ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
06.02.2016

Toto spoločenstvo funguje v našej farnosti dvadsiaty druhý rok. Dvadsať rokov ho viedla Eva Voskárová, teraz druhý rok Anna Mihoková. Stretávame sa v utorok po večernej sv. omši na far...(celý článok)

Peter Špireng
06.02.2016

V týchto dňoch si pripomíname tri výročia, ktoré súvisia s pápežom Piom XI.: 6. februára 1922 bol zvolený za pápeža, 10. februára 1939 zomrel a 11. februára 1929 sa zaslúžil o vz...(celý článok)

31.01.2016

Dielo založené na záchranu mládeže svätým Jánom Boscom poznáme pod názvom saleziánska rodina. Skladá sa z troch zložiek, ktorú založil samotný Ján Bosco – saleziáni, Dcéry M...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
31.01.2016

Ahojte deti!

Tento týždeň sme si hovorili o poslednej forme modlitby, a to o modlitbe, v ktorej prosíme o odpustenie. Stále, ak urobíme niečo zlé a túto chybu si uvedomíme, je...(celý článok)

Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity
31.01.2016

Drahí bratia a sestry, ctení priatelia, priaznivci, dobrodinci a podporovatelia našej Katolíckej univerzity, na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa od roku 2010 posle...(celý článok)

Milka Mišenčíková
23.01.2016

Spiritualita hnutia Modlitieb matiek je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových...(celý článok)

D. Komišaková
23.01.2016

Bola sobota, čas varenia, upratovania, prania a iných domácich prác. No každá zo žien vedela, na čo si má ešte čas urobiť J.

Je 16. január ve...(celý článok)

23.01.2016

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 29.1.2016 po sv. omši o 19.15 v kostole.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
23.01.2016

Ahojte deti!

Minulý týždeň sme si bližšie hovorili o význame prosebnej modlitby. Tento týždeň sme si povedali, že ak o niečo prosím, tak je pekné potom aj poďakovať. A t...(celý článok)

23.01.2016

Pri príležitosti osláv svojho zakladateľa dona Bosca Vás saleziánska rodina srdečne pozýva na kultúrny program „don Bosco Show“, ktorá sa uskutoční dňa 31.1.2016 o 16:00 hod. v M...(celý článok)

17.01.2016

Ružencové bratstvo je organizovaná skupina veriacich, ktorá si osobitným spôsobom uctieva Pannu Máriu cez modlitbu posvätného ruženca. Cieľom každého člena ružencového bratstva j...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
16.01.2016

Ahojte, milí mladí priatelia!

Po vianočných prázdninách (pre niektorých boli dlhé, niekomu uleteli raz-dva) sme sa opäť stretli na detskej svätej omši.

Hovorili s...(celý článok)

16.01.2016

Mesačným prispievaním v ľubovoľnej hodnote na „č. ú. 0502175492/0900“ Vás za každých 30 € odmeníme vstupom do školskej telocvične.

Aj vďaka Vám napredujeme. ...(celý článok)

Ladislav Cichý
09.01.2016
  • personálne zmeny: kaplánmi sú Ľuboš Juraško a Tomáš Kormaník, odišiel Juraj Sitarčík za administrátora do farnosti Slovenská Kajňa; u otcov saleziánov boli tiež zmeny...(celý článok)
09.01.2016

Pozývame Vás na 3. farský ples 16.1.2016

...(celý článok)
Misionári saletíni
09.01.2016

Misionári saletíni s tímom laikov pozývajú na duchovnú obnovu „RozVEDENÍ k BOHU I.“ v termíne 22.-24. januára do Chrenovca-Brusna. Je určená pre rozvedených, ktorí žijú sami. P...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
09.01.2016

Naša generácia je naozaj šťastnou, ak si uvedomíme, aké milosti nám Boh ponúka. Už Ježiš pripomínal učeníkom, akí sú omilostení, že vidia to, čo iní spravodliví a proroci vid...(celý článok)

Peter Špireng
09.01.2016

Otvorením Svätej brány na vatikánskej bazilike pápežom Františkom Cirkev vstúpila do slávenia Jubilejného roka milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016.

Cirkev, ver...(celý článok)

26.12.2015

Vianočné dni a celý ďalší rok plný svetla Božej hviezdy vám prajú aj vaši duchovní otcovia, redakcia farského listu a administrátor farskej www stránky.

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk