ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
otec Andrzej, otec Tomáš, OMI a celé katolícke spoločenstvo z Ašchabadu
08.02.2009

Vážený pán dekan! Milovaní bratia a sestry, katolíci na Slovensku!

Z celého srdca vám ďakujeme, že k nám mohli prísť Katarína a Hana. Bolo to možné vďaka vašej modlitb...(celý článok)

Margita Kiktavá
08.02.2009

Závidela som žiakom, ktorí mali na polročnom vysvedčení „čisté“.

Po preštudovaní hodnotenia Ježiška, vo farskom liste, som kľudná. Musím sa ale „pochváliť“, že z...(celý článok)

Veronika Zvijáková
30.01.2009

Jubilejný Rok sv. Pavla sa slávi pri príležitosti dvetisíceho výročia jeho narodenia a je príležitosťou oboznámiť sa s jeho učením, životom i misijnými cestami. Tento apoštol n...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
30.01.2009

Milé deti. Prvé čítanie nám priblížilo situáciu v ktorej sa ocitol Pavol a Barnabáš. Pavol, ktorý sa pripravuje na ďalšiu misijnú cestu nechce zo sebou zobrať Jána Mareka, ktor...(celý článok)

30.01.2009
  • bohuznámy na kostol 1000,- Sk
  • bohuznámy na kostol 1000,- Sk
  • z pohrebu + J. Danka 1000,- Sk
  • bohuznámy na kostol 25000,- Sk
  • <...(celý článok)
Matej Hrebík
30.01.2009

Určite ste si ich všimli. Muži, otcovia rodín, ktorých poznáte z bežného života či farských sv. omší. Vídate ich v bežných situáciách a dnes pred vami stoja v službe. V slu...(celý článok)

25.01.2009

Noe sa občas opil do nemoty.
Abrahám bol príliš starý.
Sára bola neplodná.
Izák bol prehnane dôverčivý.

Jakub bol úskočný.
Lea bola ošklivá. ...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
25.01.2009

Milé deti. Pri detskej sv. omši sme počuli o tom ako Pán Ježiš uzdravuje ľudí, ktorí k nemu prichádzajú. Hľadajú u neho pomoc i povzbudenie. I my sme častokrát svedkami toho, že ľ...(celý článok)

Terézia Ondrejová
25.01.2009

8.1 - 11.1.2009 sme prežívali krásne chvíle pod vedením p. Františka Tyrola, OP (dominikáni).

Viedol nás k tomu, ako pestovať svoj vzťah s Bohom, aby sme neboli duchovne mŕtvi...(celý článok)

T.M.
25.01.2009

Všemohúci a večný Bože, nesúď nás, nemaj nám to za zle, že naše slová modlitby sú veľakrát prázdne a nevychádzajú z našich sŕdc, iba sucho ich vyslovujú naše pery. Preto Ťa...(celý článok)

Saleziáni
25.01.2009

Saleziáni spolupracovníci pozývajú všetkých sympatizantov na fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční 7. 2. 2009 v priestoroch SOŠ v Sabinove so začiatkom o 18:00 hod. Vstupenky si m...(celý článok)

bohuznáma rodina
25.01.2009

V súžení a biede sa ocitla celá moja rodina pár dní pred vianočnými sviatkami, keď sme nie vlastnou vinou prišli o celý mesačný príjem. Pocit bezmocnosti a neistoty, ktorý vládo...(celý článok)

Eva Voskárová
25.01.2009

Počkaj, Pavol, neponáhľaj sa! Je to pre nás naraz veľa. Veď to hovoríš o nás! Pýchou, hnevom, sebectvom, lenivosťou a hriechmi jazyka si presne vymaľoval náš portrét na pozadí v...(celý článok)

farnosť Obrátenia sv. Pavla Chminianska Nová Ves
18.01.2009

sobota 24. 1. 2009

    program:

  • 13.00 hod Mládežnícka sv. omša - J. E. Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
  • 14.00 hod Privítanie pútnikov - Kultúr...(celý článok)
18.01.2009

Ďakujeme Ti, Bože, za svietiaci meteorit, ktorý vyšiel z Tvojich rúk a tam sa aj vrátil.

Ďakujeme Ti, Ježišu, za veľkého brata ubiedených, trpiacich a malých, s ktorými sp...(celý článok)

Eva Voskárová
18.01.2009

Tento rok si častejšie spomíname na sv. Pavla. Je to jeho rok. Pýtame sa ho, čo by nám dnes povedal. A on odpovedá každému a v každej dobe – vždy aktuálne. Prečo? Dal sa viesť D...(celý článok)

18.01.2009

Je začiatok roka. Skončil sa starý, začali sme nový a nevieme, čo nám prinesie.

V živote človeka sú chvíle, ktoré zostávajú v pamäti navždy. Napríklad narodenie dieťať...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
18.01.2009
Milé deti. Na detskej sv. omši nám zaznelo evanjelium v ktorom Pán Ježiš uzdravoval chorých. Určite sme chorobu prežili aj my sami. Ak nám lekár predpíše lieky je dôležité, aby sme i...(celý článok)
riaditeľstvo školy
18.01.2009

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2009/2010 sa uskutoční v dňoch 19.1.2009 – 23.1.2009 od 14.00 hod. do...(celý článok)

Eva Voskárová
11.01.2009

Prečo Ladislav Záborský maľuje udalosť z Betlehema takými tmavými farbami? Prečo jediné svetlo vychádza zo slabého novonarodeného Dieťaťa? Prečo práve takýto Betlehem ma osloví ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk