ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Martin Miškuf, kaplán
13.10.2019

Slovensko sa dňa 18. októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, v ktorých sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Mnoho krajín je sužovaných ozbrojenými konfliktami, ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
13.10.2019

Farská charita na budúcu sobotu – 19.10.2019 – organizuje zbierku trvanlivých potravín „Kilo pre chudobných“. Táto zbierka prebehne priamo v nákupnom centre, kde máte možno...(celý článok)

Valéria Jaklovská
13.10.2019

Modliť sa za dar života je nádherné. Darovať život inému človeku, to je to najkrajšie. V piatok 18.10. o 18.30 hod., ako tradične tretí piatok v mesiaci, budeme sláviť sv. omšu za ...(celý článok)

13.10.2019

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstv...(celý článok)

13.10.2019

Po úspešnom septembrovom výstupe na Kohút sme sa rozhodli, že mladým našej farnosti umožníme spoločne zdolať ďalší vrchol v blízkom okolí Sabinova. Tentoraz si dávame trošku nár...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
13.10.2019

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o tom, že kostol je svätá pôda, lebo tam prebýva svätý Boh. V kostole sa teda nemôžeme správať rovnako ako vonku. Keď prejdeme...(celý článok)

YøE
05.10.2019

„Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ Týmito slovami tvorí Stvoriteľ obyvateľov našej zeme, našich spoločníkov, pomoc...(celý článok)

Natally
05.10.2019

Ak dvíham hlavu nahor,

je to k Tebe, Pane môj

Ty si moja láska, nádej, viera,

som nesmierne rada, že ťa mám

 

Spoznávam Ťa viac a viac,

objavuje...(celý článok)

Lucia Puškášová
05.10.2019

Milé deti a rodičia! „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu, malí i veľkí“ takto znie motto Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRko. Aj tento školský rok sa mô...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
05.10.2019

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o strážnych anjeloch. Sú to nebeskí duchovia, ktorí nemajú telo, ale majú rozum a slobodnú vôľu. Boh ich stvoril preto, aby nám...(celý článok)

05.10.2019

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
(Zamyslenia jednej učiteľky)
28.09.2019

Učím už pomerne dlho a prácu beriem ako poslanie. Snažím sa robiť svoju prácu najlepšie, ako viem a vládzem. No niekoľko rokov pociťujem nepokoj nad tým, kam speje ľudstvo ďalej a ...(celý článok)

28.09.2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému...(celý článok)

Norbert Talarovič
28.09.2019

V sobotu 21.9. sme boli my, miništranti, pozvaní na raňajky, ktoré nám pripravili naši páni kapláni. Všetko sa začalo sv. omšou, po ktorej sme sa presunuli na faru. Tam prišli aj ospalc...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
28.09.2019

Milé deti, na predchádzajúcej detskej svätej omši sme si povedali opäť niečo o správnej príprave na omšu. Po výbere vhodného oblečenia a darčeka pre Ježiša treba tiež zachovať ...(celý článok)

Klaudia Genčurová
28.09.2019

„Stúpajú a síl im stále pribúda.“ Takto by sa asi dala definovať naša cesta na Národný pochod za život. Fyzické sily možno ubúdali, no tie duchovné, tie neustále rástli. Bolo ú...(celý článok)

Klaudia Genčurová
21.09.2019

V jednu krásnu slnečnú sobotu (spočiatku to tak nevyzeralo, no nakoniec sa počasie umúdrilo) sme sa my, mladí našej farnosti spolu s pánom kaplánom Lukášom a Martinom vybrali na výlet ...(celý článok)

YøE
21.09.2019

Počas leta som natrafil na istý britský historický seriál z osemnásteho storočia. Musím priznať, že ma veľmi zaujal, čo sa predtým, dovolím si povedať, nestalo asi nikdy. Okrem nád...(celý článok)

21.09.2019

Srdečne vás pozývame na trojdnie Modlitieb matiek 27.9. o 17.00 hod. vo farskom kostole, 28.9. o 19.30 hod. vo farskom kostole a 29.9. o 10.00 hod.v saleziánskom stred...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
21.09.2019

Milé deti, na predchádzajúcej detskej omši sme odmenili prvých tohtoročných výhercov a znova sme si povedali niečo o sv. omši, konkrétne o tom, že na svätú omšu sa treba pripravi...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk