ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Jana Ptaková
07.12.2008

Zhruba pred dvoma mesiacmi sme sa my, sabinovskí eRkári rozhodli, že si do nášho malebného mestečka pozveme mladého, talentovaného a nefalšovaného černoška priamo z Afriky. Ad...(celý článok)

Mária Dobrovičová, Rudo Dačo
07.12.2008

Sobota 29. 11. 2008 bola pre saleziánsku rodinu v Sabinove od rána dňom s veľkým „D“. Oslavovali sme. V našom meste začali pracovať prvé skupinky mladých pod vedením saleziánov s...(celý článok)

T.M.
07.12.2008

Pane náš, prosíme ťa, pomôž nám, lebo len s Tvojou pomocou dokážeme pochopiť Tvoje cesty. Pomôž nám chápať to, čo je ľudsky nepochopiteľné, pomôž nám hovoriť svetu o Tebe ...(celý článok)

07.12.2008

Všetky deti, ktoré sa pripravujú na koledovanie – Dobrú novinu majú nácvik piesní v stredu po detskej sv. omši.

Na budúcu nedeľu privíta naša farnosť koledníkov Dobrej ...(celý článok)

07.12.2008

Vieme, koľko konfliktov a vojen je dnes vo svete, ako veľmi sa šíri terorizmus, ktorý nemá ohľad ani na chorých, deti alebo tých, ktorí im prichádzajú na pomoc. Vieme ako sa zvyšuje po...(celý článok)

07.12.2008

To ste mali vidieť! Ako včielky v úli nielen malí, ba i tí, ktorí nosia väčšie číslo topánok sa k nám pridali a spolu vili adventné vence. Vďaka patrí hlavne tete Marienke H., kt...(celý článok)

Veronika Zvijáková, Silvia Švorcová
29.11.2008

Mladí sa rozhodli: „Ježišu, chcem Ti odteraz dôverovať...“

Veronika Zvijáková

Nazbieralo sa nás akurát do jedného autobusu, aj keď na poslednú chvíľu, ale pr...(celý článok)

T. M.
29.11.2008

Mocný Kráľu náš, ty si Vládca náš, odovzdávame ti svoje životy, lebo len ty nás chrániš, sprevádzaš, dávaš silu, keď sme na posmech tým, ktorí ťa ešte nepoznajú. Odpusť, P...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
29.11.2008

Milé deti.

Pri detskej sv. omši sme spolu s Pavlom putovali do Jeruzalema za apoštolmi na snem. Totiž bolo potrebné zaujať stanovisko či kresťania s pohanstva majú dodržiavať...(celý článok)

Eva Voskárová
29.11.2008

Adventný veniec, Ján Krstiteľ, Zvestovanie P. Márie, prípravy na Vianoce, nákupy, radosť z príchodu Boha na svet, biznis, viac práce, zhon. Všetko je to pomiešané! Kto sa v tom vyzná...(celý článok)

Z knižky kňaza Origena O modlitbe
21.11.2008

Podľa slova nášho Pána a Spasiteľa „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: Aha, tu je! alebo: Aha, tamto je! Ale Božie kráľovstvo je medzi“ ...(celý článok)

Gitka Nováková
21.11.2008

Ako sme už avizovali v minulotýždňovom farskom liste, na budúcu nedeľu 30. 11. 2008 k nám príde hosť z Afriky, presnejšie z Kene. Volá sa Adam Masava Onyango. Celý svoj doterajš...(celý článok)

21.11.2008

deti (zo Sabinova), ktoré sa prihlásili na koledovanie Dobrej noviny, budú mať spoločné stretnutie dnes (nedeľa 23. 11.) o 15.30 hod na fare a na ňom sa dozvedia, ako sú rozdelení do sk...(celý článok)

Jakub Eliáš, 9. C
21.11.2008

Náš Kráľ Ježiš. Aký bol? Ako si ho predstavujeme? Môžeme spoznať jeho osobnosť? Prostriedkom na spoznanie Krista sú pre nás správy evanjelistov. Tí nám rozprávajú Ježišov príb...(celý článok)

Eva Burgrová
21.11.2008

V sobotu sme videli divadelné predstavenie „Vianočná koleda“ v podaní saleziánskej divadelnej skupiny z Dubnice nad Váhom.

Príprava bola ťažká, nové prostredie, zmena ...(celý článok)

Martin Hrebík, diakon
21.11.2008

Na sv. omši sme si hovorili o tom ako sv. Pavol podstúpil kameňovanie pre ohlasovanie evanjelia. Aj keď podstúpil bolestné zaobchádzanie ani to ho neodradilo v ďalšej misionárskej činn...(celý článok)

Majka Dobrovičová
21.11.2008

Konečne je 17. 11. popoludní. Vyberiem sa a utekám do školy. Nejdem sa učiť, ale bežím na farskú diskotéku. Cez deň som si odpočítavala hodiny a čakala do 14:00. Prišla som do š...(celý článok)

Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita
16.11.2008

Drahí bratia a sestry, obraciam sa na vás s naliehavou prosbou o Vašu finančnú pomoc pre naše jediné slovenské kresťanské rádio Lumen. Toto rádio s evanjelizačným programom každ...(celý článok)

Zuzana Jurčová, Predsedníčka Klubu priateľov TV LUX
16.11.2008

Chceli by sme Vás informovať o niektorých aktivitách a možnostiach pre členov Klubu priateľov TV LUX.

Vianočný satelit: TV Lux pripravila pre svojich priateľov vianočnú sú...(celý článok)

Stanislav Dugas, spolupracovník SSV
16.11.2008

Na činnosť SSV v Trnave sa vyzbieralo Sk 3.090,- Sk, za ktoré vám zo srdca ďakujem. V katolíckych novinách budú postupne zverejňovať darcov.

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk