako keď ideme jesť a musíme si umyť ruky, po...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
01.12.2019

Advent je čas očakávania: človek čaká na Boha a Boh čaká na človeka. Ponúkam vám týchto šesť návrhov, ktoré by nám mohli pomôcť k lepšiemu prežívaniu adventu a k lepšej p...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
01.12.2019

Zdravý človek má želaní sto, no chorý má len to jediné. Byť zdravým. Dnes je už zdravie veľkou vzácnosťou. V dnešnej dobe sa rodí čím ďalej, tým viac chorých a postihnutých ...(celý článok)

Marianna
01.12.2019

Veselá skupinka birmovancov prijala pozvanie na duchovnú obnovu. V piatok sme sadli na objednaný autobus a smerovali sme do Vyšných Ružbách. Obnova spočívala v prednáškach, svedectvá...(celý článok)

01.12.2019

„Požehnanie je niečo, čo prinieslo zmenu. Pozitívnu zmenu. Niečo, čo prišlo a zmenilo spoločnosť,“ hovorí koordinátor vzdelávania dospelých v Lodwar. Film Požehnanie hovorí o po...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
01.12.2019

Milé deti, začíname advent. Je to čas prípravy, modlitby a očakávania Pána Ježiša. Keď sa dozvieme, že k nám domov príde nejaká návšteva, tiež sa musíme na to prichystať: upra...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
01.12.2019

Farská charita Božieho milosrdenstva vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor práškový, konzervy, zelenina, môže byť aj maslo, mlieko), potravín n...(celý článok)

Jozef Kovalík
23.11.2019

Podľa Správy o stave náboženskej slobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, kresťanom často hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie na iné n...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
23.11.2019

V sobotu 16.11. sme v priestoroch našej fary mali možnosť privítať štyroch miništrantov, ktorí si počas októbra najsvedomitejšie plnili svoje miništrantské povinnosti. Pozvanie na o...(celý článok)

23.11.2019

Pozývame pozrieť si dokument „Narodení pre nebo“ o Troch košických mučeníkoch, ktorý bude vysielať RTVS na Dvojke, v nedeľu 24. 11. 2019 o 21.45 hod. Dokument chce divákom priblí...(celý článok)

Klaudia Genčurová
23.11.2019

Sobota 9.11. sa znova niesla v „detskom duchu”. Skupinka detí s animátormi sa opäť stretla na fare, kde sme si spomenuli ďalší zo skutkov telesného milosrdenstva: „mŕtvych pochováva...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
23.11.2019

Milé deti, na detskej omši sme si povedali o pozdrave, ktorým každý kňaz otvára omšu: Pán s vami. A všetci odpovedia: I s duchom tvojím. A kňaz rozopne ruky. Všetci si máme vted...(celý článok)

23.11.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Mgr. Juraj Vrábel ml.
23.11.2019

Na ceste po krásach južného Poľska sa niektorým z nás naskytne príšerný pohľad. Je to zámer, keďže ľudí zlo fascinuje a vyhľadávajú ho radi. Aj v Biblii sa píše, že ľudia via...(celý článok)

Ladislav Cichý
17.11.2019

Naša farnosť privíta vo štvrtok 21.11. pri sv. omši o 18.30 hod. pakistanského kňaza Emmanuela Yousafa v rámci celoslovenskej akcie Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom (17....(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
17.11.2019

Za deň slávenia tohto dňa pápež ustanovil 33. nedeľu cez rok, ktorá tento rok pripadá na 17. november. V posolstve pápež František hovorí:

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk