ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Miroslav Liška, kaplán
03.12.2017

V našom národe nemáme veľké počty oficiálne vyhlásených svätých. O to vzácnejšie sme vnímali slávnosť blahorečenia dona Titusa Zemana v septembri v Bratislave. Od tej chvíle j...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
03.12.2017

Veriaci našej farnosti si možno utorňajší večer 21. novembra 2017 predstavovali „klasicky“. Mohli ho tráviť s rodinou či v spoločnosti svojich priateľov. Dnes ale máme možnosť s...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
03.12.2017

Milé deti, naposledy sme spolu s Ježišom prišli na jedno špeciálne miesto – do synagógy, v ktorej Ježiš o sebe prehlásil, že prišiel na svet preto, aby ohlasoval radostnú zvesť, ...(celý článok)

26.11.2017

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 1.12.2017 po sv. omši o 19.30.

...(celý článok)
25.11.2017
  • zmena dopravy, ideme dvoma autobusmi, nastúpite podľa zoznamov na autobusoch
  • zraz prihlásených o 4.20 hod. pred MskS, odchod o 4.30 hod. od MsKS
  • cestovné poistenie si...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
25.11.2017

Milé deti, na našom poslednom stretnutí sme hovorili o Ježišovom pokúšaní diablom na púšti, ktoré mu nevyšlo podľa jeho predstáv, pretože Ježiš všetky pokušenia zvládol a nene...(celý článok)

25.11.2017

Modlitby otcov Sabinov pozývaju otcov a synov všetkých vekových kategórií na Duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 30.11.2017 od 18:00 hod. do 2.12.20...(celý článok)

25.11.2017

Centrum pre rodinu – Sigord, 1 - 3. decembra 2017

...(celý článok)
Lorenzo Pásztor
25.11.2017

Sviatok Krista Kráľa na konci cirkevného roka upriamuje našu pozornosť opäť na súvislosť medzi naším pozemským životom a zavŕšením nášho života v Kristovi, Kráľovi a Pastierovi...(celý článok)

25.11.2017

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva
18.11.2017

„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18). Tieto slová apoštola Jána vyjadrujú imperatív, ktorému sa nijaký kresťan nemôže vyhnúť.“...(celý článok)

18.11.2017

Rasizmus, antisemitizmus, strach zo všetkého nového či túžba po okamžitých riešeniach. Tieto a mnohé ďalšie charakteristiky dnes opätovne nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu ...(celý článok)

18.11.2017

Pozývame všetky deti zapojiť sa do koledovania v našej farnosti počas blížiacich sa vianočných sviatkov. Prihlásiť sa môžete tak, že sa zapíšete na hárky pri východe z kostola. St...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
18.11.2017

Milé deti, z malého Ježiša sa stal dospelý a na poslednej detskej sv. omši sme počuli o jeho krste. Dokážete odpovedať na nasledujúce otázky, ktoré súvisia s tým, čo sme si hovo...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
18.11.2017

Boh vás dokáže povzbudiť ako nikto iný. On neodsudzuje, práve naopak. Prijíma a povzbudzuje. On do nás vkladá nádej, stojí na našej životnej ceste blízko pri nás. Kamkoľvek pôjdeme...(celý článok)

11.11.2017

na výstavu bl. Pavel Peter Gojdič, OSBM, pri príležitosti 100. výročia jeho pôsobenia v Sabinove a na besedu s Michalom Titusom Radošinským, synovcom bl. don Titusa Zemana. Témou bude obdobie komunizmu a fašizmu.

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
11.11.2017

Milé deti, po dlhšej pauze sme na detských omšiach pokračovali v spoznávaní Ježiša, tentokrát sme počuli o tom, ako sa svojim rodičom stratil v Jeruzalemskom chráme. K tejto udalos...(celý článok)

O. Slavomír Palfi, gréckokatolícky dekan v Sabinove
11.11.2017

Milí veriaci, chcem sa Vám zo srdca poďakovať za Vašu štedrosť pri zbierke na stavbu gréckokatolíckej farskej budovy v Sabinove, ktorá bola vo vašom chráme v nedeľu 29.10.2017. Na te...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
11.11.2017

Vo štvrtok 9. novembra 2017 sme si pripomenuli výročie posviacky hlavného chrámu rímsko-katolíckej Cirkvi. Ten nesie titul Caput Ecclesiam. Teda nie Vatikán, ale Laterán je tým hlavným...(celý článok)

Mária Kolárčiková a animátori
04.11.2017

Naši „skalní“ koledníci už vedia, že s koncom cirkevného roka prichádza čas opäť sa stretnúť a začať prípravy na Dobrú novinu. Počas Vianoc sa nezištne vydávajú do rodín na...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk