ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
birmovanecká skupina Danky Čekanovej
29.06.2019

Týždeň za týždňom ubiehal,

čas strávený na stretkách nás obohacoval,

na prijatie sviatosti birmovania pripravoval

a postupne formoval.

 

Formovali...(celý článok)

29.06.2019

Saleziánska rodina v Sabinove pozýva deti a mládež na letný pobytový tábor. Tento rok sa deti vyberú na divoký západ, kde budú obsadzovať nové územia, budovať mestá a nenájdu tam l...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
29.06.2019

Milé deti, na poslednej predprázdninovej detskej sv. omši sme sa opäť zamýšľali nad nedeľným evanjeliom, v ktorom Ježiš prichádza medzi samaritánov. Tí ho však nechcú vo svojej de...(celý článok)

Ladislav Cichý
22.06.2019

Relikvie troch Košických mučeníkov, ktoré putujú po Košickej arcidiecéze, si budeme môcť uctiť v budúcom týždni aj v našej farnosti. V utorok 25.6. budú v Jakubovanoch, v stredu ...(celý článok)

animátori
22.06.2019

Skupina dievčat a chlapcov vymenili v piatok pohodlnú posteľ a periny za karimatku a spacák a prišli stráviť noc v priestoroch fary. Naše spoločné dobrodružstvo začalo po večernej...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
22.06.2019

Milé deti, na poslednej detskej sv. omši sme hovorili o Najsvätejšej Trojici, v ktorej sa Otec, Syn a Duch Svätý o všetko delia. Vašou úlohou bolo tiež sa s niekým o niečo podeliť...(celý článok)

Peter Špireng
22.06.2019

Ježiš zjavil seba ako toho, ktorý ustanovuje Božie kráľovstvo. Na začiatku svojho mesiášskeho poslania ohlásil: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ (Mk 1, 15)....(celý článok)

Valéria Jaklovská
15.06.2019

„Konečne som doma.“ Takto si povedia mnohí z nás, keď sa vrátia z práce či odinakiaľ. Vieme, že doma nás čaká milujúci manžel, manželka, otec, mama, súrodenci... Rodina je mie...(celý článok)

Červeňákovci
15.06.2019

Leto je už v plnom prúde, ale my by sme sa chceli s Vami podeliť o jeden „ľadový“ hokejový zázrak, ktorý sme zažili niekoľko týždňov dozadu. Máme veľmi radi hokej, fandíme naši...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
15.06.2019

Milé deti, naposledy sme si hovorili o Najsvätejšej Trojici, ktorej je zasvätená nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého. V nedeľnom evanjeliu nám Pán Ježiš priblížil, ako vlastne funguje...(celý článok)

15.06.2019

Najlepší spôsob, ako sa učiť angličtinu, je navštíviť anglicky hovoriacu krajinu, ale nie vždy sa to dá. Preto sme sa rozhodli ponúknuť žiakom intenzívny jazykový týždenný kurz s...(celý článok)

15.06.2019

Milí rodičia, v čase letných prázdnin pripravujeme pre deti vo veku 7 – 14 rokov farský letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 19.8. – 24.8.2019 v Súkromnej škole v pr...(celý článok)

15.06.2019

So všetkými prihlásenými sa stretneme pred MsKS o 8.45 hod. Potom nasleduje presun do Prešova, kde bude sv. omša a výstup na vežu konkatedrály. Následne o 14.00 hod. nás čaká prehlia...(celý článok)

Natally
09.06.2019

Každý z nás má v srdci lásku<
Či je to k matke, či k otcovi

...(celý článok)
Ladislav Cichý
09.06.2019

Počas uplynulých nedelí prebiehalo v našej farnosti prvé prijatie Eucharistie a predtým prvé prijatie sviatosti zmierenia našich detí. V Sabinove prijalo prvýkrát tieto sviatosti post...(celý článok)

rodičia prvoprijímajúcich detí
09.06.2019

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a zároveň vyprosujeme Božie požehnanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich detí k prijatiu 1. svätého prijímania. 

Ďakujeme p...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
09.06.2019

Milé deti, minulý týždeň sme spoločne uvažovali nad Duchom Svätým, ktorého Ježiš dal svojim apoštolom zhromaždeným za zamknutými dverami. Ježiš im povedal: „Pokoj vám! Prijmite...(celý článok)

09.06.2019

Program sa začne po večernej sv. omši v piatok 14.6. (cca 19:15) a skončí sa v sobotu po rannej sv. omši a raňajkách (cca 8:00). Čo si deti majú doniesť: jedlo (večera a raňajky), ...(celý článok)

02.06.2019

Pozývame na koncert v sobotu 8.6.2019 vo farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove o 20.00 hod.

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk