ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Margita Kiktavá
01.11.2009

„BUĎ vo svete ako pútnik, ako hosť,“ radí Tomáš Kempenský v Nasledovaní Krista. Ako to odporuje našej potrebe mať istotu, túžbe zhromažďovať, budovať svoje domy – svoje ...(celý článok)

Apollinaire
01.11.2009


Tváre sa našli v bielej stene
A vzlyk sa náhle v hrdlách zlomil

Jak páper snehu do jesene
Do bielych dlaní tvár som sklonil
Padli listy zasnežené <...(celý článok)

Mons. Prof. Dr. A. Fabian, PhD, L. Cichý
01.11.2009

Pozývame vás na gospelový program Via lucis, ktorý vznikal od roku 2000 v spolupráci s viacerými hudobníkmi. Samotná Via lucis (Cesta svetla) je liturgická pobožnosť, ktorej au...(celý článok)

Gitka
01.11.2009

„Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“ Sk 1, 8

Je tu opäť ten zvláštny milostivý čas, keď naši milovaní mladí, stojac pred životom p...(celý článok)

Jana Ptaková
01.11.2009

2. novembra, keď si spomíname na našich drahých zosnulých, sa v modlitbách zjednotíme aj za nenarodené, ľudskou rukou zabité detičky, ich rodičov, ale aj lekárov a zdravotné ses...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
01.11.2009

Milé deti,

keď George zbadal hada, úpenlivo začal prosiť anjela strážneho o pomoc. Had sa už k nemu približoval, keď vtom pribehli opice a kokosovými orechmi hada z jaskyne v...(celý článok)

Jana Ptaková
01.11.2009

Za zamračeného, ale veterného sobotňajšieho popoludnia sme sa vybrali splniť povinnú jazdu každej jesene. S radosťou sme šli prevetrať našich šarkanov.

V piatok sme ešte ...(celý článok)

Dagmar Baluchová
24.10.2009

„Všetkých vás doma pozdravujem opäť z Turkmenistanu, a to už počas našej štvrtej misijnej cesty. Vďaka Bohu, dvere sú tu pre nás stále otvorené...“ týmito slovami začína mini...(celý článok)

Lucia Mihoková
24.10.2009

„Je to pre ňu lepšie, no bude mi chýbať,“ povedala som pred necelým mesiacom priateľovi, keď sa ma snažil po pohrebe starej mamy rozveseliť. V mysli sa mi pritom vynorila usmievav...(celý článok)

Peter Cehelský (CZŠ)
24.10.2009

Tento týždeň prinášame krátke nazretie do ďalšieho voliteľného predmetu, ktorým je Technika.

Dnešný svet je preplnený technickými prostriedkami. Nezamýšľame sa,...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
24.10.2009

Milé deti,

naši priatelia sa rozhodli, že sa vydajú na výlet do hôr. Pripravili, čo bolo potrebné na cestu a ešte pred odchodom spolu poprosili anjelov strážnych o ochranu. ...(celý článok)

Veronika
18.10.2009

Prvý októbrový víkend bol vo väčšine saleziánskych diárov obsadený Akciou: Animátor. AKCIA: ANIMÁTOR s podtitulom „IDEM JA!“ je celoslovenské stretnutie animátorov ...(celý článok)

18.10.2009

Neviem, nakoľko je Vám známe, že vo vlastníctve našej farnosti v Sabinove máme aj farskú záhradu situovanú pri Toryse. Je to pozemok, na ktorom sa časť parcely obrába ako záhradka a...(celý článok)

T. M.
18.10.2009

Prosím, odpusť nám, Pane náš, časté zlyhania, keď šomreme, rozčuľujeme sa len preto, že nie sú naplnené naše predstavy v konaní našich blížnych.

Často ani dobre nepo...(celý článok)

CZŠ
18.10.2009

Vždy som si myslela, že jeseň je len spadnuté lístie a silný vietor. No nie je to tak. Jeseň je kúzelná, má nielen svoje čaro, ale aj farbu. Pre je jeseň je typická hnedá, oranžov...(celý článok)

Mgr.Martin Ivanko-Macej
18.10.2009

Školy na Slovensku prechádzajú obsahovou reformou, ktorá im umožňuje v rámci školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) budovať si vlastnú profiláciu. Môžu tak originálnym spôsobom...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
18.10.2009

Ako sa minulý príbeh skončil? Odpustením. Pre africké deti to bolo čosi zvláštne. Preto im Páter Augustín vyrozprával príbeh o dvoch sirotách, ktoré mocný kráľ priviedol do svoje...(celý článok)

Margita Kiktavá
10.10.2009

Babie leto plytvá lúčmi, chytá nás do svojich pavučín. Čas ako stvorený na späť. I ja sa pomalým krokom blížim ku kostolu Františkánov v Prešove, nášmu útočišťu v študents...(celý článok)

Milan Rúfus
10.10.2009


Unikajú mi
- a nie som z toho šťastný -
dni sudbou spočítané.

Dovolil si mi pomodliť sa v básni.
A tak to robím, Pane.

Ale dni idú....(celý článok)

Ľ. Hajduková
10.10.2009

Na začiatku leta sme vyhlásili zbierku so žiadosťou o pomoc pre rodiny vo veľkej núdzi a rodiny onkologických pacientov.

Z pohľadu štatistiky:

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk