ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
08.03.2009

Termín: 8.5. – 12. 5. 2009

Cena: 220 € (doprava autobusom, 2x ubytovanie s raňajkami v Lurdoch)

Trasa: Prešov, Bratislava, Monaco, Lurdy a späť....(celý článok)

Eva Voskárová
08.03.2009

Kríž...ó, Bože, prečo práve kríž? Prečo si vybral svojmu Synovi takú krutú, bolestnú a potupnú smrť? Prečo to musela byť smrť otrokov a vzbúrencov? Prečo musel umierať verejne...(celý článok)

Jana Ptaková
08.03.2009

Ešte koncom minulého roka sme dostali ponuku od nášho p. dekana, aby sme išli na saleziánsku chatu v Drienici, na chvíľu si oddýchnuť od animátorských povinností. Keďže eRkári s...(celý článok)

T.M.
08.03.2009

Prosím, Pane, buď s nami, keď sa prebúdzame, buď s nami, aj keď usíname, buď s nami, keď je nám dobre – keď sa tešíme, buď s nami, aj keď je nám ťažko – keď prežívame...(celý článok)

Martin Matej Hrebík, diakon
08.03.2009

Na detskej sv. omši sme sa spoločne zamýšľali nad tým, ako premeniť púšť na zdroj života. Púšť okrem toho, že je plná piesku, kameňov a kadejakých nástrah, ukrýva v sebe i ...(celý článok)

Jana Ptaková, Zuzka Vužňáková, Gitka
28.02.2009

Janka

Tohtoročné jarné prázdniny sme privítali naozaj špeciálnym spôsobom. V pondelok 23. februára sa uskutočnil v Sabinove tak dlho očakávaný detský farský karneval na C...(celý článok)

Lilo
28.02.2009

Začína to byť farskou tradíciou, že len čo nadíde fašiangový čas, v našej farnosti sa koná aj birmovanecký ples. Tohtoročný bol už štvrtý a všetci zúčastnení sa naň tešili...(celý článok)

Terka Vargovčíková
28.02.2009

Táto otázka zaujímala všetkých, ktorí sme sa v utorok 17.2. stretli v saleziánskom stredisku s kňazom a profesorom A. Zwolinskim. Okamžite si získal mladých aj starších svojou bezpr...(celý článok)

podľa liturgického Direktória 2009
28.02.2009

Na začiatku Pôstneho obdobia Cirkev nás slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk l, 15) vyzýva na pokánie. V evanjeliu svätého Matúša je táto výzva spojená s myš...(celý článok)

Ružencové bratstvo Orkucany
28.02.2009

Po piatich rokoch, v nedeľu 22.2.2009, sa vo filiálke Orkucany konali voľby do ružencového bratstva za prítomnosti nášho p. dekana L. Cichého a dekanátneho horliteľa p. P. Hatalu. Vol...(celý článok)

22.02.2009

Chceš stráviť jarné prázdniny bez nudy, bez telky, bez počítača, bez učiteľov a rodičov? Môžeš ich stráviť v ŠKD Cirkevnej ZŠ od 23.2. 2009 do 27.2. 2009 v čase od 8:00 do 15:0...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
22.02.2009

Milé deti! Na detskej sv. omši sme si povedali niečo o vytrvalosti. Túto čnosť môžeme vidieť u sv. Pavla a Sílasa pri ohlasovaní evanjelia. Keď ohlasovali evanjelium v Solúne, žiarl...(celý článok)

Zuzana Summerová
22.02.2009

Pondelok 16. februára 2009 bol na našej škole trochu zvláštny. Na chodbách ste mohli stretnúť nielen žiakov, ale aj zbojníkov, škriatkov, rytierov, lesné víly, Snehulienku, Spidermana,...(celý článok)

Jozef Kovalík
22.02.2009

Sviatok sv. Valentína bol v tomto roku naplnený v našej škole hudbou a zábavou. Keďže bola sobota, školopovinné deťúrence vystriedali ich rodičia, ktorí sa stretli na tradičnom Krepľ...(celý článok)

T.M.
22.02.2009

Pane môj, Ty si bol tiež pokúšaný – premeň kamene či zoskoč dole – ale Ty si mocný, Ty si veľký, Ty si svätý, Ty si víťaz.

Pane, Ty o nás všetko vieš, Ty poznáš n...(celý článok)

Juraj Vrábel
22.02.2009

Po vyhlásení prázdnin od finančných zbierok sa stretli na fare p. dekan a ekonomická farská rada. Cieľom stretnutia bolo porozmýšľať o ďalšom zveľadení našich chrámov. Na moju v...(celý článok)

Patricia Kravcová
22.02.2009

Dňa 14. februára 2009 sa v našej farnosti v popoludňajších hodinách uskutočnili voľby hlavnej horliteľky ružencového bratstva. Po úvodnej modlitbe, ktorou bol desiatok sv. ruženca „...(celý článok)

Eva Burgrová
14.02.2009

Chcela by som pripomenúť a priblížiť jedného veľmi významného človeka slovenského národa, o ktorom by sme mohli vedieť trošku viac. Myslím, že málokto z nás vie, kto sa skrýva ...(celý článok)

Anežka a Zuzka
14.02.2009

Minulý rok nás chytili za srdce saleziánske misie a ešte nás to neomrzelo... Voláme sa Anežka a Zuzka a sme misijné dobrovoľníčky. Aj tento rok sa pripravujeme na misie na Ukrajine. M...(celý článok)

Ferdo Kubík, SDB
14.02.2009

Aké nástrahy sa jej stavajú do cesty, pred čím sa musí vystríhať, aby sa nezamotala do falošných ponúk dnešného sveta? To sú otázky, ktoré chceme položiť profesorovi A. Zwolińsk...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk