ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Jozef Kohut, kaplán
04.05.2008
Pozývame deti na Misijnú púť detí do Levoče, ktorá sa uskutoční dňa 10. mája 2008 (sobota). Plánovaný odchod autobusu zo Sabinova je o 7. 30 od MsKS a príchod cca. O 17. 00. Cena, v ktor...(celý článok)
Violette
04.05.2008
Ak nás niekto potrebuje, vieme nájsť aj milión dôvodov, prečo povedať nie... ...práve teraz nemám náladu, prší, mám silnú nádchu, som unavená, mám kopu iných, dôležitejší...(celý článok)
pútnička Júlia
04.05.2008
Na pútnickom mieste v Medžugori P. Mária povedala: „DRAHÉ DETI, KEBY STE VEDELI, AKO VÁS MILUJEM, PLAKALI BY STE OD RADOSTI.“ Sú to slová milujúcej Matky, slová plné lásky a nehy, ktor...(celý článok)
Rozprávanie jedného otca
04.05.2008
Jedného dňa, keď moje deti budú dosť staré, aby pochopili logiku, podľa ktorej postupuje rodič, poviem im, ako mne povedala moja protivná mama: „Milovala som ťa dosť – na to, aby som s...(celý článok)
Jozef Kozák, kaplán
04.05.2008
Už tretí tok vyhlasuje Sekcia pre mládež pri Konferencie biskupov Slovenska Týždeň modlitieb mladých za mladých (od 10.5 do 18.5.2008). Tento čas je pre našich mladých zvláštnym obdobím...(celý článok)
Jozef Kovalík
04.05.2008
19.apríl 2008. Skoro ráno vyše 10 000 ľudí z našej farnosti začína svoju púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe. Asi štyridsiatka ich sedí v autobuse, ostatní sú tam nimi od...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk