ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ján Stanko, kaplán
11.01.2009

Milé deti! Na prvej detskej sv. omši v novom roku sme si pripomenuli, čo sme vlastne slávili na Vianoce. Vianoce sú oslavou Božieho narodenia, Boh nám dáva najväčší Dar – dáva nám s...(celý článok)

11.01.2009
foto

V rámci roku sv. Pavla pozývame všetkých na farskú púť do kostola Obrátenia sv. Pavla v Chminia...(celý článok)

11.01.2009
foto

Riaditeľstvo CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre ...(celý článok)

Moyzes
04.01.2009

Pozývame vás na záver vianočného obdobia na koncert

miešaného speváckeho zboru mesta Prešov MOYZES

pod vedením pani Eriky Červeňákovej

koncert sa uskutoční ...(celý článok)

Jana Ptaková
04.01.2009

Už po 14.-krát sa na celom Slovensku organizovalo vianočné koledovanie detí Dobrá novina pod záštitou eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Aj u nás v Sabinove má táto ...(celý článok)

04.01.2009

Jožko, Tamarka, Lucka, Viktorka, Miško, Marek, Andrejka, Dávidko....všetkým Vám ďakujem za krásne kresbičky, ktoré ste namaľovali z vďaky pre Ježiška. A vy ostatní, nie ste zvedav...(celý článok)

Jacques Guillet
04.01.2009

Zjavujme ho!!!

všetkým!!!

smädným!!!

hladným!!!

kráčajúcim!!!

blízkym i vzdialeným!!!

v dňoch Vianoc i v novom roku 2009!!!


...(celý článok)
čitateľka
04.01.2009

Čo darovať Farskému listu a jeho tvorcom k Vianociam a Novému roku 2009? Predovšetkým vďaku – úctu a uznanie.

Obraciam sa k čitateľom s otázkou: Čo robíte s Farským l...(celý článok)

04.01.2009

Strieborný čas hier, pavúk splieta niť,
nádherný čas krehkých sietí vianočných.

V úsmeve vločka krištáľ svoj ponúka,
keď hojdá sa v sieti – zajatí pav...(celý článok)

Violette
04.01.2009

Ako ten čas letí, zvyknú hovoriť starší ľudia a majú pravdu. Ani si ten starý rok v mysli nestihneme poriadne zrekapitulovať a je tu nový. Začíname opäť odznova, dávame si novoroč...(celý článok)

Martin Hrebík diakon
25.12.2008

Hovorí sa, že sú v živote človeka chvíle na ktoré sa jednoducho nezabúda. Takou chvíľou môže byť deň svadby, narodenia syna či dcéry, promócia, ale aj deň, keď sa nám splní je...(celý článok)

25.12.2008

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce.

Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce.

K...(celý článok)

Milan Supek
25.12.2008

Mám rád vianočné priania (a nie len vianočné), ktoré si môžem prečítať aj po rokoch a vždy v nich nájdem niečo, čo sa dotýka priamo duše. Sú nadčasové. A toto je jedno z n...(celý článok)

Ajka
25.12.2008

Ahojte ľudkovia, Sabinovčania. Chceme sa s vami podeliť s časom, ktorý sme spoločne strávili na birmovaneckom víkende v termíne od 12.12. do 14.12. Počas toho spoločného času sme za...(celý článok)

T.M.
20.12.2008

Chvála a vďaka ti, Pane, za hojnosť darov, ktoré nám požehnávaš. Daj, Pane, aby sme pamätali, že aj my máme nielen brať, ale aj dávať, slabším sa nevyhýbať, chudobnejším ...(celý článok)

Mária Horňáková
20.12.2008

Pred rokom v adventnom období som použila vyzváňanie jedného cigánika, feťáka bez rodiny, bez domova ako inšpiráciu na naše vytrvalé klopanie Bohu. Ani som netušila, akú konkrétnu p...(celý článok)

Jana Ptaková
20.12.2008

14. decembra sme sa prebudili do krásneho nedeľného rána, ktoré bolo ako každé iné. No nie pre všetkých! Túto nedeľu sme totiž privítali v našom kostole nielen koledníkov Dobrej no...(celý článok)

14.12.2008

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva ponúka všetkým, ktorí chcú žiť poslanie sv. sestry Faustíny možnosť zapojiť sa do našej charizmy. Kvôli tomu bolo v roku 1996 zriaden...(celý článok)

Katarína a Hana
14.12.2008

Stále na vás myslíme v modlitbách. Modlia sa za vás všetci, ktorí tu prichádzajú. Za vás a za naše mesto i za celé Slovensko sa na každej sv. omši modlí otec Andrej. Prvé dva tý...(celý článok)

Maja Svatová
14.12.2008

Šiesteho decembra slávime rok čo rok sviatok sv. Mikuláša – biskupa a svätca, ktorý svojím životom ukázal, čo znamená štedrosť, dobročinnosť, solidarita, súcit či úcta k druh...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk