ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Anna Mihoková
29.02.2020

Pápež František 30. sepetmebra 2019 zverejnil list, v ktorom vyhlásil, že tretia nedeľa v cezročnom období bude každoročne nedeľou Božieho slova. Pápež František v spomínanom lis...(celý článok)

Peter Špireng
29.02.2020

Ruský spisovateľ Fiodor Michailovič Dostojevskij v slávnom románe Bratia Karamazovovci na otázku, čo je peklo, odpovedá slovami starca Zosimu: „Je to utrpenie spôsobené tým, že už n...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
29.02.2020

Milé deti, začali sme obdobie pôstu, cez ktoré sa máme snažiť viac priblížiť k Pánu Bohu. Pán Ježiš mal deti veľmi rád. To je výzva i pre vás, aby ste sa snažili byť dobrí, a...(celý článok)

Jozef Kovalík
29.02.2020

Naša cirkevná škola dáva už viac ako 25 rokov deťom možnosť získavať nielen vedomosti, ale aj životnú múdrosť vychádzajúcu z poznania poriadku sveta a kresťanskej viery. Generác...(celý článok)

22.02.2020

Slovenská katolícka charita aj s vašou pomocou pomáha v krajinách subsaharskej Afriky. Od začiatku stojí pri tých najkrehkejších – deťoch, ktoré trpia chorobami, podvýživou či bol...(celý článok)

22.02.2020

Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť...(celý článok)

22.02.2020

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán

prosia všetkých o podporu príspevkom 2 % zo zaplatených daní, ktoré budú použité na pomoc rodinám so zdravot...(celý článok)

Lukáš Fero
22.02.2020

V sobotné dopoludnie hŕstka otcov so svojimi ratolesťami prijali pozvanie a zúčastnili sa výletu, ktorého cieľom bol neďaleký vrchol Čergova – LYSÁ .

„Dnešný deň mi dal h...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
22.02.2020

V sobotu 22. februára sme si pripomenuli sviatok Katedry sv. apoštola Petra. Cirkev nám sprítomňuje Krista nielen vo sviatosti oltárnej, teda v živom chlebe a víne, ale aj v osobe nás...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
22.02.2020

Milé deti, tento týždeň začíname pôstne obdobie. Vstupujeme doň Popolcovou stredou. Každý z nás, malý či veľký, bude na čele poznačený popolom na znak pokánia, na znak toho, že ...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
15.02.2020

Modlitby otcov sú otvorené spoločenstvo mužov (ženatých aj neženatých), ktorí skrze modlitbu vyprosujú požehnanie u Nebeského Ocka pre svoje rodiny a priateľov. V decembri tohto roku...(celý článok)

Lucia Puškášová
15.02.2020

Každé väzenie, každé obratie človeka o slobodu – či už právom alebo neprávom – je veľmi ťažké. Preto je jeden z dôležitých skutkov telesného milosrdenstva poskytovať pomoc v...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
15.02.2020

V poslednej dobe som sa stretávala s ľuďmi, ktorí mali rôzne názory na život. Veľa z nich mi povedalo, že žijeme vo svete, kde sú zlí ľudia, kde vládne len zlo. Vraveli mi, že obč...(celý článok)

Valéria Jaklovská
15.02.2020

Pane Ježišu, lekár duše i tela, ty prijímaš na seba tvár každého trpiaceho a núdzneho, veď si povedal: „Bol som chorý a navštívili ste ma... Čokoľvek ste urobili jednému z t...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
15.02.2020

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o obetných daroch a o tom, že ich na každej omši prinášame Pánu Bohu. V prvom rade je to chlieb a víno, z ktorých sa stane te...(celý článok)

Iveta Šoltysová, Jakubovany
15.02.2020

„Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva." (Mt 18, 3)

Tento verš z Písma mi pasuje na výstup na náš kopec nad dedinou, zvaný Hejtk...(celý článok)

15.02.2020

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2020 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola B...(celý článok)

15.02.2020

Našu Farskú charitu môžete podporiť určením 2% z vašich daní.

Potrebné údaje:

...(celý článok)
Lukáš Imrich
08.02.2020

Už je tomu 28 rokov, čo z podnetu dnes už svätého Jána Pavla II. každoročne 11. februára slávime Svetový deň chorých. V januári Svätý otec František zverejnil posolstvo k tomuto...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
08.02.2020

Niektoré naše predstavy o svätcoch sú skreslené a predstavujeme si ich vo veľmi vážnom svetle. Pred pár dňami sme si pripomenuli sv. Jána Bosca, ktorý oplýval humorom a spolu so zmy...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk