ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Milan Rúfus
01.11.2008


Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
Ku nohám Stvoriteľa.
A bude Mu chcieť každý povedať
To svoje malé sólo.
...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
01.11.2008

Milé deti. Na minulej detskej sv. omši sme rozprávali o tom, ako sa sv. Pavol so svojimi spoločníkmi odplavili z Pafu a prišli do Perge v Pamfýlii a odtiaľ došli až do Antiochie v Pizídi...(celý článok)

Violette
01.11.2008

Voňavé čečinové vence, kytice chryzantém a cintoríny ožiarené svetlom tisícov sviečok. Tak vyzerajú Dušičky. Aspoň navonok. Vo vnútri cítime akúsi nostalgiu a smútok. Spomínam...(celý článok)

P. Rastislav Dluhý, redemptorista (na základe knihy Divoký v srdci)
01.11.2008

Je to vec srdca. Je veľa úradov, ktoré môže muž naplniť ako kráľ – ako otec rodiny, manažér oddelenia, farár v cirkvi, tréner športového družstva či premiér národa – ale vo v...(celý článok)

25.10.2008

V deň, keď si budeme spomínať na našich drahých zosnulých, spomeňme si aj na zomrelé nenarodené deti. Zjednoťme sa večer 2. novembra v modlitbe za zomrelé nenarodené deti a v ú...(celý článok)

Michel Quoist (francúzsky náboženský spisovateľ, kňaz)
25.10.2008

Veľa aktivistov je unavených. Narazili na toľké ťažkosti a neporozumenie, že by sa najradšej stiahli, odpočinuli si.

Mladí zas na druhej strane vyhlasujú, že nebudú robiť tak...(celý článok)

Občianske združenie Nádej pre Dowm a Farská charita Sabinov
25.10.2008

Výnos z verejnej zbierky TauDown bol 68.827,- Sk.

OZ Nádej pre Down vyzberané peniaze použilo na zakúpenie lekárskej lampy Bioptron PAG-990 (42.176,- Sk), TENS Dimarson DM-18107 +...(celý článok)

Eva Voskárová
25.10.2008

Kde bolo, tam bolo, bolo to v krajine známej-neznámej, kde sa piesok sypal z omietok a voda tiekla z pokazených kohútikov – tiekla odnášajúc čas. V tej krajine, v malom mestečku žil je...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
25.10.2008
Milé deti! Na minulej detskej sv. omši sme sa vydali na prvú misijnú cestu so sv. Pavlom. Hovorili sme ako Pavol s Barnabášom došli do Seleucie a stade sa prepravili na Cyprus. Na ostrove stret...(celý článok)
Eva Burgrová
19.10.2008

Zovšadiaľ na nás útočia správy o „VIP osobnostiach“ showbiznisu. Ponúkajú nám správy čo majú hviezdy oblečené, na akom večierku a s kým sa tam objavili, ale keby sme mali rozpr...(celý článok)

19.10.2008
… že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka, než som ja....

… že keď je človek zamilovaný, je to na ňom vidieť....

… že stačí, aby je...(celý článok)
Ján Stanko
19.10.2008

Milé deti. Na detskej sv. omši sme rozprávali o tom, ako učeníci v čase hladu sa snažili napomôcť bratom v Judei. (Sk 11, 27-30) Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme podľa vzoru učeníkov ...(celý článok)

19.10.2008
Katolícke spoločenstvo Maranatha Prešov v spolupráci so sestrami františkánkami organizujú a pozývajú všetkých veriacich a neveriacich na evanjelizačný seminár

OHEŇ

...(celý článok)
Jezuiti Prešov
19.10.2008
1. Keď má jeden partner problém, je to problém aj druhého. Musíme to riešiť spolu.

2. Nečakaj, že partner je čitateľ tvojich myšlienok, povedz presne, čo chceš.

...(celý článok)
Božka
11.10.2008

Mariánsky mesiac október je aj mesiacom úcty k starším, hoci sa to dnes už veľmi nenosí. Necestujem autobusom často, ale pracovné povinnosti na Metodickom centre v Prešove ma tento tý...(celý článok)

Viera Nemcová
11.10.2008

Ruženec je modlitba, ktorou vyznávame Panne Márii, Matke Pána Ježiša a našej Matke, že si ju ctíme, milujeme a chceme jej vo svojom živote slúžiť a napodobňovať ju. Slúžiť Pann...(celý článok)

Ján Stanko
11.10.2008

Milé deti! Na minulej detskej sv. omši sme rozprávali o sv. Pavlovi, ako po obrátení šiel do Jeruzalema, aby hlásal evanjelium v jednote s apoštolmi. Čiže mohli by sme povedať, že sv...(celý článok)

Violette
11.10.2008

Keby sa zhromaždili finančné prostriedky, ktoré sa vynakladajú na odtučňovacie kúry alebo na záchranu orgánov opotrebovaných z prejedania na dvoch blahobytných svetadieloch, v Európe ...(celý článok)

11.10.2008

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, ...(celý článok)

Eva Voskárová
11.10.2008

V minulých číslach farského listu sa písalo, čo je lectio divina. Dnes chcem povedať pár slov o jeho udomácnení sa v našej sabinovskej farnosti.


Už pár rokov som sa po...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk