ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
19.09.2009

Štyridsať rokov po smrti p. Pia z Pietrelciny nechal Vatikán exhumovať jeho telo, ktoré bolo doteraz vystavené v kostole Santa Maria Delle Grazie v mestečku San Giovanni Rotondo, kde kapuc...(celý článok)

Eva Burgrová
19.09.2009

Pri nahliadnutí do dokumentov našej farnosti som objavila údaje, ktoré iste zaujmú aj vás. Máme záznam, že v roku 1683 tu pôsobil kňaz Szaladini Ciprián, ktorý bol v tom istom roku ...(celý článok)

Farská charita
19.09.2009

12. septembra sa v športovej hale v Sabinove uskutočnilo modlitbové stretnutie za chorých a trpiacich. Program sa začal Akatistom k Presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovala sv. omša, ...(celý článok)

Margita Kiktavá
19.09.2009

Zvony janogórskeho Sanktuária večer čo večer volajú pútnikov k modlitbe pred zázračným obrazom Matky Božej. „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamietam, czuwam!“ zjednocu...(celý článok)

Milan Supek, kaplán
19.09.2009

Ak chceme hovoriť o katolíckej výchove a poslaní Cirkvi v tomto smere, je nevyhnutné pripomenúť si, že základné právo a povinnosť vychovávať deti majú v prvom rade rodičia. Toto p...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
19.09.2009

Milé deti,

tak prvú veľkú úlohu máte za sebou. Totižto vybrať niekomu meno, to nie je len tak. Spoločnými silami ste sa rozhodli, že to bude meno George (alebo...(celý článok)

12.09.2009

Na mučeníctvo Panny nás upozorňuje aj Simeonovo proroctvo aj samy udalosti Pánovho umučenia. Svätý starec hovorí o malom Ježišovi: „On je ustanovený na znamenie, ktorému budú odpo...(celý článok)

12.09.2009


Simeon jej predpovedá, že bude trpieť.
Prvá bolesť, prvý meč…

Útek do Egypta pred Herodesom.
Druhá bolesť, druhý meč…

Stratený v Jeruz...(celý článok)

Anton Srholec
12.09.2009

Matky, ktoré ste dostali správy o nešťastí svojich detí, ktoré ste doopatrovali a pochovali svoje deti, ktoré ste sa dotýkali ich rán, zvlažovali ich suché pery, odprevádzali ich na ...(celý článok)

Veronika
12.09.2009

Zafúkal vietor, z nedeľňajšej oblohy spadla posledná kvapka dažďa a pomedzi mraky nesmelo zažmurkalo slnko, ktoré sa už nevedelo dočkať toho, ako opäť privíta decká pobehujúce po...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
12.09.2009

Ahoj decká! :)

Tak už je to tu! Už ste sa dozvedeli aké je to naše tohtoročné prekvapenie. Je to kamarát, ktorý bude s nami celý rok. Zatiaľ o ňom veľa nevieme. Vieme, že ...(celý článok)

12.09.2009

nedeľa 13. 9. 2009

  • 14.00 hod: Cirkevná ZŠ 3. A
  • 15.30 hod: ZŠ 17. novembra 3. B

nedeľa 20. 9. 2009

  • 14.00 hod: Jakubovany...(celý článok)
Saleziánske spoločenstvo
12.09.2009

Stretká:

Dievčatá:

  • 1.-2. roč.: pondelok 16.30 hod.
  • 5.-8. roč.: piatok 16.00 hod.
  • 5.-6.-7. roč.: piatok 16.30 hod.
  • 8.-...(celý článok)
Gitka Nováková
05.09.2009

Je pravda, že pršalo, chvíľami aj lialo, no napriek tomu sa pre nás zrodil „ináč“ krásny Farský deň. Namiesto pódia sa priamo vo farskom vchode na ľudovú nôtu roztancoval...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
05.09.2009

Farská charita Božieho milosrdenstva Vás pozýva 12. septembra 2009 na modlitbové stretnutie za chorých a trpiacich s názvom KRB v športovej hale na Komenského ulici. Zverujeme do ...(celý článok)

Gitka Nováková
05.09.2009

No, veru! Už je po prázdninách. Slnečné, aj trochu daždivé, veselé, možno aj niekedy nie, na cestách i doma, osamote aj s kamarátmi... Plné rôznych zážitkov, no určite krásne. Pr...(celý článok)

Eva Voskárová
05.09.2009

Už 15. rok pokračujeme spoločne v uvažovaní nad sv. písmom formou lectio divina. Začíname knihou proroka Jeremiáša a budeme sa stretávať opäť každý týždeň v utorok po večernej...(celý článok)

Juraj Vrábel
29.08.2009

Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. (D 699)

Z iniciatívy p. kaplána Supeka vzniká v Sabinove nové združenie apoštolo...(celý článok)

Ladislav Cichý
29.08.2009

Do mnohých pastoračných úloh a aktivít sa už zapája pomerne veľa našich farníkov, ale potrebujeme tieto činnosti koordinovať a zlepšiť spoluprácu, a tiež pozvať a zapojiť ďalš...(celý článok)

Milan Supek
29.08.2009

Pri príležitosti Roka kňazov Apoštolská penitenciária vydala dokument, v ktorom je okrem iného uvedené:

"Kňazom, ktorí opravdivo ľutujú svoje hriechy a ktorí ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk