ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Martin Hrebík diakon
25.12.2008

Hovorí sa, že sú v živote človeka chvíle na ktoré sa jednoducho nezabúda. Takou chvíľou môže byť deň svadby, narodenia syna či dcéry, promócia, ale aj deň, keď sa nám splní je...(celý článok)

25.12.2008

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce.

Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce.

K...(celý článok)

Milan Supek
25.12.2008

Mám rád vianočné priania (a nie len vianočné), ktoré si môžem prečítať aj po rokoch a vždy v nich nájdem niečo, čo sa dotýka priamo duše. Sú nadčasové. A toto je jedno z n...(celý článok)

Ajka
25.12.2008

Ahojte ľudkovia, Sabinovčania. Chceme sa s vami podeliť s časom, ktorý sme spoločne strávili na birmovaneckom víkende v termíne od 12.12. do 14.12. Počas toho spoločného času sme za...(celý článok)

T.M.
20.12.2008

Chvála a vďaka ti, Pane, za hojnosť darov, ktoré nám požehnávaš. Daj, Pane, aby sme pamätali, že aj my máme nielen brať, ale aj dávať, slabším sa nevyhýbať, chudobnejším ...(celý článok)

Mária Horňáková
20.12.2008

Pred rokom v adventnom období som použila vyzváňanie jedného cigánika, feťáka bez rodiny, bez domova ako inšpiráciu na naše vytrvalé klopanie Bohu. Ani som netušila, akú konkrétnu p...(celý článok)

Jana Ptaková
20.12.2008

14. decembra sme sa prebudili do krásneho nedeľného rána, ktoré bolo ako každé iné. No nie pre všetkých! Túto nedeľu sme totiž privítali v našom kostole nielen koledníkov Dobrej no...(celý článok)

14.12.2008

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva ponúka všetkým, ktorí chcú žiť poslanie sv. sestry Faustíny možnosť zapojiť sa do našej charizmy. Kvôli tomu bolo v roku 1996 zriaden...(celý článok)

Katarína a Hana
14.12.2008

Stále na vás myslíme v modlitbách. Modlia sa za vás všetci, ktorí tu prichádzajú. Za vás a za naše mesto i za celé Slovensko sa na každej sv. omši modlí otec Andrej. Prvé dva tý...(celý článok)

Maja Svatová
14.12.2008

Šiesteho decembra slávime rok čo rok sviatok sv. Mikuláša – biskupa a svätca, ktorý svojím životom ukázal, čo znamená štedrosť, dobročinnosť, solidarita, súcit či úcta k druh...(celý článok)

saleziáni
14.12.2008

Milé - nielen deti, pozývame Vás všetkých, kto má chuť a odhodlanie zobrať do rúk štetce, farbičky... na spoločné maľovanie na tému VIANOCE. Možno bude aj rozprávka - nielen pre...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
14.12.2008

Milé deti.
Na detskej sv. omši sme si hovorili o jarme. Jarmo znamená záťaž, nejakú povinnosť či činnosť, ktorú musíme vykonávať v našom živote. Pre nás to môže byť ...(celý článok)

L. Fričovský
14.12.2008

Je viera taká
a je aj viera iná
čo skromná býva
i čo sa hrdo vzpína
čo všetko sľubuje
a siete sú však prázdne
taká, čo mlčí,
jej mĺkvosť...(celý článok)

Jana Ptaková
07.12.2008

Zhruba pred dvoma mesiacmi sme sa my, sabinovskí eRkári rozhodli, že si do nášho malebného mestečka pozveme mladého, talentovaného a nefalšovaného černoška priamo z Afriky. Ad...(celý článok)

Mária Dobrovičová, Rudo Dačo
07.12.2008

Sobota 29. 11. 2008 bola pre saleziánsku rodinu v Sabinove od rána dňom s veľkým „D“. Oslavovali sme. V našom meste začali pracovať prvé skupinky mladých pod vedením saleziánov s...(celý článok)

T.M.
07.12.2008

Pane náš, prosíme ťa, pomôž nám, lebo len s Tvojou pomocou dokážeme pochopiť Tvoje cesty. Pomôž nám chápať to, čo je ľudsky nepochopiteľné, pomôž nám hovoriť svetu o Tebe ...(celý článok)

07.12.2008

Všetky deti, ktoré sa pripravujú na koledovanie – Dobrú novinu majú nácvik piesní v stredu po detskej sv. omši.

Na budúcu nedeľu privíta naša farnosť koledníkov Dobrej ...(celý článok)

07.12.2008

Vieme, koľko konfliktov a vojen je dnes vo svete, ako veľmi sa šíri terorizmus, ktorý nemá ohľad ani na chorých, deti alebo tých, ktorí im prichádzajú na pomoc. Vieme ako sa zvyšuje po...(celý článok)

07.12.2008

To ste mali vidieť! Ako včielky v úli nielen malí, ba i tí, ktorí nosia väčšie číslo topánok sa k nám pridali a spolu vili adventné vence. Vďaka patrí hlavne tete Marienke H., kt...(celý článok)

Veronika Zvijáková, Silvia Švorcová
29.11.2008

Mladí sa rozhodli: „Ježišu, chcem Ti odteraz dôverovať...“

Veronika Zvijáková

Nazbieralo sa nás akurát do jedného autobusu, aj keď na poslednú chvíľu, ale pr...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk