ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
13.09.2008
nedeľa/pondelok 14. – 15. september 2008
15:00 – 19:00 futbalový turnaj pre chlapcov ZŠ
(2 kategórie: 1. - 4. ročník/5. - 9. ročník) na ihrisku 4 + 1 na veľké brány, na stried...(celý článok)
13.09.2008
foto Prezraď nám niečo o svojich koreňoch...
Pochádzam z malebnej dedinky Ivan...(celý článok)
Jana Ptaková
13.09.2008
V sobotu 6. septembra sme sa my, eRkári, vybrali s deťmi opekať nejaké tie dobroty na farskú záhradu. Počasie bolo priam úžasné, a tak sme mohli naplniť naše ciele a začať opekať a...(celý článok)
Violette
13.09.2008
Pozeráme sa na ľudí, ale nevidíme ich
Počúvame štebot vtákov, ale nepočujeme ho
Sme obklopení krásou prírody, ale nevnímame ju
Dotýkame sa vecí, ale iba rukami, nie srdco...(celý článok)
Mgr. Lucia Mihoková
06.09.2008
Pri príležitosti slávenia patrocínia farského kostola i farnosti sa na sviatok Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa uskutočnil v Sabinove po prvýkrát Farský deň 2008. Oslavy spojili farn...(celý článok)
Eva Voskárová
06.09.2008
Sv. Ján Krstiteľ, Ty patrón našej farnosti a mesta, prichádzame k Tebe, aby sme počuli Tvoje slová. Pred očami máme Tvoju hlavu na mise. HLAVA. – Samotná hlava bez tela! Kto sa opováž...(celý článok)
Violette
31.08.2008
Predstavte si, že by vám pri dverách zazvonil poštár. Dal by vám obálku a povedal by, že Boh vám posiela list. Je to list len pre vás ako jedinečnú osobnosť a Boh si veľmi želá, aby st...(celý článok)
31.08.2008
Keď som vystupoval z vlaku, predo mnou išla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa, no nevedel som ju predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetnosti. Zrazu som sa zarazil: „Kam sa ja vlas...(celý článok)
podeliť sa s vami s týmto textom, chce Stanislav Dugas
31.08.2008
Môj Bože, milovať ťa chcem tak veľmi, jak to vládzem len, chcem sa stať tvojou korisťou, spútaj ma láskou svojich slov. Na nič nech sa nepamätám, čo nie je tejto lásky chrám. Nič via...(celý článok)
Jana Ptaková
31.08.2008
Pravek, starovek, stredovek, novovek. Tieto časové obdobia navštívili deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora v Slovenskom raji, ktorý s láskou a ochotou pripravili sabinovskí eRkári...(celý článok)
Anna Kandráčová
31.08.2008
História mestečka WESTERN CITY sa začala písať vlani otázkou detí: „Kedy bude ďalší tábor?“ Už druhý „pridedinský“ tábor sa niesol v znamení Divokého Západu, pištoľníkov...(celý článok)
Ladislav Cichý
24.08.2008
Prvý, „tradičný“ odpust na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – je ťažké povedať ako presne tradícia tohto odpustu vznikla, keďže v čase vyhlásenia dogmy o Nanebovzatí P. Mári...(celý článok)
Ján Stanko
24.08.2008
Už prví Kréťania mali vo zvyku zasväcovať sakrálne objekty Bohu. Zverovali ich tým pod božiu ochranu. V priebehu dejín sa zvyk zasvecovania rozšíril aj na iné oblasti života, takisto...(celý článok)
Carlottqa
24.08.2008
Písal sa rok 2008, keď sa za mierne falošných fanfár slávnostne vyhlásilo objavenie dávno stratenej a zabudnutej mapy pirátskeho pokladu. Konkrétne sa to stalo v pondelok 28. júla na sa...(celý článok)
Mgr. Lucia Mihoková
24.08.2008
Zažili ste možno neraz už aj vy... Napriek nepriazni počasia ste cítili, že slnko hreje... Cítili ste, že sa vás dotýka iné teplo, iné svetlo... Tento pocit mohlo vďaka združeniu Ná...(celý článok)
Miriam Matisovská
24.08.2008
Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V roku 1950 pápež Pius XII. vyhlásil učenie, že Matka Božia bola telom i dušou vzatá do neba, a...(celý článok)
Jozef Kohut, kaplán
04.05.2008
Pozývame deti na Misijnú púť detí do Levoče, ktorá sa uskutoční dňa 10. mája 2008 (sobota). Plánovaný odchod autobusu zo Sabinova je o 7. 30 od MsKS a príchod cca. O 17. 00. Cena, v ktor...(celý článok)
Violette
04.05.2008
Ak nás niekto potrebuje, vieme nájsť aj milión dôvodov, prečo povedať nie... ...práve teraz nemám náladu, prší, mám silnú nádchu, som unavená, mám kopu iných, dôležitejší...(celý článok)
pútnička Júlia
04.05.2008
Na pútnickom mieste v Medžugori P. Mária povedala: „DRAHÉ DETI, KEBY STE VEDELI, AKO VÁS MILUJEM, PLAKALI BY STE OD RADOSTI.“ Sú to slová milujúcej Matky, slová plné lásky a nehy, ktor...(celý článok)
Rozprávanie jedného otca
04.05.2008
Jedného dňa, keď moje deti budú dosť staré, aby pochopili logiku, podľa ktorej postupuje rodič, poviem im, ako mne povedala moja protivná mama: „Milovala som ťa dosť – na to, aby som s...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk