ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita
16.11.2008

Drahí bratia a sestry, obraciam sa na vás s naliehavou prosbou o Vašu finančnú pomoc pre naše jediné slovenské kresťanské rádio Lumen. Toto rádio s evanjelizačným programom každ...(celý článok)

Zuzana Jurčová, Predsedníčka Klubu priateľov TV LUX
16.11.2008

Chceli by sme Vás informovať o niektorých aktivitách a možnostiach pre členov Klubu priateľov TV LUX.

Vianočný satelit: TV Lux pripravila pre svojich priateľov vianočnú sú...(celý článok)

Stanislav Dugas, spolupracovník SSV
16.11.2008

Na činnosť SSV v Trnave sa vyzbieralo Sk 3.090,- Sk, za ktoré vám zo srdca ďakujem. V katolíckych novinách budú postupne zverejňovať darcov.

...(celý článok)
T.M.
16.11.2008

Vďaka ti, Pane, za chlieb náš každodenný, za ľudí, ktorí ho pripravujú, za to, že vmiesia doň svoju lásku. Vďaka ti za jeho vôňu nádhernú a chuť lahodnú. Vďaka ti za pokrm, k...(celý článok)

Gitka Nováková
16.11.2008

Pozývame všetky deti našej farnosti, ktoré by chceli prežiť Advent a Vianoce tým, že darujú svoj čas pre dobré dielo Dobrej noviny, nech sa prihlásia u animátorov, ktorí budú čaka...(celý článok)

16.11.2008

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa, že v našom meste sa bude konať Farská detská diskotéka (zábava, veselica...)  Že kedy??? V pondelok 17. novembra od 15...(celý článok)

16.11.2008

Werner sa pozrel ešte raz na tacho, než chcel spomaliť – 70 km/hod cez dedinu. Tretí raz, čo ho tento rok chytili... Policajt, ktorý ho zastavil, vystúpil z auta a s blokom v ruke kráča...(celý článok)

08.11.2008

Svätý Otec Benedikt XVI. v príhovore počas záverečnej sv. omše na svetovom stretnutí mládeže v austrálskom Sydney okrem iného mladým ľuďom povedal: „Drahí mladí, dovoľte mi ...(celý článok)

Hana Šimčíková
08.11.2008

Mnohí si ešte živo pamätáte, ako pred rokom celá farnosť žila misijným výjazdom mladých zo spoločenstva Dom Júdov do Turkmenistanu. Vaše modlitby nás tam nie len sprevádzali, ale ...(celý článok)

Drsňačky: D
08.11.2008

Každoročne sa v našom saleziánskom stredisku koná dievčenská akcia NOC V LAURE. Tento rok sa to nieslo v duchu jednej špica pecka naj bomba modlitby svätého ruženca. Predpokladaný ...(celý článok)

08.11.2008
Nášmu p. kostolníkovi Andrejovi Goliášovi gratulujeme k jeho 85. narodeninám, ktorých sa dožíva v týchto dňoch. Prajeme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania, zdravia a síl v rodin...(celý článok)
08.11.2008

Aj počas týchto vianočných sviatkov chceme prísť do rodín s Dobrou novinou – koledníckym programom, ktorého výťažok pôjde na podporu projektov v Afrike. Pozývame všetky deti na...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
08.11.2008

Milé deti Na poslednej svätej omši sme si spomínali na našich zosnulých bratov a sestry, ktorí nás predišli do večnosti a rovnako aj na cirkev oslávenú, teda na všetkých svätý...(celý článok)
08.11.2008

Arcidiecézna púť za účasti J.E. otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, z príležitosti jeho 75. narodenín. PO STOPÁCH JEŽIŠA KRISTA A SV. PAVLA Termín: 2.3. – 9.3.2009 Cena: 19.55...(celý článok)

Saleziáni
01.11.2008
  • každá novembrová nedeľa HOKEJBALOVÝ TURNAJ na pokračovanie, saleziánske stredisko na Puškinovej ulici
  • začiatok vždy o 15:00 - záver do 19:00 zostava 4 + 1 (na strie...(celý článok)
Iveta Šoltysová
01.11.2008

Občas ľudia zvyknú hovoriť: „Ty si sa narodil pod šťastnou hviezdou.“ Aj mne to už ktosi povedal. A bolo obdobie, keď som si to hovorila aj sama. Aj keď neviem, či sú šťastné h...(celý článok)

Milan Rúfus
01.11.2008


Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
Ku nohám Stvoriteľa.
A bude Mu chcieť každý povedať
To svoje malé sólo.
...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
01.11.2008

Milé deti. Na minulej detskej sv. omši sme rozprávali o tom, ako sa sv. Pavol so svojimi spoločníkmi odplavili z Pafu a prišli do Perge v Pamfýlii a odtiaľ došli až do Antiochie v Pizídi...(celý článok)

Violette
01.11.2008

Voňavé čečinové vence, kytice chryzantém a cintoríny ožiarené svetlom tisícov sviečok. Tak vyzerajú Dušičky. Aspoň navonok. Vo vnútri cítime akúsi nostalgiu a smútok. Spomínam...(celý článok)

P. Rastislav Dluhý, redemptorista (na základe knihy Divoký v srdci)
01.11.2008

Je to vec srdca. Je veľa úradov, ktoré môže muž naplniť ako kráľ – ako otec rodiny, manažér oddelenia, farár v cirkvi, tréner športového družstva či premiér národa – ale vo v...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk