ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Božka
11.10.2008

Mariánsky mesiac október je aj mesiacom úcty k starším, hoci sa to dnes už veľmi nenosí. Necestujem autobusom často, ale pracovné povinnosti na Metodickom centre v Prešove ma tento tý...(celý článok)

Viera Nemcová
11.10.2008

Ruženec je modlitba, ktorou vyznávame Panne Márii, Matke Pána Ježiša a našej Matke, že si ju ctíme, milujeme a chceme jej vo svojom živote slúžiť a napodobňovať ju. Slúžiť Pann...(celý článok)

Ján Stanko
11.10.2008

Milé deti! Na minulej detskej sv. omši sme rozprávali o sv. Pavlovi, ako po obrátení šiel do Jeruzalema, aby hlásal evanjelium v jednote s apoštolmi. Čiže mohli by sme povedať, že sv...(celý článok)

Violette
11.10.2008

Keby sa zhromaždili finančné prostriedky, ktoré sa vynakladajú na odtučňovacie kúry alebo na záchranu orgánov opotrebovaných z prejedania na dvoch blahobytných svetadieloch, v Európe ...(celý článok)

11.10.2008

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, ...(celý článok)

Eva Voskárová
11.10.2008

V minulých číslach farského listu sa písalo, čo je lectio divina. Dnes chcem povedať pár slov o jeho udomácnení sa v našej sabinovskej farnosti.


Už pár rokov som sa po...(celý článok)

Margita Šurinová
11.10.2008


Vďaka Ti, Pane, za prežité roky,
za premožené zloby i útoky,
za silu žiť, čo si do mňa vlieval,
za dar hovoriť, žiť pre ideál,
za kvety, lienku, za deti, vn...(celý článok)

Milan Supek
05.10.2008

Prešovská športová hala sa v sobotu 27. septembra otriasala pod silnými strelami futbalových zanietencov. Arcidiecézne centrum pre mládež totiž organizovalo celodiecézny turnaj vo futba...(celý článok)

05.10.2008

nedeľa 12. 10. 2008 – fara

15.30 hod Cirkevná ZŠ 3. roč. – I. sk.

17.00 hod Cirkevná ZŠ 3. roč. – II. sk.

14.00 hod Orkucany 3. roč. <...(celý článok)

ACM tím
05.10.2008

Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove v rámci Roka apoštola Pavla začína pondelkom 6. 10. 08 Veľkú internetovú súťaž so svätým Pavlom, do ktorej ste všetci pozvaní. Súťaž...(celý článok)

Ján Stanko
05.10.2008
Milé deti! Prvého októbra sme si na detskej sv. omši povedali niečo o sv. Ruženci, ako o modlitbe k našej nebeskej Matke, Panne Márii. Ruženec môžeme prirovnať k vencu, na ktorom každé ...(celý článok)
prevzaté z http://www.fara.sk/kotesova/
05.10.2008

Ponúkame jednoduchú pomôcka k čítaniu Božieho slova počas Roku sv. Pavla. Apoštol Pavol bol zanietený láskou ku Kristovi a k jeho slovu. V liste Kolosanom nás povzbudzuje: „Kristo...(celý článok)

Viera Nemcová
05.10.2008

Základom modlitby ruženca je pozdravenie Panny Márie Zdravas´, ktoré sa opakuje desaťkrát pri každom tajomstve. Opakovanie modlitby Zdravas Mária sa nám môže zdať nudné, ak sa ju mod...(celý článok)

Veronika ;)
28.09.2008

To platilo aj v sobotu, 20. septembra, ktorá mohla byť výnimočná rôznymi akciami či oslavami, no my, mladí, ktorí sme sa vracali zo stretnutia saleziánskych mladých v Kysaku, sme nemoh...(celý článok)

Violette
27.09.2008

Chcem sa Ti, pane, poďakovať...
Za to, že si ma stvoril ako jedno zo svojich detí
a dal si mi slobodnú vôľu, lebo iba ten, kto miluje,
dáva slobodu milovanej bytosti.
...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
27.09.2008
Milé deti! Na poslednej detskej sv. omši sme si niečo povedali o obrátení sv. Pavla. Cestou do Damašku ho zalialo svetlo tak, že spadol na zem a začul hlas: „Šavol, Šavol, čo ma prenasl...(celý článok)
prevzaté z http://www.fara.sk/kotesova/
27.09.2008
Október je popri máji typickým mariánskym mesiacom. Je to mesiac „ruženca“. Pre nás sa môže stať príležitosťou „vstúpiť do Máriinej školy“ (čl. 1). Jednak tým, že zoberieme ...(celý článok)
23.09.2008
Nie je mi jedno, čo jem - nie je mi jedno, ako sa obliekam – nie je mi jedno, čo tlačím do hlavy.

Vydavateľstvo don Bosco - www.donbosco.sk – www.ziwhat.sk

jediný ce...(celý článok)
Z knihy O radostech lidské duše s Maxem Kašparů
23.09.2008
„Ak ukážeš na blížneho jedným prstom svojej ruky, v tej chvíli ukazujú tvoje tri prsty na teba.”

„Eva, za to môžeš ty,” povedal Adam v raji svojej žene a napriamil na ...(celý článok)
Carlottqa :)
23.09.2008
Bol to len sen alebo sa to skutočne stalo??? Naozaj sme sa v tú sobotu 13. septembra stretli??? Desiatky futbalistiek z celého Slovenska vo farebných dresoch, s úsmevmi na tvárach a plné c...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk