ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
24.11.2018

Milé deti, minulý týždeň sme si niečo hovorili o kráľoch a kráľovnách. Spomínali sme, ako si ich ľudia museli vážiť, ako sa im kedysi ukláňali či kľakali pred nimi a to aj kr...(celý článok)

24.11.2018

Gymnázium sv. Moniky srdečne pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7. 12. 2018 v priestoroch školy na ul. Tarasa Ševčenka 1 v Prešove...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
18.11.2018

„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Názov pápežovho posolstva na Svetový deň chudobných vychádza zo 7. verša žalmu č. 34. Za deň slávenia tohto dňa pápež usta...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
18.11.2018

Naši tretiaci a štvrtáci absolvovali exkurziu do takmer 100 rokov fungujúcej Výrobne hostií a do Hvezdárne a planetária v Prešove. Námahu a obetavosť rehoľných sestier pri výrobe ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
18.11.2018

Milé deti, pri detskej sv. omši sme počuli evanjelium, v ktorom Ježiš hovorí o svojom druhom príchode na konci sveta. Povedali sme si, že počas nášho života sa vopred pripravujeme na ...(celý článok)

18.11.2018

Milí koledníci, zapojte sa do Dobrej noviny aj tento rok! Napriek nedostatku času, povinnostiam, vianočnému zhonu je práve obeta času pre iných tým najlepším rozhodnutím. Kto už koledo...(celý článok)

podľa diecézneho obežníka
10.11.2018

Stanovenie liturgickej spomienky

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí listom Prot. N. 225/18 zo dňa 12. septembra 2018 stanovila pre Košickú arcidiecézu 20....(celý článok)

podľa diecézneho obežníka
10.11.2018

Prípravný rok na jubileum

7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužb...(celý článok)

10.11.2018

Milostivý čas dušičkovej oktávy sme využili aj v našej škole na upevnenie viery v spoločenstvo svätých. Modlili sme sa za zomrelých, svätou omšou a návštevou cintorína sme „otv...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
10.11.2018

Milé deti, po dvoch týždňoch sme sa opäť stretli pri detskej sv. omši. V evanjeliu, ktorým sme sa zaoberali, sme počuli o ľuďoch, ktorí vhadzovali peniaze do pokladnice v Jeruzalemsk...(celý článok)

10.11.2018

Milé deti a rodičia,

v spolupráci s Hnutím kresťanských spoločenstiev detí eRko pre Vás pripravujeme zábavno-formačné popoludnie s názvom

...(celý článok)
Valéria Jaklovská
10.11.2018

Pán Boh pomáhaj! Týmto pozdravom sa ľudia zdravili navzájom už dávno, až po dnešok. Naši starí rodičia či naše mami a otcovia si uvedomovali aj význam týchto slov. BOH nám pomáha...(celý článok)

Peter Vargovčík
04.11.2018

Nebudú tu naveky. Aspoň zatiaľ nie, kým sami potrebujeme dozrieť. Dozrieť pre večnosť. Naučiť sa rátať naše dni. Každý jeden je dôležitý. Výnimočné chvíle prichádzajú denne....(celý článok)

04.11.2018

Komunita Koinonia Ján Krstiteľ pozýva na modlitby chvál za mesto Sabinov a blížiace sa voľby v utorok 6.11. o 19.15 hod. v  Koncertnej sále kultúrneho centr...(celý článok)

04.11.2018

Pozývame na prednášku „A žili šťastne, až kým nepomreli! – Ako to dosiahnuť v tejto dobe?“ 6. novembra 2018 o 17.00 hod. v Koncertnej sále kultúrneho ce...(celý článok)

Lucián
04.11.2018

Dňa 20.10.2018 sme navštívili súčasného zborovského p. kaplána Petra Pasternáka. „Čo robíte vo svojom voľnom čase vo farnosti Zborov, keď chcete trocha vyvetrať hlavu?“ „ Mám ...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
04.11.2018

Október sa spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aj u nás v škole sme sa preto chceli na chvíľu zastaviť a spolu s našimi starými rodičmi, ujami, tetami a blízkymi preži...(celý článok)

Jozef Kovalík
04.11.2018

Pán učiteľ, existujú duchovia? – Takúto otázku mi dávajú dosť často deti v škole, hlavne tí mladší. Keď im odpoviem kladne, zostanú trochu zaskočení…

Duchovia existujú ...(celý článok)

03.11.2018

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Miroslav Liška, kaplán
27.10.2018

„Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu a Kris...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk