ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

neznámy autor
28.03.2020

Bolo to v marci 2020.

Ulice boli prázdne, obchody zatvorené, ľudia nemohli vychádzať.

ALE JAR O TOM NEVEDELA.

Kvety začali kvitnúť, slnko svietiť, vtáci spievať. Aj las...(celý článok)

28.03.2020

V čase závažnej epidemiologickej situácie, pre ktorú nie sú slávené verejné bohoslužby, by sme chceli povzbudiť všetkých veriacich k prehlbovaniu duchovného života prostredníctvom o...(celý článok)

28.03.2020

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Aj pre 5. pôstnu nedeľu, ktorá je pred nami, vám chceme ponúknuť inšpiráciu, ako doma sláviť nedeľnú "rodinnú liturgiu".

Všetk...(celý článok)

Iveta Šoltysová
28.03.2020

John Eldredge v knihe Všetko tvorím nové opisuje, čo nás asi čaká na večnosti. Boh všetko obnoví, daruje nám novú zem, všetko bude krajšie, farebnejšie, dokonalejšie... Pr...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
28.03.2020

V dnešnom evanjeliu pozorujeme to, čo je pre nás ľudí také typické, a to je zvada. Hádame sa, škriepime, bojujeme medzi sebou, a mnohokrát je to len kvôli maličkostiam. Zvlášť te...(celý článok)

Ján Tkáč, ACN Slovensko
27.03.2020

Na Slovensku sme už dlho nezažili skutočný pocit núdze. Je to pre nás niečo nepoznané. Už sú tomu dva týždne, čo nesmieme navštevovať kostoly. Cirkev prijala toto opatrenie podľa je...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
27.03.2020

V dnešnom evanjeliu počujeme o Ježišovom pobyte v Jeruzaleme počas jedného z troch hlavných židovských sviatkov, sviatku Stánkov. Hneď v úvode nás evanjelista informuje, že Ježi...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
26.03.2020

Všetci poznáme Mojžiša. Vieme, že bol vodcom Božieho ľudu a prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Veľká postava Starého zákona. V dnešnom 1. čítaní je v celkom zvláštnom postav...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
25.03.2020

V cirkevnom kalendári dnes máme starobylý sviatok Zvestovania Pána, ktoré je opísané v dnešnom evanjeliu. Anjel Gabriel prichádza k Márii do Nazaretu a oznamuje jej, že sa stane matko...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
24.03.2020

V dnešnom evanjeliu Ježiš stretáva ochrnutého človeka, ktorý na Ježišovu otázku, či chce ozdravieť, odpovedá krutou pravdou: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, k...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
23.03.2020

V dnešnom evanjeliu sa Ježiš ocitá v Káne Galilejskej, kde pred istým časom urobil zázrak na svadbe. Dnes za ním prichádza kráľovský úradník z Kafarnaumu a prosí, aby mu uzdravi...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
22.03.2020

Evanjelium štvrtej pôstnej nedele nám v tomto roku ponúka ďalší z rozsiahlych Jánových príbehov. Počujeme tu o uzdravení slepca od narodenia. Keď sa bližšie pozrieme na tento text...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
22.03.2020

Prichádza mi dnes na myseľ otázka, ktorú Ježiš položil svojim učeníkom: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15). Podobnú otázku totiž dostáva slepec z dnešného evanjelia od fa...(celý článok)

21.03.2020

  7:00 – Rádio Mária – sv. omša z kaplnky sv. Marty, Vatikán ( https://www.radiomaria.sk/)

  8:30 – Rádio Lumen – sv...(celý článok)

p. Alberto Maggi OSM
21.03.2020

Kontext: Ježiš vychádza, alebo lepšie povedané po pokuse o ukameňovanie uteká z chrámu. Vychádzajúc však z chrámu, stretne ľudí, ktorí do chrámu nemôžu vstúpiť, sú vylúčení....(celý článok)

21.03.2020

Liturgia rodiny – domácej Cirkvi

Rodina, manželia, alebo osoby, ktoré sú prítomné doma, sedia okolo jedálenského stola – kde každodenne spolu jedia. Tento stô...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
21.03.2020

Máme to potvrdené: aj na Slovensku nás čaká televízna Veľká noc. Je to nepríjemná vec a forma ďalšej skúšky – mimoriadny čas, ktorým nás Kristus navštívil v čase pôstu... D...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
21.03.2020

Je sobota. V Cirkvi je tento deň oddávna venovaný úcte Panne Márii, Božej Matke. Prečo? Lebo je to deň, keď zostala bez svojho Syna. Ježiš zomrel a uložili ho do hrobu. Matka zostala ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
20.03.2020

Už je tomu niekoľko dní odkedy máme v našom štáte nejaké obmedzenia a pomaličky si zvykáme na život „v karanténe“. Môžeme povedať, že pre väčšinu z nás karanténa znamená...(celý článok)

Ladislav Cichý
19.03.2020

Čítania dnešnej slávnosti nám predstavujú troch praotcov: Dávida – kráľa, v tom čase už pomerne mocnej a stabilnej ríše, Abraháma – patriarchu a začiatok jeho cesty viery a, s...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk