ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
(Deklarácia Komisie biskupských konferencií krajín EÚ k voľbám do Európskeho parlamentu)
24.05.2009

1. Voľby do EP ako príležitosť budovať lepšiu Európu

Je to po 20 rokoch od pádu múrov "nádej pre všetkých občanov EÚ." I v pohnutých časoch finančnej a hospodárskej ...(celý článok)

Skupinka birmovancov
17.05.2009

Minulá výnimočná nedeľa určite umožnila všetkým mamám na svete pocítiť závan šťastia z materstva.

Aj pre nás bol tento deň roka iný ako ostatné. Lebo st...(celý článok)

Saleziáni
17.05.2009

Čo sa chystá???

Veľká a spoločná OSLAVA sviatku Panny Márie Pomocnice.

Kedy? 23.5.2009

Začiatok: 14:00 hod. slávnostnou sv. omšou v kostole...(celý článok)

17.05.2009
Podrobný program po kliknutí tu.

Veriacich prosíme o pochopenie a rešpektovanie toho, že pri sv. omšiach s 1. sv. prijímaním budú ...(celý článok)

17.05.2009

Pozývame vás na Deň otvorených dverí v Súkromnej základnej škole.

Príďte si pozrieť staro-nové priestory dominanty Sabinova – bývalého piaristického kolégia (...(celý článok)

Slovo medzi nami - krátené
17.05.2009

Tak ako životne dôležité funkcie sú odrazom nášho zdravotného stavu, tak nám môže byť ochota milovať a slúžiť nápomocná pri hodnotení nášho vzťahu k Ježišovi. Vieme, že...(celý článok)

Hana Šimčíková
11.05.2009

Jedinečná príležitosť prežiť si púť vo Svätej Zemi v malom spoločenstve (30 ľudí) s výstupom na horu Sinaj, a pobytom pri Červenom, Stredozemnom a Mŕtvom mori

termín:...(celý článok)

Lucia Kužmová
09.05.2009
   

Je 3. 5. 2009, nedeľa Dobrého pastiera. Už po tretíkrát sa niekoľko „kúskov“ mladých ľudí z našej farnosti rozhodlo, že pôjde na Deň otvorených dverí do kňazského se...(celý článok)

09.05.2009

osláv 100-ho výročia Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch dňa 16. mája 2009

  • 10:00 hod. – sv. omša v Kostole sv. Vavrinca v Jakubovanoch. Po jej ukon...(celý článok)
Margita Kiktavá
09.05.2009

Raduj sa, lebo si pozdvihla Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
(Z Akatistu k Bohorodičke)

Máriino mesto v skoré májové ráno. Jaskyňa pod Massa...(celý článok)

09.05.2009

Prejsť ti po perách popraskaných živlom,

Nalievať ti mliekový odvar na ne potokom,

Pohladiť ti vrásky, malé ryhy pod očami,

Pobozkať ťa z lásky, pohladiť svoji...(celý článok)

09.05.2009

V máji si osobitným spôsobom, tzv. májovými pobožnosťami, uctievame Pannu Máriu. Mesiac máj je v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie. A to aj napriek tomu, že v tomto mesiaci nie je v...(celý článok)

Monika Škovranková, Katka Čekanová
09.05.2009

„Hurá!“ zaznelo z mnohých úst členov speváckeho zboru Cantabile, keď sa dozvedeli o ďalšom sústredení. Vo štvrtok 30.4.2009 sme sa zišli na vlakovej stanici a čakali na vlak,...(celý článok)

Iveta Reváková
02.05.2009

Sobota, 25. apríla bola pre mnohých dňom, kedy si obrobili záhradku či upratali byt. Pre manželov, ktorí sa rozhodli putovať do Krakowa ku Božiemu Milosrdenstvu, bola tiež pracovnou, no...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
02.05.2009

Drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia, milé deti!

Kniha Kazateľ hovorí: ,,Všetko má svoj čas...“ a v kolobehu života sa o tom denne presviedčame. Niečo sa začí...(celý článok)

02.05.2009

Kto bol sv. Ján Nepomucký ?

Kňaz a mučeník pochádzajúci z Pomuku v juhozápadných Čechách. Narodil sa medzi rokmi 1340-1350. V Prahe a v Padove študoval právo a teológ...(celý článok)

podľa kázne pátra Barona spracoval p. Rastislav – krátené
02.05.2009

Možno ste si všimli, že sa objavujú útoky na náboženstvo. V kníhkupectvách je veľa kníh, ktoré zavrhujú všetko náboženské (napr.: „God is not great“ – Boh nie je veľký, ...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
02.05.2009

Určite ste o tom, čo ste nikdy nevideli, mali svoju predstavu. Napr. nevideli ste nejaké zviera alebo budovu či mesto, ale vo svojej fantázii ste si ho predstavovali. Keď potom prišiel ni...(celý článok)

Margita Šurinová
02.05.2009

Vchádzam
do chrámu svojej duše,
v predsieni
stále ešte stojím,
občas vo mne
koník akoby kluše,
pokorná som v ústach
s menom Tvojí...(celý článok)

26.04.2009

Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove - filiálka Jakubovany, Vás pozýva osláviť 100. výročie Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch dňa 1...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk