ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Veronika ;)
28.09.2008

To platilo aj v sobotu, 20. septembra, ktorá mohla byť výnimočná rôznymi akciami či oslavami, no my, mladí, ktorí sme sa vracali zo stretnutia saleziánskych mladých v Kysaku, sme nemoh...(celý článok)

Violette
27.09.2008

Chcem sa Ti, pane, poďakovať...
Za to, že si ma stvoril ako jedno zo svojich detí
a dal si mi slobodnú vôľu, lebo iba ten, kto miluje,
dáva slobodu milovanej bytosti.
...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
27.09.2008
Milé deti! Na poslednej detskej sv. omši sme si niečo povedali o obrátení sv. Pavla. Cestou do Damašku ho zalialo svetlo tak, že spadol na zem a začul hlas: „Šavol, Šavol, čo ma prenasl...(celý článok)
prevzaté z http://www.fara.sk/kotesova/
27.09.2008
Október je popri máji typickým mariánskym mesiacom. Je to mesiac „ruženca“. Pre nás sa môže stať príležitosťou „vstúpiť do Máriinej školy“ (čl. 1). Jednak tým, že zoberieme ...(celý článok)
23.09.2008
Nie je mi jedno, čo jem - nie je mi jedno, ako sa obliekam – nie je mi jedno, čo tlačím do hlavy.

Vydavateľstvo don Bosco - www.donbosco.sk – www.ziwhat.sk

jediný ce...(celý článok)
Z knihy O radostech lidské duše s Maxem Kašparů
23.09.2008
„Ak ukážeš na blížneho jedným prstom svojej ruky, v tej chvíli ukazujú tvoje tri prsty na teba.”

„Eva, za to môžeš ty,” povedal Adam v raji svojej žene a napriamil na ...(celý článok)
Carlottqa :)
23.09.2008
Bol to len sen alebo sa to skutočne stalo??? Naozaj sme sa v tú sobotu 13. septembra stretli??? Desiatky futbalistiek z celého Slovenska vo farebných dresoch, s úsmevmi na tvárach a plné c...(celý článok)
Božka
23.09.2008
Drahý Bože!
Píšem Ti list, lebo viem, že ma máš rád a nenecháš ho neprečítaný, zahodený, nevypočutý. Chcem sa Ti úprimne poďakovať za myšlienku sabinovského Farského dňa. ...(celý článok)
Ján Stanko
23.09.2008
Milé deti! V novom školskom roku sme po prázdninách opäť začali s detskými sv. omšami, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame: v Sabinove každú stredu o 18:30, hodinu pred sv. omšou ...(celý článok)
Beáta Gulášová
13.09.2008
Myslím si, že na benefičnom koncerte v nedeľu zaznelo mnoho pekných vyznaní a slov rodičov našich detí, ale ja by som chcela touto formou prispieť ešte jednou myšlienkou. Verte, že všet...(celý článok)
Carlottqa :)
13.09.2008
V istý krásny slnečný pondelok 18. augusta 2008 sa nad saleziánskym strediskom v Sabinove prehnala ničivá búrka, ktorá neľútostne potopila našu úbohú loď Titanic2. To bol začiatok v...(celý článok)
13.09.2008
nedeľa/pondelok 14. – 15. september 2008
15:00 – 19:00 futbalový turnaj pre chlapcov ZŠ
(2 kategórie: 1. - 4. ročník/5. - 9. ročník) na ihrisku 4 + 1 na veľké brány, na stried...(celý článok)
13.09.2008
foto Prezraď nám niečo o svojich koreňoch...
Pochádzam z malebnej dedinky Ivan...(celý článok)
Jana Ptaková
13.09.2008
V sobotu 6. septembra sme sa my, eRkári, vybrali s deťmi opekať nejaké tie dobroty na farskú záhradu. Počasie bolo priam úžasné, a tak sme mohli naplniť naše ciele a začať opekať a...(celý článok)
Violette
13.09.2008
Pozeráme sa na ľudí, ale nevidíme ich
Počúvame štebot vtákov, ale nepočujeme ho
Sme obklopení krásou prírody, ale nevnímame ju
Dotýkame sa vecí, ale iba rukami, nie srdco...(celý článok)
Mgr. Lucia Mihoková
06.09.2008
Pri príležitosti slávenia patrocínia farského kostola i farnosti sa na sviatok Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa uskutočnil v Sabinove po prvýkrát Farský deň 2008. Oslavy spojili farn...(celý článok)
Eva Voskárová
06.09.2008
Sv. Ján Krstiteľ, Ty patrón našej farnosti a mesta, prichádzame k Tebe, aby sme počuli Tvoje slová. Pred očami máme Tvoju hlavu na mise. HLAVA. – Samotná hlava bez tela! Kto sa opováž...(celý článok)
Violette
31.08.2008
Predstavte si, že by vám pri dverách zazvonil poštár. Dal by vám obálku a povedal by, že Boh vám posiela list. Je to list len pre vás ako jedinečnú osobnosť a Boh si veľmi želá, aby st...(celý článok)
31.08.2008
Keď som vystupoval z vlaku, predo mnou išla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa, no nevedel som ju predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetnosti. Zrazu som sa zarazil: „Kam sa ja vlas...(celý článok)
podeliť sa s vami s týmto textom, chce Stanislav Dugas
31.08.2008
Môj Bože, milovať ťa chcem tak veľmi, jak to vládzem len, chcem sa stať tvojou korisťou, spútaj ma láskou svojich slov. Na nič nech sa nepamätám, čo nie je tejto lásky chrám. Nič via...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk