ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Aneta Dvorščáková
27.01.2019

V jeden deň, na prednáške filozofie sme sa rozprávali o našich hodnotách o snoch o tom, čo máme radi. Bolo mi veľmi ľúto, že ani jeden z mojich spolužiakov nespomenul Boha. A pri...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
27.01.2019

Milé deti,

v uplynulom týždni sme v nedeľnom evanjeliu počuli o tom, ako Ježiš prišiel do synagógy v Nazarete, kde ľuďom prečítal časť z Knihy proroka Izaiáša. Pán Boh cez p...(celý článok)

Jozef Kovalík
20.01.2019

Služba mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania vznikla až po II. vatikánskom koncile. Jej úlohou je pomáhať kňazom a diakonom rozdávať sv. prijímanie veriacim a chorým, aby sa pos...(celý článok)

Lucia Puškášová
20.01.2019

V sobotu 5. januára sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove uskutočnil kolednícky ples ako odmena pre rodiny a ich deti, ktoré koledovali. Hoci ja som sa ho zúčastnila prvýkrát, pr...(celý článok)

Patrik Janó
20.01.2019

Krátko po Novom roku, 4. januára, naše stopy v snehu viedli do Popradu. Konalo sa tam totiž derby, a to nie hocijaké. Hokejový zápas Košice vs. Poprad. Bola to dlho očakávaná odmena pr...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
20.01.2019

Milé deti, minulý týždeň sme sa trošku zahrali a potrápili vaše mozgy, pretože ste mali na dvoch obrázkoch nájsť 3 rozdiely. Na to, aby ste to dokázali, ste museli vyvinúť veľké ...(celý článok)

Mgr. Anna Kreitlerová
20.01.2019

„Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička.“

... a veruže aj chumelí. Tohtoročná snehová nádielka je riadne bohatá. V ŠKD sme preto pripravili Zimné olympijské hry, kde na d...(celý článok)

12.01.2019

Priatelia, bratia a sestry!

Rodina, rodina v kríze, neúplná rodina, ohrozená rodina, mnohodetná rodina a jej problémy... sú dnes často pertraktované slová v médiách, kde sa tent...(celý článok)

12.01.2019

Liga pár páru v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny Rodinkovom v Belušských Slatinách pripravuje na záver Národného týždňa manželstva v termíne od 15.2 do 17.2.2019 víkendový kur...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
12.01.2019

Nápis na dverách našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa  aj tento rok vyjadruje prosbu všetkých pedagógov, žiakov i ostatných zamestnancov Christus mansionem benedic...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
12.01.2019

Milé deti,

v uplynulom týždni sme sa pri detských sv. omšiach stretli prvýkrát v novom roku. Hovorili sme, že nový rok znamená pre mnohých ľudí nový začiatok a kvôli tomu si z...(celý článok)

Valéria Jaklovská
12.01.2019

Prikotúľal sa ďalší rok, sme o niečo starší a dovolím si Vám položiť aj krátku otázku: „Máme túžbu polepšiť sa v novom roku?“ Minulý rok sa v našej farnosti začali slú...(celý článok)

Ladislav Cichý
06.01.2019
  • personálne zmeny: kaplánmi sú Miroslav Liška a Lukáš Imrich; u otcov saleziánov: Tibor Haluška, Peter Bicák a namiesto Vincenta Macejka prišiel Jozef Dőmeny;

  • ...(celý článok)
Lucián
06.01.2019

Vo štvrtok 27. decembra sme sa my deti spolu so svojimi „rodičmi“ stretli na ľadovej ploche v Sabinove a rozdali sme si to ako CHLAP proti CHLAPOVI. Po zápase sme boli všetci zničení...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
06.01.2019

Milé deti, prázdniny sa končia a vy už pomaly začínate myslieť na školské povinnosti a úlohy. Na detských sv. omšiach sme si aj my pred prázdninami dali jednu domácu úlohu: ísť na ...(celý článok)

06.01.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
06.01.2019

Pre tých, ktorí chcú prispievať na potreby farnosti priamo na farský účet, uvádzame potrebné údaje na zadanie trvalého príkazu – do pozn. uveďte, prosím, svoje meno, aby sme vedeli ...(celý článok)

Iveta Šoltysová
29.12.2018

Už ako dieťa som rada rozoberala hračky a veci, čo sa rozobrať dali. Len preto, aby som poznala príčinu, prečo a ako to funguje. A väčšinou sa mi to podarilo aj poskladať. Táto zveda...(celý článok)

29.12.2018

Mária Kolárčiková, Sabinov

Aj keď poďakovania zvyknú byť na záver, tentokrát by som nimi chcela začať. Ďakujem za pomoc, ochotu, čas, chuť... Som vďačná za každé j...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
22.12.2018

Vďaka, Otče, za Tvoju lásku a prítomnosť medzi nami, ktoré nás viedli k tomu, aby sme si ako ľudia pomohli navzájom.

Našlo sa medzi nami 47 darcov: potravín t...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk